Postliste http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/ einnsyn.askoy.kommune.no Kopi av oversendelse av dokumentbestilling sendt 27.12.2019 - Sak 2018/6296 - Journalpost 1, 16, 21, 23 og 24 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/441315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 14.01.2020 | RegistryNumber: 3161/2020 | Svar - Innsynskrav - Dokumentbestilling i sak 2018/9298 og 2019/5340 - Klage på vannkvalitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/439623 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forbrukerrådet | Journaldato: 08.01.2020 | RegistryNumber: 1470/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling Oversikt over kommunale stillinger for kommunens leger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-André Normann | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72878/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Oversikt - leger i Askøy kommune pr november 2019.xlsx http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437350 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-André Normann | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72876/2019 | Svar - Innsynskrav - Oversikt over kommunale stillinger for kommunens leger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437349 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stig-André Normann | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72875/2019 | Svar - Dokumentbestilling i sak 2014/1483 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72873/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3149 - Gbnr 21/574 - Enebolig med garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72844/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1150 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72837/2019 | Etterspør svar - Dokumentbestilling - sak 2018/9298 og 2019/5340 - Klage på vannkvalitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/436674 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forbrukerrådet | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 72200/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7381 Løpenr: 2019/67373 Dokument tittel: Kartleggingsverktøy i skole – Spekter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435505 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 71053/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3737 - Løpenr 66129/2019 - Gbnr 5/382 - Spørsmål til saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434677 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 06.12.2019 | RegistryNumber: 70272/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3740 - Løepenr 63249/2019 - Krav om betaling av årsgebyr for offentlig avløp - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 70049/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Plan 416 - Endring av plan 250 - Nipa - Journalpost nr 5 og 29 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434375 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 05.12.2019 | RegistryNumber: 69970/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5558 - Løpenr 50216/2019 - Gbnr 21/375, 222, 545 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69841/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6920 - Løpenr 67480/2019 - Gbnr 14/105 - Tilbakemelding på en eventuell forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69839/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7292 - Løpenr 66707/2019 - Gbnr 9/404 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434204 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69799/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/7327 - Løpenr 65379/2019 - Gbnr 21/383 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434162 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69757/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4836 - Løepnr 43284/2019 - Gbnr 8/457 - Søknad om tillatelse i ett trinn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69753/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4934 - Løpenr 48417/2019 - Innsynskrav - Fradeling fra 21/8 i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434142 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69737/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/5971 - Løpenr 67734/2019 - Gbnr 12/1174 - Ettersendelse - Vedlegg til sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434141 Type: Utgående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69736/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/724 - Løpenr 67182/2019 - Gbnr 4/584 - Tilsynsrapport 2019 - Furulytunet/Fjellborg omsorgsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434049 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69644/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7325 - Løpenr 67030/2019 - Søknad - Skjenkebevilling - 14.12.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433888 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 03.12.2019 | RegistryNumber: 69483/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5465 - Løpenr 67127/2019 - Plan 416 - Bestilling av oppstartsmøte fra BLOCK WATNE AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69336/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7326 Løpenr: 2019/67036 Dokument tittel: Gbnr 21/483 - Forespørsel om godkjenning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69147/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5558 Løpenr: 2019/50216 Dokument tittel: Gbnr 21/375, 222, 545 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69146/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/7327 Løpenr: 2019/65379 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433548 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69143/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/4422 Løpenr: 2019/65171 Dokument tittel: Gbnr 21/18/0/3 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433547 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69142/2019 | Innspill - A/Stab - Gbnr 14/11 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: A/Stab | Journaldato: 09.12.2019 | RegistryNumber: 70485/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4934 Løpenr: 2019/48417 Dokument tittel: Innsynskrav - Fradeling fra 21/8 i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433545 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69140/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/67734 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Ettersendelse - Vedlegg til sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: John Nesse | Journaldato: 02.12.2019 | RegistryNumber: 69133/2019 | Tegning - VA - Mølledalen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 71149/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5705 - Gbnr 12/1174 - Redegjørelse fra styret i fellesvei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 69019/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7340 Løpenr: 2019/67028 Dokument tittel: Gbnr 14/80 - Søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433379 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68974/2019 | Merknad - Endring - VK 47-48 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435589 