Postliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.askoy.kommune.no Varsel om kontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BKK | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60203/2021 | Vann og avløp Innspill - Gbnr 4/42 - Marit Kornberg og Jacob Schroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587849?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marit Kornberg og Jacob Schroll | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62058/2021 | Plan og utvikling Gbnr 10/515/0/1-4 - Forespørsel - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587509?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61718/2021 | Byggesak og private planer Svar - Ber om gjennomsyn - Overtakelsesprotokoll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587121?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61330/2021 | Vann og avløp Forespørsel - Notat om svartelistede arter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587097?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61306/2021 | Vann og avløp Etterspørsel - Sluttrapport for avfallshåndtering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587096?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61305/2021 | Vann og avløp Ber om gjennomsyn - Overtakelsesprotokoll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587095?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61304/2021 | Vann og avløp Svar 3 - Gjennomgang reklamasjonslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586403?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60614/2021 | Vann og avløp Svar 2 - Gjennomgang reklamasjonslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585797?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60008/2021 | Vann og avløp Svar - Gjennomgang reklamasjonslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585790?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60001/2021 | Vann og avløp Gjennomgang reklamasjonslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585787?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59998/2021 | Vann og avløp Endring - EO007 - Signert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59871/2021 | Vann og avløp Endring - EO007 - Til signering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585656?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59867/2021 | Vann og avløp Endring - VOE03 - Korrigert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585643?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59854/2021 | Vann og avløp Merknad 2 - Endring - VOE03 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585435?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59646/2021 | Vann og avløp Svar - Merknad - Endring - EM02 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585391?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59602/2021 | Vann og avløp Merknad - Endring - EM02 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585390?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59601/2021 | Vann og avløp Merknad - Endring - VOE03 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59599/2021 | Vann og avløp Endring - VOE03 - Vedlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585386?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59597/2021 | Vann og avløp Endring - VOE03 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585383?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59594/2021 | Vann og avløp Spørsmål - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584397?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 58614/2021 | Vann og avløp Merknad - Kommentarer sluttdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584388?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 58605/2021 | Vann og avløp Statusoppdatering mangelliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583734?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 57951/2021 | Vann og avløp Svar 3 - Oppmåling og grensemerker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583300?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Fauskanger | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 57520/2021 | Vann og avløp Merknad - Grunnavtale 28/4 - Fjerning av tre http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582730?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Audun Fauskanger | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56951/2021 | Vann og avløp Overtakelsesprotokoll - Signert AK http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582627?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56848/2021 | Vann og avløp Kommentarer sluttdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582626?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56847/2021 | Vann og avløp Overtakelsesprotokoll - Signert http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582490?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56711/2021 | Vann og avløp Grunnavtale 28/4 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582414?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Audun Fauskanger | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56635/2021 | Vann og avløp Merknad - Oppsummering befaring grunneiere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582238?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Fauskanger | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56459/2021 | Vann og avløp Oppsummering befaring grunneiere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582096?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Fauskanger m.fl | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56317/2021 | Vann og avløp Overtakelsesprotokoll med reklamasjoner http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582095?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 56316/2021 | Vann og avløp Sluttdokumentasjon - Lenke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 54956/2021 | Vann og avløp Oppsummering befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580732?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 54955/2021 | Vann og avløp Oversendelse - Innsyn i byggesak - gbnr 10/462 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576271?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Adv. Schødt v/ Anja Storm-Johannessen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 50494/2021 | Byggesak og private planer Svar - Nabovarsel - Gbnr 10/13 - Engevikvegen 1 - Strusshamn - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588702?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 62911/2021 | Vann og avløp Gbnr 10/13 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587455?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy kommune | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61664/2021 | Vann og avløp Merknad - Nabovarsel - Søknad om tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587080?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61289/2021 | Vann og avløp Merknad - Søknad om tiltak - Masseutskifting og klargjøring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587076?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61285/2021 | Vann og avløp Dokumentasjon - Søknad om tiltak - Masseutskifting og klargjøring tomt - Gbnr 10/13 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587066?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61275/2021 | Vann og avløp Oversendelse av avtale mellom VLFK og AK http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587035?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61244/2021 | Vann og avløp Merknad - Tildelingsbrev - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586215?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60426/2021 | Vann og avløp Konkurransegrunnlag entreprise EM - Masseutskifting tomt - Vedlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585789?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60000/2021 | Vann og avløp Tilbakemelding - Innsynsbegjæring - Rammeavtaler for konsulent- og rådgivningsoppgaver innenfor vann- og avløpsområdet - mottak av dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588762?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 62971/2021 | Vann og avløp Konkurransegrunnlag entreprise EM - Masseutskifting tomt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585788?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59999/2021 | Vann og avløp Purring - Innsynskrav - Sorg-, krise— og katastrofegruppen - Møtereferat 1. og 2. kvartal 2014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587607?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61816/2021 | Familie og inkludering Søknad - Tillatelse til masseutskifting http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585771?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 59982/2021 | Vann og avløp Spørsmål - Eierforhold http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/579648?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 53872/2021 | Vann og avløp Oversendelse - Sak: 2019/1447 Løpenr: 54813/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Innspill - Astrid og Torbjørn Henriksen Strand http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586463?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom-Stian Karlsen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60674/2021 | Dokumentsenteret Svar - Særutskrift Plan 520 - Sluttbehandling - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576780?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 51003/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1447 Løpenr: 54695/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Merknad - Gustav Engelsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586444?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60655/2021 | Dokumentsenteret Særutskrift Plan 520 - Sluttbehandling - Utkast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 50987/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak2019/1447 Løpenr: 55711/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Uttale - Statsforvalteren i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Marit Kalgraf' | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60654/2021 | Dokumentsenteret Korrespondanse - Masseutskifting tomt Skarholmen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576575?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 50798/2021 | Vann og avløp Svar - All korrespondanse med Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) samt kjøp av tjenester og kurs fra NNPF http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586055?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rebekka Lossius | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60266/2021 | Dokumentsenteret Svar - Merknader - Skarholmvegen 44 - Gbnr 10/40 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576516?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 50739/2021 | Vann og avløp Svar - Dokumentbestilling - Sak: 2021/5546 Løpenr: 54680/2021 Dokument tittel: Gbnr 4/1284 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584911?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59122/2021 | Dokumentsenteret Merknader - Skarholmvegen 44 - Gbnr 10/40 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/576514?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 50737/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Kartforretning Gbnr 12/103,133,134 og 257 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584471?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Heum | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58688/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak2021/5623 Løpenr: 55801/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/335 - Søknad om fradeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583883?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58100/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/137 Løpenr: 55096/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583882?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58099/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2020/2106 Løpenr: 56147/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583846?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58063/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2020/7651 Løpenr: 45880/2021 Dokument tittel: Gbnr 29/57 - Delvis tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583845?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58062/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4152 - Ekstern granskning n- SINTEF - Smitteutbrudd 2019 - Kleppe vannverk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøylisten v/Bård Espelid | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57871/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2020/7497 Løpenr: 53285/2021 Dokument tittel: Gbnr 18/1, 44 - Erklæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57845/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2016/6879 Løpenr: 54650/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/17 - Storholmen - Mulighetsstudie http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583449?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57666/2021 | Plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1447 Løpenr: 55711/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Uttale - Statsforvalteren i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583444?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57661/2021 | Plan og utvikling Bestilling av innsyn - Dokument vedrørende Longabryggjo - Grunnlagsdokumentene http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583309?