Postliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.askoy.kommune.no Merknad - V23 - stikkledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 45164/2020 | Avklaring - Kum V23 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 44159/2020 | Svar - Spørsmål - Tegning V23 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 44157/2020 | Merknad - Tegning V23 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482081 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43851/2020 | Tegning - V23 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482078 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43848/2020 | Korrespondanse 2 - Tegning - V23 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482068 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43838/2020 | Korrespondanse - Tegning - V23 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43817/2020 | Merknad - Tegning - V23 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43810/2020 | Tegning - V23 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43400/2020 | Spørsmål - Befaring eksisterende vannkummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481609 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43379/2020 | Korrespondanse - Kontroll V23 og eksisterende vannkummer - Skogveien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 43355/2020 | Merknad - Buffertank - PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480723 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 42493/2020 | Korrespondanse - Buffertank - PS Grensedalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 42492/2020 | Merknad - Slamavskiller - Askvegen 86 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 42107/2020 | Tegning - GH067 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 41893/2020 | Plassering - Rør under VA-grøft http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 41087/2020 | Korrespondanse - Kostnadsfordeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 39710/2020 | Merknad 2 - A-nota og dokumentasjon iht. kap. C3 pkt. 9 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477229 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 39013/2020 | Merknad - Kontroll av A-nota og dokumentasjon iht. kap. C3 pkt. 9 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 38932/2020 | Etterspørsel - Bestilling SF 89 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 38918/2020 | Etterspørsel - Avklaringer - A-nota 30.04, målebrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476836 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 38620/2020 | Merknad - Feil i kumskjema http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474843 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 36627/2020 | Spørsmål - Revidere GH010 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 34407/2020 | Svar - Heving - Kummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472456 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 34240/2020 | Prosjektkalkyle - Oppdatert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 33382/2020 | Heving - Kummer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 22.06.2020 | RegistryNumber: 32753/2020 | Overvannshåndtering - Alternativer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune m.fl | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30075/2020 | Etterspørsel - Målebrevleveranse VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 28543/2020 | Svar - Overvann SF108-111 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466714 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 28499/2020 | Merknad - Leveranse - Målebrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 28198/2020 | Leveranse - Målebrev - Forslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 28171/2020 | Korrespondanse - Utslipp Gjeddetjørna http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 27253/2020 | Svar - Pristilbud GH137A http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465418 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 27202/2020 | Etterspørsel - Pristilbud GH137A http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 26936/2020 | Merknad - Overvann SF108-111 mm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465145 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS m.fl | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 26929/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4362 Løpenr: 2020/15781 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Wikum, Jonas Haugen | Journaldato: 02.07.2020 | RegistryNumber: 46856/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gamle Kleppestøveien 19 - Gbnr 7/901 og reguleringsplan 334 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Fürstenberg | Journaldato: 15.06.2020 | RegistryNumber: 41435/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/1993 - Hele saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466722 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28507/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2593 Løpenr: 2020/26119 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/8698 Løpenr 16394/2019 - Gbnr 14/39 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27204/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/1041 Løpenr 15765/2020 - Invitasjon til innspillsmøte om Nasjonal transportplan 2022-2033 27.03.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27144/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/1702 Løpenr 16463/2020 - Plan 334 - Klage - Thorbjørn Øvrebø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27143/2020 | Avslag på innsynskrav - Sak 2018/5299 Løpenr 15305/2020 - Kopi av svarbrev til jordskifteretten Follese båtforening http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27115/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/5648 Løpenr 15713/2020 - Gbnr 14/17 - Avslag på søknad - Utsiktsrydding - Askøy - 10/32 og 445 - Krokåsdalen - Nina Kristi Severinsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27113/2020 | Avslag på innsynskrav - Sak 2019/7472 Løpenr 16229/2020 - Innløsning av eiendom, Myrane Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27111/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/6386 Løpenr 16731/2020 - Informasjon til eier og brukere av Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS - Corona utbruddet og smitteverntiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27098/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/227 Løpenr 16656/2020 - Gbnr 33/7, 3 - Driftsavtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27097/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1611 Løpenr 16657/2020 - Plan 362 - Trekker innsigelser - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27096/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2196 Løpenr 16751/2020 - Melding - Løse sauer - Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27095/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Matrikulering av kommunal veg - Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 26768/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak Søre Marikoven 81- Gbnr 12/1553 og Søre Marikoven 85 - Gbnr 12/1552 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/464960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Skogvold | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 26744/2020 | Anmodning om revurdering av konklusjon for innspill - Gbnr 37/1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/486651 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Ådlandsvik, Ronny Ådlandsvik og Andre Ådlandsvik | Journaldato: 08.07.2020 | RegistryNumber: 48408/2020 | Gbnr 23/5 - Svar vedrørende innspill til kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ingrid Aarset | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 36457/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3430 - Gbnr 10/775 - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 45447/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/5752 Løpenr: 2020/29785 Dokument tittel: Gbnr 20/400 - Svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45360/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2017/4796 Gbnr 10/921 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44648/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2376 Løpenr: 2020/18099 Dokument tittel: Gbnr 10/336 - Avslag på søknad om utvidet bruk av avkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norsk-Byggservice - Petter Mathisen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44403/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3615 Løpenr: 2020/33634 Dokument tittel: Gbnr 18/602 - Klage på pålegg om ferdigstillelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482631 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44401/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/320/0/4 - Påbygg på bolig og bruksendring - Journalpost 12, 15, 13, 14, 5 og 11 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482627 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Pettersen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44397/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/2702 - Gbnr 21/71 - Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482618 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malik Music | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44388/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14//440/0/7 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482616 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Lilletvedt | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44386/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/4928-11 - Gbnr 14/320/0/4 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482615 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aina Pettersen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44385/2020 | Etterspør innsynskrav - Sak 2017/4796 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44334/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/3019 - Gbnr 10/911 - Felt B14 - tomt 79 - Enebolig - Godkjente tegninger og kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 43266/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsyn i sak 2020/3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3417, samt 2020/3067 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 18.06.2020 | RegistryNumber: 43109/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/2434 - Gbnr 18/2, 273 - Sprengning/Utfylling/Planering for veier og boligtomter - Tomt 1-14, 17 og lek http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN - plan & arkitektur as | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 42685/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/4443 Løpenr: 2018/74439 Dokument tittel: Utfordringer med rekkefølgekrav på planer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480849 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 42619/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 21/71 - Byggesak - Davangervegen 105 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Malik Music | Journaldato: 16.06.2020 | RegistryNumber: 42115/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/764 - Gbnr 10/220 - Flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478633 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 40417/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/32884 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Tilbakemelding - Varsel om uavhengig kontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478598 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 40382/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/32884 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Tilbakemelding - Varsel om uavhengig kontroll. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478597 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 10.06.2020 | RegistryNumber: 40381/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2469 Løpenr: 2020/34587 Dokument tittel: Gbnr 19/54 - HANØY - Politisk behandling av søknad om vesentlig terrenginngrep http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478398 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 40182/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Oppdatert innsyn i sak 2014/5417 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 40179/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/34089 Dokument tittel: Plan 418 - Merknader Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 40104/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2349 Løpenr: 2020/18964 Dokument tittel: Gbnr 8/521 - Svar på forespørsel om lekehus http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Torstein Sjo | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 40097/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2818 Løpenr: 2020/24238 Dokument tittel: Gbnr 27/29 - Forespørsel om bygging i LNF område http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Torstein Sjo | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 40096/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/3410, 3411, 3412, 3414, 3415, 3417, samt 2020/3067 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478284 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 40068/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/4443 Løpenr: 2018/74439 Dokument tittel: Utfordringer med rekkefølgekrav på planer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 39967/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/4443 Løpenr: 2018/74439 Dokument tittel: Utfordringer med rekkefølgekrav på planer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 39966/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/4443 Løpenr: 2018/74439 Dokument tittel: Utfordringer med rekkefølgekrav på planer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 09.06.2020 | RegistryNumber: 39964/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/568 Løpenr: 2020/33635 Dokument tittel: Gbnr 19/289 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478043 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39827/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2747 Løpenr: 2020/34713 Dokument tittel: Gbnr 18/554 - Spørsmål til pålegg om ferdigstillelse og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478040 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39824/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/3615 Løpenr: 2020/33708 Dokument tittel: Gbnr 18/602 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39821/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/6019 Løpenr: 2020/35133 Dokument tittel: Gbnr 19/42 - Klage - Tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39818/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2444 Løpenr: 2020/34428 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39815/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4457 Løpenr: 2020/34135 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Tilleggskommentar til merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Tumyr | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39813/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2020/34759 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Klage over vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/478021 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39805/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Avtaler kommunen har inngått med leverandører av smittevernutstyr i perioden 01.03.2020 - 01.05.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG v/Camilla Fredstad Huuse | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39589/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 28/91 - All dokumentasjon på eiendommen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROGER KOCH | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39585/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4521 Løpenr: 2020/44411 Dokument tittel: Gbnr 19/78,299 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 46939/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsyn i opplysninger om korona http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38751/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3855 Løpenr: 2020/44304 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Oppdatert arealoverføringskart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 46852/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/2223 Løpenr: 2020/23961 Dokument tittel: Gbnr 19/35, 269 - Melding om endring av ansvarsretter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Johannessen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38737/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/3060 Løpenr: 2020/28888 Dokument tittel: Rapportering 1. halvår 2020 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern i barnehager og skoler http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476943 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Birgitte Vaksdal' | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38727/2020 | Svar på krav om innsyn - Spørsmål om Herdla og Hestetræet og om heradstyret i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484571 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Dag H. Nestegard | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46339/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38726/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/7231 Løpenr: 2020/41969 Dokument tittel: Gbnr 32/176 - Bruk av areal/ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Therese Balestrand Ellingsund | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 46227/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Ber om innsyn i plan 388, Romleåsen gnrnr 17/84 m.fl. , Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kenneth Pettersen' | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38725/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4503 Løpenr: 2020/44277 Dokument tittel: Gbnr 15/189,233 - Søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484412 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Trine Yndestad' | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46181/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Plan 388 - Romleåsen- Tveit - Gbnr 17/84 m.fl http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Pettersen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38699/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Magne Juvik m.fl. | Journaldato: 07.07.2020 | RegistryNumber: 38647/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/38232 Dokument tittel: Svar på innsynskrav - Eierforhold til vei og brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484411 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46180/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/7040-59 Gbnr 14/55 - Ferdig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484410 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46179/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/8698 Løpenr: 2020/30118 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38462/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak - 2014/8698-67 Gbnr 14/39 - Behandling av krav om utsatt iverksettelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484409 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46178/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/8698 Løpenr: 2020/29320 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Klage på ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38461/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2014/1338-46 - Gbnr 14/22 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484408 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46177/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 2020/33709 Dokument tittel: Korrespondanse - Fylkesveginvesteringer til veg Horsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38460/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 45301/2020, Løpenr: 45300/2020, Løpenr: 45299/2020, Løpenr: 39956/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484407 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46176/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 2020/33709 Dokument tittel: Korrespondanse - Fylkesveginvesteringer til veg Horsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38459/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6780 Løpenr: 2020/36133 Dokument tittel: Krav - Tapt arbeidsfortjeneste - Jann Atle Jensen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38458/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2016/1964 Løpenr: 2020/36305 Dokument tittel: Etterlyser svar - Forespørsel om møte angående rundkjøring på Fv. 562 Juvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38457/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Kopi av alle leieavtaler der kommunen leier ut arealer på de kommunalt eide sykehjemmene http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38456/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3440 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38379/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44966 Dokument tittel: Svar - dokumentbestilling - Gbnr 1/739 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484382 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Tumyr | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46151/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3610 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476594 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38378/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4504 Løpenr: 2020/44278 Dokument tittel: Gbnr 15/189, 233 - Søknad - Tilknytning kommunalt VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484381 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Trine Yndestad' | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46150/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2106 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476593 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38377/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak Løpenr: 2020/43944 Dokument tittel: Signert avtale om salg av parsell Mjølkeviksvarden gbnr 39/69 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46149/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4366 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476592 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Finn Skogvold' | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38376/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/44966 Dokument tittel: Svar - dokumentbestilling - Gbnr 1/739 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484362 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Tumyr | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46131/2020 | Oversendelse av dokumentybestilling - 2019/6540 Løpenr: 2020/32886 Dokument tittel: Gbnr 12/1314 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476591 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38375/2020 | Svar - Innsynskrav - Sak 2013/6607 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 46081/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6596 Løpenr: 2020/29286 Dokument tittel: Gbnr 12/572 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476590 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38374/2020 | Innsynskrav - Sak 2013/10904 Gbnr 42/1 - Anleggelse av vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 46074/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6610 Løpenr: 2020/32947 Dokument tittel: Gbnr 12/1188 - Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38373/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2015/6150 Løpenr: 2020/42290 Dokument tittel: Gbnr 19/400 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45929/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6546 Løpenr: 2020/32911 Dokument tittel: Gbnr 12/295 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38372/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3430 Løpenr: 2020/44877 Dokument tittel: Gbnr 10/775/0/1-2 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45928/2020 | Oversendelse sav dokumentbestilling - 2020/3204 Løpenr: 2020/33645 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 1 - Tilbakemelding på mottatte nabomerknader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476587 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38371/2020 | Innsynskrav - Gbnr 14/352/0/33-40 - Bygg 5 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484158 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Simen Almestad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45927/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3206 Løpenr: 2020/33622 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 2 - Nabomerknad - Thorkor Eiendom AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476586 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38370/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 44792/2020, Løpenr: 44691/2020, Løpenr: 44563/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484155 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45924/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/2223 Løpenr: 2020/25095 Dokument tittel: Gbnr 19/35, 236 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476585 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjersti Johannessen | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38369/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4503 Løpenr: 2020/44277 Dokument tittel: Gbnr 15/189,233 - Søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484147 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Yndestad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45916/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2106 Løpenr: 2020/34513 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Oversendelse av nabomerknad for kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476584 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hsn | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38368/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4504 Løpenr: 2020/44278 Dokument tittel: Gbnr 15/189, 233 - Søknad - Tilknytning kommunalt VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484146 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trine Yndestad | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45915/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2106 Løpenr: 2020/34671 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Kommentar til nabomerknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hsn | Journaldato: 04.06.2020 | RegistryNumber: 38367/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/44877 Dokument tittel: Gbnr 10/775/0/1-2 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45873/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Korrigert - Sak 2020/2169 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476277 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Opus | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 38061/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/47 Løpenr: 2020/44795 Dokument tittel: Gbnr 19/176 - Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484103 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45872/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sameiet Hetlevikbryggjo - Gbnr 12/145 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476276 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sameiet Hetlevikbryggjo | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 38060/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/267-7 - Forespørsel - Fartsdumper og skilting - Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45820/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Korrigert - Sak 2018/3789 - Gbnr 6/1201 - Plan 211 - Skarpenesfjellet Florvåg - Dispensasjon fra rekkefølgekrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476274 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Kyrre | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 38058/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/7231 Løpenr: 2020/41969 Dokument tittel: Gbnr 32/176 - Bruk av areal/ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Therese Ellingsund | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45811/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3695 Løpenr: 2020/35102 Dokument tittel: Gbnr 15/91 - Hus 17 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37943/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44436 Dokument tittel: Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2007/679-395 - Merknad til arealplanen - Gbnr 33/6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45806/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3645 Løpenr: 2020/34845 Dokument tittel: Gbnr 15/457/0/0 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37941/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44398 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 33/6 - Innspill til kommuneplan 2012 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45805/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/6762 Løpenr: 2020/35086 Dokument tittel: Kopi - Vedtak om delvis tilbaketrekking av sentral godkjenning - FROMREIDE BYGG OG EIENDOM AS - 992581816 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37940/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/355 Løpenr: 2020/40266 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Svar på spørsmål om politisk møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484035 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Tommy Mikkelsen' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45804/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/6762 Løpenr: 2019/22282 Dokument tittel: Informasjonsbrev til kommunene- Kommunenes innrapportering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37939/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/44292 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45803/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/5417 Løpenr: 2020/33567 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Kopi - Svar på henvendelse - Utbygging i strandsonen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnar Remme' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37938/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/44292 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45802/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2016/2524 Løpenr: 2020/35026 Dokument tittel: Notat - Askøypakken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37937/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45801/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/6237 Løpenr: 2020/34119 Dokument tittel: Plan 418 - Utsatt høringsfrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37936/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jonas Wikum' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45800/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/6367 Løpenr: 2020/34348 Dokument tittel: Gbnr 10/584, 514, 268 - Uttale - Vestland fylkeskommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37935/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484030 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45799/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Stongafjellsvegen 328 gn/bn 10/951 - Byggetegninger og vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37934/2020 | Løpenr: 44398/2020, 44605/2020, 44436/2020, 42607/2020, 44548/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.06.2020 | RegistryNumber: 45798/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling -Stongafjellsvegen 328 gn/bn 10/951 - Byggetegninger og vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37933/2020 | Svar - Bestilling av byggesak - Sak 2017/3507 - Gbnr 12/83 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483958 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilleren Prosjektering AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45727/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling -Stongafjellsvegen 328 gn/bn 10/951 - Byggetegninger og vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37932/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/44128 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483953 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45722/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/6237 Løpenr: 2020/33570 Dokument tittel: Plan 418 - Uttale til høring - Omregulering del av Hanøytangen industriområde http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37930/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 53901/2019 - Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50755/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 41401/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45721/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/36370 Dokument tittel: Oversendelse - Klage - Innsyn etter offentlighetsloven - Regnskap fra 2001 og kart - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476145 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37929/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/713 Løpenr: 2020/49045 Dokument tittel: Rapportering på besøksordning i sjukeheimer, samt svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488988 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50744/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7049 Løpenr: 2020/44128 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnar Remme' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45719/2020 | Innsynskrav - Kopi av alle leieavtaler der kommunen leier ut arealer på de kommunalt eide sykehjemmene http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37927/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/3168-4 - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488973 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50729/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - 2020/4419-1 Gbnr 13/52 - Orientering til forestående rivning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45713/2020 | Innsynskrav - oppdatert innsyn i sak 2019/7049, alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476138 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37922/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/3168-4 - Dokumentene som ligger til grunn for kommunens eierforhold til : Herdla kirkekai, Oksnes Kai, Longabryggo, Vikane kai og Hanevik kai. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488972 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50728/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 43412/2020, 43502/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45711/2020 | Innsynskrav - oppdatert innsyn i sak 2014/5417 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37915/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling Sak: 2020/4749 Løpenr: 2020/50335 Dokument tittel: Purring - Innsynskrav - sak 2014/8698 - Journalpost 68 og 71 - Tinglyste erklæringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50724/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/43737 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Spørsmål til sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45710/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2469 Løpenr: 2020/34587 Dokument tittel: Gbnr 19/54 - HANØY - Politisk behandling av søknad om vesentlig terrenginngrep http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37909/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5331 Løpenr: 2020/50263 Dokument tittel: Kontrakt for leie av bassengtid - Høsten 2020 og våren 2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488967 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50723/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483935 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45704/2020 | Innsyn i opplysninger om korona http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal-Rapport | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37899/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6102 Løpenr: 2020/48241 Dokument tittel: Skade på veranda http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488966 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50722/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44398 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 33/6 - Innspill til kommuneplan 2012 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483899 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45668/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2171 Løpenr: 2020/33781 Dokument tittel: Verneutstyr på Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Ingrid Hjellbakk Kvamstø | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37898/2020 | Innsynskrav -Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/32775 Dokument tittel: Plan 418 - Merknader - Askøy kommune, Miljørettet helsevern http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50721/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/44436 Dokument tittel: Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2007/679-395 - Merknad til arealplanen - Gbnr 33/6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45666/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/4928 Løpenr: 2017/69747 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/4 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476020 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aina Pettersen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37804/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/36586 Dokument tittel: Plan 418 - Oversendelse av underskriftsliste mot utvidelse av Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50720/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/44436 Dokument tittel: Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2007/679-395 - Merknad til arealplanen - Gbnr 33/6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483892 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45661/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/4928 Løpenr: 2018/14998 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/4 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476019 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aina Pettersen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37803/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/36598 Dokument tittel: Plan 418 - Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50719/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/44398 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 33/6 - Innspill til kommuneplan 2012 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45659/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/4928 Løpenr: 2018/28457 Dokument tittel: Gbnr 14/320 - Henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476018 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aina Pettersen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37802/2020 | Innsynskrav -Sak: 2020/620 Løpenr: 2020/36086 Dokument tittel: Tabell - Vannstand Fauskangerpollen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50718/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 36907/2020, 34966/2020. 38651/2020, 38142/2020, 40678/2020, 42583/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45656/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/4928 Løpenr: 2017/56629 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/4 - Tilleggsopplysninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476017 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aina Pettersen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37801/2020 | Innsynskrav -Sak: 2020/4749 Løpenr: 2020/50335 Dokument tittel: Purring - Innsynskrav - sak 2014/8698 - Journalpost 68 og 71 - Tinglyste erklæringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488961 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50717/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483868 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Roger Knutsen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45637/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/4928 Løpenr: 2018/21706 Dokument tittel: Gbnr 14/320 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476016 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aina Pettersen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37800/2020 | Innsyn i byggesak og seksjonering for Floridavegen 8a/b -Gbnr 1/76 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488960 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Kro | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50716/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Knutsen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45635/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/4928 Løpenr: 2018/21685 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/4 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476015 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Aina Pettersen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37799/2020 | Innsynskrav - Dokumentasjon vannledning - Gbnr 20/9 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Dora Olsen | Journaldato: 29.07.2020 | RegistryNumber: 50715/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/38976, 2020/38403, 2020/38406 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483855 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45624/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 18/602 - Enebolig og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476014 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stiegler WKS Advokatfirma AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37798/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/4205 - Plan 283 - Kobberåsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488929 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Meland | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50685/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/43779 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483854 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Roger Knutsen' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45623/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/230 - Tilsyn med avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476013 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Finn Skogvold' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37797/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/1196 - Plan 283 - Mindre endring av reguleringsplan - Kobberåsen - Gbnr 6/980 m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgen Meland | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50684/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/43779 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/42243 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Samtykker ikke - Trygve Heggernes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roger Knutsen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45621/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/230 - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476012 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Finn Skogvold' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37796/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: Løpenr: 2020/50075 Dokument tittel: Dokumentasjon - Kaien i Hedlevågen - Kirkekaien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488927 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50683/2020 | Gbnr 12/67, 229, 295, 451 - Hjemmelsoverføring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483832 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Harald Brekke | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45601/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3706 Løpenr: 2020/35312 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - BKS2 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476011 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37795/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: Løpenr: 2020/50075 Dokument tittel: Dokumentasjon - Kaien i Hedlevågen - Kirkekaien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488926 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50682/2020 | Avslag innsyn sak 2020/4343 Løpenr: 2020/42682 Dokument tittel: Høring - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483809 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45578/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3706 Løpenr: 2020/35312 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - BKS2 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476010 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37794/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/6762 Løpenr: 2020/47927 Dokument tittel: Departementets svar på spørsmål om unntak fra søknadsplikt for offentlige veganlegg - byggesaksforskriften § 4-3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50679/2020 | Svar innsynskrav - 2018/7201 Løpenr: 2020/38276 Dokument tittel: Gbnr 12/1695, 1704 - Søknad om rammetillatelse og søknad om igangsettingstillatelse for deler av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483808 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45577/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3652 Løpenr: 2020/35378 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - Hus 30-31 - Oversendelse av nabomerknad og kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37793/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/4800 Løpenr: 2020/48517 Dokument tittel: Gbnr 21/602/0/1-3 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50678/2020 | Avslag innsyn sak 2020/4343 Løpenr: 2020/42682 Dokument tittel: Høring - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45568/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1960 Løpenr: 2020/34273 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37792/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5889 Løpenr: 2020/49583 Dokument tittel: Gbnr 13/421 - Uttale - Dispensasjon - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50677/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/7641 Løpenr: 2020/40345 Dokument tittel: Gbnr 8/1021 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45536/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/1960 Løpenr: 2020/34273 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37791/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/831 Løpenr: 2020/49527 Dokument tittel: Gbnr 21/158 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50676/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2557 Løpenr: 2020/41251 Dokument tittel: Fjellsikring kommunal vei ved Askøy Træet -Kostnadsoverslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45534/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/355 Løpenr: 2020/35049 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37788/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5053 Løpenr: 2020/49651 Dokument tittel: Gbnr 19/106 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50675/2020 | Gbnr 12/67, 229, 295, 451 - Hjemmelsoverføring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483735 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Brekke | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45504/2020 | Innsynskrav - Søkerliste ny teknisk sjef http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HTV- Delta - Randi Granøe | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37672/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4870 Løpenr: 2020/49510 Dokument tittel: Gbnr 5/324 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50674/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3124 Løpenr: 2020/42424 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Svar på spørsmål ang. søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45502/2020 | Innsynskrav - Sak 2013/3610, 2020/2106 og 2019/3440 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37657/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1000 Løpenr: 2020/47251 Dokument tittel: Gbnr 32/12 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50673/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/3168-4 - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Torstein Kråvik' | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45500/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6546 Løpenr: 2020/32911 Dokument tittel: Gbnr 12/295 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37653/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/739 Løpenr: 2020/49746 Dokument tittel: Bekreftelse - AS ASKØY TOMTESELSKAP http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50672/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4521 Løpenr: 2020/44411 Dokument tittel: Gbnr 19/78,299 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483708 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45477/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6610 Løpenr: 2020/32947 Dokument tittel: Gbnr 12/1188 - Vedrørende tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37650/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/50292 Dokument tittel: Plan 376 - Klage på vedtak - Torill Utstrand http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488904 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50660/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2438 Løpenr: 2020/39784 Dokument tittel: Gbnr 18/2 - Endring av vedtak om pålegg om ferdigstilling og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483703 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45472/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6596 Løpenr: 2020/29286 Dokument tittel: Gbnr 12/572 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37646/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/45729 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - Feil i saksutredning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488903 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50659/2020 | Innsynskrav - Sak 2017/3507 - Gbnr 12/83 - Bruksendring til bolighus - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilleren Prosjektering AS | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45471/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6540 Løpenr: 2020/32886 Dokument tittel: Gbnr 12/1314 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475859 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37643/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/39921 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane - Oppdaterte dokument http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488902 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50658/2020 | Innsynskrav - Løpenr:44128/2020, 41401/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483700 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45469/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/34671 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Kommentar til nabomerknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hsn | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37637/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/39885 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50657/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 30445/2020, 30444/2020, 30417/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45468/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/34513 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Oversendelse av nabomerknad for kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hsn | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37636/2020 | Innsynskrav i byggesak og seksjonering av Floridavegen 4a/B - Gbnr 1/778 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Svein Erik Kro | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50652/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4362 - Gbnr 10/376, 3 - Avkjørsel og veg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483698 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45467/2020 | Innsynskrav - Sak 2020/764 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475828 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37612/2020 | Purring - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/8698 - Tinglyste rettighetene som 14/4 skulle ha til Skåravegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50640/2020 | Innsynskrav - 2018/3168-4 Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483696 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45465/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/444 - Del 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37476/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5686 Løpenr: 2020/29935 Dokument tittel: Oversendelse skriv - Lovlighetskontroll - Rådmannens forståelse av vedtaket budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488875 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50631/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 43412/2020, 43502/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483694 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45463/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/444 - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37475/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/3595 Løpenr: 2020/45904 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Tillatelse - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg - Uttalelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488874 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Havna A/S | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50630/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/40266 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Svar på spørsmål om politisk møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483693 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tommy Mikkelsen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45462/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2016/4849 - Løpenr 22933/2020 - Plan 481 - Uttale fra Fiskeridirektoratet - Etablering av småbåthavn på Straumsneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37474/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 2020/50075 Dokument tittel: Dokumentasjon - Kaien i Hedlevågen - Kirkekaien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50629/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/44128 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483691 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45460/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/1514 Løpenr: 2020/9716 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Skriftlig forhåndsvurdering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37473/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/49883 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl. - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50628/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3855 Løpenr: 2020/44304 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Oppdatert arealoverføringskart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483690 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45459/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2017/3986 Løpenr: 2020/27540 Dokument tittel: Plan 499 - Svar- Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - Ber om uttale fra samferdsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schibsted | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37472/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5116 Løpenr: 2020/50196 Dokument tittel: Gbnr 7/312 - Forespørsel - Kjøp av kommunal eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50627/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/3986 Løpenr: 2020/30032 Dokument tittel: Plan 499 - VAO-rammeplan vedr. overvannshåndtering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483688 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45457/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/6214 - Løpenr 8682/2020 - Kopi - Kollevågen avfallsdeponi - Svar på tilbakemelding på sluttrapport og varsel om krav om overvåking og registrering i grunnforurensingsdatabasen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37471/2020 | Sak: 2018/7639 Løpenr: 2019/24263 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488870 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50626/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 2020/43944 Dokument tittel: Signert avtale om salg av parsell Mjølkeviksvarden gbnr 39/69 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483687 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45456/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/356 Løpenr: 2020/21616 Dokument tittel: Gbnr 8/1048 - Tilbakemelding på søknad om dispensasjon - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Bjørn Einar Rogde' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37470/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6259 Løpenr: 2020/40255 Dokument tittel: Plan 514 - Merknader til planoppstart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50625/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2190 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483686 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45455/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Svar - Krav om dokumentinnsyn - Spørsmål i Formannskapsmøte 28.04.2020, FO 4/20 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37469/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6259 Løpenr: 2020/50189 Dokument tittel: Plan 514 - Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat NVE http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488868 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50624/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/4796 Løpenr: 2019/7093 Dokument tittel: Gbnr 10/921 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483684 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45453/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/5839 Løpenr: 2020/49644 Dokument tittel: Gbnr 14/17 - Observerte hjortedyr 15.07.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50620/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3124 Løpenr: 2020/42424 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Svar på spørsmål ang. søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483683 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45452/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/1220 - Gbnr 4/406 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Espelid | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37467/2020 | Innsynskrav - Sak 2018/7562 - Gbnr 6/1194 -Bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488863 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christer Ellila | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50619/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483682 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45451/2020 | Innsynskrav - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2020/34759 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Klage over vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475650 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37434/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/4030 Løpenr: 2020/30357 Dokument tittel: Gbnr 19/174, 404 - Oversendelse av vedtak fra kommunestyret samt videre fremdrift i saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50618/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/44292 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483681 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45450/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/6367 Løpenr: 2020/34348 Dokument tittel: Gbnr 10/584, 514, 268 - Uttale - Vestland fylkeskommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37364/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6259 Løpenr: 2020/40255 Dokument tittel: Plan 514 - Merknader til planoppstart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488861 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50617/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/44292 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483680 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N N | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45449/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/6762 Løpenr: 2020/35086 Dokument tittel: Kopi - Vedtak om delvis tilbaketrekking av sentral godkjenning - FROMREIDE BYGG OG EIENDOM AS - 992581816 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37354/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6259 Løpenr: 2020/50189 Dokument tittel: Plan 514 - Innspill fra Norges vassdrags- og energidirektorat NVE http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488860 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50616/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/43226 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483679 Type: Inngående brev | Avs/Mot: N N | Journaldato: 29.06.2020 | RegistryNumber: 45448/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/6762 Løpenr: 2019/22282 Dokument tittel: Informasjonsbrev til kommunene- Kommunenes innrapportering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37353/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 29869/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1175 Kleiva http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50597/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/6544 Løpenr: 2020/29712 Dokument tittel: Gbnr 12/830 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483583 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hilleren prosjektering AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45352/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/7787 Løpenr: 2020/34616 Dokument tittel: Gbnr 7/87 - Ber om tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475567 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37351/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 46662/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1175 Kleiva http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50596/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenummer: 18256/2017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483582 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Birthe Nilsen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45351/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3513 Løpenr: 2020/33584 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37343/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4749 Løpenr: 2020/50090 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 29869/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1175 Kleiva http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50594/2020 | Innsynskrav - 2017/2462-7 - Løpenummer: 18256/2017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483581 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Birthe Nilsen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45350/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/7044 Løpenr: 2020/28568 Dokument tittel: Gbnr 3/185, 208, 173 - Korrespondanse vedrørende ønske om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37234/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4749 Løpenr: 2020/50087 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 46662/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1175 Kleiva http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50593/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/6403 Løpenr: 2020/30549 Dokument tittel: Plan 96 - Henvendelse om planstatus på regulert område i sjø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45348/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/1696 Løpenr: 2020/34819 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/3-4 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37233/2020 | Innsynskrav - Løpenr: 2020/50075 Dokument tittel: Dokumentasjon - Kaien i Hedlevågen - Kirkekaien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50592/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/6403 Løpenr: 2020/35066 Dokument tittel: Plan 96 - Svar på spørsmål om reguleringsformål http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483578 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45347/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2017/3986 Løpenr: 2020/34649 Dokument tittel: Plan 499 - Veitegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37232/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2931 Løpenr: 2020/29732 Dokument tittel: Kommentar - Tilbakemelding på pålegg fra Fylkesmannen i Vestland - Støy Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488835 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50591/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4362 Løpenr: 2020/42541 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483575 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45344/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/4362 Løpenr: 2020/33008 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Opphevelse av endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37231/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2931 Løpenr: 2020/40484 Dokument tittel: Havne og farvannsloven - Semco-riggen West Bollestad - 1 km ute i Hauglandsosen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50590/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - Sammenstilling av antall bekymringsmeldinger i nye saker perioden 1. mars 2020 til 1. mai 2020 og 1. mars 2019 til 1. mai 2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45343/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3430 Løpenr: 2020/30599 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Spørsmål til byggesøknadspakke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37230/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5100 Løpenr: 2020/49997 Dokument tittel: Gbnr 19/342 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50589/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7514 Løpenr: 2020/19482 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Oversendelse av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483572 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Øyvin Elsaas' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45341/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3430 Løpenr: 2020/33502 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Tilbakemelding på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37229/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/6150 Løpenr: 2020/43439 Dokument tittel: Gbnr 19/400 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488832 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50588/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2602 Løpenr: 2020/21012 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Svar på registrering av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483570 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Øyvin Elsaas' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45339/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3430 Løpenr: 2020/33502 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Tilbakemelding på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37228/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2444 Løpenr: 2020/44499 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Tilbakemelding - Ber om utsatt frist for behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50587/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4699 Løpenr: 2020/43257 Dokument tittel: Gbnr 20/401 - Klage på rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45338/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/4362 Løpenr: 2020/33749 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Ber om tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37227/2020 | Innsynskrav - Løpenr 50075/2020 og 34424/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50586/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2017/5963 Løpenr: 2020/42036 Dokument tittel: Gbnr 10/924 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483568 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45337/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/5 Løpenr: 2020/33840 Dokument tittel: Gbnr 9/332 - Fylkesmannen opphever Askøy kommune sitt vedtak av 16.12.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37226/2020 | Innsynskrav - Gbnr 6/786 og 6/1165 - Årstall for kart - Tilleggsinformasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Bendiks | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50583/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4062 Løpenr: 2020/41779 Dokument tittel: Gbnr 13/43 - Svar på henvendelse om solcellepanel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483567 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45336/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2106 Løpenr: 2020/35285 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37225/2020 | Innsynskrav - Gbnr 6/786 og 6/1165 - Årstall for kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488826 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birgit Bendiks | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50582/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3989 Løpenr: 2020/41393 Dokument tittel: Gbnr 28/18 - Om henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45335/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2106 Løpenr: 2020/35285 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hsn | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37224/2020 | Innsynskrav - Plan 283 Kobberåsen og byggesak Gbnr 6/980 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488820 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgen Meland | Journaldato: 28.07.2020 | RegistryNumber: 50576/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/208 Løpenr: 2020/41750 Dokument tittel: Gbnr 29/318 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45334/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/35285 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hsn | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37221/2020 | Innsynskrav - Gbnr 6/52 og 6/81 - Skylddelingspapirer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488806 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Michael Nytun | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50562/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/9252 Løpenr: 2020/42852 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483564 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45333/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2736 Løpenr: 2020/35382 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Tilsvar til klage på seksjoneringsvedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475397 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen' | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37181/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2016/3110 Løpenr: 2020/49372 Dokument tittel: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak - Åsane Byggmesterforretning AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488805 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50561/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/9252 Løpenr: 2020/41672 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483563 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45332/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1611 Løpenr: 2019/21855 Dokument tittel: Plan 362 - Uttale - Norges vassdrags- og energidirektorat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475395 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37179/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2680 Løpenr: 2020/44740 Dokument tittel: Gbnr 13/263 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50560/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3755 Løpenr: 2020/42785 Dokument tittel: Gbnr 4/1258 - Dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45331/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1611 Løpenr: 2019/23976 Dokument tittel: Plan 362 - Uttale - Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475394 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37178/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 49751/2020 - Gbnr 32/12 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50559/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3721 Løpenr: 2020/41290 Dokument tittel: Gbnr 18/627 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483561 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45330/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1611 Løpenr: 2020/23891 Dokument tittel: Plan 362 - Merknader - Thorkor Eiendom AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37177/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 49745/2020 - Gbnr 10/269 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50558/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/4623 Løpenr: 2020/41113 Dokument tittel: Gbnr 10/445 m.fl. - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45329/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1611 Løpenr: 2020/24523 Dokument tittel: Plan 362 - Svar på merknad fra Thorkor Eiendom AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37176/2020 | Avslag - Innsyn - Sak 2020/4501 - Løpenr 48128/2020 - Gbnr 10/269 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488801 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50557/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/3086 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46141/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3973 Løpenr: 2020/42638 Dokument tittel: Gbnr 29/327/0/1,2 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45328/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1611 Løpenr: 2020/35006 Dokument tittel: Plan 362 - Tilbakemelding - Melding om vedtatt plan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37175/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr. 49761/2020 - Gbnr 0/0 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50556/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/3086 og 2013/3088 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46139/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/3620 Løpenr: 2020/39945 Dokument tittel: Gbnr 6/1118 - Orientering om tidspunkt for politisk befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483548 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45317/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2013/1611 Løpenr: 2020/35006 Dokument tittel: Plan 362 - Tilbakemelding - Melding om vedtatt plan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37174/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/4004 - Nedklassifisering av kommunale veier - Kv1270 Naustvika http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Arild Torgersen' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50555/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/6797 Løpenr: 2020/40633 Dokument tittel: Gbnr 5/11 - Rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483546 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45315/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/23637 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Redegjørelse - Avtale datert 24.10.2018 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481555 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 43325/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1010 Løpenr: 2020/13275 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/5183 Løpenr: 2019/55022 Dokument tittel: Tilsynsrapport og varsel om vedtak om retting samt varsel om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475358 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Grindeland | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37142/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/41646 