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 71137/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7340 Løpenr: 2019/67028 Dokument tittel: Gbnr 14/80 - Søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68973/2019 | Oversikt - Arbeid - Pris http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435414 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70962/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6174 Løpenr: 2019/67138 Dokument tittel: Oversendelse av løyvefritak - Transport av drikkevann http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68971/2019 | Tegning - Grunnerverv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435411 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70959/2019 | Innsynskrav - Sak 2015/5465 - Plan 416 - Oppstartmeldingen for endring av Plan 250 (NIPA) og referat fra forhåndskonferansen/oppstartsmøtet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68958/2019 | Spørsmål - Informasjon - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434488 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70083/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i Løpenr: 2019/66162 Dokument tittel: Varsel om husleieøkning fra 01.01.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68954/2019 | Gemini - Modell V1-V3 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434480 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70075/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7363 Løpenr: 2019/67224 Dokument tittel: Klage - Lekkasje av kloakk - Lindhaugen - Slettebrekka http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433335 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68930/2019 | Korrespondanse 2 - Innløpssump PS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434438 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70033/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 Løpenr: 2019/670 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68926/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6913 Løpenr: 2019/67060 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/2960 Gbnr 7/406 - Rundetårnet - Utleie - Journalpost 1, 16, 17 og 21 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68925/2019 | Korrespondanse - Mur - Pumpestasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 69554/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7325 Løpenr: 2019/67030 Dokument tittel: Søknad - Skjenkebevilling - 14.12 2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68924/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3676 Løpenr: 2019/64423 Dokument tittel: Kleppestøplanen som finansieringsmulighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68921/2019 | Korrespondanse - Innløpssump PS - (Jf JP 684) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grundfos AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 68705/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3676 Løpenr: 2019/64423 Dokument tittel: Kleppestøplanen som finansieringsmulighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433325 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68920/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 Løpenr: 2019/66940 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2015/4132 Løpenr: 2019/65794 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68916/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6913 Løpenr: 2019/66940 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2015/4132 Løpenr: 2019/65794 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68913/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6174 Løpenr: 2019/67138 Dokument tittel: Oversendelse av løyvefritak - Transport av drikkevann http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433317 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68912/2019 | Pris - Brilljant vs betong http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/429474 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 65071/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4342 Løpenr: 2019/67255 Dokument tittel: Gbnr 10/584 og 8/957 m.fl. - Kopi - Godkjenning av kryss fra Lønvarden på Fv 212 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68911/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/4342 Løpenr: 2019/67255 Dokument tittel: Gbnr 10/584 og 8/957 m.fl. - Kopi - Godkjenning av kryss fra Lønvarden på Fv 212 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433315 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68910/2019 | Merknad - Overvann Fagerhaugveien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/429266 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64863/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6721 Gbnr 7/952 - Rivning av eksisterende bolig og oppføring av ny enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Riise Larsson | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68904/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/5465 Løpenr: 2019/67127 Dokument tittel: Plan 416 - Bestilling av oppstartsmøte fra BLOCK WATNE AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68902/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/724 Løpenr: 2019/67182 Dokument tittel: Gbnr 4/584 - Tilsynsrapport 2019 - Furulytunet/Fjellborg omsorgsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433301 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68896/2019 | Svar - Kummer S45A-OL2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/429116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64713/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7363 Løpenr: 2019/67224 Dokument tittel: Klage - Lekkasje av kloakk - Lindhaugen - Slettebrekka http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433299 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68894/2019 | Spørsmål - Kummer S45A-OL2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428968 Type: Inngående brev | Avs/Mot: VA-Teknikk AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64565/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7381 Løpenr: 2019/67373 Dokument tittel: Kartleggingsverktøy i skole – Spekter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433298 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68893/2019 | Overvann - Fagerhaugveien http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428946 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64543/2019 | Innsynskrav - Løpenr: 2019/66162 Dokument tittel: Varsel om husleieøkning fra 01.01.2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68891/2019 | Tegning - PS Olaviken, GH082 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428911 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64508/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/470 Løpenr: 2019/67550 Dokument tittel: Forespørsel - Vannkvalitet og vannrapport http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68888/2019 | Tegning - Kumlokk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428840 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64437/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2005/159 - VANNTILFØRSEL HORSØY http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433283 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68878/2019 | Korrespondanse - Skade privatbil http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen, Region Vest | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 63837/2019 | Svar innsynskrav - Gbnr 12/1204 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tobias Werler | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68852/2019 | Korrespondanse - Plassering rørgang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426955 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cowi AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 62580/2019 | Svar - Innsynskrav - 2017/8664 Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 1 - Dokumenter etter 11.11.