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57529/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/5259 Løpenr: 56214/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Innspillsvurderinger for Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583266?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57486/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2195 Løpenr: 52763/2021 Dokument tittel: Stenging av veg - Skarholmvegen 169 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583265?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57485/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5259 Løpenr: 56214/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Innspillsvurderinger for Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583262?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57482/2021 | Dokumentsenteret Tilbakemelding - Innsynsbegjæring - Rammeavtaler for konsulent- og rådgivningsoppgaver innenfor vann- og avløpsområdet - Mottak av dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582941?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøylisten V/ Bård Espelid | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57162/2021 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5623 Løpenr: 55801/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/335 - Søknad om fradeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57061/2021 | Oppmåling Bestilling av innsyn - Sak: 2021/137 Løpenr: 55096/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nvb - Boutleie AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57049/2021 | Vann og avløp Innsynsbegjæring - sak 2019/4152-56 - Politisk behandling av forelegg fra Vest politidistrikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582696?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøylisten v/Bård Espelid | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56917/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/938 Løpenr: 9475/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl. - Tilbakemelding - Forespørsel - Utbyggingsavtale - Plan 260 - Høgatun http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582636?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56857/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2195 Løpenr: 52763/2021 Dokument tittel: Stenging av veg - Skarholmvegen 169 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582635?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56856/2021 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2021/431 Løpenr: 46261/2021 Dokument tittel: Gbnr 42/1 - Pålegg om utbedring av avløpsanlegg og varsel om tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582632?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56853/2021 | Miljørettet helsevern Bestilling av innsyn - Sak: 2015/5217 Løpenr: 54420/2021 Dokument tittel: Etterlyser svar - Synkehull i Follesevegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56852/2021 | Samferdsel Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1447 Løpenr: 54695/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Merknad - Gustav Engelsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582629?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56850/2021 | Plan og utvikling Garantierklæring - Skiftesvik - Strusshamn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583283?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DNB Bank ASA | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57503/2021 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2015/6216 Løpenr: 54809/2021 Dokument tittel: Tilsyn - Inspeksjonsrapport - Askøy Miljørens AS - Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582602?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56823/2021 | Plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6212 Løpenr: 54624/2021 Dokument tittel: Innspill til forestående møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582595?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56816/2021 | Teknisk Bestilling av innsyn - Sak: 2019/1447 Løpenr: 54813/2021 Dokument tittel: Plan 510 - Innspill - Astrid og Torbjørn Henriksen Strand http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582591?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56812/2021 | Plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1448 Løpenr: 54702/2021 Dokument tittel: Resultatregnskap for 2019 og 2020 og tapsoversikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582588?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56809/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1448 Løpenr: 54704/2021 Dokument tittel: Revidert - Tapsoversikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582587?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56808/2021 | Stab Endringer i covid-19-forskriften mm. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588851?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63060/2021 | Samfunnsmedisin Påminnelse om manglende innsendt melding MSIS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586076?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Folkehelseinstituttet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60287/2021 | Samfunnsmedisin Purring - Pålegg om å gi opplysninger - Sak 2015/2605 - Gbnr 14/295/0/1-2 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586554?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60765/2021 | Byggesak og private planer Ber om redegjørelse - dokumentbestilling i sak 2021/4319 Løpenr: 48124/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/2 - Nabomerknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583884?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58101/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/4319 Løpenr: 48124/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/2 - Nabomerknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583856?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58073/2021 | Dokumentsenteret Forvaltningsmelding - Innsynskrav - Gbnr 10/515 og 10/462 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583848?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond André Sande | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58065/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Innsynskrav - Vestland - Kommunikasjon - Norsk narkotikapolitiforening (NNPF), Bry deg-prosjekt og SLT http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586042?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Politiskandalen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60253/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - SV: Bestilling av innsyn Gbnr 39/37. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/579085?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: : Dan Inge Eriksen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 53309/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2021/5202 Løpenr: 50765/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/173/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586467?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60678/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/5604 Løpenr: 55571/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/618 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586466?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60677/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/5577 Løpenr: 55367/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/175, 212 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586465?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60676/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/5549 Løpenr: 54834/2021 Dokument tittel: Gbnr 17/607 - Søknad om om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586464?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60675/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/3767 Løpenr: 50227/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Sak: 2018/8950 Løpenr: 2021/25916 Dokument tittel: Gbnr 12/1028 - Statsforvaltaren opphever vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586462?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60673/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/3767 Løpenr: 50227/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Sak: 2018/8950 Løpenr: 2021/25916 Dokument tittel: Gbnr 12/1028 - Statsforvaltaren opphever vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586461?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom-Stian Karlsen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60672/2021 | Dokumentsenteret Plan 418 - Uttale - Vestland fylkeskommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585409?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59620/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2020/4908 Løpenr: 44873/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/2, 9 - Svar på registrering av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586460?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60671/2021 | Dokumentsenteret Plan 418 - Innsigelse - Signe og Jan Erik Solbakken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584847?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Signe og Jan Erik Solbakken | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59064/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2021/5279 Løpenr: 51566/2021 Dokument tittel: Gbnr 32/189/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586069?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60280/2021 | Dokumentsenteret Plan 418- Vedrørende uttalelse fra Statsforvalteren i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583273?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan viak as | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 57493/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2021/3767 Løpenr: 49137/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Innsynskrav - Sak: 2019/5545 Løpenr: 2021/42075 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Klagevedtak - Kommunens vedtak av 05.10.2020 omgjøres og søknad om dispensasjon avs http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586068?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60279/2021 | Dokumentsenteret Plan 418 - Møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580836?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Asplan viak as | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 55058/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2021/5476 Løpenr: 54237/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/251 - Forespørsel om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586066?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60277/2021 | Dokumentsenteret Plan 418 - Vedrørende innsigelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/580799?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asplan viak as | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 55021/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/4610 - Løpenr 47562/2021 - Gbnr 19/18 - Oversendelse av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585895?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 60106/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dolkumentbestilling - Sak: 2021/5291 Løpenr: 51697/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/1186/0/1 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59193/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/3877 - Løpenr 50463/2021 - Gbnr 42/299 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584980?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59191/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - : innsynsbegjæring - haster http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/578911?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond André Sande | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 53135/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2017/7044 - Gbnr 3/185, 208, 173 - Byggeprosjekt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584932?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne-Terese Solhaug | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59143/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5056 - Løpenr 47494/2021 - Gbnr 10/911 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584915?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59126/2021 | Dokumentsenteret Signerte - Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588897?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Montera AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63106/2021 | Kommunedirektør Avslag - Dokumentbestilling - Sak: 2021/5626 Løpenr: 55815/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584912?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59123/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/8442 - Gbnr 29/334/0/1-2 - Tomannsbolig med garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584604?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1-SR-Eiendom AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58821/2021 | Dokumentsenteret Svar - Purring - Innsynskrav - Alle byggesaker i Strusshamn Skolekrets som omhandler nybygg fra 2018 og Lønvarden Nord http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584597?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Vågenes | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58814/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Reguleringsplan 166 - Gbnr 13/145 - "Hetelvibryggjo" - Uteområde http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584484?