eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter: 300 Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
2021/823 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/241 - Redegjørelse ***** EPHORTE
2021/5623 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 9/335 - Sone F4 - Tilleggsdokumentasjon JMN – Plan & Arkitektur AS EPHORTE
2020/7427 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 18/115 - Kommentar til anførsel om manglende nabovarsel Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2013/9009 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om delvis permisjon 16.10.2021 - 16.10.2022 ***** EPHORTE
2021/2840 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/462 - Ber om status Trond André Sande EPHORTE
2013/1591 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/515/0/1-4 - Redegjørelse Trond André Sande EPHORTE
2021/569 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 27/4,15 - Redegjørelse Norvald Hestetræet EPHORTE
2021/1647 20211012 12.10.2021 Inngående brev Plan 365 - Bekreftelse fra BIR - Oppstillingsplass ved BRE1 Skansen - Avfallsløsning Jmnplan - Eivind Iden Berge EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Varsel om vedtak - Rapport 41727815 Norgesnett AS EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Varsel om vedtak - Rapport 41727805 Norgesnett AS EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/3913 Løpenr: 65458/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/479/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5525 Løpenr: 64947/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/256/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6847 Løpenr: 65137/2021 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6853 Løpenr: 64252/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/843, 680 - Søknad om tillatelse til tiltak Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2322 Løpenr: 64826/2021 Dokument tittel: Gbnr 22/50 - Søknad om dispensasjon Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 8/707 - Byggesak W Eiendomsmegling Bergen Sentrum AS EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2018/6445 - Plan 506 - Detaljreguleringsplan for Østbø - Gbnr 18/468 m.fl. Audun Lyngbø EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innsyn pågående byggesak HERDLEÅSEN 66 5315 HERDLA - Gbnr 42/289. 288 Veteraner Askøy EPHORTE
2021/6973 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/300 - Egenerklæring Britt Solhaug EPHORTE
2021/3503 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/2356 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale - ***** 100 % vikariat ***** EPHORTE
2021/5324 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 34/5 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Inge Kristoffer Berland EPHORTE
2021/4851 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/18 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Kompetanseuttelling kap. 4 - Virkningstidspunkt - ***** EPHORTE
2019/6401 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/3211 20211012 12.10.2021 Inngående brev Startlån ettersendt vedlegg (Ref=qbe4qe, SakId=385098) ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 18/4 - Ber om møte Atle Kollevåg EPHORTE
2021/6987 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til opplæring 18.10.2021 - 20.12.2021 Nav Askøy EPHORTE
2013/4299 20211012 12.10.2021 Inngående brev Høring - Forslag til endringer i barnevernloven og forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven (politiattest for ansatte i Bufetat som er i kontakt med mindreårige mv.) Barne- og familiedepartementet EPHORTE
2021/6970 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 37/180 - Egenerklæring Sylvia Magret Strand EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ikke utført tilsyn/feiing Askøy brann og redning EPHORTE
2017/2722 20211012 12.10.2021 Inngående brev Godkjenning av ny faglig leder ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/6948 20211012 12.10.2021 Inngående brev Rapport fra inspeksjon 06.10.2021 - Søre Askøy tettbebyggelse STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2020/7429 20211012 12.10.2021 Inngående brev Årsmelding 2020/2021 Vestland fylkeskommune, mobbeombudet EPHORTE
2021/6508 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - 100 % fast - st. ref. (4431066264) ***** EPHORTE
2021/6951 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tilslutning til ny rammeavtale for mobiltelefoner og nettbrett Bergen Kommune, Innkjøp konsern EPHORTE
2021/6508 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - 100 % fast - st. ref. (4431066264) ***** EPHORTE
2021/6969 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/0 - Melding om forurensing N.N, EPHORTE
2021/6971 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 6/202 - Egenerklæring Viggo Kristiansen EPHORTE
