eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Endring i egenerklæringsskjemaene om konsesjonsfrihet, LDIR-360 og LDIR-356, og endringer i konsesjonsmodulen Landbruksdirektoratet EPHORTE
2015/5217 20201019 19.10.2020 Inngående brev Etterlyser svar - Synkehull i Follesevegen Hanne Halseth Lund Gulbrandsen EPHORTE
2020/6851 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 8/495 - Søknad om tillatelse til tiltak Sigurd Kristian Tonheim EPHORTE
2020/6697 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tar imot stilling - Renholder 50% fast ***** EPHORTE
2020/6477 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 39/56 - Nabomerknad - Oddny Gulbrandsøy Marthe Gulbrandsøy Haugland for Oddny Gulbrandsøy EPHORTE
2020/6477 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 39/56 - Nabomerknad - Marthe Gulbrandsøy Haugland Marthe Gulbrandsøy Haugland EPHORTE
2020/2532 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilbud - Plastforkle uten ermer og Plastforkle med lange ermer Märkesbolaget Sverige AB EPHORTE
2020/1989 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 8/381 - Tilleggsdokumentasjon Sandøy Byggservice AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Vedtak fra styremøte 15.10.2020 Nedre Kleppe Grunneigarlag AS EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2020/6636 Løpenr 66687/2020 og Sak 2018/7718 Løpenr 66655/2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7235 Løpenr: 2020/66889 Dokument tittel: Gbnr 12/166, 385 - Kommentarer til sak Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2013/4800 - Alle dokumenter Natalie Martins Sæberg EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Oversikt over korrespondanse Bt - Bergens Tidende v/Gerhard Flaaten EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3309 Løpenr: 2020/51573 Dokument tittel: Plan 315 - Reguleringsendring lek, fellesareal og p-plass, gbnr 7/960 m.fl. - Godkjent Per Midtøy EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/1100 Løpenr: 2020/58709 Dokument tittel: Gbnr 38/24 m.fl. - H.D. fabrikk Mjølkevikvarden - Hovedvannledningsgrøft - Referat fra oppstartsmøte Per Midtøy EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/1100 Løpenr: 2020/60888 Dokument tittel: Gbnr 38/24 m.fl. - H.D. fabrikk Mjølkevikvarden - Grøftetrase vannledning og høyspent - Reviderte tekniske planer Per Midtøy EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/66854 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Klagesak over Askøy kommunes vedtak datert 14.05.2020 avsluttes Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 14/405 - Tegninger Zmegleren AS EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/66847 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Tilbakekalling av klage N N EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/6536 Løpenr: 2020/64121 Dokument tittel: Klage - Radon på Strusshamn skole Schibsted - Kaja Carlsen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6667 Løpenr: 2020/66695 Dokument tittel: Gbnr 8/976 - Anmodning om forhåndskonferanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66763 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Bolig med fire boenheter Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66482 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/70516 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66491 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66490 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66490 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66483 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/71780 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2013/6762 20201019 19.10.2020 Inngående brev Svar på spørsmål om anvendelse av pbl. § 20-9 for midlertidig parkering Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/5982 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 30/20 - Oppfølgingsspørsmål Hilleren Prosjektering EPHORTE
2019/4325 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 8/312 - Spørsmål om ferdigattest Advokatfirmaet Espelid EPHORTE
2014/4703 20201019 19.10.2020 Inngående brev Plan 391 - Notat karbonlagring JM Norge AS EPHORTE
2014/1040 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 21/676 - Furukammen - Mangler innmålings dokumentasjon Furukammen AS EPHORTE
2020/5886 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 5/132 - Behov for tilleggsdokumentasjon Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/4174 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kommentarer til notat - Entrepriseform HR prosjekt AS EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad 2 - Faktura 652607 ***** EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Ber om vurdering - Rettigheter veg, vann Asplan Viak AS EPHORTE
2020/4561 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 6/1201 - KS1 og B1-4 - Svar på spørsmål om status for utbygging Berit Næss Haugland EPHORTE
