Postliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.askoy.kommune.no Merknad 2 - Endring EO124 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653171?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 43186/2022 | Vann og avløp Merknad - Endring EO124 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653164?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 43179/2022 | Vann og avløp Merknad - Svar - Faktura 22038 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648682?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38697/2022 | Vann og avløp Svar - Faktura 22038 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648624?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38639/2022 | Vann og avløp Kommentar - Innsigelser del 1 - A-nota http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648621?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38636/2022 | Vann og avløp Merknad - Tetthetsprøving http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648615?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38630/2022 | Vann og avløp Merknad - Sluttoppgjør VLFK http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648557?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38572/2022 | Vann og avløp Oppgjør felleskostnader - Prosjekt 470503 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648549?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38564/2022 | Vann og avløp Svar - Henvendelse - Gbnr 4/89 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647542?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Gundersen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 37557/2022 | Vann og avløp Merknad - Faktura 22038 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647540?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 37555/2022 | Vann og avløp Faktura 22038 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647476?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 37491/2022 | Vann og avløp Bekreftelse - Høyder S45 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/646482?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 36497/2022 | Vann og avløp Status 2 - Oppdaterte reklamasjonslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644812?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 34827/2022 | Vann og avløp Behov for uttale til reklamasjonsliste - innvendig kamerainspeksjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644734?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 34749/2022 | Vann og avløp Forespørsel - Mengdeliste - Erdal skole-Grensedalen APS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644723?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hawkeye | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 34738/2022 | Vann og avløp Vedlegg til faktura - A-Stab http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644718?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 34733/2022 | Vann og avløp Merknad 2 - Refusjon av kostnader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644664?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 34679/2022 | Vann og avløp Korrespondanse - Omlegging Mølledalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644607?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: A-Stab | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 34622/2022 | Vann og avløp Merknad - Refusjon av kostnader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 33988/2022 | Vann og avløp Status - Oppdaterte reklamasjonslister - Lenke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643799?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 33811/2022 | Vann og avløp Status - Oppdaterte reklamasjonslister http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643798?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 33810/2022 | Vann og avløp Merknad - Flytting av S45B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/642631?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: A-Stab | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 32642/2022 | Vann og avløp Flytting av S45B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/642139?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: A-Stab | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 32150/2022 | Vann og avløp Korrespondanse - Ventiler til anlegget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641789?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31800/2022 | Vann og avløp Korrespondanse - Måleapparat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641015?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31027/2022 | Vann og avløp Korrespondanse - Midlertidig erverv - Mølledalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640991?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31003/2022 | Vann og avløp Gbnr 3/179 - Status innspill kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644682?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tore Vindenes | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 34697/2022 | Plan og utvikling Askevatnet, reguleringsrett. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654717?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44733/2022 | Vann og avløp Askevatnet - grunneiere som ikke er representert [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654420?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44436/2022 | Vann og avløp 16-104002SKJ-NOHO/ [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654407?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44423/2022 | Vann og avløp Mattilsynet [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654314?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44330/2022 | Vann og avløp Askevatnet [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654237?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44253/2022 | Vann og avløp Revisjon kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter Covid-19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/606540?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Deloitte AS | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 80728/2021 | Stab Oversendelse av rapport og regnskap knyttet til ungdoms- og rusarbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656043?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statsforvalteren i Vestland | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46058/2022 | Barnevern Svar - vedrørende søknad om helligdags/søndagsåpen frisørsalong http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652331?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Maire Skjønhaug | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 42346/2022 | Stab Notat - Avklaringer mellom entrepriser - Foreløpig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655790?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 45805/2022 | Vann og avløp Merknad - Eventuell utvidelse av bygning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655669?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 45684/2022 | Vann og avløp Svar - Kommentarer EG1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653117?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 43132/2022 | Vann og avløp Merknad - Avklaring etter møte med OneSubsea http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648600?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kepla | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38615/2022 | Vann og avløp Miljøsaneringsrapport http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641862?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31873/2022 | Vann og avløp Bekreftelse AK - Tilbud miljøsaneringsrapport http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31830/2022 | Vann og avløp Bekreftelse - Tilbud miljøsaneringsrapport http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641810?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31821/2022 | Vann og avløp Merknad - Referat - Møte 21.04.2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641785?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31796/2022 | Vann og avløp Refererat - Møte 21.04.2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641016?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 31028/2022 | Vann og avløp Leveranse anbudsgrunnlag til gjennomgang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/640842?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 30854/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Løyve fra Statens vegvesen - Avkjørsel fra gbnr 8/199 FV 216 Øvre Kleppe http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656104?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Terje Mathiassen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46119/2022 | Dokumentsenteret Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 45740/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656071?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46086/2022 | Dokumentsenteret Svar - Tilbakemelding - Svar - Innsyn i byggesaker fra 2019 til dags dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656068?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46083/2022 | Dokumentsenteret Tilbakemelding - Svar - Innsyn i byggesaker fra 2019 til dags dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656063?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46078/2022 | Byggesak og private planer Kommunal kompensasjonsordning - Detaljopplysninger om søkere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/594151?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Ove Vonheim | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 68359/2021 | Stab Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 46064/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655984?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45999/2022 | Dokumentsenteret Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 46112/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655983?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45998/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Referansesjekk - Gbnr 5/215 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655978?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45993/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/9115 Løpenr: 29965/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Forespørsel - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655974?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45989/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/9115 Løpenr: 33619/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Oppfølging av status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655973?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45988/2022 | Dokumentsenteret Ny bestilling av dokument - Fra Statens vegvesen kryss fra Fv 5254 til gbnr 8/1011 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655955?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Mathiasen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45970/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2014/5417 Løpenr: 22851/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655936?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45951/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2014/5417 Løpenr: 25084/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Tilbakemelding på foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655934?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45949/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak 2013/10008 - Gbnr 10/775/0/1-2 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655914?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Beate Louise Karlsen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45929/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/4770-14 Gbnr 21/91 - DAVANGER - Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse - Sak 113/2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655913?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45928/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 46112/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45855/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 46064/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655838?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45853/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2019/3739 Løpenr: 45740/2021 Dokument tittel: Gbnr 10/1027 - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655833?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45848/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2021/9115 Løpenr: 29965/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Forespørsel - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655770?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45785/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2021/9115 Løpenr: 33619/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/462 - Oppfølging av status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655767?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45782/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak 2016/916 - Gbnr 14/352/0/25-32 - Bygg 4 - 8-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655246?