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: IB Rådgivning & rettshjelp | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58701/2021 | Dokumentsenteret Oversikt over tapt omsetning - Covid-19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588261?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Brynjulfsen Taxi Askøy | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62470/2021 | Kommunedirektør Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/2595 - Gbnr 6/290 - Bruksendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584474?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marte-Kari de Presno | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58691/2021 | Dokumentsenteret Tilleggsopplysninger - Søknad om tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587918?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy Vaktservice | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62127/2021 | Stab Purring - Innsynskrav - Byggesaksdokumenter - Gbnr 3/173, 185, 208 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne-Terese Solhaug | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 58201/2021 | Byggesak og private planer Signert tilsagn om tilskudd - Kommunal kompensasjonsordning Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587917?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Baker Brun | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62126/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5043 Løpenr: 54269/2021 Dokument tittel: Gbnr 19/42 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583914?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58131/2021 | Dokumentsenteret Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587452?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELGE LARSEN TRANSPORT | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 61661/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/871 Løpenr: 50506/2020 Dokument tittel: Gbnr 4/503 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583913?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELP Forsikring AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58130/2021 | Dokumentsenteret Innsynskrav - Gbnr 7/53 - vedtakene på byggesakene som er sendt inn etter 2013, og kopi av klager og søknadene http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/589048?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: \Byggmester Ramsøy AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63257/2021 | Byggesak og private planer Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587450?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASKØY KEBAB OSMAN | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 61659/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4381 Løpenr: 51909/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/439 - Tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583912?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58129/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2006/1524 - Gbnr 9/335 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/589036?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SmartCon AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63245/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1541 Løpenr: 48626/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/348 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583911?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58128/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse - Dokumentbestilling - sak 2016/7232 - Gbnr 19/78 - Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/589034?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Erling Valdersnes | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63243/2021 | Dokumentsenteret Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MONTERA AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 61652/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/4554 Løpenr: 46411/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1435/0/12 - Saken avsluttes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583910?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vesle Skaugum | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58127/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6373 Løpenr: 57408/2021 Dokument tittel: Gbnr 3/87/0/2 - Uttale - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588991?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63200/2021 | Dokumentsenteret Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587439?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: VIVELID AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 61648/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/4610 Løpenr: 47549/2021 Dokument tittel: Gbnr 19/18 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583909?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58126/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6373 Løpenr: 51979/2017 Dokument tittel: Gbnr 3/82/0/2 - Oversendelse av referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63199/2021 | Dokumentsenteret Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587438?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: BAKER BRUN AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 61647/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7651 Løpenr: 47170/2021 Dokument tittel: Gbnr 29/57 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583908?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58125/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6373 Løpenr: 51950/2017 Dokument tittel: Gbnr 3/82/0/2 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588989?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63198/2021 | Dokumentsenteret Statusoversikt - Fordeling av tilskudd fra kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587142?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Eystein Venneslan | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 61351/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7651 Løpenr: 47172/2021 Dokument tittel: Gbnr 29/57 - Tilbakemelding på tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583907?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58124/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 15/6 - Signert erklæring og avtale om tillatelse til gjennomføring av anleggsarbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588979?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gunvor Janna Haugland m.fl. | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63188/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5099 Løpenr: 40424/2017 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Forespørsel om mulighet for utbygging av bod http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588988?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63197/2021 | Dokumentsenteret Signert - Akseptbrev 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587017?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: 07000 Bergen Taxi V/ Arve Mikkelsen | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61226/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/7651 Løpenr: 47826/2021 Dokument tittel: Gbnr 29/57 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583906?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58123/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5099 Løpenr: 40533/2017 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588987?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63196/2021 | Dokumentsenteret Signert - Akseptbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587016?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: 07000 Bergen Taxi V/ Arve Mikkelsen | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61225/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2019/5436 Løpenr: 48892/2021 Dokument tittel: Plan 412 - Svar på henvendelse om bevaring av Erdal bedehus http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583905?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58122/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5099 Løpenr: 40469/2017 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Svar på forespørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588986?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63195/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 9/3 - Signert avtale om tillatelse til gjennomføring av anleggsarbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586797?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Juvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61006/2021 | Vann og avløp Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586279?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ACHB DRIFT AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60490/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5479 Løpenr: 54250/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/235 - Forespørsel om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583904?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58121/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/6964 Løpenr: 56196/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Foreløpig svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588985?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63194/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 15/219 - Kontoopplysninger - Avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586092?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roy og May-Helen Eide | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60303/2021 | Vann og avløp Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585558?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARVE MIKKELSEN TAXI | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59769/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak2021/5570 Løpenr: 55002/2021 Dokument tittel: Gbnr 42/138 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583861?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58078/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7108 Løpenr: 61435/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Kopi - Svar - Søknad om avkjørsel - fv.5248 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63193/2021 | Dokumentsenteret Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585393?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: LAUVØY AS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59604/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak2021/5631 Løpenr: 55673/2021 Dokument tittel: Gbnr 18/405/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583860?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58077/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7108 Løpenr: 61269/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588983?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63192/2021 | Dokumentsenteret Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585384?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HERDLA VERTSHUS | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59595/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2021/5173 Løpenr: 55675/2021 Dokument tittel: Gbnr 42/4 - Søknad om tillatelse av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583859?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58076/2021 | Dokumentsenteret Plan 499 - Henvendelse om politisk behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583021?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vidar Davidsen, leder UTM | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57241/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7108 Løpenr: 61269/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588700?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62909/2021 | Byggesak og private planer Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585118?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lauvøy AS | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59329/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/494 Løpenr: 55319/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/99/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583858?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58075/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7108 Løpenr: 61435/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Kopi - Svar - Søknad om avkjørsel - fv.5248 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588699?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62908/2021 | Byggesak og private planer Anmodning om utbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585087?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: YOGA BY ASTRID ASTRID RAGNA TITLESTAD SANDBAKK | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59298/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2021/5559 Løpenr: 55134/2021 Dokument tittel: Gbnr 5/575 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583857?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58074/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2020/6964 Løpenr: 56196/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1794 - Foreløpig svarbrev klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588698?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62907/2021 | Byggesak og private planer Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585049?