2020/6659 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1894 Løpenr: 2020/64958 Dokument tittel: Gbnr 15/236 - Tilbakemelding på redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Innsynskrav - Sak 2020/5726 - Budsjett 2021 - Sektor barnehage NRK - Synne Lykkebø Hafsaas EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 10/18 - Tilsynsrapport 2020 - Sjoddien - Strusshamn kultursenter Askøy Brann og redning EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/6636 - Forurensning - Mjølkevikvarden - Anlegg Vest AS NRK - Synne Lykkebø Hafsaas EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Spørsmål - Faktura 652607 Asplan Viak AS EPHORTE
2020/6736 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - 60 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4297818775 ***** EPHORTE
2020/6492 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad 2 - Nytt grunnlag fra KON (konstruksjon) Asplan Viak AS m.fl EPHORTE
2015/4392 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 414 - Oppfølging av plan etter drøftingsmøte FRODE JAKOBSEN EPHORTE
2015/4392 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 414 - Svar på spørsmål om gebyr FRODE JAKOBSEN EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Henvendelse - Status avløp Stian Kongsvik EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/2677 Løpenr: 2020/64037 Dokument tittel: Gbnr 1/131/0/3 - Avvisning av søknad Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/6722 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forespørsel om bosetting ***** EPHORTE
2016/405 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 4/646,1008 - Tillatelse til tiltak Jeanette Holmar Otterlei m.fl. EPHORTE
2020/2195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Søknad - Gravetillatelse HR prosjekt AS EPHORTE
2020/4174 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avtale - Kontrakt - Geotekniske og miljøtekniske undersøkelser ***** EPHORTE
2015/4392 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 414 - Svar på spørsmål om revisjon av plandokumenter FRODE JAKOBSEN EPHORTE
2020/6852 20201019 19.10.2020 Inngående brev Attest, bekreftelse på tjenestegjøring i Forsvarets fellestjenester og vitnemål ***** EPHORTE
2017/6121 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding vedrørende digitalisert arkiv VVA og Teknisk Geomatikk-Ikt - Klettgjerde, Susanne (Geomatikk-IKT) EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - Motsvar - Reklamasjon - Landtak Hetlevik Nord HR prosjekt AS EPHORTE
2020/4944 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 520 - Oppsummering av Teams - møte den 29.09.20 Norconsult as EPHORTE
2019/3579 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 516 – Svar på spørsmål vedrørene varsling Cowi as EPHORTE
2020/5845 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 15/275 - Svar på henvendelse om fradeling til boligtomt Cowi AS EPHORTE
2020/713 20201019 19.10.2020 Inngående brev Spørsmål fra VG - Påvirkning på utsatte barn ved nedstenging av samfunnet VG - Mona Grivi Norman EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/2756 Løpenr: 2020/60259 Dokument tittel: Gbnr 6/346 - Igangsettingstillatelse Thor Espen Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66482 Dokument tittel Innsynskrav -Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/70516 Dokument tittel Innsynskrav -Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67-Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6492 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Reklamasjon - Landtak Hetlevik Nord ***** EPHORTE
2019/3579 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 516 – Svar på spørsmål vedrørende KU -plikt COWI AS EPHORTE
2020/6697 20201019 19.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Renholder 50 % fast ***** EPHORTE
2020/5886 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 5/132 - Behov for tilleggsdokumentasjon Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2020/6530 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 13/608 - Mangler i søknad Birthe Milson EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/6668 - Beredskap - Vegnettet i Vestland NRK - Synne Lykkebø Hafsaas EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2020/64461 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Nabomerknad Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/2756 Løpenr: 2019/46209 Dokument tittel: Gbnr 6/346 - Svar på spørsmål om avløpsanlegg Thor Espen Johannessen EPHORTE
2020/6129 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/6855 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/5279 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 1/778/0/2 - Etterlyser svar Beate og Tom Nilsen EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6650 Løpenr: 2020/66440 Dokument tittel: Gbnr 11/1 - Skriftlig forhåndsvurdering Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1894 Løpenr: 2020/64329 Dokument tittel: Gbnr 15/236 - Redegjørelse - bekrefter reviderte tegninger Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1894 Løpenr: 2020/63986 Dokument tittel: Gbnr 15/236 - Ber om redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6425 Løpenr: 2020/64198 Dokument tittel: Gbnr 10/16 - Skriftlig forhåndsvurdering Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5279 Løpenr: 2020/65389 Dokument tittel: Gbnr 1/778/0/2 - Tilleggsdokumentasjon Michelle Tumyr EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7207 Løpenr: 2020/63394 Dokument tittel: Gbnr 5/732, 486, 232, 127 - Tilbakemelding - Orientering om politisk behandling Oddvar Juvik EPHORTE