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sameiet Rostaparken | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45261/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2022/3321 Løpenr: 40161/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6407 Løpenr: 34939/2022 Dokument tittel: Gbnr 6/1095 - Krav om ulovlighetsoppfølgning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655244?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45259/2022 | Dokumentsenteret Svar - Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 40173/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Partsinnsyn - Sak: 2013/6827 Løpenr: 30998/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Snuplass og privat parkering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655243?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45258/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2014/5417 Løpenr: 25625/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Orientering om avslutning av sak - manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655242?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45257/2022 | Dokumentsenteret Askevannet - Lister for ekspropriasjon [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653369?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43384/2022 | Vann og avløp Oversendelse - Sak: 2014/5417 Løpenr: 37674/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Forespørsel - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655240?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45255/2022 | Dokumentsenteret Ekspropriasjonssøknad - Grunneierlister [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653368?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43383/2022 | Vann og avløp Oversendelse - Sak: 2014/5417 Løpenr: 34703/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655239?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45254/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Gbnr 21/18, 118 - Diverse byggesaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655237?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45252/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak 2020/8135 - Gbnr 5/275 - Enebolig - Journalpost 42-56 - Dokumenter fra februar 2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655235?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christian Friedel Christensen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45250/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak 2014/4541 - Gbnr 5/604/0/1-3 - Tremannsbolig , murer samt utvendige boder http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655233?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Privatmegleren Vest | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45248/2022 | Dokumentsenteret Begrunnelse - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/3394 Gbnr 1/125, 127 - Ombygging av bolig, oppføring av garasje og forstøtningsmurer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655224?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45239/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2015/4392 Løpenr: 38423/2022 Dokument tittel: Plan 414 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655213?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Berit Strøm | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45228/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse- Bestilling av innsyn - Sak: 2022/27 Løpenr: 41979/2022 Dokument tittel: Gbnr 41/8 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655211?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45226/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/5874 Løpenr: 3348/2017 Dokument tittel: Gbnr 5/572 - Gjennomføringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655172?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45187/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7469 Løpenr: 22615/2020 Dokument tittel: Plan 515 - Svar på oversendelse av merknader og merknadskommentarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655165?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45180/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/7469 Løpenr: 55000/2021 Dokument tittel: Plan 515 og 274 - Oppsummering møte vedr. kryss mot fylkesveg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655164?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45179/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2021/7852 - Gbnr 8/460 - Parkeringsplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655141?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45156/2022 | Dokumentsenteret Svar - Innsyn i byggesaker fra 2019 til dags dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655127?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen v/Kaja Distad Carlsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45142/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/3902 Løpenr: 82655/2020 Dokument tittel: Gbnr 24/72 - Vedrørende Fylkesmannen i Rogalands vedtak i sak 2020/4492 P608 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655123?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: AdvisorWest AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45138/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/2301 Løpenr: 38398/2022 Dokument tittel: Gbnr 12/760 - Oversendelse av ikke godkjent avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655121?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thomsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45136/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5514 Løpenr: 78110/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/584 - Anmodning om utsatt klagefrist på avslag på søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655119?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45134/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5514 Løpenr: 81074/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/584 - Utsatt klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655118?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45133/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/199 Løpenr: 38628/2022 Dokument tittel: Gbnr 12/1129 - Tilbakemelding på merknad til dispensasjon fra byggegrense mot sjø i Eidsvikvegen 5 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655114?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45129/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2022/1477 Løpenr: 33873/2022 Dokument tittel: Gbnr 9/330, 404 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655054?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: René Sæthre | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45069/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/555 Løpenr: 40064/2022 Dokument tittel: Gbnr 12/123 - Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak av 09.11.2021 til avslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655039?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45054/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3107 Løpenr: 39212/2022 Dokument tittel: Gbnr 19/408 - Spørsmål - Nabovarsel og vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655028?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45043/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 22851/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655020?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45035/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 25084/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Tilbakemelding på foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655017?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45032/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 25625/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Orientering om avslutning av sak - manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655013?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45028/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 37674/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Forespørsel - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655009?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45024/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2014/5417 Løpenr: 34703/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655007?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kevin Grindland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45022/2022 | Dokumentsenteret Askøy kommune - Nedslagsfeltet til Askevannet - Jordbruksdrift [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653336?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43351/2022 | Vann og avløp Oversendelse av partsinnsyn - Sak 2022/1108 - Gbnr 15/74 - Løpenr 33495/2022 og 35022/2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655002?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ryger Advokatfirma | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45017/2022 | Dokumentsenteret Askevannet - Jordbrukseiendommer [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653335?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43350/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/7427 Løpenr: 38042/2022 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Statsforvalteren i Vestland avviser klagen 07.12.2021 - Klagen er fremsatt for sent http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654819?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44835/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 8/6, 1048, 1057 - B.f. Bjørkelivegen, Kvernhusdalen - Resterende avvik VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654685?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bono Bolig AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 44701/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/241 - Tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654817?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rørleggermester VA-service AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44833/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/4360 Løpenr: 43006/2021 Dokument tittel: Gbnr 4/319/0/0 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654816?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Einar Rogde | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44832/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 8/1057 - BBB2 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652761?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Rosvold v/ brukerne av felles VA-anlegg fra Kvernhusdalen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42776/2022 | Vann og avløp Gbnr 8/6, 1048, 1057 - B.f. Bjørkelivegen - VA-hovedanlegg - Avvikslister - Avvikslukking http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652120?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bono Bolig AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 42135/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/1591 Løpenr: 36176/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Opprettholder klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654801?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44817/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2026 Løpenr: 82092/2021 Dokument tittel: Gbnr 31/56 - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654798?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44814/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 8/6, 1057 - B.f. Bjørkelivegen - VA-kummer - Revidert bildedokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643519?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stendal VVS AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 33531/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2026 Løpenr: 80463/2021 Dokument tittel: Gbnr 31/56 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44780/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 8/6, 1048 - B.f. Bjørkelivegen - VA-hovedanlegg - Optimalisering eks. SK - Revidert teknisk plan - Uttale - Tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641772?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stendal VVS AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 31783/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/2026 Løpenr: 81104/2021 Dokument tittel: Gbnr 31/56 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654762?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44778/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/2770 Løpenr: 79778/2021 Dokument tittel: Gbnr 37/4 - Avslag på søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654660?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44676/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4178 Løpenr: 80794/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654659?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44675/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4178 Løpenr: 80794/2021 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654658?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44674/2022 | Dokumentsenteret Plan 414 - Forlengelse av merknadsfrist og forslag til møtedato http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656016?