eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/2150 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2150 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4366465267) ***** EPHORTE
2021/2059 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Spesialpedagog - 100% fast Pedagogiske støttetjenester, Askøy kommune - st. ref. 4364905402 ***** EPHORTE
2021/2389 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter Askøy kommune - st. ref. 4373077745 ***** EPHORTE
2021/2389 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter - st. ref. (4373077745) ***** EPHORTE
2021/2059 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - 100% fast - st. ref. (4364905402) ***** EPHORTE
2021/1926 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Strusshamn skole, Askøy kommune - st. ref. 4362490117 ***** EPHORTE
2021/1926 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4362490117) ***** EPHORTE
2021/2381 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Hvilende nattevakt - 80 % fast Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4373130474 ***** EPHORTE
2021/2202 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4367431868 ***** EPHORTE
2021/2202 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367431868) ***** EPHORTE
2021/2125 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer i 100% fast stilling, lærer i 50% fast stilling Davanger skole, Askøy kommune - st. ref. 4367098460 ***** EPHORTE
2021/2381 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Hvilende nattevakt - 80 % fast - st. ref. (4373130474) ***** EPHORTE
2021/2125 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer i 100% fast stilling, lærer i 50% fast stilling - st. ref. (4367098460) ***** EPHORTE
2021/2150 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2150 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4366465267) ***** EPHORTE
2021/1926 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Strusshamn skole, Askøy kommune - st. ref. 4362490117 ***** EPHORTE
2021/1926 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4362490117) ***** EPHORTE
2021/2389 20210410 10.04.2021 Utgående brev Mislykket sending av vedlegg til søknad - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter Askøy kommune - st. ref. 4373077745 ***** EPHORTE
2021/2389 20210410 10.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter Askøy kommune - st. ref. 4373077745 ***** EPHORTE
2021/2389 20210410 10.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter - st. ref. (4373077745) ***** EPHORTE
2020/3475 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 4/503 - Klage - Manglende oppfølging av varslede ulovligheter HELP Forsikring AS EPHORTE
2021/2395 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/5 - Melding om forurensing på eiendom Reidar Andreassen EPHORTE
2020/8129 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 31/186 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/4977 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 11/65 - Tilleggsdokumentasjon JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2020/2122 Løpenr 86954/2020 og Løpenr 86956/2020 Zoran Nikolic EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Plan 124700321 - Del av Skogvikmyrane Torill Bakke EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 6/581 - Grøft Asbjørn Skråmestø EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2014/8717 - Gbnr 1/22 - Vei Bjørn Dagfinn Fondevik EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7259 Løpenr: 2020/71921 Dokument tittel: Gbnr 10/233 - Boligfelt Strusshamn - VA - Vedrørende kommunal overtagelse og tilknytning. P369 Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1412 Løpenr: 2021/22141 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/1842 Løpenr: 2021/12789 Dokument tittel: Gbnr 9/159 - Pålegg om utbedring/stans av ulovlig utslipp og varsel om tvangsmulkt Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2021/1412 Løpenr: 2021/22144 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2021/1412 23.03.2021-693 - Inngående brev - Oppfølgingsspørsmål - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/8698 - Gbnr14/39 -Bolighus - Tinglyst veirett Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/7333 Løpenr: 2021/21295 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Oversendelse - Klage på vedtak Per Midtøy EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Åpen postliste Kine Karlsen EPHORTE
2021/53 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad sommerjobb ***** EPHORTE
2021/2379 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 0/0 - Forespørsel - Gebyr for søknad om utlegg av flytebrygge Ole Andreassen EPHORTE
2021/1526 20210409 09.04.2021 Inngående brev Lønnskrav - Arbeidsavtale - Rådgiver 100 % fast ***** EPHORTE