2020/13 20201019 19.10.2020 Inngående brev Tilskuddsliste for tros- og livssynssamfunn 2020 Brønnøysundregistrene EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/7998 Løpenr: 2020/54117 Dokument tittel: Angående din henvendelse om dyr på stranden Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/8782 Løpenr: 2020/66158 Dokument tittel: Gbnr 4/411 - Klage på sprengningsarbeid Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5279 Løpenr: 2020/64802 Dokument tittel: Gbnr 1/778/0/2 - Ber om befaring Michelle Tumyr EPHORTE
2017/4595 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert arbeidstid ***** EPHORTE
2020/2304 20201019 19.10.2020 Utgående brev Referat fra møte med næringslivet 30.09.2020 Ove Vonheim m.fl. EPHORTE
2020/5488 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 17/355 - Ssøknad om dispensasjon Rolf Tobiassen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66491 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/5866 20201019 19.10.2020 Utgående brev Signert avtale - Compilo AS signing ***** EPHORTE
2020/6836 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 5/230 - Søknad om seksjonering Vestland Eiendom og boligutvikling EPHORTE
2018/7645 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om resterende 60% AFP ***** EPHORTE
2020/6840 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66483 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/71780 Dokument tittel Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel Innsynskrav - Gbnr 19/67 Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6492 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6837 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fastleger/legesentre EPHORTE
2015/4392 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 414 - Svar på spørsmål i forbindelse med revisjon av plandokumenter Raina Losen EPHORTE
2020/6556 20201019 19.10.2020 Inngående brev Attest og karakterutskrfit ***** EPHORTE
2020/6849 20201019 19.10.2020 Inngående brev Attest ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/9252 Løpenr: 2020/57734 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Ber om omgjøring av ordlyd i vedtak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5336 Løpenr: 2020/63568 Dokument tittel: Gbnr 12/1141 - Tillatelse til tiltak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/810 Løpenr: 2020/64914 Dokument tittel: Gbnr 20/22 - Vedtak - Flytebrygge Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66763 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1591 - Gbnr 10/515 - Bolig med fire boenheter Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2013/4800 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 21/602/0/1-3 - Tilbakemelding på status i klagesak Natalie Martins Sæberg EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - Faktura 652607 ***** EPHORTE
2020/6697 20201019 19.10.2020 Utgående brev Arbeidsavtale - Renholder 23 % fast ***** EPHORTE
2020/4702 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 361 - Ber om oppretting i pdf-fil JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/1761 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 14/493 - Tilleggsinformasjon - Avløpsledning Takst Tema Vestland EPHORTE
2020/6662 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/2254 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ***** EPHORTE
2020/3761 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 42/139 - Behov for tilleggsdokumentasjon Stein-Olav Bratten EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Merknad - Sluttoppgjør HGT ***** EPHORTE
2020/3639 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 271 - Tilbakemelding på sosi-fil JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/6341 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 8/1028 og 10/930 - Ber om opplysninger Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/5488 20201019 19.10.2020 Internt notat Gbnr 17/355-Svar - Oversendelse av søknad for uttale Linn-Kristin Solbakken EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Korrespondanse - Henvendelse - Status avløp - Jf JP 76 HR prosjekt AS EPHORTE
2020/4753 20201019 19.10.2020 Utgående brev Smittevern ved Tveit barnehage Adam S. Egeland EPHORTE
2014/4703 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 391 - Orientering om vedtak JM NORGE AS EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Justering av sluttoppgjørskrav HGT AS EPHORTE
2020/4944 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 520 - Tilbakemelding på varslingsbrev Norconsult as EPHORTE