2021/6357 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Skolekonsulent - st. ref. (4431886304) ***** EPHORTE
2021/6993 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ny eier av Gnist Barnehager Norlandia Preschools AS EPHORTE
2021/6261 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad - Fritak fra politiske verv Jens Andersen EPHORTE
2020/3057 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om resultat på fag-/sveineprøve ***** EPHORTE
2021/6949 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 21/700/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn TORSBYGG AS EPHORTE
2021/6943 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad - Skjenkebevilling - 26.11.2021 FRAMO AS EPHORTE
2017/339 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 18/399 - Klage på faktura Morten Rasmussen EPHORTE
2016/1779 20211012 12.10.2021 Inngående brev Helsetjenestens ansvar og handlingsrom innenfor gjeldende regelverk, for legers rekvirering av narkotiske legemidler som behandling ved avhengighet til vanedannende legemidler og rusmidler Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2021/5406 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale på vilkår - Spesialkonsulent 100% fast ***** EPHORTE
2014/8866 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert - Avtale om hjemmekontor/fleksibelt arbeidssted ***** EPHORTE
2021/5994 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/2210 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2020/4038 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad om delvis permisjon 04.10.2021 - 31.12.2021 ***** EPHORTE
2021/6977 20211012 12.10.2021 Inngående brev Vitnemål /attester ***** EPHORTE
2021/5524 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/5876 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/2231 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert - Avtale om ID- og nøkkelkort ***** EPHORTE
2021/6813 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert avtale - Fast kompensasjon for bruk av egen bil i tjenesten ***** EPHORTE
2021/6981 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til opplæring 11.10.2021 - 20.12.2021 NAV EPHORTE
2021/2663 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 13/613, 118, 83 - Tilleggsdokumentasjon Frode Eriksen EPHORTE
2021/6991 20211012 12.10.2021 Inngående brev Innvilget tilskudd til opplæring 18.10.2021 - 20.12.2021 Nav Askøy EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/823 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 15/241 - Svar på status i sak Rune Otto Knutsen EPHORTE
2020/7427 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 18/115 - Melding om vedtak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/6556 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Revidert innsynskrav - Valg - kommunikasjon med Valgdirektoratet rundt avvik Alisha S. Skovly EPHORTE
2021/6357 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Skolekonsulent Haugland skole, Askøy kommune - st. ref. 4431886304 ***** EPHORTE
2016/6696 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på etterlysning av rest av svar - Partsbrev - Oppfølging - Forvaltningsrevisjon vann og avløp og BDO-rapport Vestland fylkeskommune, v/Roald Breistein EPHORTE
2014/8320 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 17/54 - Svar på generell henvendelse William J. Tveit EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/2808 - Gbnr 5/704 - Terrasse med bod Torbjørn Follesø EPHORTE
2021/40 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Spørrerunde Formannskapet 19.10.2021 EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Spørsmål rettet i kommunestyret 26.11.2020 - ihht kommuneloven§ 11-2 - Miriam Haavik (AP) EPHORTE
2020/5060 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Fornyelse av skjenkebevilling - CW Invest AS EPHORTE
2021/6085 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Askøy kommunes delegeringsreglement - administrativ revisjon EPHORTE
2021/5883 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om skjenkebevilling - Biologen Drift AS EPHORTE
2014/4201 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Finansforvaltning - rapportering pr 31.08.2021 EPHORTE
2021/6261 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Søknad om fritak - Jens Hestnes Andersen (SV) EPHORTE
2017/1450 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Pensjonsrettigheter for ansatte ved tidligere Askøy Energi AS EPHORTE
2020/8516 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Ny forskrift om håndtering av husholdningsavfall i Askøy kommune EPHORTE
2021/5692 20211012 12.10.2021 Saksframlegg/innstilling Kirkelig organisering - høringsuttalelse EPHORTE