2021/2374 20210409 09.04.2021 Inngående brev Forespørsel - Godkjenning av endringer - Basestasjon i Slettebrekklia Telenor Infra AS EPHORTE
2016/7661 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/30 - Tilleggsdokumentasjon ArkitektHus AS EPHORTE
2021/2371 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/605 - Forespørsel om søknadsplikt Gunnar Løvås EPHORTE
2021/2368 20210409 09.04.2021 Inngående brev Varsel om inntreden i sak 20-124674TVA-BERG/2 DalheimRasmussen Advokatfirma ANS EPHORTE
2021/1613 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 6/1173, 1064, 908 - Redegjørelse Nils Helge Bondehagen EPHORTE
2020/3801 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 9/332 - Forespørsel om å bli prioritert Bergenhus Bygg og Anlegg AS EPHORTE
2020/8497 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 20/261 - Avslutning av sak Johannes Nesheim EPHORTE
2021/611 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 10/5 - Vedrørende ansvarlig rørlegger Reidar Andreassen EPHORTE
2021/2398 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 30/11 - Søknad - Konsesjon på erverv av fast eiendom Dag Eldar Tangen EPHORTE
2021/2057 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Intern utlysning - Våkende nattevakt 56 % fast - Flagget bofellesskap - st. ref. (4365912923) ***** EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5305 Løpenr: 2021/5581 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 621 - Oversending for uttale til søknad om midlertidig brukstillatelse Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7571 Løpenr: 2021/16882 Dokument tittel: Gbnr 9/398 - Avvisning av søknad Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/137 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 12/1088 - Nabovarsel Multiconsult AS EPHORTE
2021/2389 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter Askøy kommune - st. ref. 4373077745 ***** EPHORTE
2021/2122 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer - Hjemmesykepleien - st. ref. (4367296083) ***** EPHORTE
2021/2105 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Kultursjef - st. ref. (4357394476) ***** EPHORTE
2021/2389 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Askøy kommune EPHORTE
2020/3267 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/896 - Tilleggsdokumentasjon Hellvik Hus Romerike AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2030 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 21/378 - Tilleggsdokumentasjon Chr. M. Vestrheim AS EPHORTE
2021/2122 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer - Hjemmesykepleien Helse og omsorg - Hjemmebaserte tjenester, Askøy kommune - st. ref. 4367296083 ***** EPHORTE
2021/2390 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 19/431/0/0 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett PEDERSEN ANDRE EPHORTE
2021/2059 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Spesialpedagog - 100% fast Pedagogiske støttetjenester, Askøy kommune - st. ref. 4364905402 ***** EPHORTE
2016/612 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 14/3 - Svar - Søknad om forlengelse av tilkomstveg I. S. ARKITEKTER AS EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/7943 Løpenr: 2021/21259 Dokument tittel: Gbnr 18/218/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Irene Løland EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7695 Løpenr: 2020/83814 Dokument tittel: Gbnr 12/1026 - Vedrørende vassdrag Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/824 20210409 09.04.2021 Inngående brev Sluttoppgjør 2020 005 - H2 Askøy Brygge - Dokumentasjon VA Drange Maskin AS EPHORTE
2021/2360 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 21/600 - Anmodning om forhåndskonferanse Bodil Ø Hugaas Torgersen EPHORTE
2020/6797 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/168, 514 - Etterlyser svar på søknad Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/1526 20210409 09.04.2021 Inngående brev Lønnskrav - Arbeidsavtale - Rådgiver 100 % fast ***** EPHORTE
2021/2187 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 32/26 - Svar - Egenerklæring om konsesjonsfrihet Privatmegleren EPHORTE
2020/2753 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 17/685 - Endring av tillatelse - Hus 33 og 34 - Reviderte tegninger RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/940 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 1/603 - Forespørsel om møte Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2109 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 39/69, 88 - Tilleggsinformasjon Hefø Bygg AS EPHORTE
2021/2105 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kultursjef Askøy kommune - st. ref. 4357394476 ***** EPHORTE
2015/2522 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 13/201, 254 - Henvendelse om gangretten på vegne av klienter Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS EPHORTE