2020/4944 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 520 - Svar på spørsmål om måte Norconsult as EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Merknad - Tilknytning - Berget Vestland Fylkeskommune EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - W-tegninger - Revidert Asplan Viak AS EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Spørsmål - Dimensjonerende vannmengder - Spillvannsledning til Horsøy Multiconsult AS EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Tegning - Grunnerverv borhull Vestland Fylkeskommune EPHORTE
2020/4702 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 361 - Tilbakemelding på nabovarsling JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2019/3579 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 516 – Svar på spørsmål vedrørende felles saksbehandling Cowi as EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Ber om vurdering 2 - Rettigheter veg, vann Asplan Viak AS EPHORTE
2015/4132 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelsesskriv - Lovlighetskontroll - Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde - Gbnr 12/125 m.fl Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2013/2052 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/544 - Referat fra møte 02.09.2020 Sivert Nistad m.fl. EPHORTE
2020/3639 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 271 - Tilbakemelding på planforslag JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Oversikt over korrespondanse Bt - Bergens Tidende v/Gerhard Flaaten EPHORTE
2019/7235 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/166, 385 - Svar på kommentar til politisk behandling Magne Rødland EPHORTE
2020/6659 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/5486 20201019 19.10.2020 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4274764999 ***** EPHORTE
2020/6856 20201019 19.10.2020 Inngående brev Attester, kompetansebevis, kursbevis og vitnemål ***** EPHORTE
2020/6850 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6636 Løpenr: 2020/66374 Dokument tittel: Melding om forurensning - Mjølkevikvarden - Anlegg Vest AS Per Roald Midtøy EPHORTE
2020/6848 20201019 19.10.2020 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2019/7235 20201019 19.10.2020 Inngående brev Gbnr 12/166, 385 - Tilbakemelding - Svar på kommentar til politisk behandling Magne Rødland EPHORTE
2019/7049 20201019 19.10.2020 Inngående brev Forslag til formannskap - Ivaretakelse av brygge i Kråkosvågen Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2020/64461 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Nabomerknad NN EPHORTE
2020/4325 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 16/407 - Tilbakemelding på henvendelse om frist for innsending av dokumetnasjon Fredrik Kaland EPHORTE
2020/2195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Arbeidsvarsling for innmåling - Godkjent Norconsult AS EPHORTE
2017/7817 20201019 19.10.2020 Inngående brev Orientering om status for papirarkiv etter Askøy kommune Interkommunalt arkiv i Hordaland EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4119 Løpenr: 2020/63058 Dokument tittel: Gbnr 5/279 - Avslag på søknad om dispensasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/6736 20201019 19.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - 60 % fast - st. ref. (4297818775) ***** EPHORTE
2020/6662 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/5418 20201019 19.10.2020 Utgående brev 15/653 - Tilknytning - kommunalt VA-anlegg - Forhåndsuttalelse HEFØ BYGG AS EPHORTE
2020/6749 20201019 19.10.2020 Utgående brev Melding til leverandør - Re: Re: Kontraktsdokumenter/Kontaktperson BKK ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66490 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/6341 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 8/1028 og 10/930 - Svar på spørsmål om reguleringsendring Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/4702 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 361 - Reguleringsendring atkomst, gbnr. 28/4 - Godkjenning JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6491 Løpenr: 2020/66490 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/69280 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 19/67 - Naust Oddvar Juvik EPHORTE
2020/6492 20201019 19.10.2020 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6491 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/7049 dokument 52-75 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/5982 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 30/20 - Svar på oppfølgingsspørsmål Hilleren Prosjektering AS EPHORTE
2020/4702 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 361 - Vedr. varsel gbnr. 28/4 JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2014/720 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 10/911 - Boligområde Stongaflellet, delfelt B14 - VA-hovedanlegg - Vedrørende kommunal overtagelse og erklæringer JM Norge AS EPHORTE
2020/4857 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 18/503 - Tillatelse til tiltak JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Etterspørsel - Tegning VK Asplan Viak AS EPHORTE
2020/6781 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 - Forslag til avtale ***** EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - Mulig reklamasjonssak landtak ***** EPHORTE