2021/4851 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 15/18 - Vilkår for fradeling av parsell fra Olaus Krøger EPHORTE
2021/569 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 27/4, 15 - Behov for nytt avgiftsgrunnlag Karoline Fagerdal m.fl. EPHORTE
2021/5324 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 34/5 - Forhåndskonferanse Inge Kristoffer Berland EPHORTE
2021/5324 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 34/5 - Referat forhåndskonferanse Inge Berland m.fl. EPHORTE
2013/1591 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/515 - Vedrørende tilbakemeldinger i klagesak STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2021/6053 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Intern utlysning - Renholder 40 % fast Hjemmesykepleien avd. Sør, Askøy kommune - st. ref. 4429719025 ***** EPHORTE
2021/6549 20211012 12.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/2785 Løpenr: 27993/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/1 - Spørsmål om søknad om deling Byggfakta EPHORTE
2021/6868 20211012 12.10.2021 Utgående brev Arbeidsavtale - ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2020/4038 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar - Søknad om delvis permisjon 04.10.2021 - 31.12.2021 ***** EPHORTE
2013/1591 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/515/0/1-4 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Mark Arkitekter AS EPHORTE
2021/2127 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1157 - 1158 - Melding til tinglysing Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2021/6508 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder - 100 % fast Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4431066264 ***** EPHORTE
2021/4851 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 15/18 - Melding til tinglysing Kartverket Tinglysingen EPHORTE
2020/7427 20211012 12.10.2021 Utgående brev Gbnr 18/115 - Orientering om politisk behandling Norstrand Eiendomsrådgivning AS m.fl. EPHORTE
2021/6508 20211012 12.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder - 100 % fast Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4431066264 ***** EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2021/4959 20211012 12.10.2021 Utgående brev Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Helsefagarbeider - 85 % fast Hjemmesykepleien avd. Nord, Askøy kommune - st. ref. 4410134690 ***** EPHORTE
2020/6801 20211012 12.10.2021 Internt notat Skademelding 02.10.2020 Roger Frisholm Søvig-Erlandsen EPHORTE
2020/2043 20211012 12.10.2021 Internt notat Disponering - kompensasjon til ansatte i forbindelse med covid-19 Anne June Iversen EPHORTE
2018/1194 20211012 12.10.2021 Internt notat Tveit barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 4.10.2021 Siri Oddny Bergesen-Larsen EPHORTE
2021/6261 20211012 12.10.2021 Inngående brev Søknad - Fritak fra politiske verv Jens Andersen EPHORTE
2021/6970 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 37/180 - Egenerklæring Oddbjørn Jensen EPHORTE
2020/6670 20211012 12.10.2021 Inngående brev Statsbudsjett 2021- Tilskuddsbrev kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter i særlig utsatte bransjer og kommuner Postmottak KMD EPHORTE
2021/6946 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/189 m.fl. - Søknad om dispensasjon JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2014/8320 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 17/54 - Ber om redegjørelse William Jarl Tveit EPHORTE
2021/6972 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/601 - Egenerklæring Anne Kjersti Drange EPHORTE
2021/6972 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/601 - Egenerklæring Britt Solhaug EPHORTE
2021/6973 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/300 - Egenerklæring Anne Kjersti Drange EPHORTE
2021/2127 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1157 ,1158 - Dokumentene har mangler og kan ikke tinglyses Kartverket Eiendomsdivisjonen EPHORTE
2021/6976 20211012 12.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tar imot arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** ***** ***** EPHORTE
2021/6977 20211012 12.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/6989 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/3, 161 - Egenerklæring Evelyn Bjugn Asbjørnsen EPHORTE
2016/6696 20211012 12.10.2021 Inngående brev Dato for frist for tilbakemelding - Partsbrev - Oppfølging - Forvaltningsrevisjon vann og avløp og BDO-rapport Vestland fylkeskommune v/ Roald Breistein EPHORTE
2021/438 20211012 12.10.2021 Inngående brev Tilskudd - Den kulturelle spaserstokken 2021 - Underretning om tildeling Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/6511 20211012 12.10.2021 Inngående brev Statsforvalteren opphever Askøy kommunes avslag, datert 30.09.2021 - Offentleglova - Sak 19/7049 JP 113/120 STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2018/6073 20211012 12.10.2021 Inngående brev Melding om avvikling av foreldrepermisjon - Gjeldene fra 22.12.2021 ***** EPHORTE