2020/2931 20210409 09.04.2021 Inngående brev Svar fra Semco - Ber om informasjon om målte støynivå for riggen Deep Sea Stavanger - varsel om pålegg om restriksjoner for fremtidige mottak av noen riggtyper Semco Maritime AS EPHORTE
2017/4545 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 14/452 - Ber om forlenget brukstillatelse Vest Norsk Bygg AS EPHORTE
2020/7480 20210409 09.04.2021 Utgående brev Tilleggsinformasjon - Meddelelse nr 2 - spørsmål og svar ***** EPHORTE
2020/2171 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar fra ordfører på din mail angående bedehusene og turfolk på Herdla Astrid Halvorsen EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/1254 Løpenr: 2021/10890 Dokument tittel: Gbnr 4/1170/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Irene og Espen Løland EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6477 Løpenr: 2021/19546 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Klage på overtredelsesgebyr Per Roald Midtøy EPHORTE
2021/967 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 11/1, 30 - Tillatelse til tiltak Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/1412 Løpenr: 2021/22141 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/1842 Løpenr: 2021/12789 Dokument tittel: Gbnr 9/159 - Pålegg om utbedring/stans av ulovlig utslipp og varsel om tvangsmulkt Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/176 Løpenr: 2021/20506 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Trefelling og fuglereir - Ospedalen Johan Monsen EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4182 Løpenr: 2021/16723 Dokument tittel: Gbnr 4/1210/0/3 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/7639 - Gbnr 10/462 - Forstøtningsmur Advokatfirmaet Schjødt AS EPHORTE
2019/7542 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/8355 Løpenr: 2021/16575 Dokument tittel: Gbnr 9/376/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/2341 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærar Træet skule, Askøy kommune - st. ref. 4367319305 ***** EPHORTE
2021/2341 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærar - st. ref. (4367319305) ***** EPHORTE
2021/2150 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4366465267 ***** EPHORTE
2021/2150 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4366465267) ***** EPHORTE
2021/1926 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4362490117) ***** EPHORTE
2019/5545 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 13/13 - Oversendelse av klagesak STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2020/2796 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 17/685 - Endring av tillatelse - Hus 31 og 32 - Reviderte tegninger RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/940 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 1/603 - Angående møte for overvannssituasjon Vestland Fylkeskommune EPHORTE
2021/1245 20210409 09.04.2021 Internt notat Gbnr 8/976 m.fl. - Uttale miljø og landbruk Hanne Christin Lindelid EPHORTE
2015/5274 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 33/26, 38 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Harald Salbu EPHORTE
2021/985 20210409 09.04.2021 Utgående brev Ansettelsesbrev 100 % fast stilling ***** EPHORTE
2021/1384 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 31/6 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Inge Helge Kjerrgård EPHORTE
2021/2376 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten EPHORTE
2020/4106 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 5/483 - Uttale - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2369 20210409 09.04.2021 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldene fra 22.06.2021 ***** EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/7639 - Gbnr 10/462 - Forstøtningsmur Advokatfirmaet Schjødt AS EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7695 Løpenr: 2020/83654 Dokument tittel: Gbnr 12/1026 - Ber om nærmere begrunnelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/4193 Løpenr: 2021/17863 Dokument tittel: Gbnr 7/613, 444, 8, 451 - Søknad om dispensasjon fra bestemmelse §4.2.1.1 i områdeplan 362 Myrane Ranveig Skjønborg EPHORTE
2017/1118 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 7/70, 217, 406, 873 - Sluttoppgjør 2020 005 - H2 Askøy Brygge - Dokumentasjon VA Drange Maskin AS EPHORTE
2021/464 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 32/1, 15 - Kopi - Førehandstilsegn - Søknad om flytting av avkjørsel - Fv 562 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2030 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 21/378 - VA- ledninger CHR M VESTRHEIM AS EPHORTE
2021/2340 20210409 09.04.2021 Internt notat Sykle til jobben-aksjonen 2021 Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2021/363 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 12/221, 1060, 1088, 1192 - Avslutning av sak VESTLAND FYLKESKOMMUNE v/Askøypakken EPHORTE