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rita Dora Olsen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 46031/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6407 Løpenr: 34939/2022 Dokument tittel: Gbnr 6/1095 - Krav om ulovlighetsoppfølgning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654657?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44673/2022 | Dokumentsenteret Plan 414 - Søknad om utsatt merknadsfrist - Rita Dora Olsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655616?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rita Dora Olsen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45631/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5417 Løpenr: 37674/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Forespørsel - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654647?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44663/2022 | Dokumentsenteret Askøy kommune - Nedslagsfeltet til Askevannet - Jordbruksdrift [STEENSTRUP-Matters.FID82835] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653314?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43329/2022 | Vann og avløp Plan 414 - Merknad til plan - Terje Mathiassen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655612?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Mathiassen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45627/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/6444 Gbnr 31/56 - Naust http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654646?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44662/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/8069 - VVA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654645?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44661/2022 | Byggesak og private planer Plan 414 - Uttale - Statsforvalteren i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653547?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43562/2022 | Byggesak og private planer Statusoversikt - Utbetaling av koronatilskudd til lokale virksomheter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/584043?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Eystein Venneslan | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 58260/2021 | Stab Bestilling av innsyn - Sak: 2022/27 Løpenr: 41979/2022 Dokument tittel: Gbnr 41/8 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654621?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44637/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2018/8950 - Gbnr 12/1028 - Hus 1 - Tomannsbolig og Sak: 2018/8951 - Gbnr 12/1028 - Hus 2 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654543?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS v/Pia Kjelsrud Johansen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44559/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2015/4392 Løpenr: 38423/2022 Dokument tittel: Plan 414 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654141?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Anne Berit Strøm | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44157/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Referansesjekk - Gbnr 5/215 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654137?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergen Kommune, Plan- og bygningsetaten | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44153/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak 2021/7852 - Gbnr 8/460 - Parkeringsplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654115?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44131/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Antall byggesaker/søknader fra 2019 til dagens dato http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654108?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44124/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak 2013/10008 - Gbnr 10/775/0/1-2 - Tomannsbolig - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654081?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Louise Karlsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44097/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2016/7228 Løpenr: 62980/2019 Dokument tittel: Gbnr 7/956 - Redegjørelse - Innkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653972?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kurt Træet | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43988/2022 | Dokumentsenteret Krav om begrunnelse - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/3394 Gbnr 1/125, 127 - Ombygging av bolig, oppføring av garasje og forstøtningsmurer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653915?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43931/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2013/10008 Gbnr 10/775/0/1-2 - Tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653728?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Louise Karlsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43743/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Gbnr 6/3 - Byggesaksdokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653283?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arctic Real Estate Management AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43298/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/8003 Løpenr: 37713/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/771 m.fl. - Supplering av klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652810?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42825/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Sak: 2021/5198 Løpenr: 75812/2021 Dokument tittel: Svar på mottatt klage på avslag etter oversendelse av dokumentbestilling i sak 2021/5789 Løpenr: 62439/2021 Dokument tittel: Partsinnsynskrav - Henvendelser fra ***** ***** *** http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652796?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42811/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5417 Løpenr: 25625/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Orientering om avslutning av sak - Manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652782?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42797/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/5417 Løpenr: 32829/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Eventuell svar på klage eller vedtak bes sendes stedfortreder http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652775?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42790/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/3401 Løpenr: 40828/2018 Dokument tittel: Gbnr 18/15 - Klageavgjørelse i byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652767?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Øystein Hjelmeset AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42782/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak 2013/10999 - Gbnr 13/307 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652764?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Frode Fjeldstad | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42779/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2021/4770-14 Gbnr 21/91 - DAVANGER - Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon og tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652758?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42773/2022 | Byggesak og private planer Tar imot arbeidsavtale - Lærer 100 % vikariat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655880?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45895/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2019/4178-29 Gbnr 33/5 - Avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652752?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42767/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 40161/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6407 Løpenr: 34939/2022 Dokument tittel: Gbnr 6/1095 - Krav om ulovlighetsoppfølgning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652748?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42763/2022 | Byggesak og private planer Gbnr 1/536 - Orientering om politisk behandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652551?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: BJØRN-ROAR STENFELDT | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42566/2022 | Byggesak og private planer Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654024?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44040/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/555 Løpenr: 40064/2022 Dokument tittel: Gbnr 12/123 - Statsforvalteren omgjør kommunens vedtak av 09.11.2021 til avslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652737?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42752/2022 | Byggesak og private planer Pan 511 - Merknad - Krav - Arkeologisk undersøkelser - http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656018?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46033/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 40183/2022 Dokument tittel: Svar - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/6827 Løpenr: 30998/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Snuplass og privat parkering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652730?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42745/2022 | Dokumentsenteret Plan 511 - Kopi - Angående møte - Arkeologisk undersøkelser - Reguleringsplan Thomas Erichsens Minde http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655993?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46008/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av partsinnsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 40173/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Partsinnsyn - Sak: 2013/6827 Løpenr: 30998/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4 - Snuplass og privat parkering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652728?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42743/2022 | Byggesak og private planer Plan 511 - Kopi - Ang. arkeologisk undersøkelser - Reguleringsplan Thomas Erichsens- Ber om møte med Vestland fylkeskommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655871?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tore Frugård | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45886/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2022/1108-7 og 2022/1108-8 - Gbnr 15/74 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652550?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ryger Advokatfirma AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42565/2022 | Byggesak og private planer Plan 511 - Ang. arkeologisk undersøkelser - Reguleringsplan Thomas Erichsens Minde http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655852?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45867/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/3107 Løpenr: 39212/2022 Dokument tittel: Gbnr 19/408 - Spørsmål - Nabovarsel og vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652546?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42561/2022 | Byggesak og private planer Plan 511 - Oppfølging krav om arkeologisk registrering - Detaljregulering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654885?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestland fylkeskommune | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44900/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2016/5874 Løpenr: 3348/2017 Dokument tittel: Gbnr 5/572 - Gjennomføringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652532?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42547/2022 | Byggesak og private planer Plan 511 - Merknad til plan - Unni Korneliussen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654149?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Unni Korneliussen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44165/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7469 Løpenr: 22615/2020 Dokument tittel: Plan 515 - Svar på oversendelse av merknader og merknadskommentarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652525?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42540/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2019/7469 Løpenr: 55000/2021 Dokument tittel: Plan 515 og 274 - Oppsummering møte vedr. kryss mot fylkesveg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652524?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42539/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/5514 Løpenr: 78110/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/584 - Anmodning om utsatt klagefrist på avslag på søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652521?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42536/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2020/5514 Løpenr: 81074/2021 Dokument tittel: Gbnr 7/584 - Utsatt klagefrist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652519?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: CNC Partner AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42534/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2022/3321 Løpenr: 38735/2022 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/4319 Gbnr 10/2 - Flytebrygger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652517?