2020/6623 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/68, 229, 356 - Spørsmål om anvendelse av pbl. § 20-9 for midlertidig parkering Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2013/6762 20201019 19.10.2020 Utgående brev Spørsmål om anvendelse av pbl. § 20-9 ved etablering av midlertidig parkering Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2013/9537 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 32/92 - Er arbeid utført? Bolig og Bedrift VVS AS EPHORTE
2020/4857 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 18/509 - Vedrørende tilbakemelding i sak JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2020/4224 20201019 19.10.2020 Utgående brev Korrigert bekreftelse på stillingsendring - gjeldene fra 01.08.2020 ***** EPHORTE
2020/4593 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 m fl - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist ASKØY KOMMUNE m.fl. EPHORTE
2020/5608 20201019 19.10.2020 Utgående brev Melding av max dato sykepenger ***** EPHORTE
2020/2943 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar Erdal janitsjar - Info om bruk av skoler etter sommerferien Erdal Janitsjar EPHORTE
2020/2195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Supplerende innmålinger - Pumpeledning Strusshamn HR prosjekt AS EPHORTE
2017/7358 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kommunalt næringsavfall - Opsjon på forlenging av avtale til 2022 ***** EPHORTE
2020/2195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Svar - Utsettelse av asfaltering HR prosjekt AS EPHORTE
2020/4827 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 18/276 - Tilbakemelding på forespørsel om tiltak på kommunens eiendom Fureneset Velforening EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Vedlikehold av kommunale boliger ***** EPHORTE
2020/5477 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/1125 - Tildeling av adresser HEFØ BOLIG AS EPHORTE
2014/720 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 10/911 - Boligområde Stongaflellet, delfelt B14 - VA-hovedanlegg - Vedrørende overtagelsesprotokoll JM Norge AS EPHORTE
2014/720 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 10/911 - Boligområde Stongaflellet, delfelt B14 - VA-hovedanlegg - Overtagelsesprotokoll for signering JM Norge AS EPHORTE
2020/2195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Korrespondanse - Trykkstøtberegninger HR prosjekt AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Klage på avslag på innsyn ***** EPHORTE
2020/5614 20201019 19.10.2020 Utgående brev Spørsmål om opptjening Storebrand Livsforsikring AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Forsikring ***** EPHORTE
2019/3624 20201019 19.10.2020 Utgående brev Suppleringsvalg samarbeidsutvalget Ramsøy og Tveit barnehage Tveit Barnehage m.fl. EPHORTE
2016/3542 20201019 19.10.2020 Utgående brev Oversender henvendelse om sykkelparkeringsanlegget - Kleppestø kai Skyss/Kringom EPHORTE
2019/2699 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 17/112 - Sluttkontroll VA BOLIG & BEDRIFT VVS AS EPHORTE
2020/2195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Videresending - Trykkstøtsberegninger - P181 PS HR prosjekt AS EPHORTE
2020/3639 20201019 19.10.2020 Utgående brev Plan 271 - Tilbakemelding på plankart og sosi-fil JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 17/77 - Utsatt frist Jostein Heggernes og Kjersti Heggernes EPHORTE
2018/4038 20201019 19.10.2020 Utgående brev Tiltak forvaltningsrevisjon politiske saker - Oppdatert juni 2020 Vestland Fylkeskommune EPHORTE
2020/5370 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 28/158 - Forurensningssak avsluttes - Lekkasje slamavskiller Bjørn Egeland EPHORTE
2020/5116 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/312 - Svar på forespørsel om kjøp av kommunal eiendom Bjørn Morten Engen EPHORTE
2016/2523 20201019 19.10.2020 Utgående brev Henvendelse om bruk av gjestehavnen i Strusshamn ASKØY KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP AS EPHORTE
2020/862 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - Byggherrerådgivningsavtale HR prosjekt AS EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - Spørsmål - Mulig skade etter rystelse HR prosjekt AS EPHORTE
2018/6195 20201019 19.10.2020 Utgående brev Korrespondanse - Opprydding i spredt avløp - Gnr 9 Miljørettet Helsevern EPHORTE
2013/2052 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/544 - Melding om bygningsmessige avvik Kleppestø Senter EPHORTE
2020/4174 20201019 19.10.2020 Utgående brev Merknad - Tilbudsevaluering Norconsult AS EPHORTE
2020/4174 20201019 19.10.2020 Utgående brev Kontrakt - Geotekniske og miljøtekniske undersøkelser - Godkjent Norconsult AS EPHORTE
2020/737 20201019 19.10.2020 Utgående brev Bekreftelse på mottatt oppsigelse ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 5/335 - Prisestimat Elise Foss EPHORTE
2019/7288 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 18/151 - Behov for tilleggsopplysninger Andersen & Sønn Rørleggerforretning AS EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 12/449 - Ny utsettelse av frist Torhild Erstad EPHORTE