2020/2488 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 5/215 - Tillatelse til tiltak MY BYGG AS EPHORTE
2021/1926 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Strusshamn skole, Askøy kommune - st. ref. 4362490117 ***** EPHORTE
2021/1926 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4362490117) ***** EPHORTE
2021/2392 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleiere - smittesporingsteam covid19 Askøy kommune - st. ref. 4372594378 ***** EPHORTE
2021/2392 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleiere - smittesporingsteam covid19 - st. ref. (4372594378) ***** EPHORTE
2021/2401 20210409 09.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på bekreftelse på stillingsendring ***** EPHORTE
2021/1908 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Florvåg skole, Askøy kommune - st. ref. 4361566946 ***** EPHORTE
2021/2399 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 14/31, 151 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Vidar Indrevær EPHORTE
2021/2057 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Intern utlysning - Våkende nattevakt 56 % fast - Flagget bofellesskap Flagget bofellesskap, Askøy kommune - st. ref. 4365912923 ***** EPHORTE
2021/1926 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Strusshamn skole, Askøy kommune - st. ref. 4362490117 ***** EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6316 Løpenr: 2021/14383 Dokument tittel: Gbnr 28/194 - Anmodning om uttale Oddvar Juvik EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/93 Løpenr: 2021/21649 Dokument tittel: Svar fra ordfører på din mail angående bedehusene og turfolk på Herdla Oddvar Juvik EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/2477 Løpenr: 2021/21203 Dokument tittel: Sakspapirer til representantskapsmøte 2021 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/3498 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 19/41 - Oversending søknad om dispensasjon for uttale STATSFORVALTAREN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2015/5274 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 33/26, 38 - Søknad om forlengelse av midlertidig bruksitllatelse Harald Ramm Salbu EPHORTE
2018/5614 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 17/473 - Angående forslag til løsning Aslak Hustveit m.fl. EPHORTE
2021/2385 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 24/74 - Egenerklæring Eiendomsmelger EIE Bergen Vest EPHORTE
2020/6316 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 28/194 - Svar på spørsmål angående saksgang Karin Engelstad EPHORTE
2020/6316 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 28/194 - Spørsmål om saksgang Karin Engelstad EPHORTE
2021/2381 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Flagget bofellesskap EPHORTE
2020/820 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 5/117/0/0 - Søknad om ferdigattest RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2020/2931 20210409 09.04.2021 Inngående brev Støy fra Deep Sea Stavanger - Ny rapport vil bli sendt Semco Maritime AS EPHORTE
2021/2378 20210409 09.04.2021 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldene fra 16.06.21 ***** EPHORTE
2021/2059 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Spesialpedagog - 100% fast - st. ref. (4364905402) ***** EPHORTE
2016/7244 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 32/1 m. fl. - Kopi - Førehandstilsegn - Søknad om flytting av avkjørsel - Fv 562 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2375 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten EPHORTE
2021/1821 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 29/44 m.fl. - Uttale - Dispensasjon veg og parkering - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2009 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 8/979 - Skriftlig forhåndsvurdering TAG Arkitekter EPHORTE
2016/612 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 14/3 - Om forlengelse av midlertidig brukstillatelse/reviderte tegninger Askøy Dekkelegging AS EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4563 Løpenr: 2021/16784 Dokument tittel: Gbnr 10/176/0/0 - Søknad om rammetillatelse Byggfakta EPHORTE
2021/2359 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 3/314 - Forespørsel Jannicke Jaeger EPHORTE
2021/2358 20210409 09.04.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/2358 20210409 09.04.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/2202 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4367431868 ***** EPHORTE
2021/2202 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4367431868) ***** EPHORTE
2021/1926 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Lærer Strusshamn skole, Askøy kommune - st. ref. 4362490117 ***** EPHORTE