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Herdla Vertshus | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59260/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7108 Løpenr: 54826/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Kopi - Svar - Ber om svar - avkjørsel - fv. 5248 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583836?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58053/2021 | Dokumentsenteret Dokumentbestilling - sak 2016/7232 - Gbnr 19/78 - Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588697?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Erling Valdersnes | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62906/2021 | Byggesak og private planer Anmodning om utbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584969?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKØY TURBUSS AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59180/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5630 Løpenr: 55710/2021 Dokument tittel: Gbnr 19/54/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583835?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58052/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5417 - Løpenr 56753/2021 - Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588678?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62887/2021 | Dokumentsenteret Anmodning om utbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584968?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKØY TAXI JAN PETTER KARLSEN | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59179/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5607 Løpenr: 55598/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58051/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2017/5099 Løpenr: 40469/2017 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Svar på forespørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588540?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62749/2021 | Byggesak og private planer Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning - Tilskudd 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584948?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helletun AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59159/2021 | Stab Oversendelse - Sak: 2021/3767 Løpenr: 50325/2021 Dokument tittel: Oversendelsekrav Utsatt innsyn (48818/2021 VS: Bestilling av innsyn - Sak: 2017/572 Løpenr: 46165/2020 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Kopi - Merknad til uttalelse - Varsel om på http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Olafsen | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57847/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2017/5099 Løpenr: 40424/2017 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Forespørsel om mulighet for utbygging av bod http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588539?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62748/2021 | Byggesak og private planer Anmodning om utbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584869?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: CATECOM AS | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59085/2021 | Stab Purring - Innsynskrav - 2017/4933 Gbnr 8/1014 - Bolig - Dispensasjonssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583609?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nedland Røneid | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57825/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2017/5099 Løpenr: 40533/2017 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588538?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62747/2021 | Byggesak og private planer Anmodning om utbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584843?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: WOWEFFEKT HAGA LIGIO | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59060/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 56147/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583446?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57663/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/1090 - Løpenr 12311/2017 - Gbnr 32/130 - Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588459?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protector forsikring | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62668/2021 | Dokumentsenteret Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584538?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rose Reststaurant AS | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58755/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/771 Løpenr: 56273/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/526 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583441?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Marit Kalgraf | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57658/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/1090 - Gbnr 32/130 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588458?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Protector forsikring | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62667/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5626 Løpenr: 55815/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583269?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57489/2021 | Byggesak og private planer Partsinnsynskrav - Henvendelser fra ***** ***** ***** vedrørende diverse eiendommer i Krokåsdalen 12.03.2021 - 13.08.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588230?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: DalheimRasmussen Advokatfirma ANS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62439/2021 | Byggesak og private planer Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning - Tilsagn 2021-0052 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583669?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magasin YNG | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57886/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling - Partsinnsyn - Gbnr 14/375/0/41 - Tilbygg til bolig, terrasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583237?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57457/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2017/6373 Løpenr: 57408/2021 Dokument tittel: Gbnr 3/87/0/2 - Uttale - Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cncpartner - Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62390/2021 | Byggesak og private planer Aksept av vilkår - Kommunal kompensasjonsordning - Tilsagn 2021-0048 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583667?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magasin YNG | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57883/2021 | Stab Innsynskrav - Byggesaker- Dispensasjon for rekkefølgekrav om skolekapasitet- Strusshamn skolekrets http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583070?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Maria Vågenes | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57290/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2017/6373 Løpenr: 51950/2017 Dokument tittel: Gbnr 3/82/0/2 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588180?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cncpartner - Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62389/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586650?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60861/2021 | HR Bestilling av innsyn - Gbnr 29/334 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583055?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57275/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2017/6373 Løpenr: 51979/2017 Dokument tittel: Gbnr 3/82/0/2 - Oversendelse av referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588179?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cncpartner - Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62388/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586649?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60860/2021 | HR Akseptbrev - Kommunalt tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583372?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hundegården Askøy | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57592/2021 | Stab Foreløpig svar - Innsyn byggesaker Strusshamn skolekrets http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582926?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maria Vågenes | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57147/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/2605 - Gbnr 14/295/0/1-2 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588141?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Skatteetaten | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62350/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586648?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60859/2021 | HR Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583360?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: YouMe Yoga | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57580/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5631 Løpenr: 55673/2021 Dokument tittel: Gbnr 18/405/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582838?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57059/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/8003 Løpenr: 40748/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/771 m.fl. - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588131?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62340/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586647?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60858/2021 | HR Aksept vilkår kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583261?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy Taxi v/Jan Petter Karlsen | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57481/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5630 Løpenr: 55710/2021 Dokument tittel: Gbnr 19/54/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582837?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57058/2021 | Byggesak og private planer Svar - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/1591 Løpenr: 49255/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588105?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62314/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586646?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60857/2021 | HR Aksept kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583253?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ASKØY TURBUSS AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57473/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5607 Løpenr: 55598/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/457 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582836?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57057/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2013/1591 Løpenr: 49255/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588104?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: N. N. | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62313/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586645?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60856/2021 | HR Akseptbrev - Tilsagn kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583238?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: YouMe Yoga | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57458/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5604 Løpenr: 55571/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/618 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582835?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57056/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2021/2219 Løpenr: 21622/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/471 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588095?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jannecke Isaksen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62304/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586643?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60854/2021 | HR Akseptbrev - Tilsagn kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583174?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ACHB Drift AS | Journaldato: 01.09.2021 | RegistryNumber: 57394/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5577 Løpenr: 55367/2021 Dokument tittel: Gbnr 15/175, 212 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57055/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2106 Løpenr: 55928/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Svar på tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588094?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62303/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586642?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60853/2021 | HR Tilbakemelding på Kommunal kompensasjonsordning - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583152?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ARVE MIKKELSEN | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57372/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/494 Løpenr: 55319/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/99/0/0 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582833?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57054/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2106 Løpenr: 55927/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilbakemelding vedr. mangelskriv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588093?