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42532/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 38735/2022 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/4319 Gbnr 10/2 - Flytebrygger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652515?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42530/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2021/199 Løpenr: 38628/2022 Dokument tittel: Gbnr 12/1129 - Tilbakemelding på merknad til dispensasjon fra byggegrense mot sjø i Eidsvikvegen 5 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652514?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42529/2022 | Byggesak og private planer Plan 391 - Tilbakemelding på nytt parkeringsgrep http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648102?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tippetue arkitekter AS | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 38117/2022 | Byggesak og private planer Plan 391 - Underlagsmateriell til arbeidsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/641768?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tippetue arkitekter | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 31779/2022 | Byggesak og private planer Læreplass signatur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654485?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44501/2022 | HR Bekreftelse på innsendt arbeidsavtale- Læreplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654481?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44497/2022 | HR Tar imot arbeidsavtale - ***** ***** ***** http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654126?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44142/2022 | HR Tar imot arbeidsavtale - Lærling i Helsearbeiderfaget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654018?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44034/2022 | HR Tar imot arbeidsavtale - Lærling i Helsearbeiderfaget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653592?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43607/2022 | HR Plan 388 - Tilbakemelding på SOSI-fil http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648204?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN Plan & Arkitektur | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 38219/2022 | Byggesak og private planer Tar imot arbeidsavtale - Lærling i Helsearbeiderfaget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651075?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 41090/2022 | HR Gbnr 7/762 - Tilbakemelding - Klage på saksbehandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/649213?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Helge Kvale | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 39228/2022 | Byggesak og private planer Plan 388 - Revidert plankart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JMN plan & arkitektur | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 37997/2022 | Byggesak og private planer Plan 388 - Revidert plankart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647981?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JMN plan & arkitektur AS | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 37996/2022 | Byggesak og private planer Plan 504 - Svar på fremdrift http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/649428?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjørn Einar Rogde | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 39443/2022 | Plan og utvikling Plan 504 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/649419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjørn Einar Rogde | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 39434/2022 | Plan og utvikling Plan 388 - Etterlyser revidert plankart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/646249?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN Plan & Arkitektur | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 36264/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655208?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45223/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655206?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45221/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655205?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45220/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655201?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45216/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655198?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45213/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655196?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45211/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655194?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45209/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655193?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45208/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655184?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45199/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655183?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45198/2022 | HR Svar på spørsmål knyttet til tilsynsstrategien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/556876?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Marita Rasmussen Krossnes | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 31147/2021 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655180?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45195/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655179?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45194/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655177?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45192/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655175?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45190/2022 | HR Oversendelse - Opplysninger om overtid for ansatte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656074?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøylisten v/Bård Espelid | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46089/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655171?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45186/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2021/6051 Løpenr: 42846/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Orientering om klage på manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45997/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655167?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45182/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42385/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Innsyn i sak 2016/2301-16 - Gbnr 12/760 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655927?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Thomsen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45942/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655161?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45176/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42356/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Purring på innsyn - Del 2 av 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655926?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45941/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655160?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45175/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42356/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Purring på innsyn - Del 1 av 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655924?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45939/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655159?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45174/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42388/2022 Dokument tittel: Delvis innsyn - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/1591 Løpenr: 36176/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Opprettholder klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655920?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45935/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655158?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45173/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2019/7870 Løpenr: 6603/2022 Dokument tittel: Referat fra møte med Vestland fylkeskommune om Sambandet Vest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655917?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45932/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655157?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45172/2022 | HR Merknad - Svar-Viser til svar - Bestilling av innsyn - Kommunale veier http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655785?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45800/2022 | Samferdsel Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655156?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45171/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6051 Løpenr: 42846/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Orientering om klage på manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655776?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan Johannessen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45791/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655155?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45170/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42385/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Innsyn i sak 2016/2301-16 - Gbnr 12/760 - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655774?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Thomsen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45789/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655154?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45169/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42388/2022 Dokument tittel: Delvis innsyn - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/1591 Løpenr: 36176/2022 Dokument tittel: Gbnr 10/515/0/1-4 - Opprettholder klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655753?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45768/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655153?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45168/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 42356/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Purring på innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655748?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kent Ove Røed | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45763/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655152?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45167/2022 | HR Bestilling av innsyn - Opplysninger om overtid for ansatte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655663?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøylisten v/Bård Espelid | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45678/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655151?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45166/2022 | HR Gbnr 12/174 - Bygning tilknyttet eiendommen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655651?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Daniel Gunnarsen | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 45666/2022 | Oppmåling Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655150?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45165/2022 | HR Gbnr 8/1057 - BBB2 - Ber om status http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652757?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Edel Rosvold v/ brukerne av felles VA-anlegg fra Kvernhusdalen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42772/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655149?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45164/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41867/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 14487/2017 Dokument tittel: Taksering av boligeiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655231?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45246/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655148?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45163/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41868/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 7116/2017 Dokument tittel: Taksering av næringseiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655230?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45245/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655147?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45162/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41862/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 39520/2016 Dokument tittel: Matrikkelanalyse og inntektsanalyse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655229?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45244/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 1/769 - Svar på henvendelse vedrørende mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644673?