2021/2362 20210409 09.04.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=9kqaab, SakId=381405) ***** EPHORTE
2021/214 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/69 - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2019/7542 20210409 09.04.2021 Utgående brev Revidert arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210409 09.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1245 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 8/976 - Dispensasjoner - Behov for tilleggsdokumentasjon TAG Arkitekter v/Marko Todorovic m.fl. EPHORTE
2020/3267 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 10/896 - Behov for ytterligere tilleggsdokumentasjon Hellvik Hus Romerike AS EPHORTE
2021/1245 20210409 09.04.2021 Internt notat Gbnr 8/976 m.fl. - Uttale fra barn og unges representant Hanne Christin Lindelid EPHORTE
2021/1509 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 5/172 - Tillatelse til seksjonering Ørjan Godø EPHORTE
2021/1509 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 5/172 - Melding til tinglysing Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2021/2389 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter Askøy kommune - st. ref. 4373077745 ***** EPHORTE
2021/1908 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Florvåg skole, Askøy kommune - st. ref. 4361566946 ***** EPHORTE
2021/1908 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Florvåg skole, Askøy kommune - st. ref. 4361566946 ***** EPHORTE
2020/5985 20210409 09.04.2021 Inngående brev Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helseregion Vest - Strategi 2021 - 2024 Helse-Bergen EPHORTE
2021/1926 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Lærer - st. ref. (4362490117) ***** EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3264 Løpenr: 2021/21775 Dokument tittel: Tanker rundt møtet 25.03.2021 Oddvar Juvik EPHORTE
2021/2392 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Askøy kommune EPHORTE
2021/2382 20210409 09.04.2021 Inngående brev Prøvingsattest ***** EPHORTE
2018/7787 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 7/87 - Arkivering av ufullstendig søknad RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2013/9719 20210409 09.04.2021 Inngående brev Anmodning om uttale vedrørende naturmangfoldloven Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2021/2364 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 7/113 - Søknad - Vannmåler GREVSTAD & TVEDT VVS AS EPHORTE
2021/2373 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Fysioterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4373366528 ***** EPHORTE
2021/2373 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Fysioterapeut - st. ref. (4373366528) ***** EPHORTE
2021/2389 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter - st. ref. (4373077745) ***** EPHORTE
2021/1908 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Florvåg skole, Askøy kommune - st. ref. 4361566946 ***** EPHORTE
2021/1908 20210409 09.04.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Lærer Florvåg skole, Askøy kommune - st. ref. 4361566946 ***** EPHORTE
2017/3993 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 21/4 Felt B1-B2 - Melding om endring av ansvarsrett Rett Ingeniør AS EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/7661 Løpenr: 2021/15721 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Ber om status Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/48 Løpenr: 2021/17311 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ranveig Skjønborg EPHORTE
2021/2389 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ferievikarer koronateam - helsefagstudenter - st. ref. (4373077745) ***** EPHORTE
2021/2264 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/6316 Løpenr: 2021/20920 Dokument tittel: Gbnr 28/194 - Uttale miljø og landbruk Oddvar Juvik EPHORTE
2021/2382 20210409 09.04.2021 Inngående brev Bestille tid for borgerlig vigsel ***** EPHORTE
2021/2380 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Anmodning om forhåndskonferanse Noramix Eiendom AS EPHORTE
2021/2319 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Ergoterapeut Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4363182551 ***** EPHORTE
2021/2319 20210409 09.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Ergoterapeut - st. ref. (4363182551) ***** EPHORTE
2021/2373 20210409 09.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Fysio-/ergoterapi- og servicetjenesten EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6150 Løpenr: 2021/18498 Dokument tittel: Gbnr 19/400 - Tillatelse til tiltak Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/9279 - Gbnr 16/438 - Tomannsbolig Pia Hylland EPHORTE