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62302/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586640?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60851/2021 | HR Aksept av vilkår for kommunal kompensasjonsordning del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583107?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: CATECOM AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57327/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5173 Løpenr: 55675/2021 Dokument tittel: Gbnr 42/4 - Søknad om tillatelse av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582832?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57053/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/2106 Løpenr: 55602/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588092?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62301/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586639?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60850/2021 | HR Tilbakemelding på Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583105?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ACHB DRIFT AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57325/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5559 Løpenr: 55134/2021 Dokument tittel: Gbnr 5/575 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582831?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57052/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/2980 Løpenr: 57898/2021 Dokument tittel: Gbnr 42/4 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588090?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62299/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586638?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60849/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583092?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASKØY TURBUSS AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57312/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5570 Løpenr: 55002/2021 Dokument tittel: Gbnr 42/138 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582830?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57051/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1469 Løpenr: 56415/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/976 - BK1, 2 og 3 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588089?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62298/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586636?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60847/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583089?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ARVE MIKKELSEN | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57309/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5549 Løpenr: 54834/2021 Dokument tittel: Gbnr 17/607 - Søknad om om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582829?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57050/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1468 Løpenr: 56417/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/979 - BK2, f_P-5 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588088?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62297/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586627?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60838/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583080?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ASKØY TAXI JAN PETTER KARLSEN | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57300/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7108 Løpenr: 54826/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Kopi - Svar - Ber om svar - avkjørsel - fv. 5248 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582827?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57048/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/2023 - Løpenr 60994/2021 - Gbnr 19/471 - Kopi - Svar - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fv 562 Hanøyvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588041?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62250/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586626?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60837/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583074?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAGASIN YNG SARTOR AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57294/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/5279 - Løpenr 75888/2020 - Gbnr 1/778 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588040?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Michelle Tumyr | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62249/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586625?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60836/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583065?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HELLETUN AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57285/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2219 Løpenr: 21622/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/471 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587952?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jannecke Isaksen | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62161/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60835/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583006?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HERDLA VERTSHUS Unni Sandahl | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57227/2021 | Stab Innsynskrav - Sak 2015/7179 Gbnr 9/399 - Verkstedsbygg/klatrehall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587951?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy Rørservice AS | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62160/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586623?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60834/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582997?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ROSE RESTAURANT AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57218/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586622?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60833/2021 | HR Klagevedtak Kommunal kompensasjonsordning Del 1 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: MAGASIN YNG SARTOR AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57203/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586621?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60832/2021 | HR Akseptbrev kommunal kompensasjonsordning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582921?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BRYNJULFSEN TAXI ASKØY | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57142/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586620?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60831/2021 | HR AKSEPTBREV KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING DEL 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582906?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: WOWEFFEKT HAGA LIGO | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57127/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586619?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60830/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582839?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: BRYNJULFSEN TAXI ASKØY | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57060/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586618?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60829/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582826?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ACHB DRIFT AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 57047/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586617?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60828/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582768?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: YOUME YOGA LISA MARI KVALVIK | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56989/2021 | Stab Etterspør svar - Innsynskrav - Gbnr 1/682 - Tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582812?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Vikøren | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57033/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586616?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60827/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582767?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: LAUVØY AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56988/2021 | Stab Anmodning om sluttutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586757?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ÆRA KAFÉ & FETEVARE AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60966/2021 | Kommunedirektør Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586615?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60826/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582762?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: WOWEFFEKT HAGA LIGIO | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56983/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586614?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60825/2021 | HR Ber om bekreftelse - Anmodning om delutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584167?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norway Mountain Guides AS | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 58384/2021 | Stab Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582749?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: HUNDEGÅRDEN ASKØY AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56970/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586613?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60824/2021 | HR Ber om dokumentasjon - Anmodning om delutbetaling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Napro AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 58037/2021 | Stab Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582741?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: WOW FRISØR AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56962/2021 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586612?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60823/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: YOGA BY ASTRID ASTRID RAGNA TITLESTAD SANDBAKK | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56954/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5305 Løpenr: 51892/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/1017 - Skriftlig forhåndsvurdering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587615?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nedland Røneid | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 61824/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60821/2021 | HR Kommunal kompensasjonsordning Del 2 - Tilsagn om tilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582670?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CATECOM AS | Journaldato: 31.08.2021 | RegistryNumber: 56891/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5305 Løpenr: 51892/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/1017 - Skriftlig forhåndsvurdering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anders Nedland Røneid | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61819/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586609?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60820/2021 | HR Tilbakemelding - Anmodning om utbetaling av tilskudd fra Kommunalt næringsfond http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/581583?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Si-Ja AS | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 55804/2021 | Kommunedirektør Bestilling av innsyn - Sak: 2021/2023 Løpenr: 60994/2021 Dokument tittel: Gbnr 19/471 - Kopi - Svar - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fv 562 Hanøyvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587559?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61768/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586608?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60819/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/9406 - Gbnr 9/399 - Forretningsbygg - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587516?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy Rørservice AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61725/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586607?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60818/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/9406 - Gbnr 9/399 - Forretningsbygg - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587515?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SmartCon AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61724/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586606?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60817/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2916 Løpenr: 59460/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/320/0/8 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587514?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61723/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586605?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60816/2021 | HR Innsynskrav - Sak 2015/8014 - Gbnr 19/97 - Riving og oppføring av fritidsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582648?