2018/303 20201019 19.10.2020 Utgående brev Spørsmål - Mulig skade etter rystelse HR prosjekt AS EPHORTE
2020/4593 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 mfl - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist Eirik Thorsen EPHORTE
2020/5618 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 34/15 - Forhåndsuttalelse vedr. behov for ny utslippstillatelse Maria Paap m.fl. EPHORTE
2020/4593 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 7/83 mfl - Oversendelse av markprotokoll Aslaug Erna Kornli m.fl. EPHORTE
2020/5555 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 10/210 - Ber om redegjørelse Trond Johansen og Ernst-Børge Johansen EPHORTE
Ingen tilgang 20201019 19.10.2020 Internt notat Næringsutvikling på Askøy Eystein Venneslan EPHORTE
2016/4924 20201019 19.10.2020 Utgående brev Gbnr 3/59 - Blå Kors - Hovedvannledning dokumentasjon Blå Kors Eiendom AS EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6659 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4298187946) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6733 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Nattevakt - 34 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4297410204 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6736 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - 60 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4297818775 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6733 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Nattevakt - 34 % fast - st. ref. (4297410204) ***** EPHORTE
2020/6736 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Helsefagarbeider/Pleiemedarbeider - 60 % fast - st. ref. (4297818775) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6659 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Hetlevik skole, Askøy kommune - st. ref. 4298187946 ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6479 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Støttekontakt Forvaltningsenhet, Askøy kommune - st. ref. 4292336662 ***** EPHORTE
2020/6479 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Støttekontakt - st. ref. (4292336662) ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6662 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6492 20201018 18.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6662 20201017 17.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Miljøveileder - st. ref. (4297368728) ***** EPHORTE
2020/6129 20201017 17.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vi søker helsepersonell på helg Kleppestø sykehjem, Askøy kommune - st. ref. 4289494710 ***** EPHORTE
2020/6129 20201017 17.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vi søker helsepersonell på helg - st. ref. (4289494710) ***** EPHORTE
2020/6662 20201017 17.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Miljøveileder Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4297368728 ***** EPHORTE
2020/6521 20201017 17.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast - st. ref. (4279145686) ***** EPHORTE
2020/6492 20201017 17.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2020/6492 20201017 17.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6521 20201017 17.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Vernepleier / Miljøterapeut 100 % fast Furulytunet bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4279145686 ***** EPHORTE
2020/6492 20201017 17.10.2020 Inngående brev Søknad og CV - Jobbspesialist IPS - 100 % fast - st. ref. (4288329555) ***** EPHORTE
2020/6492 20201017 17.10.2020 Utgående brev Svar på søknad - Jobbspesialist IPS - 100 % fast NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4288329555 ***** EPHORTE
2015/3449 20201016 16.10.2020 Inngående brev Tilbakemelding på Tiltaksplan forurenset sjøbunn Skiftesvika og Småvika Miljodir - Elena Klåpbakken Drønen EPHORTE
2020/6491 20201016 16.10.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2020/53879 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Svar på krav om retting i matrikkelen Atle Jørgensen EPHORTE
2020/3787 20201016 16.10.2020 Inngående brev Gbnr 8/122 - Etterlyser status i sak Linn Søvik EPHORTE
2016/6403 20201016 16.10.2020 Inngående brev Spørsmål til ansvarsrett - Nordstrand Eiendomsrådgivning AS Johan A. Johannessen EPHORTE
2020/179 20201016 16.10.2020 Inngående brev Orientering om mulighet for å utbetale andel av skatteinngang til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner) ved forskudd på periodisk oppgjør fra skatteregnskapet Skatteetaten - Skatteregnskap Grimstad EPHORTE
2020/6788 20201016 16.10.2020 Inngående brev Gbnr 5/132 - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei Askoy Kommune , Eiendomsavdelingen EPHORTE
2020/6491 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/65280 Dokument tittel: Gbnr 10/376,3 - Oversendelse av klagesak Ragnhild H. Johannesen EPHORTE
2020/6491 20201016 16.10.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2020/53879 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Svar på krav om retting i matrikkelen Atle Jørgensen EPHORTE
Versjon:5.2.00