2021/1412 20210409 09.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7695 Løpenr: 2021/5341 Dokument tittel: Gbnr 12/1026 - Statsforvalteren i Vestland opphever Askøy kommunes avslag av den prinsipale søknaden av 31.03.2020 Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/6799 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/205, 624, 159, 514 - Etterlyser svar på søknad Vestland fylkeskommune EPHORTE
2020/3428 20210409 09.04.2021 Utgående brev Tildeling av salgsbevilling for alkohol ny fireårsperiode - SPAR Kjerrgarden HANDELSBUA AS EPHORTE
2020/2488 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 5/215 - Eksisterende snitt, fasade og plantegninger My Bygg AS EPHORTE
2020/3498 20210409 09.04.2021 Internt notat Gbnr 19/41 - Oversending søknad om dispensasjon for uttale Målfrid Eide m.fl. EPHORTE
2021/1822 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 21/677 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt Øystein Danielsen EPHORTE
2021/2294 20210409 09.04.2021 Utgående brev Avslag - Innsynskrav - Sak: 2020/8599 Løpenr: 2020/86802 Dokument tittel: Gbnr 14/45 - Melding om mulig ulovlighet Per-Ove Pedersen EPHORTE
2020/4776 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar - Melding om avvikling av foreldrepermisjon ***** EPHORTE
2020/8339 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 8/976 - Angående Høgatun TAG Arkitekter AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 24/103 - Utslippstillatelse TRULS & PETTER RØRLEGGERSERVICE AS EPHORTE
2020/8499 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 20/36 - Beslutning om å ikke forfølge ulovlighet Torolf Pedersen EPHORTE
2016/7244 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 32/2 m.fl. - Søknad om utsettelse NH Maskin AS EPHORTE
2019/6082 20210409 09.04.2021 Utgående brev Svar - Søknad om jobb - Barnehageasistent ***** EPHORTE
2020/7607 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 39/37 - Svar på henvendelse Veronia Guleng EPHORTE
2020/4781 20210409 09.04.2021 Utgående brev Forlenget permisjon for perioden 09.02.21 - 07.08.21 ***** EPHORTE
2021/289 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 10/517 - Foreløpig svarbrev Christer Myhrstad m.fl. EPHORTE
2020/7607 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 39/37 - Svar på henvendelse om eiendom Veronica Guleng EPHORTE
2020/6009 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 20/31 - Angående bod i nabogrense Lars Erik Lohne EPHORTE
2020/6970 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 12/14 - Tillatelse til fradeling FYLKESMANNEN I VESTLAND m.fl. EPHORTE
2020/8049 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 18/662, 663 - Ber om redegjørelse Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2020/5232 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 18/325 - Ferdigattest Bjørn Askeland EPHORTE
2020/2150 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 38/24 - Midlertidig brukstillatelse ROLV EIDE AS EPHORTE
2016/7244 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 32/1 m.fl. - Utsatt arbeidsfrist - Tilbakemelding om søknad NH Maskin AS EPHORTE
2016/7244 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 32/1 m.fl. - Utsatt arbeidsfrist - Spørsmål NH Maskin AS EPHORTE
2016/7244 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 32/1 m. fl. - Landbruksvei - Innvilget søknad om utsatt arbeidsfrist NORDRE HAUGLAND GRUNNEIGARLAG EPHORTE
2020/6060 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/999 - Svar på anmodning om forhåndskonferanse Christian Pedersen EPHORTE
2020/7607 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 39/37 - Forespørsel Veronica Guleng EPHORTE
2020/6060 20210409 09.04.2021 Utgående brev Gbnr 10/999 - Angående forhåndskonferanse Christian Pedersen EPHORTE
2020/4781 20210409 09.04.2021 Utgående brev Permisjon for perioden 10.08.20 - 08.02.21 ***** EPHORTE
2021/2357 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 20/9 - Forespørsel om søknadsplikt Per Moss EPHORTE
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Årskontroll brannalarmanlegg 2021 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2021/137 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 12/1497 - Nabovarsel HILLEREN PROSJEKTERING AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Årskontroll brannalarmanlegg 2021 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Årskontroll brannalarmanlegg 2021 Honeywell Life Safety AS EPHORTE
2013/5681 20210408 08.04.2021 Inngående brev Rapportering til SSB og informasjon om tilskudd for prøver av fallvilt 2020/2021 Miljødirektoratet EPHORTE
2016/612 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbne 14/3 - Ber om status Joachim Hummervoll EPHORTE
2020/728 20210408 08.04.2021 Inngående brev Forespørsel om samarbeid - Fritidserklæringen Allemed EPHORTE
2021/1336 20210408 08.04.2021 Inngående brev Lønnskrav ***** EPHORTE
2019/4439 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2021 - Opplæring BPA Ambia EPHORTE