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitekthus - Pia Westgaard | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56869/2021 | Byggesak og private planer Plan 414 - Kopi - Svar på tilbakemelding - Klage på vedtak - Ramsøy Marina http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587787?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 61996/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5267 Løpenr: 57064/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/983 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587513?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61722/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586604?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60815/2021 | HR Innsynskrav - Gbnr 7/762 - Riving og nybygg av enebolig - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582645?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kvale | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56866/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2018/2195 Løpenr: 15063/2018 Dokument tittel: Gbnr 12/1071 - Forespørsel om godkjenning av plan for biloppstillingsplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587512?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Roar Kaland | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61721/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586603?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60814/2021 | HR Plan 414 - Svar på spørsmål om videre saksgang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586194?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Jakobsen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60405/2021 | Byggesak og private planer Innsynskrav - Sak 2006/1524 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587491?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SmartCon AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61700/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586600?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60811/2021 | HR Plan 414 - Spørsmål om videre saksgang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586193?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FRODE JAKOBSEN | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60404/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/871 Løpenr: 50506/2020 Dokument tittel: Gbnr 4/503 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582606?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Help v/ Magnus Moen | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56827/2021 | Byggesak og private planer Innsynskrav - 2018/9406 - Gbnr 9/399 - Forretningsbygg - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587487?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøy Rørservice AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61696/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586599?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60810/2021 | HR Plan 414 - Kopi - Svar - Klage på vedtak - Ramsøy Marina http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584795?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59012/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/871 Løpenr: 52332/2019 Dokument tittel: Gbnr 4/503 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582600?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Help v/Magnus Moen | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56821/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 59858/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Ber om status - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587483?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61692/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586598?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60809/2021 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/4865 Løpenr: 54618/2021 Dokument tittel: Gbnr 21/158 - Klage på byggesaksgebyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582593?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56814/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/4062 - Gbnr 13/43 - Solceller http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587427?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arcoconsult AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61636/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586596?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60807/2021 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5546 Løpenr: 54680/2021 Dokument tittel: Gbnr 4/1284 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582590?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56811/2021 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling - BraArkiv - Gbnr 8/941 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587386?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Markus Håland | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61595/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586595?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60806/2021 | HR Innsynskrav - 2018/9406 - Gbnr 9/399 - Forretningsbygg - Alle dokumenter etter 01.01.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SmartCon AS | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61545/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586594?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60805/2021 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/4822 Løpenr: 50207/2021 Dokument tittel: Innsynskrav - Søre Marikoven 58 - Diverse byggesaksdokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582540?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56761/2021 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/4933 - Gbnr 8/1014 - Bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587328?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anders Nedland Røneid | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61537/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586593?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60804/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - sak 2019/4785 - Løpenr 52000/2021 - Gbnr 6/1095 - Orientering om tiltak og saksgang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587221?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Karsten Remme | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61430/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586592?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60803/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7108 Løpenr: 59828/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Kopi - Uttale - Søknad om utvidet avkjørsel - fv. 5248 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587184?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61393/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586591?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60802/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586590?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60801/2021 | HR Innsynskrav - Gbnr 29/126- Fromreide legesenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587061?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: HEFØ BYGG AS | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61270/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586588?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60799/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1541 Løpenr: 57071/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/348 - Anmodning om innsending av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587052?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61261/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586585?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60796/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1541 Løpenr: 57071/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/348 - Anmodning om innsending av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587051?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61260/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586584?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60795/2021 | HR Dokumentbestilling i sak 2021/1541 Løpenr: 57071/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/348 - Anmodning om innsending av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587050?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61259/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586583?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60794/2021 | HR Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften - Tidsavgrensede krav om tilsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587754?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61963/2021 | Plan og bygg Innsynskrav - 2014/1090 - Gbnr 32/130 - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587045?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Protector Forsikring ASA | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61254/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586582?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60793/2021 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5924 Løpenr: 54518/2021 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2 - Avslag på søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587020?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61229/2021 | Byggesak og private planer Rundskriv H-4 2021 - Etablering av ladepunkter for elkjøretøy mv. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60556/2021 | Plan og bygg Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586581?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60792/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5789 Løpenr: 59561/2021 Dokument tittel: Innsynsbegjæring - 2020/764 Gbnr 10/220 - Flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586971?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61180/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586580?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60791/2021 | HR Høring om bruk av byggevarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586061?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Direktoratet for byggkvalitet | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60272/2021 | Plan og bygg Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585754?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59965/2021 | HR Gbnr 23/1 - Merknad - Varsel om søknad om ekspropriasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/589012?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Brit Hanevik | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63221/2021 | Vann og avløp Gbnr 12/125 - Oversender på nytt - Forslag til avtale om tillatelse til anleggsarbeid - Va-anlegg, FV 213 Skiftesvik-Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586510?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arild Solheimsnes m.fl. | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60721/2021 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 59561/2021 Dokument tittel: Innsynsbegjæring - 2020/764 Gbnr 10/220 - Flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586969?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61178/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586579?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60790/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585752?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59963/2021 | HR Gbnr 23/1-4,10 (fellesareal ved Åsebøvatnet) - Varsel om søknad om ekspropriasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586393?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nathalie Hanevik m.fl. | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 60604/2021 | Vann og avløp GBnr 12/125 - Kommunikasjon vedrørende tilsendt avtaleforslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586508?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marikoven eiendom AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60719/2021 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1541 Løpenr: 57071/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/348 - Anmodning om innsending av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586953?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61162/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586578?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60789/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585751?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59962/2021 | HR Gbnr 23/1 - Varsel om søknad om ekspropriasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586366?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Brit Hanevik | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 60577/2021 | Vann og avløp Gbnr 12/125 - Ber om tilbakemelding - VA-anlegg - FV 213 Skiftesvik-Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/578945?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marikoven eiendom AS | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 53169/2021 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7108 Løpenr: 59828/2021 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Kopi - Uttale - Søknad om utvidet avkjørsel - fv. 5248 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586837?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61046/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586576?