2020/8204 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 4/752/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Hefø Bygg As EPHORTE
Ingen tilgang 20211012 12.10.2021 Inngående brev Ikke utført tilsyn/feiing Askøy brann og redning EPHORTE
2021/6971 20211012 12.10.2021 Inngående brev Gbnr 6/202 - Egenerklæring Karen Kristiansen EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding - Innsynskrav - Gbnr 17/54 - Oppdaterte fasade tegninger William Jarl Tveit EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6556 Løpenr: 65112/2021 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Valg - kommunikasjon med Valgdirektoratet rundt avvik Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/396 Løpenr: 65141/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/493 - Ber om status i sak Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6614 Løpenr: 65085/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/145 - Søknad om veirett Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsynsbegjæring - Siste versjon av kommunens kommunikasjonsstrategi Askøylisten V/ Bård Espelid EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 15/122 Nordic Bolig Bergen EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 62381/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Oversendelse av nabomerknad Runar Hansen EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 64296/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilbakemelding på innsendte dokumenter Runar Hansen EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 65432/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilleggsdokumentasjon Runar Hansen EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5156 Løpenr: 65212/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/9 - Ber om utsatt frist Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 17/54 - Oppdaterte fasade tegninger Willliam Tveit EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6570 Løpenr: 64798/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6570 Løpenr: 64798/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6572 Løpenr: 64824/2021 Dokument tittel: Avslag - Innsynskrav - Prosessen med å kjøp av Sjoddien Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 11/48 - Tegninger Jostein Nyheim EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/2916 Løpenr: 59460/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/8 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggmester Grøtte EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/3594 Løpenr: 64605/2021 Dokument tittel: Gbnr 23/12 - Ber om redegjørelse Geir Olav Antonsen EPHORTE
2015/8718 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 17/13 - Søknad om ferdigattest Gottlieb Paludan Architects Norge AS EPHORTE
2015/8718 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 17/13 - Søknad om endring av gitt tillatelse Gottlieb Paludan Architects Norge AS EPHORTE
2021/1448 20211011 11.10.2021 Inngående brev Anmodning om delutbetaling Askøy Fotterapi AS EPHORTE
2017/3937 20211011 11.10.2021 Inngående brev Plan 495 - Forespørsel om å bli prioritert Det frivillige Skyttervesen EPHORTE
2021/5623 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 9/335 - Sone F4 - Tilleggsdokumentasjon JMN – Plan & Arkitektur AS EPHORTE
2021/6925 20211011 11.10.2021 Inngående brev Varsel om branntilsyn 2021 - Alle bygg eiendomsavdelingen eier/drifter Askøy Brann & Redning EPHORTE
2021/6404 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/584 - Tilleggsdokumentasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/6874 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 18/143, 304 - Egenerklæring KALAND & PARTNERS VESTKANTEN EPHORTE
2021/6209 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 8/280 - Redegjørelse Finn Skarpenes EPHORTE
2021/6922 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 21/240 mfl. - Forespørsel - Kommunal overtakelse - Askøy Røkeri AS Domstein Sjømat AS EPHORTE
2021/5614 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 21/240 - Forespørsel - Plombering - Askøy Røkeri AS Domstein Sjømat AS EPHORTE
2013/1220 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 4/141 - Ber om status HEFØ BYGG AS EPHORTE
2018/8199 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 29/7 - Korrigering av produsentnummer Landbrukets Dataflyt SA EPHORTE
2019/6564 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/232 - Registreringsskjema VA Va-service AS EPHORTE
2016/6696 20211011 11.10.2021 Inngående brev Ber om status - Partsbrev - Oppfølging - Forvaltningsrevisjon vann og avløp og BDO-rapport Vestland fylkeskommune sekretariat for kontrollutvalget EPHORTE