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488789 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50545/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/4601 Løpenr: 2020/41107 Dokument tittel: Gbnr 10/445 m.fl. - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483544 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45313/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2290 Løpenr: 20329/2020 - Gbnr 14/177,3 - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481518 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 43288/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/664 - Løpenr 5296/2020 - Budsjettoppfølging - Effektiviseringstiltak barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Natalie Martins Sæberg' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37141/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/1000 - Gbnr 32/12 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488788 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kurt Træet' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50544/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/1746 Gbnr 1/211, 535 - Bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483543 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45312/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/1926 Løpenr: 22960/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/444 - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481516 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 43286/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3 Løpenr: 2020/6271 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 2019/66801 Dokument tittel: Statusrapport Askøy - Kommunens arbeid med miljørettet helsevern i barnehager og skoler http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Natalie Martins Sæberg' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37140/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/766 - Gbnr 10/304, 450 - Vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488787 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Håvard Bekkenes Bjørnsen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50543/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/698 Løpenr: 2020/40403 Dokument tittel: Gbnr 21/333 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483542 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45311/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/1926 Løpenr: 22948/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/444 - Del 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.06.2020 | RegistryNumber: 43284/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2009/1953 og 2015/2705 - Gbnr 21/71 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475355 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erlend Sandøy | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37139/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/110 - 90 og 108 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488786 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Thomas Vasstrand' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50542/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/7205 Løpenr: 2020/41265 Dokument tittel: Gbnr 8/1015 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483540 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45309/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak 2020/2746 Løpenr: 2020/22929 Dokument tittel: Omtale av enkeltansatte i politiske organer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475354 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37138/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/47 Løpenr: 2020/47044 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488785 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50541/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/5222 Løpenr: 2020/42904 Dokument tittel: Gbnr 21/676 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45308/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 12/231 - Søre Marikoven 74 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477799 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børe Norland | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39583/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/33362 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Klage på tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475353 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna/AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37137/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/47 Løpenr: 2020/44795 Dokument tittel: Gbnr 19/176 - Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50540/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2014/852 Løpenr: 2020/42706 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/1-2 - Hus 1 - Anmodning om umiddelbar sikring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483538 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45307/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/30599 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Spørsmål til byggesøknadspakke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37136/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4785 - Gbnr 6/1095 -Flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Carlsen, journalist | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 35566/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/8698 - Tinglyste rettighetene som 14/4 skulle ha til Skåravegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50539/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2014/1696 Løpenr: 2020/42690 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Anmodning om umiddelbar sikring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45306/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2109 - Løpenr 25806/2020 - Gbnr 33/5 - Oversendelse av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runad Hsn | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37135/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesaker - Gbnr 29/343 - Bolig, garasje, dispensasjoner http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471048 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AdvisorWest | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 32833/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 3/235 - Avtale - Dokument datert 9. september 2011 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488782 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Michael Krogsæther' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50538/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/7229 Løpenr: 2020/43067 Dokument tittel: Plan 505 - Lovlighetskontroll - Gbnr 38/24 m.fl http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45305/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1920 Løpenr: 2020/28960 Dokument tittel: Gbnr 10/950 - Nabomerknad - Jan Olav Botnevik og Kristin Torpe http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marianne Teige' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37134/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/2705 - Gbnr 21/71 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sandøy Byggservice AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30334/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/3778 Løpenr: 2020/44236 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488781 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Robert Kleppevik' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50537/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/1899 Løpenr: 2020/43082 Dokument tittel: Plan 952 - Innspill fra NVE http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45304/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5387 Løpenr: 2019/49115 Dokument tittel: Tilbud/Aksept - Volleyballgruppen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37133/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3740-26 - Gbnr 5/237 - Tilleggsklage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30086/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/4520 - Gbnr 7/50, 584 - Tiltak i friområde - Jp 2-4 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488780 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50536/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4407 Løpenr: 2020/43089 Dokument tittel: Gbnr 19/97, 98 - Forhåndsuttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483534 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45303/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 18/544 - Alle saker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475348 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anette Samdal | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37132/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/3086, Sak 2013/3087 og Sak 2013/3088 - Gbnr 7/667 - Byggesaker - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN - plan & arkitektur as | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30084/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 4/53/0/1 - Godkjente plantegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Proaktiv - Bergen eiendomsmegling AS | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50535/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3790 Løpenr: 2020/42903 Dokument tittel: Gbnr 20/292 - Uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483533 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Einar Arvid Nilsen' | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45302/2020 | Svar - Innsynskrav - Tilsyn med Ramsøy barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sara Grindeland | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37131/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/3086, Sak 2013/3087 og Sak 2013/3088 - Gbnr 7/667 - Byggesaker - Del 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN - plan & arkitektur as | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30081/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/49630 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488778 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna A/S | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50534/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak - 2014/8698-67 Gbnr 14/39 - Behandling av krav om utsatt iverksettelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45301/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - sak 2014/8682 - Gbnr 17/466 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475346 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fox property | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37130/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3740-25 - Gbnr 5/237 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30080/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4872 Løpenr: 2020/47734 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488777 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Runar Hansen' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50533/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2014/1338-46 - Gbnr 14/22 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45300/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Alle dokumenter - Gbnr 4/274 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475345 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Crawford & Company | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37129/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/3634 - Gbnr 16/408 - Lagerbygning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy Rørservice AS | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30073/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5054 Løpenr: 2020/49678 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50532/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2016/7040-59 Gbnr 14/55 - Ferdig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483530 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45299/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Fasadetegninger - Gbnr 4/787 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eivind Nilsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37128/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak Gbnr 18/185, 379 - Bolig - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468280 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Kristoffersen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30065/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/7559 - Gbnr 9/408 - Lagerhall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schjødt v/Sjur Løbø Solhaug | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50531/2020 | Innsynskrav - Sammenstilling av antall bekymringsmeldinger i nye saker perioden 1. mars 2020 til 1. mai 2020 og 1. mars 2019 til 1. mai 2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483513 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VG | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45282/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2017/6464 og 2020/2169 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Opus | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37123/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak Gbnr 18/185, 379 - Bolig - Del 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468279 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Solveig Kristoffersen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 30064/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2169 Løpenr: 2020/49409 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Merknad til saksbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magnus Moen | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50530/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6544 Løpenr: 2020/29712 Dokument tittel: Gbnr 12/830 - Vedrørende varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hilleren prosjektering AS | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45277/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3740 - Løpenr 24103/2020 og løøpenr 24418/2020 - Gbnr 5/237 -Kartlegging av avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29886/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3741 Løpenr: 2020/45950 Dokument tittel: Etterspør svar - Søknad om dispensasjon - Kjøretøy med kjennemerke JV 30597 og ZZ 28041 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schibsted | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50529/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2444 Løpenr: 2020/40798 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Kommentar til Fylkesmannens uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45100/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5417 Løpenr: 2020/28323 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Kopi - Klage - Manglende praktisering av byggeforbudet i strandsone og 100 metersbeltet i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37122/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 23637/2020 - Gbnr 10/515 - Redegjørelse - Avtale datert 24.10.2018 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468069 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29854/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3749 Løpenr: 2020/48306 Dokument tittel: Tilbakemelding - Nedklassifisering av kommunale veier - Kv 1032 Øvre Strand 1-13 og 8-16 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnar Remme' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50528/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7514 Løpenr: 2020/19482 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Oversendelse av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvin Elsaas | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45080/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 10/747 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sweco Norge AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37121/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3740 - Løpenr 24103/2020 og løøpenr 24418/2020 - Gbnr 5/237 -Kartlegging av avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468056 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29841/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr. 44273/2020 - Gbnr 10/269 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488771 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50527/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2602 Løpenr: 2020/21012 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Svar på registrering av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483309 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvin Elsaas | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45079/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2429 Løpenr: 2020/28549 Dokument tittel: Gbnr 19/220 - Tillatelse - Tilknytning kommunalt VA-anlegg - Uttalelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37120/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4455 - Løpenr 24817/2020 - Gbnr 9/301 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468054 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29839/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5018 Løpenr: 2020/49160 Dokument tittel: Gbnr 18/36 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Audun Lyngbø' | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50526/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling - Løpenr: 2020/15392 Løpenr: 15462/2020, Løpenr: 17930/2020, Løpenr: 25976/2020, Løpenr: 26868/2020, Løpenr: 35308/2020, løpenr: 35955/2020,Løpenr: 36375/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45076/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/3789 - Gbnr 6/1201 - Plan 211 - Skarpenesfjellet Florvåg - Dispensasjon fra rekkefølgekrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Kyrre | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37118/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8698 - Løpenr 21655/2020 - jGbnr 14/39 - Melding om endring av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468051 Type: Utgående brev | Avs/Mot: OddvarJuvik | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29836/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr. 44666/2020 - Gbnr 10/269 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488769 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.07.2020 | RegistryNumber: 50525/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak : 2020/2636 Løpenr: 2020/37708 Dokument tittel: Gbnr 33/9 - Tilsvar til mottatt brev fra kommunen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45075/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/259 - Løpenr 24422/2020 - Gbnr 5/237 - Klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 29260/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4861 Løpenr: 2020/47665 Dokument tittel: Gbnr 19/409 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50444/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3206 Løpenr: 2020/37618 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 2 - Midlertidig klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45074/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3645 Løpenr: 2020/34845 Dokument tittel: Gbnr 15/457/0/0 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475314 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37098/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7487 - Løpenr 66763/2018 - Gbnr 10/146 - referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Core arkitektur | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 28966/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/4581 Løpenr: 2020/44898 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bodutleie AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50443/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3204 Løpenr: 2020/37617 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 1 - Midlertidig klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 26.06.2020 | RegistryNumber: 45073/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3695 Løpenr: 2020/35102 Dokument tittel: Gbnr 15/91 - Hus 17 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475313 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37097/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/3151 Løpenr 15902/2020, Løpenr 15558/2020, Løpenr 15573/2020, Løpenr 15579/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 28961/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/5702 Løpenr: 2020/48040 Dokument tittel: Gbnr 8/1048/0/1-12 - Søknad om endring av tilaltelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50442/2020 | Svar - Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Sakstittel: Gbnr 10/515 - Bolig med fire boenheter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 45026/2020 | Innsynskrav - Sak: Løpenr: 2019/21795 Dokument tittel: Svar på klage vedrørende refusjon av reiseutgifter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475312 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37096/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/273 - Naust http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Claimslink v/Charlotte Egner | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28526/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/8051 Løpenr: 2020/45422 Dokument tittel: Gbnr 7/17 m.fl. - Foreløpig tilbakemelding på søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50441/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/4362 Løpenr: 2020/42541 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 45023/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/35049 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475311 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37095/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/6827 Løpenr 61428/2018 - Gbnr 14/4 - Tilsvar - Opplysning om videreføring av arbeider http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28518/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4521 Løpenr: 2020/47818 Dokument tittel: Gbnr 19/78, 299 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50440/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/42 Løpenr: 2020/35895 Dokument tittel: Gbnr 24/11 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 45017/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/34777 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Korrespondanse - Ønsker behandling av dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37094/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8511-98 - Gbnr 7/13 m.fl. - Oppdatert prosjektering av VA anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28514/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/5876 Løpenr: 2020/45356 Dokument tittel: Gbnr 8/1017 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50439/2020 | Tilbakemelding - Innsyn i regnskapstall barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fagbladet barnehage | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 45013/2020 | Avslag innsyn - Møte slamdeponi Herdla - oppsummering og innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37093/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 4/908 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen Takstsenter AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28513/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/2083 Løpenr: 2020/45401 Dokument tittel: Gbnr 22/50 m.fl. - Svar på oppfølgingspunkt etter møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50438/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2017/2462-7 - Løpenummer: 40536/2018 - Gbnr 12/2 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ina Birthe Nilsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44993/2020 | Innsynskrav - Gbnr 5/248 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Mikalsen Fromreide | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37088/2020 | Svar - Krav om dokumentinnsyn - Spørsmål i Formannskapsmøte 28.04.2020, FO 4/20 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 28041/2020 | Oversendelse av dokumentbetstilling - Løpenr 49551/2020 - Kopi - Tilbakemelding - Klage - Innsyn etter offentleglova - Svar på etterfølgende e-poster http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50437/2020 | Innsynskrav - 2017/2462-7 - Løpenummer: 40536/2018 - Gbnr 12/2 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Birthe Nilsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44992/2020 | Purring - Innsynskrav - Alle dokumenter i sak 2017/6464 og 2020/2169 - Gbnr 12/320 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475284 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Opus | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37068/2020 | Innsynskrav - Plan 406 - Del av Austre Tøssedalen - Gbnr 4/135 m/flere (status i prosess, samt alle dokumenter fra 01.01.2019 - d.d.) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466135 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Richard A. Rasmussen | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27920/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/48093 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50436/2020 | Svar - dokumentbestilling - Gbnr 1/739 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Olafsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44966/2020 | Innsynskrav i byggesaker gbnr 6/90 , 6/143, 6/264 , 6/427, 6/1177 og 6/19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475269 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kristian Halseide Lygre | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37053/2020 | Bestilling av dokumenter - Byggesak - Steinseidevegen 75 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Privatmegleren v/Ørjan Lundal | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27814/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2594 Løpenr: 2020/36632 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Uttale fra barn og unges representant http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488679 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50435/2020 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 5/248 - Tomannsbolig - Sak 2015/1306 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Bergen Vestkanten | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44965/2020 | Innsynskrav - Ber om innsyn i plan 388, Romleåsen gnrnr 17/84 m.fl. , Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Pettersen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37051/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 11/73 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466025 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna AS v/Thorvald Haarberg | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27809/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/3986 Løpenr: 2020/47221 Dokument tittel: Plan 499 - Plankart og SOSI-fil http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488678 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schibsted | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50434/2020 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 5/248 - Tomannsbolig - Sak 2015/1306 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Camilla Mikalsen Fromreide' | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44964/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/6248 Løpenr: 2020/35050 Dokument tittel: Kopi - Oppnevning av settefylkesmann - Lovlighetskontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475250 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37034/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3007 - Gbnr 10/953 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27766/2020 | Oppsummering etter befaring 02.07.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 47513/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2493 Løpenr: 2020/39741 Dokument tittel: Gbnr 18/273 - Oppheving av vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50433/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2 2017/1119 Løpenr: 2019/24525 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Anmodning om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kenneth Olafsen' | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44963/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2171 Løpenr: 2020/33813 Dokument tittel: Svar - Ber om redegjørelse - Bruk av kantine i Storebotn under COVID-19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475245 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37029/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6642 - Løpenr 22586/2020 - Gbnr 38/4, 14, 35 - Foreløpig svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465977 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27761/2020 | Innmåling - Plassering grøft - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484941 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 46699/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6343 Løpenr: 2020/49361 Dokument tittel: Gbnr 12/232 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50432/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2017/1119 Løpenr: 2017/7710 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Bekymringsmelding tørrmur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kenneth Olafsen' | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44962/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3652 Løpenr: 2020/35378 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - Hus 30-31 - Oversendelse av nabomerknad og kommentar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475242 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37026/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6642 - Løpenr 24001/2020 - Gbnr 38/4, 14, 35 - Oksnes - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465955 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27739/2020 | Oppsummering etter befaring 29.06.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 46556/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3997 Løpenr: 2020/48881 Dokument tittel: Gbnr 19/176, 265 - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50431/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2017/1119 Løpenr: 2017/45739 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Ber om svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kenneth Olafsen' | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44961/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1960 Løpenr: 2020/34273 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475224 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37008/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6383 Løpenr: 2018/75863 Dokument tittel: 1.gangsbehandling - Plankart datert 14.12.2018 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tippetue Arkitekter AS | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27738/2020 | Korrespondanse - Henvendelse - Grunneier - Gbnr 13/13 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 46549/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/47006 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Vedrørende oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488674 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50430/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/42 Løpenr: 2020/35895 Dokument tittel: Gbnr 24/11 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44959/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1960 Løpenr: 2020/34273 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475223 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37007/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1810 - Løpenr 25090/2020 - Gbnr 1/815 - Angående båtlift http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465951 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anita Stenfeldt | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27735/2020 | Vannstengning - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482357 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 44127/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4759 Løpenr: 2020/46338 Dokument tittel: Gbnr 12/477 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schibsted | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50429/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/42541 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44955/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3706 Løpenr: 2020/35312 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - BKS2 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475222 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37006/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4152 - Løpenr 25705/2020 - Statusrapport - Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27732/2020 | Henvendelse fra grunneier http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482023 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Finckelsen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 43793/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2290 jp 11 og 12- Gbnr 14/177, 3 - VA-ledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50428/2020 | Svar dokumenbestilling - 2020/2122 Løpenr: 2020/42031 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Melding om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Tveitnes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44852/2020 | Innsynskrav - Ber om innsyn i plan 388, Romleåsen gnrnr 17/84 m.fl. , Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Pettersen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 37004/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4152 - Løpenr 25705/2020 - Statusrapport - Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birgitte Vaksdal | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27731/2020 | Purring - Innsynskrav sak 2014/766 - Gbnr 10/304, 450 - Vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488671 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Håvard Bekkenes Bjørnsen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50427/2020 | Svar - Plassering trase http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481615 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 43385/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2716 Løpenr: 2020/39993 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Kommentar til naboklager http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482968 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Tveitnes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44738/2020 | Purring - Dokumentbestilling - Gbnr 10/951 - Byggetegninger og vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36995/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4152 - Løpenr 25705/2020 - Statusrapport - Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27729/2020 | Innsyn i skolebytter i mobbesaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Oslo og Viken | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50426/2020 | Merknad - Plassering trase http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481106 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 42876/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7662 Løpenr: 2020/19541 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Avvisning av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482966 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Camilla Tveitnes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44736/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2019/21855 Dokument tittel: Plan 362 - Uttale - Norges vassdrags- og energidirektorat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475205 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36989/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1358 - Løpenr 26518/2020 - Gbnr 19/474 - Bekreftelse på slettet heftelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465944 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27728/2020 | Tegning, stikningsdata - Trase - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480729 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 42499/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/2765 - Løpenr 26693/2020 - Gbnr 14/298 - Søknad om frafall av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50421/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2122 Løpenr: 2020/42031 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Melding om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482965 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Tveitnes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44735/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2019/23976 Dokument tittel: Plan 362 - Uttale - Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475204 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36988/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/2761 - Løpenr 25131/2020 - Gbnr 7/621 - Tilbakemelding på spørsmål vedrørende garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27726/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/2765 - Løpenr 31651/2020 -Gbnr 14/298 - Frafall av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488664 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50420/2020 | Stikningsdata - Avgravd fjell - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 42102/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7662 Løpenr: 2020/19541 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Avvisning av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Tveitnes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44734/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/16454 Dokument tittel: Plan 362 - Kopi - NVEs tilbakemelding på bekymringsmelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36987/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3947 - Løpenr 26674/2020 - Gbnr 11/18 - Vedrørende erstatningskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27725/2020 | Grøftedybde - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 42100/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2290 jp 11 og 12- Gbnr 14/177, 3 - VA-ledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50419/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/39993 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Kommentar til naboklager http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482963 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Camilla Tveitnes | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44733/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/23891 Dokument tittel: Plan 362 - Merknader - Thorkor Eiendom AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36986/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1926-759- Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/6642 - Gbnr 38/4, 14, 35 - Rehabilitering og fasadeendring på naust, gjenoppbygging av naust og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465939 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27723/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2169 Løpenr: 2020/49409 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Merknad til saksbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magnus Moen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50387/2020 | Oppsummering - Befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479930 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 41700/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/7908 Løpenr: 2020/19707 Dokument tittel: Årsmelding og årsregnskap 2019 - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44732/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/24523 Dokument tittel: Plan 362 - Svar på merknad fra Thorkor Eiendom AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475201 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36985/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2958 - Løpenr 25803/2020 - Gbnr 33/5 - Vurdering av tiltak opp mot arealformålet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27722/2020 | Innsynskrav - Sak 2014/4504 - Jp 1, 2 og 3 - Gbnr 15/189, 233 - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488630 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Emilie Kristine Bergmann og Erik Bøkevoll | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50386/2020 | SJA 15 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479652 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 41422/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak - Sak 2013/7951 Løpenr: 36102/2020, Sak 2019/2888 Løpenr: 30293/2020, Sak 2013/7951 Løpenr: 36963/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44731/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3204 Løpenr: 2020/33645 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 1 - Tilbakemelding på mottatte nabomerknader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475199 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36983/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2958 - Løpenr 25886/2020 - Gbnr 33/5 - Tilbakemelding på henvendelse om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27721/2020 | SJA 14 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479648 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 41418/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5054 Løpenr: 2020/49678 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488625 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50381/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3919 Løpenr: 2020/43298 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/572 Løpenr: 2020/41177 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Uttale til varsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kenneth Olafsen' | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44730/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/35285 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475196 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36980/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løepnr 24757/2020 - Gbnr 10/515 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Haugen Wikum | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27720/2020 | Svar - Oppstart av anleggsarbeid - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Finckelsen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 41109/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/1848 Løpenr: 2020/27975 Dokument tittel: Førhåndsuttale - Trase for VA- ledninger på Hanevik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488624 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Hanevik | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50380/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3174 Løpenr: 2020/39813 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4457 Løpenr: 2020/34135 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Tilleggskommentar til merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Kenneth Olafsen' | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44729/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/35006 Dokument tittel: Plan 362 - Tilbakemelding - Melding om vedtatt plan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475189 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36973/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6642 Løpenr: 2020/22586 Dokument tittel: Gbnr 38/4, 14, 35 - Foreløpig svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27638/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/8511 Løpenr: 2020/49686 Dokument tittel: Gbnr 7/13 - Signert erklæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50378/2020 | Oppstart av anleggsarbeid - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 41108/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3174 Løpenr: 2020/39813 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4457 Løpenr: 2020/34135 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Tilleggskommentar til merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482958 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Olafsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44728/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1611 Løpenr: 2020/35006 Dokument tittel: Plan 362 - Tilbakemelding - Melding om vedtatt plan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475188 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36972/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6642 Løpenr: 2020/24001 Dokument tittel: Gbnr 38/4, 14, 35 - Oksnes - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465853 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27637/2020 | Tegning, innmåling - Basneset vest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476951 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 38735/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/8511 Løpenr: 2020/45707 Dokument tittel: Nygjerdet - Hillerhagen boligfelt - VA-anlegg langs tomannsbolig - Oppdragsbekreftelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50377/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3919 Løpenr: 2020/43298 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/572 Løpenr: 2020/41177 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Uttale til varsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482957 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Olafsen | Journaldato: 25.06.2020 | RegistryNumber: 44727/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/4132 Løpenr: 2020/34992 Dokument tittel: Plan 413 - Vedrørende rekkefølgekrav om opparbeiding av veg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36970/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1926 Løpenr: 2020/24264 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/6642 - Gbnr 38/4, 14, 35 - Rehabilitering og fasadeendring på naust, gjenoppbygging av naust og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nils Martin Justad | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27635/2020 | Henvendelse - Grunneier - Gbnr 13/13 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Susanne Eide | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 38089/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/8511 Løpenr: 2020/44902 Dokument tittel: Gbnr 7/13 og 621 - Hillerhagen Tomannsbolig - Prising av grunnarbeid fra http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488620 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50376/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2014/6512 - Gbnr 4/53/0/1 - Bruksendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Proaktiv | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44682/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/2524 Løpenr: 2020/35026 Dokument tittel: Notat - Askøypakken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475185 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36969/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3007 Løpenr: 2020/26452 Dokument tittel: Gbnr 10/953 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465850 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27634/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7559 - Gbnr 9/408 - Lagerhall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schjødt v/Sjur Løbø Solhaug | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 50375/2020 | Korrespondanse 2 - Reklamasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475820 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 37604/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3430 Løpenr: 2020/38397 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Forespørsel om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482887 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44657/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2444 Løpenr: 2020/34428 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475182 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36966/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2958 -Løpenr 25889/2020 - Gbnr 33/5 - Svar på tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465845 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 30.04.2020 | RegistryNumber: 27629/2020 | Svar - Innmåling - Stikningsdata http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475819 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 37603/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/4275 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488608 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50364/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2015/3001 Løpenr: 2020/41777 Dokument tittel: Gbnr 10/968 - Felt B14 - Tomt 64 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44656/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/6019 Løpenr: 2020/35133 Dokument tittel: Gbnr 19/42 - Klage - Tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36946/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1810 Løpenr: 2020/25090 Dokument tittel: Gbnr 1/815 - Angående båtlift http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465800 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anita Stenfeldt | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27584/2020 | Korrespondanse - Reklamasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 37599/2020 | Innsynskrav - Løpenr. 