2019/2984 20210408 08.04.2021 Inngående brev Plan 512 - Oversendelse - Status på søknad om dispensasjon - Herdla Stavanger Kommune EPHORTE
2021/1412 20210408 08.04.2021 Inngående brev Purring - Innsynskrav - Gbnr 8/21 - Fullmakt utvidet avkjørsel til kommunal vei Ivar Ådlandsvik EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2020/80389 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Søknad om rammetillatelse Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2020/83924 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Tilleggsdokumentasjon Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2021/15360 Dokument tittel: Gbnr 12/128 - Tilleggsdokumentasjon Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2020/81961 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Behov for tilleggsdokumentasjon Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2021/14018 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Behov for tilleggsdokumentasjon Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2021/15410 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Oversendelse av dispensasjon for uttale Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2021/15875 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Uttale - Vestland fylkeskommune Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2021/16015 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Uttale - Statsforvalteren i Vestland Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2294 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/8072 Løpenr: 2021/20866 Dokument tittel: Gbnr 10/128 - Uttale vedrørende oversendelse av søknad om dispensasjon for uttale - Kai og flytebrygge Terrse Merkesdal EPHORTE
2021/2264 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5315 Løpenr: 2021/22043 Dokument tittel: Viksund - Skriv om konkurs i 2009 og 2012 Per Midtøy EPHORTE
2021/2264 20210408 08.04.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5315 Løpenr: 2021/22043 Dokument tittel: Viksund - Skriv om konkurs i 2009 og 2012 Auctor Bergen EPHORTE
2021/396 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 14/493 - Ber om status i sak Kåre Andreassen EPHORTE
2021/1245 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 8/976 - Dispensasjon fra reg.plan § 6.2 Advokatfirmaet Kyrre ANS EPHORTE
2018/3525 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 7/241 - Etterlysning av tilbakemelding i sak Arve Lillehagen EPHORTE
2021/53 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om sommerjobb/ekstrahjelp ***** EPHORTE
2021/2352 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 13/445 - Kopi - Tillatelse - Søknad om utvidet bruk av avkøyrsle - fv. 5246 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/4832 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 12/281, 773 - Svar melding om ferdigstillelse Jan Mjømen EPHORTE
2021/1326 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 12/602 - Skriftlig forhåndsvurdering Tomas Jaras EPHORTE
2021/1853 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 9/335-Svar - Søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei SWECO NORGE AS EPHORTE
2021/2153 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4364933937 ***** EPHORTE
2021/2153 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - st. ref. (4364933937) ***** EPHORTE
2021/1104 20210408 08.04.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/1028 20210408 08.04.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/2356 20210408 08.04.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/2355 20210408 08.04.2021 Inngående brev Søknad om skolebytte ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Servicerapport ekstrabesøk - 08.04.2021 - Ordrenr 11295591 Anticimex EPHORTE
2021/2105 20210408 08.04.2021 Utgående brev Svar på søknad - Kultursjef Askøy kommune - st. ref. 4357394476 ***** EPHORTE
2021/2349 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 12/329 - Skriftlig forhåndsvurdering Geir-Åge Kvant Monsen EPHORTE
2019/1407 20210408 08.04.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2014/5924 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Ber om status i sak May Britt Dumben EPHORTE
2013/6255 20210408 08.04.2021 Inngående brev Kostra rapportering til SSB per 1. kvartal 2021 Ssb - Statistisk sentralbyrå EPHORTE
2021/1232 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 4/296 - Tillatelse til tiltak FOLLESØ BYGGKONSULENT EPHORTE
2021/1412 20210408 08.04.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/1810 Løpenr: 2021/17327 Dokument tittel: Gbnr 17/685/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/1336 20210408 08.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1336 20210408 08.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/863 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=b8wq88, SakId=374299) ***** EPHORTE