2021/6921 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 0/0 - Ber om redegjørelse Daniel Skålevik EPHORTE
2021/6920 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/340 - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/4919 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/187 - Tilleggsdokumentasjon Auctor Bergen AS EPHORTE
2020/8599 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 14/45 - Redegjørelse Stian Paulsen EPHORTE
2020/8599 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 14/45 - Redegjørelse Stian Paulsen EPHORTE
2020/1497 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad om fritak fra verv - Meddommer til Hordaland tingrett ***** EPHORTE
2021/6918 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 1/449, 25/55 - Egenerklæring Ronny Sunde EPHORTE
2021/823 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 15/241 - Ber om status Rune Otto Knutsen EPHORTE
2020/4919 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/187 - Tilleggsdokumentasjon Auctor Bergen AS EPHORTE
Ingen tilgang 20211011 11.10.2021 Inngående brev Forespørsel - Kjøp av hus Kristýna Cabáková EPHORTE
2021/396 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 14/493 - Ber om status Randi Charlotte Andreassen EPHORTE
2019/2211 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 21/12 - Redegjørelse Jakob Helgesen EPHORTE
2021/4286 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 4/555 - Klage på vedtak om tvangsmulkt Alexandra Engeseth EPHORTE
2017/7225 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 1/734, 749 - Ferdigmelding JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innsynskrav - 2017/5099-7 Gbnr 10/983 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Nina Hetlevik EPHORTE
2017/5099 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/983 - Merknad Nina Hetlevik EPHORTE
2021/6511 20211011 11.10.2021 Inngående brev Merknad - Innsynsbegjæring ***** EPHORTE
2021/53 20211011 11.10.2021 Inngående brev Åpen søknad - Polsk tolk ***** EPHORTE
2013/2490 20211011 11.10.2021 Inngående brev NAV tar over distribusjon av Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) Arbeids- og velferdsdirektoratet EPHORTE
2021/6141 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 8/363 - Ber om redegjørelse Follesø byggkonsulent EPHORTE
2021/6511 20211011 11.10.2021 Inngående brev Klage på manglende utlevering av partsinnsyn ***** EPHORTE
2021/611 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/5/0/0 - Søknad om ferdigattest Norstrand Eiendomsrådgivning As EPHORTE
2021/5789 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 59858/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Ber om status -Melding om mulig ulovlighet Jonas Wikum EPHORTE
2021/6553 20211011 11.10.2021 Inngående brev Karakterutskrift ***** EPHORTE
2021/6926 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 21/699/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn TORSBYGG AS EPHORTE
2019/602 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1221/0/0 - Søknad om ferdigattest HEFØ BYGG AS EPHORTE
2021/6343 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Sykepleier/Vernepleier - 80 % fast - st. ref. (4432934026) ***** EPHORTE
2021/4659 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 8/564 - Redegjørelse Morten Georg Isaksen EPHORTE
2021/5789 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1186 Løpenr: 61830/2021 Dokument tittel: Gbnr 1/144,171 - ASK - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Halldor Rongve EPHORTE
2021/6907 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 19/364 - Forespørsel Rune Albertsen EPHORTE
2021/6911 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/1403 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/685 - Redegjørelse Anne og Frank Henschien EPHORTE
2021/6917 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 4/324 - Søknad om reseksjonering Ruben Larsen Eide EPHORTE
2021/6930 20211011 11.10.2021 Inngående brev Høring – Nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger - Formueskatt Finansdepartementet EPHORTE
2020/5865 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/649 - Uttale - Søknad om dispensasjon for tilbygg - Norges vassdrags- og energidirektorat Noregs vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7570 Løpenr: 55128/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/388 - Ferdigattest Christin Thompson EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6128 Løpenr: 46119/2018 Dokument tittel: Gbnr 8/1028 - Rammetillatelse Afgruppen AS EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7976 Løpenr: 20478/2020 Dokument tittel: Gbnr 8/1029 - Tillatelse til tiltak Afgruppen AS EPHORTE