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60787/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585750?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59961/2021 | HR Gbnr 12/727 - Signert avtale - Provisorisk vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/578477?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Abrahamsen | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 52701/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6865 Løpenr: 58979/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/947 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586826?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61035/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586575?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60786/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585749?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59960/2021 | HR Gbnr 23/4 - Retur av tinglyst dokument - Erklæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584860?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kartverket Eiendomsdivisjonen | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59077/2021 | Vann og avløp Gbnr 23/4 - Tinglysing av erklæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582522?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kartverket | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 56743/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/2438 Løpenr: 57475/2021 Dokument tittel: Gbnr 18/2 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586825?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61034/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60784/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585748?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59959/2021 | HR Gbnr 23/4 - Signerte avtaler - Va-anlegg, Hanevik-Åsebø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582254?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Marton Bergset | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 56475/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/3116 Løpenr: 21950/2018 Dokument tittel: Gbnr 10/982 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586824?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61033/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586572?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60783/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585747?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59958/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5417 Løpenr: 58732/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Etterlyser tilbakemelding - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586823?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61032/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Medarbeider SFO Kleppestø barneskole, Askøy kommune - st. ref. 4409819362 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586571?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60782/2021 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585746?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59957/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5436 Løpenr: 59096/2021 Dokument tittel: Plan 412 - Merknad til behandling av klage - Erdal gravplass - Erdal Bedehus http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586822?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61031/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585745?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59956/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5962 Løpenr: 59130/2021 Dokument tittel: Gbnr 16/12/0/0 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586821?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggfakta | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61030/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585744?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59955/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/1960 Løpenr: 59091/2021 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Nabomerknad - Sven-Edvard Haugland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586820?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 61029/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585743?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59954/2021 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2018/2195 Løpenr: 15063/2018 Dokument tittel: Gbnr 12/1071 - Forespørsel om godkjenning av plan for biloppstillingsplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586701?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Per Roar Kaland | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60912/2021 | Byggesak og private planer Svar - Innsyn på nytt - Eiendomsrett vei og brygge - Longabryggjo i Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585779?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59990/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585742?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59953/2021 | HR Gbnr 23/1 - Informasjon om politisk sak vedrørende ekspropriasjon - VA-anlegg, Åsebøvatnet, Stien, Hanevik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556530?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Brit Hanevik | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 30801/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2020/764 Gbnr 10/220 - Flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586789?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60998/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585741?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59952/2021 | HR Svar på innsynskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59784/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/2380 - Løpenr 56893/2021 - Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586787?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60996/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585740?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59951/2021 | HR Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585571?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59782/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Gbnr 23/4 - Oversender erklæringer på nytt for signering - Va-anlegg, Hanevik-Åsebø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/544336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig Marton Bergset | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 18641/2021 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling i sak - Sak: 2021/5273 Løpenr: 56974/2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586767?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Boutleie AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60976/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585739?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59950/2021 | HR Oversendelse - Sak: 2021/5156 Løpenr: 55565/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/9 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586762?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60971/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585738?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59949/2021 | HR Tilleggsmerknad til svar - Ber om tilbakemelding - Fjerning av skrot på den kommunale kaien i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584836?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59053/2021 | Samferdsel Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588236?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62445/2021 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5273 Løpenr: 56974/2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586750?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nvb - Boutleie AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60959/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585737?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59948/2021 | HR Merknad til svar - Ber om tilbakemelding - Fjerning av skrot på den kommunale kaien i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 07.09.2021 | RegistryNumber: 59051/2021 | Samferdsel Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586977?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61186/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - Sak2013/5775 - Gbnr 29/342/0/9-12 - Bygg 3 - Firemannsbolig - Forsendelse 3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586740?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 SR-Eieindom AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60951/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585736?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59947/2021 | HR Spørsmål - Samtale vedrørende folkevalgte - Eierskap av kai i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584572?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58789/2021 | Stab Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61183/2021 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - Sak2013/5775 - Gbnr 29/342/0/9-12 - Bygg 3 - Firemannsbolig - Forsendelse 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586738?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 SR-Eieindom AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60949/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585735?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59946/2021 | HR Klage på forurensing - Kommunale kaien i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584568?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bryggelaget Longabryggo | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58785/2021 | Samferdsel Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586972?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61181/2021 | HR Innsynskrav - 2020/4575 Gbnr 17/87 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586736?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ann Marit Solstrand | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60947/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585734?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59945/2021 | HR Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586965?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.09.2021 | RegistryNumber: 61174/2021 | HR Tilbakemelding - Innsynskrav - 2020/4575 Gbnr 17/87 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586735?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ann Marit Solstrand | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60946/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585733?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59944/2021 | HR Ber om tilbakemelding - Fjerning av skrot på den kommunale kaien i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584455?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58672/2021 | Samferdsel Gbnr 7/762 - Merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587519?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kvale | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61728/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2017/6865 Løpenr: 58979/2021 Dokument tittel: Gbnr 8/947 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60937/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585732?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59943/2021 | HR Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585316?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59527/2021 | HR Svar - Innsyn på nytt - Eiendomsrett vei og brygge - Longabryggjo i Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584443?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58660/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Gbnr 7/762 - Merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587331?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kvale | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61540/2021 | Byggesak og private planer Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 59378/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Partsinnsynskrav - Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 56753/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586724?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60935/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585731?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59942/2021 | HR Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585315?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59526/2021 | HR Svar - Innsyn på nytt - Eiendomsrett vei og brygge - Longabryggjo i Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584442?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58659/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Dokumentbestilling - Sak PS 122/2018 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/589011?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Amatørkulturrådet Askøy (AKRA) | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63220/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Gbnr 7/762 - Orientering om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586921?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ole Petter Breiteig | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61130/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2021/5789 Løpenr: 59378/2021 Dokument tittel: Oversendelse - Partsinnsynskrav - Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 56753/2021 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586723?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60934/2021 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585730?