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433256 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68851/2019 | Befaring, møte - Erdal skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426954 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen , Region Vest | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 62579/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6533 Løpenr: 2019/64327 Dokument tittel: Tilbakemelding på Gbnr 12/126 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68845/2019 | Korrespondanse - Endring - KOE http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 61856/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/1065 Løpenr: 2017/46456 Dokument tittel: Gbnr 29/345 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68833/2019 | Endring - KOE - Bestilling av arbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426229 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen, Region Vest | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 61854/2019 | Innsyn - Sak 2017/6721 alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433234 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Øyvind Riise Larsson | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68829/2019 | Svar - Diameter betongluke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426201 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Grundfos AS m.fl | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 61826/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/1065 Løpenr: 2017/46456 Dokument tittel: Gbnr 29/345 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433233 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68828/2019 | Svar - Trase - Overløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: IMC Diving AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 61471/2019 | Svar - Innsynskrav - 2014/5924 Løpenr: 2019/67183 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68827/2019 | Forespørsel - Trase - Overløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425697 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IMC Diving AS m.fl | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 61322/2019 | Innsynskrav - Sak: 2014/5924 Løpenr: 2019/67183 Dokument tittel: Gbnr 6/1212/0/1-2 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433230 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 68825/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6248 - Journalpost 60 - Revidert - Avtaleutkast - Byvekstavtale Bergensområdet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433202 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Pål Eichner | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68797/2019 | Merknad - Plassering rist kulvert, mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 60421/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4473 - Gbnr 5/660/0/1 - Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: L Hus AS | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68742/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4473 - Gbnr 5/660/0/1 - Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Robin Ingebrigtsen Monsen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68741/2019 | Svar - Vannforsyning - Gbnr 3/30 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/423569 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 59219/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4473 Løpenr: 2019/67046 Dokument tittel: Gbnr 5/660/0/1 - Redegjør for ansvarsrettsområder http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433143 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68738/2019 | Spørsmål - Vannforsyning - Gbnr 3/30 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/423568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 59218/2019 | Innsynskrav - Ber om utfyllende svar om arkiv - Flytebrygge gbnr 14/105 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66620/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5924 - Dokumenter etter 31.10.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68726/2019 | Korrespondanse - Vannforsyning - Gbnr 3/30 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/423560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 59210/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling sak 2013/7792 Gbnr 20 - Molo - Ramsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428729 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokat Roald Helgesen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64326/2019 | Innsynskrav - Sak 2014/5924 - Dokumenter etter 31.10.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: May Britt Dumben | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68711/2019 | Spørsmål - Strekk fra SF82 til SF79 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/423554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Fyllingen Maskin AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 59204/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling sak 2013/7792 Gbnr 20 - Molo - Ramsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ramsøy kai v/Rune Karlsen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64325/2019 | Historisk byggesaksarkiv - Gbnr 15/23 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433033 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kåre Johan Fauskanger | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68628/2019 | Etterspørsel - Uttalelse - Sprengningsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/422680 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 58340/2019 | Plantegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428557 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Steinar Torset | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 64154/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4455 Løpenr: 2019/67454 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilleggsopplysninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68626/2019 | Merknad - Grøftebredde http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/422090 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 57753/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling/delvis avslag - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/59147 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Dokumentasjon oversendt Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 64026/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 