2021/903 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=kbk5k9, SakId=374511) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2019/7385 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 14/298 - Ber om frafallelse av gebyr John Kaland EPHORTE
2021/2351 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 10/18/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn ASKØY KOMMUNE TEKNISK EPHORTE
2013/2438 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 18/2 - Midlertidig brukstillatelse Arthur Gustafsson EPHORTE
2021/1090 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=e3r3ae, SakId=375102) ***** EPHORTE
2021/1166 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=w85w45, SakId=375448) ***** EPHORTE
2021/788 20210408 08.04.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider 60 % fast Kleppestø sykehjem, Post 2A, 2B og 2C, Askøy kommune - st. ref. 4343842827 ***** EPHORTE
2021/1336 20210408 08.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/1336 20210408 08.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2016/5191 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2015/2072 20210408 08.04.2021 Utgående brev Generell arbeidsavtale - 01.02.2021 - 30.06.2021 - Hanøy skole ***** EPHORTE
2020/3969 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 7/33 - Orientering om klage JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/768 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 9/310 - Vedrørende søknadsplikt Kristine Salbuvik EPHORTE
2021/742 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 42/48 - Tilleggsdokumentasjon Hefi Eiendom AS EPHORTE
2021/1602 20210408 08.04.2021 Inngående brev Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=5aw36e, SakId=377677) ***** EPHORTE
2021/724 20210408 08.04.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærling i Helsearbeiderfaget Fagopplæringen i Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4341884120 ***** EPHORTE
2021/724 20210408 08.04.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærling i Helsearbeiderfaget Fagopplæringen i Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4341884120 ***** EPHORTE
2021/2325 20210408 08.04.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Kleppestø sykehjem, Post 2B og 2C EPHORTE
2021/788 20210408 08.04.2021 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2021/788 20210408 08.04.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider 60 % fast Kleppestø sykehjem, Post 2A, 2B og 2C, Askøy kommune - st. ref. 4343842827 ***** EPHORTE
2021/1862 20210408 08.04.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=pw5b4b, SakId=378854) ***** EPHORTE
2021/1839 20210408 08.04.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=e36e38, SakId=378802) ***** EPHORTE
2021/1336 20210408 08.04.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/7502 20210408 08.04.2021 Internt notat Innføring av ny lokal forskrift om smitteverntiltak i Askøy kommune fra 20.03.2021 Rådmannen m.fl. EPHORTE
2019/995 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 4/908 - Ferdigattest Lars Furhovde EPHORTE
2015/6961 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 39/70 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse NOBI ASKØY AS EPHORTE
2021/2289 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2289 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2289 20210408 08.04.2021 Inngående brev Tilbakemelding på arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20210408 08.04.2021 Utgående brev Utsatt frist nabovarsel ***** EPHORTE
2021/3 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 4/344 - Oversendelse av dispensasjon for uttale VESTLAND FYLKESKOMMUNE m.fl. EPHORTE
2013/5890 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 12/1612 - Ferdigattest Christine G. Reinboth EPHORTE
2020/3969 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 7/33 - Foreløpig svarbrev klage Lynnette Nilsen m.fl. EPHORTE
2021/1393 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 10/18,2 - Svar på henvendelse - Flytebrygge ASKØY KOMMUNE KULTUR OG IDRETT, Sjoddien EPHORTE
2014/1654 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 7/762 - Vedrørende melding om mulig ulovlighet Helge Kvale EPHORTE
2021/2001 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 5/146 - Tillatelse til seksjonering BYMANN OG STRIL EIENDOM AS EPHORTE
2021/1326 20210408 08.04.2021 Inngående brev Gbnr 12/602 - Avklaring - Svar Ingeniørtjenester M Cemovic EPHORTE
2021/742 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 42/48 - Tillatelse til tiltak HEFI EIENDOM AS EPHORTE
2020/324 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 7/314 - Tillatelse til tiltak HOPLAND BYGG AS EPHORTE
2014/5522 20210408 08.04.2021 Utgående brev Gbnr 34/25 - Svar på henvendelse om befaring og oppfølging ADVOKAT HAUKEN AS EPHORTE
Versjon:5.2.00