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKAT BAKLUND CBA | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 34688/2022 | Byggesak og private planer Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41869/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 5104/2017 Dokument tittel: Takseringsprinsipper for fastsettelse av takst for alle eiendommer - Revidering februar 2017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655227?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45242/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655146?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45161/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41871/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 34869/2016 Dokument tittel: Forberedelse innføring av eiendomsskatt alle eiendommer - Metode for fastsetting av verdi http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655226?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45241/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655145?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45160/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41870/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 55493/2016 Dokument tittel: Prisestimat på taksering av bolig-, fritids- og landbrukseiendommer Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655225?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45240/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655144?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45159/2022 | HR Svar - Innsynsbegjæring - Oppfølgingsspørsmål vedrørende utbetalte styrehonorar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655199?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45214/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655143?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45158/2022 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/7837 Løpenr: 42101/2022 Dokument tittel: Gbnr 17/17 - Ber om telefonsamtale med saksbehandler http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655135?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45150/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655142?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45157/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655140?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45155/2022 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/1610 Løpenr: 40112/2022 Dokument tittel: Vedtak - Kommunedirektør redegjør for bemanningssituasjonen og sykefravær http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655132?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45147/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 14/4 - Klage - Manglende nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656023?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46038/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655139?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45154/2022 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/8350 Løpenr: 40115/2022 Dokument tittel: Vedtak - Kommunedirektør orienterer om arbeidet med etikk i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655130?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45145/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655138?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45153/2022 | HR Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2022/2818 Løpenr: 40104/2022 Dokument tittel: Uttalelse - Årsregnskap og årsmelding 2021 for Askøyhallene KF http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655129?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45144/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655137?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45152/2022 | HR Oversendelse delvis innsyn - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 39520/2016 Dokument tittel: Matrikkelanalyse og inntektsanalyse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655053?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Langeland, Kaija | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45068/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4498611959 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655136?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45151/2022 | HR Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 7116/2017 Dokument tittel: Taksering av næringseiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655052?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Langeland, Kaija | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45067/2022 | Dokumentsenteret Svar - Ønske om oversikt over undersøkelser av flaggermus i kommunen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655051?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordisk Informasjonssenter for Flaggermus | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45066/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse - Bestilling av innsyn - Gbnr 7/901 Seksjoneringssaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655050?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45065/2022 | Dokumentsenteret Avslag - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 55493/2016 Dokument tittel: Prisestimat på taksering av bolig-, fritids- og landbrukseiendommer Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655041?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kaija Langeland | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45056/2022 | Dokumentsenteret Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2021/6051 Løpenr: 38932/2022 Dokument tittel: Spørsmål om Longabryggo blir gjort tilgjengelig for allmennheten http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655035?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45050/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Ansattopplysninger for diverse stillinger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655034?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Gisle Stødle | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45049/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653584?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43599/2022 | HR Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 14487/2017 Dokument tittel: Taksering av boligeiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654656?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Langeland, Kaija | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44672/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653583?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43598/2022 | HR Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 5104/2017 Dokument tittel: Takseringsprinsipper for fastsettelse av takst for alle eiendommer - revidering februar 2017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654655?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Langeland, Kaija | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44671/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653582?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43597/2022 | HR Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 34869/2016 Dokument tittel: Forberedelse innføring av eiendomsskatt alle eiendommer - Metode for fastsetting av verdi på boligeiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654654?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Langeland, Kaija | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44670/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653581?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43596/2022 | HR Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 51348/2016 Dokument tittel: Etablering av generell eiendomsskatt på alle eiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654653?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Langeland, Kaija | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44669/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653580?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43595/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/7837 Løpenr: 42101/2022 Dokument tittel: Gbnr 17/17 - Ber om telefonsamtale med saksbehandler http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654619?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44635/2022 | Oppmåling Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653579?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43594/2022 | HR Svar - Statlig medvirkning til opparbeidelse av veg Solnes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656105?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46120/2022 | Teknisk Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41867/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 14487/2017 Dokument tittel: Taksering av boligeiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654618?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44634/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653578?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43593/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41868/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 7116/2017 Dokument tittel: Taksering av næringseiendommer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654615?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44631/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653577?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43592/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41862/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 39520/2016 Dokument tittel: Matrikkelanalyse og inntektsanalyse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654614?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44630/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653576?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43591/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41869/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 5104/2017 Dokument tittel: Takseringsprinsipper for fastsettelse av takst for alle eiendommer - Revidering februar 2017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654613?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44629/2022 | Dokumentsenteret Innsynsbegjæring - ID 20007902 ID 20007903 ID 20007904 ID 20007905 ID 20007907 ID 20007909 ID 20119195 ID 20119197 ID 20119198 ID 20120592 ID 20120594 ID 20120595 ID 20716219 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655036?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Bruaas | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45051/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653574?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43589/2022 | HR Gbnr 14/352 - Ber om å bli kontaktet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655921?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stracon AS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45936/2022 | Byggesak og private planer Innsynsbegjæring - ID 20125036 ID 20125038 ID 20125051 ID 20125053 ID 20125067 ID 20125069 ID 20125070 ID 20125083 ID 20125085 ID 20465682 ID 20465683 ID 20465684 ID 20465685 ID 20465686 ID 20465688 ID 20465693 m.fl. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655016?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Mathisen | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45031/2022 | Dokumentsenteret Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41871/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 34869/2016 Dokument tittel: Forberedelse innføring av eiendomsskatt alle eiendommer - Metode for fastsetting av verdi http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654611?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44627/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43588/2022 | HR Ukentlig oversikt, FHI data 01.06.2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655837?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45852/2022 | Samfunnsmedisin Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 41870/2022 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Sak: 2016/1308 Løpenr: 55493/2016 Dokument tittel: Prisestimat på taksering av bolig-, fritids- og landbrukseiendommer Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654610?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44626/2022 | Dokumentsenteret Innsynsbegjæring - ID 20007844, ID 20007846, ID 20007848, ID 20007851 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654523?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Petter Blom | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44539/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653572?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43587/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2020/7562 Løpenr: 37708/2022 Dokument tittel: Gbnr 14/115 - Klage på manglende svar - Viser til vedlegg om snuplass og biloppstillingsplass http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654548?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44564/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653571?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43586/2022 | HR Innsynsbegjæring - ID 20193489, ID 20193841, ID 20193919, ID 20193458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653278?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ronny Atle Bertelsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43293/2022 | Byggesak og private planer Ukentlig oversikt, FHI data 25.05.2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652555?