2020/8599 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 14/45 - Anmodning om redegjørelse ***** EPHORTE
2020/2106 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 33/5 - Foreløpig svarbrev klage ADVOKAT ROLF HELGESEN EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Avvik på stemmesedler og mulig valgjuks i Askøy kommune Hallvard Nygård EPHORTE
2018/6545 20211011 11.10.2021 Internt notat Plan 506 - Ber om uttale til RTP Bjørn-Egil Olsen EPHORTE
2018/6545 20211011 11.10.2021 Internt notat Plan 506-Svar - Ber om uttale til RTP Solveig Irene Olsen EPHORTE
2021/3642 20211011 11.10.2021 Inngående brev Forespørsel - Testing av badevann- Skråmestøvannet Karin Wichman EPHORTE
2021/3642 20211011 11.10.2021 Inngående brev Badevannsprøver - Uke 25 - 2. runde Eurofins EPHORTE
2021/3642 20211011 11.10.2021 Inngående brev Badevannsprøver - uke 29 - 3. runde eurofins EPHORTE
2021/3642 20211011 11.10.2021 Inngående brev Badevannsprøver - Uke 32 - 4. runde Eurofins Environment EPHORTE
2021/6906 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/196 - Bestilling av oppstartsmøte WEGLO DESIGN, PLAN & LANDSKAP AS EPHORTE
2021/6908 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/6909 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/6879 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2020/8609 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 35/32 - Kopi - Forhåndstilsagn - Søknad om ny avkøyrsle - fv. 5266 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/6928 20211011 11.10.2021 Inngående brev Startlån søknad (Ref=995w5a, SakId=398747) ***** EPHORTE
2021/6845 20211011 11.10.2021 Inngående brev Tilbakemelding på Lønnsansiennitetsberegning - Gjeldende fra 01.09.2021 ***** EPHORTE
2018/1306 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 8/1/0/0 - Søknad om ferdigattest Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2020/7936 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/397/0/0 - Gjennomføringsplan Hellvik Hus Sotra AS EPHORTE
2018/7787 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 7/87/0/0 - Søknad om midlertidig brukstillatelse RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2020/1975 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 6/1215/0/0 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning RAVNANGER HUS AS EPHORTE
2021/6908 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/3642 20211011 11.10.2021 Inngående brev Forespørsel - Vannkvalitet - Storavannet Ove Fasmer Mathiesen EPHORTE
2018/6719 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1768 - Kopi - Forhåndstilsagn - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fv. 5246 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/6607 20211011 11.10.2021 Inngående brev Forslag til tilsynsdato - Dato bekreftet Follese skole v/ Rune Bråten EPHORTE
2021/2189 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 9/426 - Forespørsel om utsatt frist AdvisorWest AS EPHORTE
2021/6537 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 18/263 - Søknad om dispensasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/6542 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 0/0 - Tomt B14 - Forespørsel - Tomteutnyttelse Ole Ones EPHORTE
2021/4183 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1793 - Tilleggsdokumentasjon Vest Norsk Bygg AS EPHORTE
2021/6547 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 29/142 - Melding om tiltak som er unntatt søknadsplikt Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/6904 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/53 - Anmodning om forhåndskonferanse Ikke bestemt EPHORTE
2021/6912 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad - Skjenkebevilling - 13.11.2021 STRUSSHAMN MUSIKKFORENING EPHORTE
2021/2783 20211011 11.10.2021 Inngående brev Innvilget lønnstilskudd - 01.12 .2021 - 31.10.2021 NAV EPHORTE
2020/6727 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 14/70 - Tilleggsdokumentasjon Rambøll EPHORTE
2021/6559 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 0/0 - Forespørsel om søknadsplikt Framo Services AS EPHORTE
2021/6916 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 37/4, 30 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning Jan Ove Skråmestø EPHORTE
Ingen tilgang 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert erklæring - Kjennskap til branninstruks ***** EPHORTE
2018/6719 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1768 - Uttale - Dispensasjonssøknad - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/5003 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 9/368/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Helgesen Tekniske Bygg AS EPHORTE
2020/6883 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/132 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Askøy kommune EPHORTE
2017/6636 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