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59941/2021 | HR Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585314?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59525/2021 | HR Merknad - Svar - Innsynskrav / Oppfølgingsspørsmål - Svar - Innsyn på nytt - Eiendomsrett vei og brygge - Longabryggjo i Krokåsdalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583618?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57834/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6116 - Gbnr 14/44 - Utfylling - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588941?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: DALHEIMRASMUSSEN ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63150/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 7/762 - Oversending kopi av merknader og klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586918?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ravnanger Hus AS v/Jørn-André Norstrand | Journaldato: 17.09.2021 | RegistryNumber: 61127/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2015/2725 Løpenr: 52563/2021 Dokument tittel: Plan 417 - Ber om lenger frist grunnet ferieavvikling - Oppstart for for gnr. 18 bnr. 2 m.fl. Kollevåg i Askøy kommune - PlanID 4627 417 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586712?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60923/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585729?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59940/2021 | HR Innkalling til intervju - Leder - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585313?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.09.2021 | RegistryNumber: 59524/2021 | HR Innsynskrav - Kulturmidler til kirkekaien i Krokåsvågen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583601?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.09.2021 | RegistryNumber: 57817/2021 | Kultur og idrett Innsynskrav - sak 2005/2913 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588920?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgesen Tekniske Bygg AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63129/2021 | Oppmåling Gbnr 14/69 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven - HJORTEFARET 23, 5308 KLEPPESTØ http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588254?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIR Privat AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62463/2021 | Plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2015/2725 Løpenr: 52934/2021 Dokument tittel: Plan 417 - Varsel om endret plangrense for reguleringsplan - Gbnr 18/2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586711?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60922/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 7/762 - Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586297?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ravnanger Hus AS | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60508/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585728?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59939/2021 | HR Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Kopi - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585282?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59493/2021 | Byggesak og private planer Merknad - Eiendomsrett - Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582780?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 57001/2021 | Teknisk Innsynskrav - Sorg- krise— og katastrofegruppen - Møtereferat 2013 og opplysninger om hvem som var deltagere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588529?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 23.09.2021 | RegistryNumber: 62738/2021 | Origo Askøy – livsmestring, rus og psykisk helse Gbnr 15/15 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588253?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIR Privat AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62462/2021 | Plan og utvikling Gbnr 6/1212/0/1-2 - Vedrørende status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587930?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Linn Skaar Sæthre | Journaldato: 21.09.2021 | RegistryNumber: 62139/2021 | Byggesak og private planer Plan 406 - Tilbakemelding på planforslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585994?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN Plan & Arkitektur | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 60205/2021 | Byggesak og private planer Askøypakken - Svar på oversendingsforslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587617?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61826/2021 | Kommunedirektør Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7469 Løpenr: 52150/2021 Dokument tittel: Plan 515 - Ber om møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586704?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ranveig Skjønborg | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60915/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585727?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59938/2021 | HR Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Oversending kopi av klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585348?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kristian Løvås m.fl. | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59559/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 7/762 - Ber om status i saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584009?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kvale | Journaldato: 03.09.2021 | RegistryNumber: 58226/2021 | Byggesak og private planer Eiendomsrett - Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582772?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56993/2021 | Teknisk Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6116 - Gbnr 14/44 - Utfylling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: DALHEIMRASMUSSEN ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 62538/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 15/15 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588252?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIR Privat AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62461/2021 | Plan og utvikling Ekstra inntekt som følge av ny bomstasjon og stenging av Skarholmsvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/587107?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Kristin Ådlandsvik | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 61316/2021 | Kommunedirektør Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/5775 - Gbnr 29/342/0/9-12 - Bygg 3 - Firemannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586686?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 15.09.2021 | RegistryNumber: 60897/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Merknader til nabovarsel - Vivi og Olav Haugen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586287?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Skråmestø | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60498/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585726?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59937/2021 | HR Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Klagesak til behandling hos Statsforvalteren http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585329?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Iselin Kornli | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59540/2021 | Byggesak og private planer Utvidet søkerliste tilgjengelig - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58586/2021 | HR Gbnr 7/762 - Nabomerknad - Helge Kvale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/582642?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helge Kvale | Journaldato: 30.08.2021 | RegistryNumber: 56863/2021 | Byggesak og private planer Partsinnsyn - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/84 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588325?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: DALHEIMRASMUSSEN ADVOKATFIRMA ANS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 62534/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 15/15 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588251?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIR Privat AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62460/2021 | Plan og utvikling Plan 406 - Ber om uttale til RTP http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/581655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN Plan & Arkitektur | Journaldato: 20.09.2021 | RegistryNumber: 55876/2021 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 55602/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586506?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60717/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Merknader til nabovarsel - Vivi og Olav Haugen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586136?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Asbjørn Skråmestø | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60347/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 5/715/0/3-4 - Ber om status i sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586223?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Larsen | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60434/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585725?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59936/2021 | HR Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584823?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 09.09.2021 | RegistryNumber: 59040/2021 | Byggesak og private planer Utvidet søkerliste tilgjengelig - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58585/2021 | HR Plan 393 - Reguleringsendring forenkla prosess - for Gbnr 15/346, 391m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588959?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Holon Bergen AS | Journaldato: 24.09.2021 | RegistryNumber: 63168/2021 | Vann og avløp Forlengelse av Askøypakken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/581678?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 55899/2021 | Stab Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/1080 - Gbnr 14/4 - Kloakkutslipp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588301?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: DalheimRasmussen Advokatfirma ANS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62510/2021 | Dokumentsenteret Gbnr 15/15 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588250?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIR Privat AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62459/2021 | Plan og utvikling Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 55928/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Svar på tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586505?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60716/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Merknader til nabovarsel - Linn Skaar Sætre og Are Levang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586083?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Skaar Sætre og Are Levang | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 60294/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 5/715 - Svar vedrørende fristansvar og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583396?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Børe Norland | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 57613/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppestø ungdomsskole, Askøy kommune - st. ref. 4418365240 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585724?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59935/2021 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Veileder / saksbehandler 100 % NAV Askøy, Askøy kommune - st. ref. 4419144386 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584367?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 06.09.2021 | RegistryNumber: 58584/2021 | HR Gbnr 34/55 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring – Mulig brudd på forurensningsloven - BERLANDSVEGEN 170, 5314 KJERRGARDEN http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588249?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: BIR Privat AS | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62458/2021 | Plan og utvikling Svar - Innsynskrav - Sorg-, krise— og katastrofegruppen - Møtereferat 1. og 2. kvartal 2014 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/588184?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 22.09.2021 | RegistryNumber: 62393/2021 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2020/2106 Løpenr: 55927/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Tilbakemelding vedr. mangelskriv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/586504?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Runar Hansen | Journaldato: 14.09.2021 | RegistryNumber: 60715/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 5/715 - Svar på svar vedrørende klagebehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/583394?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Børe Norland | Journaldato: 13.09.2021 | RegistryNumber: 57611/2021 | Byggesak og private planer Gbnr 6/1212/0/1-2, 6/50 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/585669?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Linn Skaar Sætre | Journaldato: 10.09.2021 | RegistryNumber: 59880/2021 | Byggesak og private planer