Løpenr: 2019/62186 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 21/4 - Felt B1-B2 - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kenneth Giskegjerde | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68617/2019 | Svar - Grøftebredde profil 500-550 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/421307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 56989/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2017/4679 og 2018/8473 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428415 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 64012/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/62186 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 21/4 - Felt B1-B2 - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Giskegjerde | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68615/2019 | Spørsmål - Grøftebredde profil 500-550 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/421306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 56988/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3737 Løpenr: 2019/60826 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Klage på gebyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 63844/2019 | Tilbakemelding - Innsynskrav - Gbnr 4//89 , 100 - Oppmåling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Gundersen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68575/2019 | Valg av tilknytning - Zak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/419760 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VA-Teknikk AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 55445/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/7792-172 - Oversender signert kjøpekontrakt for molo på Ramsøy i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428136 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 63733/2019 | Innsynskrav - Sak 2016/4473 - Gbnr 5/660/0/1- Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432978 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Robin Ingebrigtsen Monsen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68573/2019 | Bestilling av arbeid http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/417828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Statens vegvesen, Region Vest | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 53513/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/7792-166 - Forespørsel om vurdering av grunneiererklæringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428135 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 63732/2019 | Tilbakemelding - Forespørsel om tilgang til sakslister fra kommunestyrets møter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Universitet i Oslo | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68562/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/1795-95 - Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 mfl. - Svar på henvendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 63731/2019 | Innsynskrav - Gbnr 4//89 , 100 - Oppmåling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432959 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Gundersen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68554/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2015/6154 - Gbnr 1/131 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428133 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarne Riisnes | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 63730/2019 | Innsynskrav - Gbnr 15/23 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432956 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kåre Johan Fauskanger | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68551/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak Gbnr 15/157 - Sak: 2019/2171 Løpenr: 2019/55383 Dokument tittel: Gbnr 15/157 - Oversender dokumentasjon på kostnader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427459 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 63084/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5970 Løpenr: 2019/65975 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432950 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68545/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3993 - Gbnr 21/4 - Felt B1-B2 - Eneboliger m/leilighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 63076/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5970 Løpenr: 2019/65329 Dokument tittel: Gbnr 12/1174, 1267 - Svar på nabomerknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432948 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68543/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2171 Løpenr: 2019/53809 Dokument tittel: Gbnr 15/157 - Gjelder varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427383 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 04.11.2019 | RegistryNumber: 63008/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3398 Løpenr: 2019/67177 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Klage på faktura http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432947 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68542/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Rekkefølgekrav Plan 271 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427102 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62727/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1451 Løpenr: 2019/67255 Dokument tittel: Gbnr 10/102, 584 - Kopi - Godkjenning av kryss fra Lønvarden på Fv 212 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432945 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68540/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/6782 Løpenr: 2019/59281 Dokument tittel: Gbnr 15/189 - Arkivering av ufullstendig søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427101 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bjarte Hopland | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62726/2019 | Innsynsbegjæring - Utkastet til ny byvekstavtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432942 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Pål Eichner | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68537/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i byggesaker - Gbnr 12/1759 - Igangsettingstillatelser og gjennomføringsplan. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427100 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62725/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6920 Løpenr: 2019/67480 Dokument tittel: Gbnr 14/105 - Tilbakemelding på en eventuell forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.11.2019 | RegistryNumber: 68524/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/3048 Løpenr: 2019/59735 Dokument tittel: Gbnr 8/999 - Innsigelse og merknader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62475/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/4455 Løpenr: 2019/67454 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilleggsopplysninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432811 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68406/2019 | Spørsmål - Utspyling - V21 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/414650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 50366/2019 | Svar - Dokumentbestilling Prosjektplan KS investeringer teknisk - Mottagere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426848 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BETONMAST BERGEN AS | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62473/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7292 Løpenr: 2019/66707 Dokument tittel: Gbnr 9/404 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432796 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68391/2019 | Spørsmål - Flytting - Kum S27 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/414648 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 50364/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/375 Løpenr: 2019/59857 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426823 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62448/2019 | Spillvannsløsning - Askvegen 131 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/414405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 29.11.2019 | RegistryNumber: 50121/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4038 Løpenr: 2019/66773 Dokument tittel: Gbnr 4/1272/0/2 - Dispensasjon fra reguleringsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432794 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68389/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/375 Løpenr: 2019/52970 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426822 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 01.11.2019 | RegistryNumber: 62447/2019 | Svar dokumentbestilling - Sak 2015/6094 - Gbnr 6/295 - Mur i grense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432792 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjell Tore Haraldsen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68387/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Avslag - Innsynskrav - Sak: 2019/6162 Løpenr: 2019/56114 Dokument tittel: Gbnr 1/811/0/4 - Tilleggsdokumentasjon til melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62321/2019 | Innsynskrav - Sak 2015/6094 - Gbnr 6/295 - Mur i grense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432789 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjell Haraldsen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68384/2019 | Innsynskrav - Gbnr 5/21 - Vei til Søre skorven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426695 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Lisa Tønnessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62320/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8693 Løpenr: 2019/67381 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Uttale - Bergens Sjøfartsmuseum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68362/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/1899, 2019/1898, 2019/2302 og 2019/2304 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426694 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jon Helge Mikkelsen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62319/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7861 Løpenr: 2018/64703 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Krav om retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432734 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68329/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5970 Løpenr: 2019/57146 Dokument tittel: Gbnr 12/1174, 1267 - Klage på arealoverføring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426693 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62318/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/8693 Løpenr: 2019/67381 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Uttale - Bergens Sjøfartsmuseum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432727 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68322/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/59237 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Vedlegg til klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426692 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62317/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2018/64703 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Krav om retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432726 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68321/2019 | Tilkobling V2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/414396 Type: Utgående brev | Avs/Mot: VA-Teknikk AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 50112/2019 | Svar - Innsynskrav - Regnskap VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/383146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 19028/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4984 Løpenr: 2019/64063 Dokument tittel: Gbnr 10/953 - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432725 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68320/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/4289 Løpenr: 2019/56942 Dokument tittel: Gbnr 12/471, 1407, 1767 - Ber om at rammesøknad behandles http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62315/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4437 - Frivilligsentralen - Revisjon vedtekter og mandat frivilligforum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432621 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68216/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/510 Løpenr: 2019/50817 Dokument tittel: Gbnr 10/30 - Korrespondanse vedrørende foreløpig tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426689 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62314/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3676 Løpenr: 2019/64423 Dokument tittel: Kleppestøplanen som finansieringsmulighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432619 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68214/2019 | Korrespondanse - Trekkerør, kum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/414388 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 50104/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Byggetillatelser i sak 2013/7564 og 2015/1110 og evt. andre byggetillatelser på gbnr 21/594 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62313/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6610 Løpenr: 2019/63747 Dokument tittel: Tilbakemelding på Gbnr 12/1188 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432589 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 27.11.2019 | RegistryNumber: 68184/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/60524 Dokument tittel: Innsynskrav - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62312/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3676 Løpenr: 2019/64423 Dokument tittel: Kleppestøplanen som finansieringsmulighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68109/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Alle saker vedrørende gbnr 14/ 448 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62311/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/4487-5 - Gbnr 12/356, 662 - Tilbakemelding - Forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426685 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62310/2019 | Innsynskrav - 2017/8664, 2019/7049 , 