2021/5416 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/18 - Dispensasjon fra reguleringsplan Askøy kommune, Plan og bygg EPHORTE
2020/6671 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/324/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse B+B ARKITEKTER AS EPHORTE
2020/8234 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/324/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse B+B ARKITEKTER AS EPHORTE
2016/4472 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1088/0/0 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Multiconsult Norge AS EPHORTE
2016/4472 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 12/1088/0/0 - Søknad om ferdigattest Multiconsult Norge AS EPHORTE
2021/5765 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oversikt over utdanning og yrkespraksis ***** EPHORTE
2021/2282 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 10/313 - Merknad til faktura Håvard Bekkenes Bjørnsen EPHORTE
2021/6541 20211011 11.10.2021 Inngående brev Partsinnsynskrav - Sak 2021/5789 Løpenr: 62439/2021 Dokument tittel: Partsinnsynskrav - Henvendelser vedrørende diverse eiendommer i Krokåsdalen 12.03.2021 - 13.08.2021 Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6933 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 32/22 - Søknad om konsesjon Knut Anders Aase EPHORTE
2020/5865 20211011 11.10.2021 Inngående brev Gbnr 5/649 - Tilleggsdokumentasjon Help EPHORTE
Ingen tilgang 20211011 11.10.2021 Inngående brev Signert taushetserklæring ***** EPHORTE
Ingen tilgang 20211011 11.10.2021 Inngående brev Vitnemål ***** EPHORTE
2021/6941 20211011 11.10.2021 Inngående brev Oppsigelse av stilling ***** EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Inngående brev Bestilling av innsyn - Sak: 2019/5056 Løpenr: 64293/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/911 - Henvendelse vedrørende etablert gangsti Nina Hetlevik EPHORTE
2021/6508 20211011 11.10.2021 Inngående brev Søknad og CV - Avdelingsleder - 100 % fast - st. ref. (4431066264) ***** EPHORTE
2021/823 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 15/241 - Ber om tilgang til bygget Laila Eline T-T Lilleøren m.fl. EPHORTE
2016/4472 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/1192, 1088 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Multiconsult Norge AS EPHORTE
2020/5886 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 5/132 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Askøy kommune, Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2021/6404 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 15/584 - Behov for tilleggsdokumentasjon NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2021/5689 20211011 11.10.2021 Utgående brev Utvidet søkerliste tilgjengelig - Psykolog - 100 % fast Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4421847856 ***** EPHORTE
2021/6511 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversender klagesak til Statsforvalteren STATSFORVALTAREN I VESTLAND EPHORTE
2019/2211 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 21/12 - Anmodning om redegjørelse ***** EPHORTE
2016/6696 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av regnskap 2020 Vestland fylkeskommune sekretariat for kontrollutvalget EPHORTE
2018/5702 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/1048/0/1-12 - BBB1 - Dispensasjon fra reguleringsplan 422 Forum Arkitekter AS EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/93 Løpenr: 63566/2021 Dokument tittel: Svar - Spørsmål vedrørende kommunale tjenester Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6420 Løpenr: 63638/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/8 - Søknad om dispensasjon Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/4499 Løpenr: 29883/2019 Dokument tittel: Gbnr 8/957, 10/445, 708, 14/452 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 06.12.2018 Afgruppen AS EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3502 Løpenr: 86414/2020 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - Krav om dekning av sakskostnader Kistian Fossum EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2019/2916 Løpenr: 59460/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/8 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggmester Grøtte EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Innsynskrav - Gbnr 17/54 - Oppdaterte fasade tegninger William Jarl Tveit EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Innsynskrav - Gbnr 15/122 Nordic Bolig Bergen EPHORTE
2020/5865 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 5/649 - Ber om tilbakemelding Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversender dokumentbestilling - Delvis innsyn i dokumenter merket partsinnsyn Oddvar Magne Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6556 Løpenr: 65112/2021 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Valg - kommunikasjon med Valgdirektoratet rundt avvik Oddvar Juvik EPHORTE