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sykdomspulsen ved Folkehelseinstituttet | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42570/2022 | Samfunnsmedisin Oversendelse - Sak: 2020/7562 Løpenr: 74223/2020 Dokument tittel: Gbnr 14/115 - Innsyn i matrikkelopplysninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654544?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44560/2022 | Dokumentsenteret Innsynsbegjæring - ID 20667547 og ID 20667554 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653277?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Morten Smaadal | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43292/2022 | Oppmåling Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653570?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43585/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3321 Løpenr: 41857/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3036 Løpenr: 33992/2022 Dokument tittel: Gbnr. 10/102 og 771 - Kryss Lønvarden og kommuneplanprosessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654542?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44558/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653569?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43584/2022 | HR Bestilling av innsyn - Gbnr 8/460 - Avkjørselssak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654128?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44144/2022 | Samferdsel Innsynsbegjæring - ID 20198297, ID 20200012 , ID 20200014 , ID 20200015, ID 20200017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653275?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43290/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653568?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43583/2022 | HR Plan 417 - Tilbakemelding vedrørende valg av SOSI - kode http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655827?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geoplan As | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 45842/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 41857/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3036 Løpenr: 33992/2022 Dokument tittel: Gbnr. 10/102 og 771 - Kryss Lønvarden og kommuneplanprosessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654077?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44093/2022 | Dokumentsenteret Innsynsbegjæring - ID 20409833, ID 20409837, ID 20409840 , ID 20409843 , ID 20411989 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653274?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: June Bergesen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43289/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653567?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43582/2022 | HR Plan 417 - Vedrørende SOSI - fil http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655811?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Geoplan AS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 45826/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655210?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45225/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/3369 Løpenr: 40182/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/5949 Løpenr: 35144/2022 Dokument tittel: Varsel om tilsyn med forurensning fra kunstgressbaner i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653981?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43997/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653565?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43580/2022 | HR Plan 417 - Uttale til VAO - Rammeplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655647?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Geoplan AS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 45662/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655209?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45224/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653564?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43579/2022 | HR Oversendelse - Sak: 2022/822 Løpenr: 30397/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Sak 2021/8570 - Tilkobling avløp Heggernesvegen 9 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653976?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Balsfjord kommune v/Elisabeth Furumo | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43992/2022 | Dokumentsenteret Innsynsbegjæring - ID 20507938, ID 20507939, ID 20507940, ID 20507944 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652834?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ola Espeseth | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42849/2022 | Oppmåling Plan 417 - Næringsområde - Del av gbnr 18/2 - Kollevåg - Uttale til VAO - Rammeplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648182?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Stein Are Høviskeland | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 38197/2022 | Vann og avløp Svar på henvendelse - Avslutning for 7. trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/572419?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kitty Hjartåker | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46642/2021 | Skole Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655207?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45222/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3369 Løpenr: 40182/2022 Dokument tittel: Oversendelse - Bestilling av innsyn - Sak: 2013/5949 Løpenr: 35144/2022 Dokument tittel: Varsel om tilsyn med forurensning fra kunstgressbaner i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653960?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43976/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653563?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43578/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655204?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45219/2022 | HR Signert - Bistand konsulenthjelp - Bistand periodeskille nytt system http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655347?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sikri AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45362/2022 | Dokumentsenteret Plan 515 - Fagerhaug, Strømsnes - Varsel om utvidet plangrense - Foreløpig merknader - Egil Bødtker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655070?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Egil Bødtker | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45085/2022 | Byggesak og private planer Bestilling av innsyn - Sak: 2022/2818 Løpenr: 40104/2022 Dokument tittel: Uttalelse - Årsregnskap og årsmelding 2021 for Askøyhallene KF http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653948?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43964/2022 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653562?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43577/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655203?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45218/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2021/1610 Løpenr: 40112/2022 Dokument tittel: Vedtak - Kommunedirektør redegjør for bemanningssituasjonen og sykefravær http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653935?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43951/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Hop skole, Askøy kommune - st. ref. 4493590931 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653561?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43576/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655202?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45217/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2020/8350 Løpenr: 40115/2022 Dokument tittel: Vedtak - Kommunedirektør orienterer om arbeidet med etikk i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653925?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Schibsted - Askøyværingen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43941/2022 | Stab Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - FDV og rapporter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653488?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43503/2022 | Vann og avløp Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655200?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45215/2022 | HR Bestilling av innsyn - Tilsyn med skog - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652745?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK v/ Ragnhild Moen Holø | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42760/2022 | Plan og utvikling Gbnr 10/775/0/1-2 - Forespørsel om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655844?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sølvi Andreassen | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45859/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655197?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45212/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven bt. 2 - Anleggsbidrag APS - Returnering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653220?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norgesnett AS | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43235/2022 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Sak: 2021/6051 Løpenr: 38932/2022 Dokument tittel: Spørsmål om Longabryggo blir gjort tilgjengelig for allmennheten http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652738?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Torstein Kråvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42753/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Tar ikke imot arbeidsavtale - Lærer 100% fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/649035?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 39050/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655195?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45210/2022 | HR Gbnr 10/775/0/1-2 - Redegjørelse vedrørende eierforhold http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653727?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Beate Louise Karlsen | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43742/2022 | Byggesak og private planer Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Referat fra byggemøte nr 22 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652840?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ravnanger Hus AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42855/2022 | Vann og avløp Bestilling av innsyn - Gbnr 12/174 - Ønsker utfyllende informasjon om matrikkel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652534?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Daniel Gunnarsen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42549/2022 | Oppmåling Plan 506 - Revidert planforslag til offentlig ettersyn og høring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652554?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: JMN Plan & arkitektur AS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 42569/2022 | Byggesak og private planer Ledermøte Bofellesskap 07.01.2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/526802?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Kjersti Andersen m.fl. | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 1144/2021 | Bofellesskap og hjemmetjenester Arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645734?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 35749/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655192?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45207/2022 | HR Innsynsbegjæring - Oppfølgingsspørsmål vedrørende utbetalte styrehonorar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652528?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bård Espelid | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42543/2022 | Regnskap Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Bildedokumentasjon offentlige ledninger - del 4 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652828?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42843/2022 | Vann og avløp Påminnelse - Arkivverkets undersøkelse av arkivholdet 2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652801?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42816/2022 | Dokumentsenteret Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655191?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45206/2022 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653111?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43126/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Bildedokumentasjon offentlige ledninger - del 3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652827?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42842/2022 | Vann og avløp Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2022/3321 Løpenr: 38712/2022 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/7174-30 Varsel om klage til Sivilombudsmannen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652513?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42528/2022 | Dokumentsenteret Tar ikke imot arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645398?