49644/2020, 49751/2020, 49551/2020, 49745/2020, 48128/2020, 49702/2020, 49761/2020, 44666/2020 og 44273/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488607 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50363/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3430 Løpenr: 2020/38397 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Forespørsel om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44655/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2736 Løpenr: 2020/35382 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Tilsvar til klage på seksjoneringsvedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475161 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36945/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/24757 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Haugen Wikum | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27582/2020 | Innmåling - Stikningsdata - Basneset Vest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475814 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 24.07.2020 | RegistryNumber: 37598/2020 | Purring - Innsynskrav - 2020/4581 Løpenr: 2020/44898 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50343/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2019/2558 -15 Oppfølgjing - klage - Askøy innsyn etter offentleglova - Per Roald Midtøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44613/2020 | Innsynskrav i sak 2020/3200, 2020/2697, 2019/2304 og 2018/4366 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475159 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Finn Skogvold | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36943/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/6383 Løpenr: 2018/75863 Dokument tittel: 1.gangsbehandling - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tippetue Arkitekter AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27578/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4872 Løpenr: 2020/47734 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50341/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/41018 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482775 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jonas Wikum' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44545/2020 | Innmåling - Ledningstrase http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 37349/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2171 Løpenr: 2020/34704 Dokument tittel: Gjenåpning av svømmehallen i Askøyhallen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schibsted - Ingrid Hjellbakk Kvamstø | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36922/2020 | Innsynskrav i sak 2019/4785 - Flytebrygge - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465791 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Distad Carlsen, journalist i lokalavisene | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27575/2020 | Purring - Innsynskrav - sak 2014/8698 - Journalpost 68 og 71 - Tinglyste erklæringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488584 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50340/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/41035 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482774 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jonas Wikum' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44544/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/2664 Løpenr: 2020/29662 Dokument tittel: Gbnr 8/211 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475104 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36888/2020 | Korrespondanse - Arbeid - Fylling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474334 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36118/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2736 - Løpenr 25204/2020 - Gbnr 12/1794 - Tillatelse til seksjonering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27539/2020 | Innsynskrav - Sak 2019/5275 - 2020 - EØS - Barneverntjenester - Tildelingsbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488582 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50338/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3849 Løpenr: 2020/39595 Dokument tittel: Gbnr 6/1206 - Behov for plantegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44543/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/5739 Løpenr: 2020/28459 Dokument tittel: Gbnr 29/183 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36887/2020 | Innmåling - Nye VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474256 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36040/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 21569/2020 - Gbnr 10/515 - Søknad om endring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27538/2020 | Purring - Innsynskrav - sak 2014/8698 - Journalpost 68 og 71 - Tinglyste erklæringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488579 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50335/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/41018 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482772 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44542/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling -. 2020/3058 Løpenr: 2020/28129 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Svar på henvendelse - Oppføring av bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36886/2020 | Kommentar - Svar - Reklamasjon - Avløpssanering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472971 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 34755/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4785 - Løpenr 48546/2019 - Gbnr 6/1095 - Informasjon om godkjente flytebrygger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Carlsen, journalist lokalaviser | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27457/2020 | Innsynskrav -Sak: 2017/5839 Løpenr: 2020/49644 Dokument tittel: Gbnr 14/17 - Observerte hjortedyr 15.07.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50330/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/41035 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44511/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2290 Løpenr: 2020/32853 Dokument tittel: Gbnr 14/177,3 - Angående tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36884/2020 | Innsigelser til sluttoppgjør - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 34710/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4785 - Løpenr 56126/2019 - Gbnr 6/1095 - Svar på henvendelse om fylling i sjø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaja Carlsen, journalist lokalaviser | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27456/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2680 Løpenr: 2020/44740 Dokument tittel: Gbnr 13/263 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488573 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50329/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/41035 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482740 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44510/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6092 Løpenr: 2020/33145 Dokument tittel: Uttale - Midlertidig løyve til bruk av avkøyrsel til anleggsformål for området på Myrane. Fv 5254 - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475099 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36883/2020 | Merknad - Fjerning av masser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 34708/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2931 - Løpenr 26401/2020 - Klage på støy fra Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27455/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2594 Løpenr: 2020/36632 Dokument tittel: Gbnr 7/621 - Uttale fra barn og unges representant http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50328/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/2659 - Gbnr 13/489 - Altan og kai http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44493/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/1041 Løpenr: 2018/15629 Dokument tittel: Transport og miljøutfordringer i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36882/2020 | Svar - Lekkasje rør - Myren http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472748 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 19.05.2020 | RegistryNumber: 34532/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/7228 - Løpenr 62980/2019 - Gbnr 7/956 - Redegjørelse - Innkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN - plan & arkitektur as, v/Jan Magnus Nilsen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27454/2020 | Innsynskrav -Sak: 2016/2083 Løpenr: 2020/45401 Dokument tittel: Gbnr 22/50 m.fl. - Svar på oppfølgingspunkt etter møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488571 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50327/2020 | Avslag - Innsynskrav - Sak 2018/3168 - Eierforhold - Hanevik kai, Strussham kai, Longabryggo og Oksnes kai http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482721 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44491/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2446 Løpenr: 2020/27277 Dokument tittel: Gbnr 15/43 - Uenig i plassering av sirkel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475097 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36881/2020 | Merknad - Fylling mot sjø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472731 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 34515/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2958 - Løpenr 25529/2020 - Gbnr 33/5 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465669 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27453/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/5876 Løpenr: 2020/45356 Dokument tittel: Gbnr 8/1017 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50326/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/3831 - Gbnr 5/248 - Tomannsbolig - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482719 Type: Utgående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Bergen Vestkanten | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44489/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/5332 - Gbnr 7/446 - Terrenginngrep, trapp, forstøtningsmur, biloppstillingsplass og avkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475096 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Paulsen | Journaldato: 28.05.2020 | RegistryNumber: 36880/2020 | Korrespondanse - Status fylling mot sjø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/472283 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 18.05.2020 | RegistryNumber: 34067/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2587 - Løpenr 21271/2020 - Gbnr 11/18 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctur Bergen AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27452/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/5053 Løpenr: 2020/49651 Dokument tittel: Gbnr 19/106 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488562 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50318/2020 | Innsynskrav - 2014/6512 - Gbnr 4/53/0/1 - Godkjente byggetegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482711 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Proaktiv | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44481/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2017/5655 - Gbnr 14/367/0/11 – Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475009 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thomas Hegland | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36793/2020 | Referanse for to personer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471257 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 33042/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2587 - Løpenr 20859/2020 - Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27450/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3997 Løpenr: 2020/48881 Dokument tittel: Gbnr 19/176, 265 - Oversendelse av markprotokoll med klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50317/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4699 Løpenr: 2020/43257 Dokument tittel: Gbnr 20/401 - Klage på rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482710 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44480/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/3471 - Gbnr 18/380 - Fylling - Oppfølgingssak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475008 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Einar Rogde | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36792/2020 | Avtale - Tillatelse arbeid - Gbnr 13/13, 183 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470977 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 32762/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2587 - Løpenr 20853/2020 - Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465665 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctur Bergen AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27449/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/8511 Løpenr: 2020/45755 Dokument tittel: Gbnr 7/13 og 621 - Spørsmål om avstandserklæringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488560 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50316/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/5963 Løpenr: 2020/42036 Dokument tittel: Gbnr 10/924 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482706 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44476/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2016/1510 - Gbnr 12/1792/0/1-8 - Leilighetsbygg - Fasadetegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475007 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hans Dyrnes | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36791/2020 | Svar - Reklamasjon - Avløpssanering Hetlevik og Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 32744/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1920 - Løpenr 26247/2020 - Gbnr 10/950 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Olav Botnevik | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27447/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/739 Løpenr: 2020/49746 Dokument tittel: Bekreftelse - AS ASKØY TOMTESELSKAP http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50315/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4062 Løpenr: 2020/41779 Dokument tittel: Gbnr 13/43 - Svar på henvendelse om solcellepanel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482704 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44474/2020 | Svar - Utsettelse av frist - Innsigelser til sluttoppgjør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470952 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 13.05.2020 | RegistryNumber: 32737/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1920 - Løpenr 26247/2020 - Gbnr 10/950 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27443/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/831 Løpenr: 2020/49527 Dokument tittel: Gbnr 21/158 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50314/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47247/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3989 Løpenr: 2020/41393 Dokument tittel: Gbnr 28/18 - Om henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482702 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44472/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5655 - Løpenr 59282/2017 - Gbnr 14/367/0/11 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36788/2020 | Svar - Kommentar til teknisk plan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/470638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 32423/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1633 - Løpenr 19818/2020 - Gbnr 19/42 - Dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465658 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27442/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6343 Løpenr: 2020/49361 Dokument tittel: Gbnr 12/232 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50313/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47246/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4343 Løpenr: 2020/42682 Dokument tittel: Høring - Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Bergen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482701 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44471/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3204 Løpenr: 2020/30451 Dokument tittel: Gbnr 7/67 - Hus 1 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475003 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36787/2020 | Etterspørsel - Kommentar til teknisk plan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/469171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 30956/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7784 - Løpenr 25483/2020 - Klage på bilkjøring av kommunalt ansatte - Skråmestø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465651 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27435/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5889 Løpenr: 2020/49583 Dokument tittel: Gbnr 13/421 - Uttale - Dispensasjon - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488556 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50312/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47245/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3849 Løpenr: 2020/39595 Dokument tittel: Gbnr 6/1206 - Behov for plantegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482699 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44469/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/4571 Løpenr: 2020/30263 Dokument tittel: Gbnr 31/10 - Orientering om behandling av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475002 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36786/2020 | Etterspørsel - Utsettelse av frist - Innsigelser til sluttoppgjør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468912 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 30697/2020 | Krav om dokumentinnsyn - Spørsmål i Formannskapsmøte 28.04.2020, FO 4/20 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465635 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27419/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/4800 Løpenr: 2020/48517 Dokument tittel: Gbnr 21/602/0/1-3 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50311/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47244/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/208 Løpenr: 2020/41750 Dokument tittel: Gbnr 29/318 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482698 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44468/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3067 Løpenr: 2020/28149 Dokument tittel: Plan 145 - Ber om kommentar til planforslaget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475001 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36785/2020 | Svar - Innsigelser til sluttoppgjør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 30447/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1358 Løpenr: 2020/26518 Dokument tittel: Gbnr 19/474 - Bekreftelse på slettet heftelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465631 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27415/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/6762 Løpenr: 2020/47927 Dokument tittel: Departementets svar på spørsmål om unntak fra søknadsplikt for offentlige veganlegg - byggesaksforskriften § 4-3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488554 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50310/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47242/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7908 Løpenr: 2020/19707 Dokument tittel: Årsmelding og årsregnskap 2019 - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482697 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunalbanken | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44467/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/33088 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Nabomerknad - Jan Petter Karlsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475000 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36784/2020 | Etterspørsel - Status fylling mot sjø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468617 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Finckelsen | Journaldato: 12.05.2020 | RegistryNumber: 30402/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7722 - Løpenr 19713/2020 - Gbnr 14/232 - Endring av frist for tilknytning til offentlig vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465574 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27358/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/5702 Løpenr: 2020/48040 Dokument tittel: Gbnr 8/1048/0/1-12 - Søknad om endring av tilaltelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50309/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47241/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/4409 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44455/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7514 Løpenr: 2020/32231 Dokument tittel: Gbnr 13/436 - Ber om tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474999 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36783/2020 | Reklamasjon - Avløpssanering Hetlevik og Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468006 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 29791/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/26674 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Vedrørende erstatningskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465569 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27353/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/48093 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50308/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47240/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2018/1874 - Gbnr. 10/485, 382 og 668 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44452/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7553 Løpenr: 2020/32475 Dokument tittel: Gbnr 1/734, 742 - Svar på uttale til varsel om pålegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474998 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36782/2020 | Reklamasjon - Avløpssanering Hetlevik og Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468004 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 29789/2020 | Innsynskrav - Askøy kommune sin vei norm http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Åge Sørensen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27352/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/48093 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50307/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47239/2020 | Innsynskrav - 2020/4409 Gbnr 14/39 - Terrasse - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482670 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44440/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3067 Løpenr: 2020/28510 Dokument tittel: Plan 145 - Spørsmål til plankartet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474997 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36781/2020 | Svar - Lekkasje rør - Myren http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 29737/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2958 Løpenr: 2020/25889 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Svar på tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27350/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/8051 Løpenr: 2020/45422 Dokument tittel: Gbnr 7/17 m.fl. - Foreløpig tilbakemelding på søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50306/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47232/2020 | Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2007/679-395 - Merknad til arealplanen - Gbnr 33/6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørnar Stien | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44436/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/5702 Løpenr: 2020/33137 Dokument tittel: Gbnr 8/1048 - BBB1 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474996 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36780/2020 | Innsigelser til sluttoppgjør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29626/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2958 Løpenr: 2020/25886 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilbakemelding på henvendelse om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27347/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/49630 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Havna A/S | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50305/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47231/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/188-9 - Gbnr 14/376 - Felling av trær http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482662 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44432/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Svar på innsynskrav fremmet muntlig i møte 14.d.m. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Henrik Lande | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36747/2020 | Svar til entreprenør - Utkast 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29625/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2958 Løpenr: 2020/25803 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Vurdering av tiltak opp mot arealformålet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27345/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4521 Løpenr: 2020/47818 Dokument tittel: Gbnr 19/78, 299 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50304/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47230/2020 | Svar - Innsyn i sak 2019/5698 - Gbnr 11/71 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482659 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Blich & Skylstad AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44429/2020 | Svar til entreprenør - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467837 Type: Utgående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 29622/2020 | Innsynskrav - Gbnr 8/1044 - Utskrift av matrikkelbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474767 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Christopher Thomsen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36551/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1920 Løpenr: 2020/26247 Dokument tittel: Gbnr 10/950 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Olav Botnevik | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27343/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/41646 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488546 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50302/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47229/2020 | Svar - Innsyn i byggesak: 2015/8360-38 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482647 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Kleppe | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44417/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Gbnr 8/1044 - Utskrift av matrikkelbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36730/2020 | Korrespondanse - Lekkasje rør - Myren http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29616/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2736 Løpenr: 2020/25204 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Tillatelse til seksjonering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27342/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 29320/2020 - Gbnr 14/39 - Klage på ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488498 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50254/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47228/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 16/33 - Dokumenter før 13.03.2013 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggmester Kurt Solberg | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44412/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/4830 Løpenr: 2020/29890 Dokument tittel: Gbnr 4/42 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36722/2020 | Henvendelse - Lekkasje rør - Myren http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467827 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 08.05.2020 | RegistryNumber: 29612/2020 | Oversendelse av dokumentbetilling i sak 2020/2943 - Løpenr 25430/2020 - Formannskap - Idrett og kultur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465514 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27298/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 27177/2020 - Gbnr 14/39 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488497 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50253/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47227/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 16/33 - Dokumenter før 13.03.2013 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482640 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggmester Kurt Solberg | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44410/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/6502 Løpenr: 2020/28179 Dokument tittel: Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Foreløpig svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474937 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36721/2020 | Reklamasjoner som må sendes til HGT og Multiconsult http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 29611/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Myrane-Kleppe - Gbnr 8/762, 8/763, 8/779 og 8/759 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465508 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27292/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 45500/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/3168-4 - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488496 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50252/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47226/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/6745 - Gbnr 16/33 - Bruksendring fra lagerbygg til leilighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482639 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggmester Kurt Solberg | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44409/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3507 Løpenr: 2020/34396 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - Hus 46 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474936 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36720/2020 | Referat - Møte 02 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/467209 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.05.2020 | RegistryNumber: 28994/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7722 - Løpenr 19713/2020 - Gbnr 14/232 - Endring av frist for tilknytning til offentlig vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465507 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27291/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 45528/2020 - Ber om redegjørelse - Politisk behandling - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50251/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47225/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 16/33 - Dokumenter før 13.03.2013 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482638 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Skarpenes AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44408/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2014/7566 Løpenr: 2020/34028 Dokument tittel: Gbnr 9/389 - Fristavbrytende klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36719/2020 | Svar - Innsynskrav - Gbnr 25/41 - Signalneset 27 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Glenn Nielsen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27283/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4392 Løpenr: 2020/49406 Dokument tittel: Plan 414 - Uttale fra Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50250/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47224/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak - Gbnr 16/33 - Dokumenter før 13.03.2013 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Skarpenes AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44406/2020 | Korreksjon - Referat - Møte 02 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466702 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 28487/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggesak hytte Kleppevegen 86 gnr 8 bnr 112 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474934 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36718/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8492 - Løpenr 16281/2020 - Utredning skoler Erdal - Ønsker tidlig uttale fra Fylkesmannen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kristiansen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27271/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4392 Løpenr: 2020/49406 Dokument tittel: Plan 414 - Uttale fra Lerøy Vest AS, Sjøtroll Havbruk AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488493 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jan Erik Storebø' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50249/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47223/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/6745 - Gbnr 16/33 - Bruksendring fra lagerbygg til leilighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482635 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Finn Skarpenes AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44405/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/621 Løpenr: 2020/33233 Dokument tittel: Tildeling - Anskaffelse av uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe Vannverk - tilbudsfase http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36682/2020 | Kommentar - Møte 02 om sluttoppgjør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466395 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28180/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8492 - løpenr 16281/2020 - Utredning skoler Erdal - Ønsker tidlig uttale fra Fylkesmannen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aud Kristiansen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27267/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 48913/2020 - Innsyn etter offentleglova - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50248/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47222/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7684 Løpenr: 2020/39823 Dokument tittel: Gbnr 13/595 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482630 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44400/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/621 Løpenr: 2020/33237 Dokument tittel: Tildeling - Anskaffelse av uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe Vannverk - tilbudsfase http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36681/2020 | Målebrev - Post 01.10.6 og 05.12 - Vedlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466378 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 05.05.2020 | RegistryNumber: 28163/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4130 - Løpenr 24501/2020 Gbnr 33/5 - Tilbakemelding på søknad om dispensajson - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27234/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/8014 Løpenr: 2020/49272 Dokument tittel: Gbnr 19/97 - Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488491 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50247/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47220/2020 | Innsynsbegjæring - Gbnr. 10/485, 382 og 668 - sak 2018/1874. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482629 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44399/2020 | Merknad - Møte 02 om sluttoppgjør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2020 | RegistryNumber: 27997/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/621 Løpenr: 2020/33336 Dokument tittel: Tilleggsinformasjon - Spørsmål vedr. vurdering av konsekvensene av at drikkevannet ble smittefarlig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36679/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5757 - Løpenr 25663/2020 - Svar på henvendelse om bestilling av Innsyn via einnsyn uten å gå via Outlook http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27232/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/8185 Løpenr: 2020/49072 Dokument tittel: Gbnr 10/774/0/1-2 - Søknad om forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Nina Hetlevik' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50246/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47218/2020 | Innsynskrav - Gbnr 33/6 - Innspill til kommuneplan 2012 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482628 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørnar Stien | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44398/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/621 Løpenr: 2020/33343 Dokument tittel: Melding fra leverandør - Spørsmål vedrørende trekking av underleverandør - Uavhengig gransking Kleppe vv tilbudsfase http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36678/2020 | Målebrev etter møte 30.04.2020 - Revidert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466211 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27996/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2636 - Løpenr 25333/2020 - Gbnr 33/9 - Anmodning om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27231/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 34786/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv 1019 Storevardsbrekka arm 3 og 4 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488489 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Jo Lexander | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50245/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47217/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3424 Løpenr: 2020/40943 Dokument tittel: Gbnr 6/1144 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44389/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2018/6838 Løpenr: 2020/32698 Dokument tittel: Varsel om tilstand på betongkai Strusshamn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36670/2020 | Utbedring av gulv - Hetlevik PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466156 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27941/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/1130 - Løpenr 14486/2020 - Korrespondanse - Geologisk vurdering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27228/2020 | Gbnr 11/65 - Merknad til nabovarsel - Kent Ove Røed http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488488 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50244/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47216/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4275 Løpenr: 2020/42155 Dokument tittel: Gbnr 32/38 - Pålegg om umiddelbar sikring og varsel om ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482625 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44395/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3429 Løpenr: 2020/30557 Dokument tittel: Gbnr 15/270 - Melding om mulig kloakkforurensning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474885 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36669/2020 | Utsettelse av frist for innsigelser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466143 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27928/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4130 - Løpenr 24714/2020 - Gbnr 33/5 - Tilbakemelding på nabovarsling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27227/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/49535 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Etterspør svar - Vedrørende oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488487 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50243/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47215/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1746 Løpenr: 2020/11952 Dokument tittel: Gbnr 1/211, 535 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482624 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44394/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3429 Løpenr: 2020/30557 Dokument tittel: Gbnr 15/270 - Melding om mulig kloakkforurensning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36668/2020 | Referat - Møte 02 om sluttoppgjør - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27925/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4130 - Løpenr 24713/2020 - Gbnr 33/5 - Tilleggsdokumentasjon - Nabovarsling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27225/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/5839 Løpenr: 2020/49490 Dokument tittel: Gbnr 14/7 - Søknad om endring i innvilget skadefellingsløyve hjort krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488486 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50242/2020 | Gbnr 10/515 - Henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485833 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Trond André Sande | Journaldato: 06.07.2020 | RegistryNumber: 47590/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47214/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1746 Løpenr: 2020/12982 Dokument tittel: Gbnr 1/211, 535 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44393/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2290 Løpenr: 2020/32853 Dokument tittel: Gbnr 14/177,3 - Angående tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36667/2020 | Merknad - Møtereferat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466138 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 25.05.2020 | RegistryNumber: 27923/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4130 - Løpenr 24718/2020 - Gbnr 33/5 - Dokumentajson på nabovarsling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27223/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5275 - Tildeling - 2020-EØS-Barneverntjenester http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488485 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Anne Jo Lexander' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50241/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485455 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47213/2020 | Gbnr 10/515 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/484585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schjødt AS | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 46353/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3821 Løpenr: 2020/39434 Dokument tittel: Gbnr 17/17 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482622 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44392/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2446 Løpenr: 2020/27277 Dokument tittel: Gbnr 15/43 - Uenig i plassering av sirkel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474882 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36666/2020 | Tilleggsdokumentasjon - Post 02.05.49 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466133 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27918/2020 | Svar på innsynskrav - 2018/6436 Løpenr: 2020/24556 Dokument tittel: Gbnr 7/406 - Avløpsledning Rundetårnet og H2 Brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27221/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2922 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488484 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Fredrik Sjølie' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50240/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47212/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål om saksbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/483656 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.07.2020 | RegistryNumber: 45425/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1899 Løpenr: 2020/16571 Dokument tittel: Gbnr 9/152, 254 m.fl. - Referat fra oppstartsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44391/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/6838 Løpenr: 2020/32698 Dokument tittel: Varsel om tilstand på betongkai Strusshamn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474879 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36663/2020 | Tilleggsdokumentasjon - Post 02.05.37 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466132 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 27917/2020 | Svar på innsynskrav - 2018/6436 Løpenr: 2020/24556 Dokument tittel: Gbnr 7/406 - Avløpsledning Rundetårnet og H2 Brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: June Akselsen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27220/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2922-11 - Gbnr 17/160 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488483 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Fredrik Sjølie' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50239/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485453 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47211/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/3169-1 - Gbnr 23/1 - Slamavskiller - Hanevikvegen 85 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482617 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 24.06.2020 | RegistryNumber: 44387/2020 | Gbnr 10/515 - Spørsmål til byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482522 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed m/fler | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44292/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/1041 Løpenr: 2018/15629 Dokument tittel: Transport og miljøutfordringer i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36662/2020 | Oversendelse - Dokumentasjon - Konkurranse sjøledninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27561/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/7228 Løpenr: 2019/62980 Dokument tittel: Gbnr 7/956 - Redegjørelse - Innkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JMN - plan & arkitektur as | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27218/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3512 Løpenr: 2020/44932 Dokument tittel: Gbnr 10/68, 589 - Ber om tilbakemelding om fylling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50238/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485452 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47210/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på forespørsel om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/481456 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 43226/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5563 Løpenr: 2020/35451 Dokument tittel: Klage på avvisningsvedtak. Vedtak om utvidet avkjørsel. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482595 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44365/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3058 Løpenr: 2020/28129 Dokument tittel: Gbnr 12/1777 - Svar på henvendelse - Oppføring av bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36657/2020 | Status - Mangelliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465606 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HGT AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27390/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1920 Løpenr: 2020/26247 Dokument tittel: Gbnr 10/950 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465410 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27194/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/923 Løpenr: 2020/45796 Dokument tittel: Gbnr 16/138, 139 - Kopi - Svar - Ber om uttale - fv 562 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488481 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50237/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47209/2020 | Innsynskrav - Sak 2020/3831 Gbnr 5/248 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Eiendom AS, avd. Bergen Vestkanten | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44328/2020 | Gbnr 10/515 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/480813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 42583/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5739 Løpenr: 2020/28459 Dokument tittel: Gbnr 29/183 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474872 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36656/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2931 Løpenr: 2020/26401 Dokument tittel: Klage på støy fra Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465394 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27178/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/45784 Dokument tittel: Plan 418 - Kopi - Pålegg om støytiltak, opplysninger og støydokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50236/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47208/2020 | Innsynskrav - Sak 2020/2659 - Gbnr 13/489 - Altan og kai http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482550 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44320/2020 | Gbnr 10/515 - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Schjødt AS | Journaldato: 17.06.2020 | RegistryNumber: 41035/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/2664 Løpenr: 2020/29662 Dokument tittel: Gbnr 8/211 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36655/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2943 Løpenr: 2020/25430 Dokument tittel: Formannskap - Idrett og kultur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27151/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4392 Løpenr: 2020/45730 Dokument tittel: Plan 414 - Ber om dato for drøftingsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50235/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485449 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47207/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5975 Løpenr: 2020/26847 Dokument tittel: Årsmelding og regnskap 2019 - Askøyhallene KF http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482482 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sola.kommune | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44252/2020 | Gbnr 10/515 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/479234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schjødt | Journaldato: 12.06.2020 | RegistryNumber: 41018/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5752 Løpenr: 2020/29785 Dokument tittel: Gbnr 20/400 - Svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474869 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36653/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2587 Løpenr: 2020/20853 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27150/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4392 Løpenr: 2020/45741 Dokument tittel: Plan 414 - Vedr. merknad om bestemmelse til matfiskanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50234/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47206/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/38406 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482480 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jonas Wikum' | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44250/2020 | Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477798 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schjødt | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 39582/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/7044 Løpenr: 2020/28568 Dokument tittel: Gbnr 3/185, 208, 173 - Korrespondanse vedrørende ønske om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474866 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36650/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2587 Løpenr: 2020/20859 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465353 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27137/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6721 Løpenr: 2020/45132 