2021/1403 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 12/685 - Anmodning om innsending av søknad Anne Henschien m.fl. EPHORTE
2021/2189 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 9/426 - Beslutning om utsatt frist Advisorwest Waardal EPHORTE
2017/7225 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 1/734, 749 - Godkjenning av ansvarsrett ANJO EIENDOM AS EPHORTE
2021/2282 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 10/313 - Oversending kopi av situasjonsplan frisikt Rudolf Hilleren EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6407 Løpenr: 63288/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/1095/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6128 Løpenr: 35239/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/1028 - Midlertidig brukstillatelse Afgruppen AS EPHORTE
2021/6343 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Sykepleier/Vernepleier - 80 % fast Kleppestø sykehjem, Post 3D og 3E, Askøy kommune - st. ref. 4432934026 ***** EPHORTE
2017/341 20211011 11.10.2021 Utgående brev Orientering om mottatt klage på vedtak om innkreving av tilknytningsgebyr og årsgebyr for avløp, og beslutning om ikke utsatt iverksetting av vedtak Børge Johannes Lavik m.fl. EPHORTE
2021/4286 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 4/555 - Vedtak om tvangsmulkt Alexandra J R Engeseth EPHORTE
2021/6910 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 1/734 - Manglende ferdigattest Anjo Eiendom AS EPHORTE
2021/6053 20211011 11.10.2021 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2018/6545 20211011 11.10.2021 Utgående brev Plan 506 - Uttale til RTP JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/5518 20211011 11.10.2021 Utgående brev Innkalling til intervju - Leder - Russpesialist - 100 % fast Rus og psykisk helse, Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4421501317 ***** EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1497 Løpenr: 64188/2021 Dokument tittel: Oppfølging av orientering om meddommere - Ikke valgbare meddommere Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5521 Løpenr: 64493/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/876 - Klage på vedtak Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6556 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2021/6259 Løpenr: 62004/2021 Dokument tittel: Gbnr 4/521 - Anmodning om forhåndskonferanse Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6486 Løpenr: 64157/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/408 - Anmodning om forhåndskonferanse Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5460 Løpenr: 63136/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/888/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6550 Løpenr: 64616/2021 Dokument tittel: Gbnr 23/15 - Bekymringsmelding - Bruksendring Marianne Raunehaug EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3516 Løpenr: 64156/2021 Dokument tittel: Gbnr 4/42 - Anmodning om forhåndskonferanse Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3821 Løpenr: 30893/2021 Dokument tittel: Gbnr 17/17 - Krav om dekning av sakskostnader Kistian Fossum EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6550 Løpenr: 64616/2021 Dokument tittel: Gbnr 23/15 - Bekymringsmelding - Bruksendring Oddvar Juvik EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5889 Løpenr: 33667/2021 Dokument tittel: Gbnr 13/421 - Dokumentasjon på rettmessig fremmet klage Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/6336 Løpenr: 62479/2021 Dokument tittel: Gbnr 4/263/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn Byggfakta EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3821 29.09.2021 Inngående brev ? Gbnr 17/17 - Ber om status - Krav om dekning av sakskostnader ADVOKATFIRMAET PIND AS Ragnar Karstein Remme EPHORTE
2021/6549 20211011 11.10.2021 Utgående brev Tilbakemelding - Innsynskrav - Gbnr 17/54 - Oppdaterte fasade tegninger William Jarl Tveit EPHORTE
2021/6508 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar på søknad - Avdelingsleder - 100 % fast Askøy kommune, Origo Askøy - st. ref. 4431066264 ***** EPHORTE
2021/3642 20211011 11.10.2021 Utgående brev Svar - Forespørsel om testing av badevann Karin Wichman EPHORTE
2021/6209 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 8/280 - Anmodning om redegjørelse ***** EPHORTE
2021/5623 20211011 11.10.2021 Utgående brev Gbnr 9/335 - Behov for tilleggsinformasjon JMN plan & arkitektur as EPHORTE
2021/5552 20211011 11.10.2021 Utgående brev Innstilling ***** EPHORTE
2021/6914 20211011 11.10.2021 Utgående brev Utlysning - WebCruiter annonse Strusshamn skole EPHORTE