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 35413/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655190?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45205/2022 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653110?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43125/2022 | HR Ansettelsesbrev 100 % Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/650090?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 40105/2022 | HR Bestilling av innsyn - Sak: 2022/3321 Løpenr: 38712/2022 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/7174-30 Varsel om klage til Sivilombudsmannen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652512?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42527/2022 | Dokumentsenteret Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Bildedokumentasjon offentlige ledninger - del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652826?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42841/2022 | Vann og avløp Arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643516?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 33528/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655189?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45204/2022 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653108?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43123/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Innmålingsdata http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652825?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42840/2022 | Vann og avløp Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655188?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45203/2022 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653107?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43122/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Bildedokumentasjon offentlige ledninger - del 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652824?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42839/2022 | Vann og avløp Tar ikke imot arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643506?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 33518/2022 | HR Tilskuddsbrev for tildelingsrunde 6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656027?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46042/2022 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655187?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45202/2022 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653106?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43121/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Tetthetsprøving og kamerainspeksjon av siste delstrekk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652773?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42788/2022 | Vann og avløp Publiseringstekster kommunal kompensasjonsordning 6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656022?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46037/2022 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655186?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45201/2022 | HR Utvidet søkerliste tilgjengelig - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653105?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43120/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Referat fra byggemøte nr 21 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647910?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ravnanger Hus AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 37925/2022 | Vann og avløp Vedtatt fordeling av tilskudd kommunal kompensasjonsordning 6 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655994?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46009/2022 | Stab Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655185?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45200/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Pålegg om sikring av kum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/644634?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Service AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 34649/2022 | Vann og avløp Tar ikke imot arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/643061?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 33073/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654582?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44598/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655182?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45197/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653069?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43084/2022 | HR Gbnr 17/685 - B.f. Nordre Kleiven delfelt 2 - Referat fra byggemøte nr 20 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/642626?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ravnanger Hus AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 32637/2022 | Vann og avløp Tar ikke imot arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/642236?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 32247/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655181?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45196/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654581?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44597/2022 | HR Merknad - Utvidelse Strusshamn barneskole - Tilleggsarealer FAU på Strusshamn Skole v/styret http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654015?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: FAU på Strusshamn Skole v/styret | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 44031/2022 | Skole Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653068?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43083/2022 | HR Plan 390 - Avslutting av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651171?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mestergruppen | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 41186/2022 | Byggesak og private planer Utvidelse Strusshamn barneskole - tilleggsarealer - ad sak - UOL - RS 80/22 Oppfølging av K-sak 22/22 Muligheter for utvidelse av kapasitet Strusshamn Skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652518?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorvald Haarberg | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 42533/2022 | Eiendom Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655178?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45193/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654580?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44596/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653065?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43080/2022 | HR Gbnr 31/21, 18 - Påminnelse om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651521?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SWECO NORGE AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 41536/2022 | Byggesak og private planer Innstilling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655711?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45726/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654579?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44595/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655176?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45191/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653064?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43079/2022 | HR Nytt sykesignal Kleppestø sykehjem - Profilnummer 43603 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652742?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Honeywell Security & Fire | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42757/2022 | Eiendom Gbnr 9/464 - BBB1 - Tilbakemelding vedrørende igangsettingstillatelse - Gjelder kun sprengning og grunnarbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656006?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bo Arkitekter AS | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 46021/2022 | Byggesak og private planer Arbeidsavtale - Lærer 100 % fast http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653977?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 43993/2022 | HR Gbnr 12/93 - Ber om tilbakemelding - Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655903?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkitekt Giskegjerde AS | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45918/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655174?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45189/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654578?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44594/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653059?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43074/2022 | HR Oppfølging av K-sak 22/22 Muligheter for utvidelse av kapasitet Strusshamn Skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651062?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Vibeke Eriksen | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 41077/2022 | Eiendom Gbnr 9/464 - BBB1 - Vedrørende søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655979?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bo Arkitekter AS v/Klaus Bo Christensen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 45994/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655173?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45188/2022 | HR Tilbud om jobb - Assistent/fagarbeider - 100 % fast Kleppestø barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4514739585 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654512?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44528/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654577?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44593/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653058?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43073/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654576?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44592/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655170?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45185/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653057?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43072/2022 | HR Arbeidsavtale - Lærer 100 % vikariat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/649757?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 39772/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Lærer Kleppe skole, Askøy kommune - st. ref. 4500837704 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655166?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45181/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654575?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44591/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653056?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43071/2022 | HR Tar imot arbeidsavtale - Lærer 100 % vikariat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653968?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 43984/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654574?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44590/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653049?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43064/2022 | HR Tar imot arbeidsavtale - Lærer 100 % engasjement http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 37588/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654573?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44589/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653048?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43063/2022 | HR Arbeidsavtale - Lærer 100 % engasjement http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645673?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 35688/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654572?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44588/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653046?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43061/2022 | HR Arbeidsavtale - Lærer 100 % vikariat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/645671?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 35686/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654571?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44587/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653045?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43060/2022 | HR Sintef rapport - Vedtakets pkt 2 - Status til UTM per mai 2022 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652150?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Marita Rasmussen Krossnes | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42165/2022 | Teknisk Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654570?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44586/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653038?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43053/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654569?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44585/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653037?