Dokument tittel: Gbnr 15/60 - Anmodning om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50233/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47205/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/38406 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482479 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jan-Atle Wikum' | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44249/2020 | Gbnr 10/515 - Svar på spørsmål - Skriftlig forhåndsvurdering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477192 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øygarden Elektriske AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 38976/2020 | Innsynskrav - HAST Byggesak hytte Kleppevegen 86 gnr 8 bnr 112 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474862 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36646/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2587 Løpenr: 2020/21271 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465352 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27136/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7684 Løpenr: 2020/46007 Dokument tittel: Gbnr 13/595, 609 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488476 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50232/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47204/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4006 Løpenr: 2020/41977 Dokument tittel: Gbnr 6/497 - Svar på henvendelse om forlengelse av båtfesterett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482478 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44248/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/33008 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Opphevelse av endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474852 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36636/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2958 Løpenr: 2020/25529 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465349 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27133/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4392 Løpenr: 2020/46013 Dokument tittel: Plan 414 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50231/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485445 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47203/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2020/38406 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482477 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44247/2020 | Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på forespørsler http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/477176 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum m.fl. | Journaldato: 08.06.2020 | RegistryNumber: 38960/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2020/33749 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Ber om tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474851 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36635/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4785 Løpenr: 2019/56126 Dokument tittel: Gbnr 6/1095 - Svar på henvendelse om fylling i sjø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465346 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Carlsen, journalist lokalaviser | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27130/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/572 Løpenr: 2020/46165 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Kopi - Merknad til uttalelse - Varsel om pålegg om sikring og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488474 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50230/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47202/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5975 Løpenr: 2020/26847 Dokument tittel: Årsmelding og regnskap 2019 - Askøyhallene KF http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482475 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sola Kommune | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44245/2020 | Gbnr 10/515 - Søknad om endringstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 03.06.2020 | RegistryNumber: 38406/2020 | Innsynskrav - Sak 2013/3615 - Gbnr 18/602 - Enebolig og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474842 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stiegler WKS Advokatfirma AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36626/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/4785 Løpenr: 2019/48546 Dokument tittel: Gbnr 6/1095 - Informasjon om godkjente flytebrygger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465344 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaja Carlsen, journalist lokaaviser | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27128/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4728 Løpenr: 2020/46962 Dokument tittel: Gbnr 11/67 - Klage på tiltak - Havna AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488473 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50229/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47201/2020 | Innsynskrav - Sak 2019/5698 - Gbnr 11/71 - Bolig med garasje - Nyeste vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482452 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Blich & Skylstad AS | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44222/2020 | Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/476619 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 05.06.2020 | RegistryNumber: 38403/2020 | Innsynskrav - Sak: 2014/1696 Løpenr: 2020/34819 Dokument tittel: Gbnr 5/715/0/3-4 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36625/2020 | Innsynskrav - Sak: Løpenr: 2020/16281 Dokument tittel: Utredning skoler Erdal - Ønsker tidlig uttale fra Fylkesmannen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465340 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Aud Kristiansen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27124/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2405 Løpenr: 2020/29409 Dokument tittel: Gbnr 33/18 - Uttale fra Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50228/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47200/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/7684 Løpenr: 2020/39823 Dokument tittel: Gbnr 13/595 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482451 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44221/2020 | Gbnr 10/515 - Ber om møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/475830 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild Johannessen, Johan A. Johannessen, Anne Kjersti Haugen og Jan-Atle Wikum | Journaldato: 02.06.2020 | RegistryNumber: 37614/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/30599 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Spørsmål til byggesøknadspakke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474837 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36621/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/21569 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om endring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27123/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/2753 Løpenr: 2020/32942 Dokument tittel: Gbnr 41/12 - Uttale - Naust påbygg - Dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50227/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47199/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3424 Løpenr: 2020/40943 Dokument tittel: Gbnr 6/1144 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44219/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/33502 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Tilbakemelding på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474836 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36620/2020 | Gbnr 10/515 - Purring på svar fra Askøy kommune - Henvendelser av 05.03.2020 og 08.03.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474900 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. og Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36684/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 - Løpenr 6861/2020 - Henvendelse vedrørende dokumentasjon på eierforhold http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27109/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7187 Løpenr: 2020/41903 Dokument tittel: Gbnr 21/683 - Melding om vedtak - Behandling av klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488470 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50226/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47198/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1899 Løpenr: 2020/16571 Dokument tittel: Gbnr 9/152, 254 m.fl. - Referat fra oppstartsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482445 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44215/2020 | Innsynskrav - Sak: 2017/3986 Løpenr: 2020/34649 Dokument tittel: Plan 499 - Veitegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474834 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36618/2020 | Gbnr 10/515 - Anmodning om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474663 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36447/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1499 - Løpenr 19635/2020 - Informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27108/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2775 Løpenr: 2020/24166 Dokument tittel: Gbnr 4/1122 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488469 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50225/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47197/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3821 Løpenr: 2020/39434 Dokument tittel: Gbnr 17/17 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482443 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44213/2020 | Innsynskrav - Sak 2015/5332 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474783 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Steinar Paulsen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36567/2020 | Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36350/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/362 - Løpenr 24936/2020 - Plan 273 - Endring av reguleringsbestemmelsene http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27105/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3092 Løpenr: 2020/46525 Dokument tittel: Gbnr 7/328 - Foreløpig svarbrev - Avslag på anmodning om oppsettende virkning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50224/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47196/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4275 Løpenr: 2020/42155 Dokument tittel: Gbnr 32/38 - Pålegg om umiddelbar sikring og varsel om ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482440 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44210/2020 | Innsynskrav - Sak 2017/4796 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474781 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36565/2020 | Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474565 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36349/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2781 - Løpenr 23983/2020 - Gbnr 33/5 - Svar - Søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal veg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27104/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3092 Løpenr: 2020/46525 Dokument tittel: Gbnr 7/328 - Foreløpig svarbrev - Avslag på anmodning om oppsettende virkning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jørn-André Norstrand' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50223/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47195/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1746 Løpenr: 2020/11952 Dokument tittel: Gbnr 1/211, 535 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44208/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/3615 Løpenr: 2020/33708 Dokument tittel: Gbnr 18/602 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474777 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36561/2020 | Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474564 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36348/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/4703 - Løpenr 14078/2020 - Plan 391- Vedr. møte om politisk vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tippetue Arkitekter AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27103/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 9733/2020 - Gbnr 14/39 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488466 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50222/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47194/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1746 Løpenr: 2020/12982 Dokument tittel: Gbnr 1/211, 535 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482437 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44207/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/2747 Løpenr: 2020/34713 Dokument tittel: Gbnr 18/554 - Spørsmål til pålegg om ferdigstillelse og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474775 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36559/2020 | Gbnr 10/515 - Forespørsel - Avvise behandling av endringssøknaden http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474559 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36343/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/4703 - Løpenr 14075/2020 - Plan 391- Spørsmål om møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tippetue Arkitekter AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27102/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/47590 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50220/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485435 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47193/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/9252 Løpenr: 2020/41672 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482435 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44205/2020 | Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på spørsmål til saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild Johannessen | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36094/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/6248 Løpenr: 2020/24089 Dokument tittel: Byvekstavtalen og uttalelse på planarbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27091/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/47590 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'N N' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50219/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485434 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47192/2020 | Innsynskrav - Sak: 2018/9252 Løpenr: 2020/42852 Dokument tittel: Gbnr 4/1195 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44204/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/2171 Løpenr: 2020/34704 Dokument tittel: Gjenåpning av svømmehallen i Askøyhallen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474765 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Ingrid Hjellbakk Kvamstø | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36549/2020 | Gbnr 10/515 - Ber om tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474226 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 26.05.2020 | RegistryNumber: 36010/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/5924 Løpenr 22705/2020 , Løpenr 23420/2020 , Løpenr 23921/2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27085/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/47590 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Jonas Wikum' | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50218/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47191/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3755 Løpenr: 2020/42785 Dokument tittel: Gbnr 4/1258 - Dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482433 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44203/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/34119 Dokument tittel: Plan 418 - Utsatt høringsfrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474754 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36538/2020 | Gbnr 10/515 - Spørsmål til saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/473375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 20.05.2020 | RegistryNumber: 35159/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/21270 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Svar på status i sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna AS | Journaldato: 28.04.2020 | RegistryNumber: 27078/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/4749 Løpenr: 2020/47980 Dokument tittel: Krav om merinnsyn - Svar innsynskrav - 2020/4220 Løpenr: 2020/45104 Dokument tittel: Gbnr 1/20 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488461 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50217/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47190/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/4006 Løpenr: 2020/41977 Dokument tittel: Gbnr 6/497 - Svar på henvendelse om forlengelse av båtfesterett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482431 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44201/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/34089 Dokument tittel: Plan 418 - Merknader Hanøytangen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474753 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36537/2020 | Gbnr 10/515 - Foreløpige nabomerknader - Jan-Atle Wikum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471379 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 33164/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2513 - Løpenr 19638/2020 - Gbnr 10/774 - Svar - Nabovarsel - Vestland fylkeskommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 27007/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2020/4749 Løpenr: 2020/47980 Dokument tittel: Krav om merinnsyn - Svar innsynskrav - 2020/4220 Løpenr: 2020/45104 Dokument tittel: Gbnr 1/20 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.07.2020 | RegistryNumber: 50216/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47189/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3721 Løpenr: 2020/41290 Dokument tittel: Gbnr 18/627 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482429 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44199/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/33502 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Tilbakemelding på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474750 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36534/2020 | Gbnr 10/515 - Foreløpige nabomerknader - Ragnhild og Johan Johannessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471351 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild og Johan A. Johannessen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 33136/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/4130 Løpenr: 2020/22596 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Oppfølgingsspørsmål http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 27006/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4977 Løpenr: 2020/48864 Dokument tittel: Gbnr 11/65 - Merknad til nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna A/S | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 50204/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47188/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/3973 Løpenr: 2020/42638 Dokument tittel: Gbnr 29/327/0/1,2 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44198/2020 | Innsynskrav - Sak: 2015/4457 Løpenr: 2020/34135 Dokument tittel: Gbnr 1/536 - Tilleggskommentar til merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474745 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Tumyr | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36529/2020 | Gbnr 10/515 - Nabomerknad - Jan Petter Karlsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/471303 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Petter Karlsen | Journaldato: 14.05.2020 | RegistryNumber: 33088/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2106 Løpenr: 2020/22103 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465221 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 27005/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4977 Løpenr: 2020/48864 Dokument tittel: Gbnr 11/65 - Merknad til nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488447 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 50203/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47187/2020 | Innsynskrav - Sak: 2016/4623 Løpenr: 2020/41113 Dokument tittel: Gbnr 10/445 m.fl. - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482425 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44195/2020 | Innsynskrav Gbnr 3/213 - Dokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474731 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hefø bygg | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36515/2020 | Gbnr 10/515 - Kopi - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/468208 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 11.05.2020 | RegistryNumber: 29993/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2593 - Løpenr 25749/2020 - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5417 Løpenr: 2020/20461 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 27004/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Vannledning gbnr 20/9 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Moss | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 50202/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47186/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/3620 Løpenr: 2020/39945 Dokument tittel: Gbnr 6/1118 - Orientering om tidspunkt for politisk befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482424 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44194/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/3851 Løpenr: 2020/34384 Dokument tittel: Ber om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474718 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnhild H. Johannessen' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36502/2020 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/466307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: MARK ARKITEKTER AS | Journaldato: 04.05.2020 | RegistryNumber: 28092/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/1000 Løpenr: 2020/18085 Dokument tittel: Gbnr 32/12 - Avslag på søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 26999/2020 | Innsynskrav - Løpenr 34786/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv 1019 Storevardsbrekka arm 3 og 4 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488430 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestnytt - Askøyværingen | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 50186/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47185/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/6797 Løpenr: 2020/40633 Dokument tittel: Gbnr 5/11 - Rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482421 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44191/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2015/6216 Løpenr: 2020/33707 Dokument tittel: Underskrifter mot virksomheten med slamanlegg og mulig etablering av Biogassanlegg på Herdla http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474717 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36501/2020 | Gbnr 10/515 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465515 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MARK ARKITEKTER AS | Journaldato: 29.04.2020 | RegistryNumber: 27299/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/356 Løpenr: 2020/21616 Dokument tittel: Gbnr 8/1048 - Tilbakemelding på søknad om dispensasjon - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465212 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 26996/2020 | Innsynskrav - Sak: 2020/1000 Løpenr: 2020/47251 Dokument tittel: Gbnr 32/12 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/488401 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 22.07.2020 | RegistryNumber: 50157/2020 | Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Lærere Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4219414025 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/485426 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.07.2020 | RegistryNumber: 47184/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/698 Løpenr: 2020/40403 Dokument tittel: Gbnr 21/333 - Avslag på søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/482419 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.06.2020 | RegistryNumber: 44189/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/2171 Løpenr: 2020/33845 Dokument tittel: Søker råd om smittevern - Bruk av utedoer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/474716 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ingrid Hjellbakk Kvamstø' | Journaldato: 27.05.2020 | RegistryNumber: 36500/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/6523 Løpenr: 2020/11409 Dokument tittel: Gbnr 39/16, 83, 84 - Foreløpig svarbrev - Beslutning om oppsettende virkning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/465209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 27.04.2020 | RegistryNumber: 26993/2020 |