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43052/2022 | HR Gbnr 42/15 m.fl. - B.f. Vestre Skansen - Purring på prosjektering om grunnvannsnivå oppstrøms borehull for spillvannsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/650112?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rune Nordahl Entreprenørforretning AS | Journaldato: 16.06.2022 | RegistryNumber: 40127/2022 | Vann og avløp Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654568?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44584/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653036?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43051/2022 | HR Svar vedrørende Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654990?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 45005/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654567?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44583/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653035?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43050/2022 | HR Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Tilbakemelding vedrørede klage på manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654723?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 44739/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654566?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44582/2022 | HR Gbnr 18/58 - Spørsmål - Regulering av området http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653591?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Trygve Hjelmaas | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43606/2022 | Byggesak og private planer Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653023?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43038/2022 | HR Gbnr 6/577 - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652808?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Artec AS | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42823/2022 | Vann og avløp Gbnr 12/923 - Svar på henvendelse - Felling av trær http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653589?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Elin Christiansen | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 43604/2022 | Byggesak og private planer Gbnr 1/131 - Tilbakemelding vedrørende sak 2022/197 og 2022/2878 - Nabovarsel - Oppføring av altan og fasadeendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651772?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Andreas Tumyr m.fl. | Journaldato: 08.06.2022 | RegistryNumber: 41787/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654564?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44580/2022 | HR Svar vedrørende Longabryggo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654710?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44726/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653022?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43037/2022 | HR Gbnr 8/47 m.fl. - Ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/651609?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune - Kommunalteknisk avdeling | Journaldato: 07.06.2022 | RegistryNumber: 41624/2022 | Byggesak og private planer Gbnr 39/56 - Etterspør svar - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/499018?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per Midtøy | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 60737/2020 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654563?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44579/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653017?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43032/2022 | HR Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Orientering om klage på manglende svar fra Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652831?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: SIVILOMBUDET STORTINGETS OMBUD FOR KONTROLL MED FORVALTNINGEN | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42846/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654562?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44578/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653016?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43031/2022 | HR Innspill/opplysning om brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652541?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Karstein Remme | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42556/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Gbnr 12/1794 - Kopi av brev til Statsforvalteren i Vestland - Kommentar til kommunens oversendelse i sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654552?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergen Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44568/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654560?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44576/2022 | HR Informasjon - tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehage i Askøy kommune i 2020 og 2021 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654625?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44641/2022 | Barnehage Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653010?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43025/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Våken nattevakt - 30 % og 80 % fast Boligsosial enhet, Askøy kommune, Slettenfeltet botilbud for barn og unge - st. ref. 4488400932 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654559?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44575/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653009?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43024/2022 | HR Informasjon om besvart innsynskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/648913?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 38928/2022 | Forvaltning og eiendomsdrift Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655866?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45881/2022 | HR Innkalling til intervju - Leder - Spennende sommerjobb? Sektor Helse og omsorg - Bofellesskap, Askøy kommune  - st. ref. 4472967753 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655676?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45691/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652992?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43007/2022 | HR Plan 390 - Notat til kommunestyret- Forslagsstiller krever avvist plan fremlagt for kommunestyret http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/258341?sourceDatabase=EPHORTE Type: Internt notat | Avs/Mot: Else Gammelsrød | Journaldato: 27.05.2022 | RegistryNumber: 42746/2017 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655865?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45880/2022 | HR Kopi - Tilbakemelding på egenkontrollrapport 2021 fra Horsøy renseanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654983?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44998/2022 | Vann og avløp Tilbud om jobb - Lærer Hanøy skole, Askøy kommune - st. ref. 4514162124 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 45360/2022 | HR Innkalling til intervju - Saksbehandler - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4512066507 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653659?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43674/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652991?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43006/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655864?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45879/2022 | HR Kopi - Tilbakemelding på egenkontrollrapport 2021 for utslipp fra Tveitevågen avløpsrenseanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653409?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43424/2022 | Vann og avløp Innkalling til intervju - Saksbehandler - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4512066507 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653346?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43361/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652987?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43002/2022 | HR Protokoll fra årsmøte 05.01.2021 og vedtekter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/527032?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.06.2022 | RegistryNumber: 1374/2021 | Forvaltning og eiendomsdrift Haugadalen, Follese - Forespørsel om trær kan felles http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/656054?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Skjønhaug | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 46069/2022 | Vann og avløp Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655863?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45878/2022 | HR Kopi -Tilbakemelding på egenkontrollrapport 2021 for Ytre Skarholmen renseanlegg (Engevik) i Askøy kommune – Backer Bolig AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653211?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: STATSFORVALTAREN I VESTLAND | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43226/2022 | Vann og avløp Innkalling til intervju - Saksbehandler - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4512066507 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653345?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43360/2022 | HR Svar på søknad - Spennende sommerjobb? Sektor Helse og omsorg - Bofellesskap, Askøy kommune  - st. ref. 4472967753 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653077?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43092/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652986?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 29.05.2022 | RegistryNumber: 43001/2022 | HR Beplantning - Hetlevikvegen 82 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655962?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rudi Skånvik | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45977/2022 | Vann og avløp Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655862?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45877/2022 | HR Søknad og CV - Spennende sommerjobb? - st. ref. (4472967753) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653074?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43089/2022 | HR Innkalling til intervju - Saksbehandler - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4512066507 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653344?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43359/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652983?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2022 | RegistryNumber: 42998/2022 | HR Gbnr 12/397 - Redegjørelse vedrørende vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/647922?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Terje Bratli | Journaldato: 03.06.2022 | RegistryNumber: 37937/2022 | Byggesak og private planer Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655861?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45876/2022 | HR Gbnr 15/1 og 15/24 - Felling av trær i vanntilsigsområde - Ingersvatn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655683?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: Per-Kåre Haugland | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45698/2022 | Vann og avløp Innkalling til intervju - Saksbehandler - Barne- og ungdomsarbeider - 100 % fast Ask barnehage, Askøy kommune - st. ref. 4512066507 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653342?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43357/2022 | HR Svar på søknad - Spennende sommerjobb? Sektor Helse og omsorg - Bofellesskap, Askøy kommune  - st. ref. 4472967753 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652927?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2022 | RegistryNumber: 42942/2022 | HR Søknad og CV - Inkluderingskonsulent - st. ref. (4488799069) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652982?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2022 | RegistryNumber: 42997/2022 | HR Avslagsbrev - Stilling besatt - Leder - Vernepleier/miljøterapeut - 70 % og 100 % fast Soltunet avlastning, Askøy kommune - st. ref. 4487404458 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/655860?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 01.06.2022 | RegistryNumber: 45875/2022 | HR Spørrerunden kommunestyret 16.06.2022 . ihht kommuneloven § 11-2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/654477?sourceDatabase=EPHORTE Type: Saksframlegg/innstilling | Avs/Mot: | Journaldato: 31.05.2022 | RegistryNumber: 44493/2022 | Politisk sekretariat Hetlevikvegen 82 - Fjerning av planter i vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/653585?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rudi Skånvik | Journaldato: 30.05.2022 | RegistryNumber: 43600/2022 | Vann og avløp Søknad og CV - Spennende sommerjobb? - st. ref. (4472967753) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652926?sourceDatabase=EPHORTE Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2022 | RegistryNumber: 42941/2022 | HR Svar på søknad - Inkluderingskonsulent Flyktningtjenesten, Askøy kommune - st. ref. 4488799069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/652936?sourceDatabase=EPHORTE Type: Utgående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 28.05.2022 | RegistryNumber: 42951/2022 | HR