2019/4437 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432483 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68078/2019 | Svar - Innsynskrav - Ferdigattest sak 2016/6715 - Gbnr 17/231 - Vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendområdgivning AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62309/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6533 Løpenr: 2019/64327 Dokument tittel: Tilbakemelding på Gbnr 12/126 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432453 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68048/2019 | Svar - Innsynskrav - Flytebrygge gbnr 14/105 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426683 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62308/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6610 Løpenr: 2019/63747 Dokument tittel: Tilbakemelding på Gbnr 12/1188 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68044/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2016/6856 - Gbnr 15/440 - Oppføring av fritidsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426682 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tor Solheim | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62307/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2000/1648 - Dokumetid 20530518 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432423 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Tveit | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68018/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/4628-3 - Gbnr 13/440 Svar på ny søknad om utvidet bruk av eksisterende avkjørsel til kommunal veg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Byggprosjekt AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62306/2019 | Svar - Innsynskrav - 2017/8664 Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 1 - Dokumenter etter 11.11.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68014/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - sak 2018/9298 og 2019/5340 - Klage på vannkvalitet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Forbrukerrådet | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62271/2019 | Innsynskrav - 2017/8664 Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 1 - Dokumenter etter 11.11.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432417 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 68012/2019 | Svar på innsynskrav - Dokumentasjon - Regnskapsbilag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426643 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62268/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 Løpenr: 2019/66311 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Svar på forespørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432386 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67981/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - All korrespondanse vedrørende gbnr 10/5 og 10/317 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426642 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Reidar Andreassen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62267/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6848 Løpenr: 2019/67339 Dokument tittel: Krav om lovlighetskontroll - datert 30.oktober http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432376 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67971/2019 | Innsynskrav - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/4628 Løpenr: 2013/29381 Dokument tittel: Gbnr 13/440 - Uttale til søknad om utvidet bruk av avkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426637 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Byggprosjekt AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62262/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/3398 Løpenr: 2019/67177 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Klage på faktura http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432375 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67970/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/2118 Løpenr: 2019/61199 Dokument tittel: Ressursbruk innsynsbegjæringer - Areal og samfunn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432373 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67968/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5963 Løpenr: 2018/11458 Dokument tittel: Gbnr 10/924 - Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426588 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sveinar Rødne | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62213/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7861 Løpenr: 2019/67254 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Klage på avslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67966/2019 | Innsynskrav - 2018/8473, 2017/4679 - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrpdgivning | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62193/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/7333 Løpenr: 2019/64763 Dokument tittel: Gbnr 4/197 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432370 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67965/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6689 Løpenr: 2019/60444 Dokument tittel: Gbnr 19/123 - Forespørsel om tillatelse til sikring av kaifront http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426566 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62191/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/4473 Løpenr: 2019/67046 Dokument tittel: Gbnr 5/660/0/1 - Redegjør for ansvarsrettsområder http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432368 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67963/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7787 Løpenr: 2019/60098 Dokument tittel: Gbnr 7/87 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426565 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62190/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3181 Løpenr: 2019/66960 Dokument tittel: Gbnr 15/457, 633, 638 - Ber om status for sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67962/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8693 Løpenr: 2019/55633 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426562 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62187/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/1451 Løpenr: 2019/67255 Dokument tittel: Gbnr 10/102, 584 - Kopi - Godkjenning av kryss fra Lønvarden på Fv 212 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432366 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67961/2019 | Innsynskrav - Gbnr 21/4 - Felt B1-B2 - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62186/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6848 Løpenr: 2019/67339 Dokument tittel: Krav om lovlighetskontroll - datert 30.oktober http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67960/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/649 Løpenr: 2019/59769 Dokument tittel: Gbnr 14/352 - Stiller spørsmål til utstedt midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426560 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62185/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7235 Løpenr: 2019/66158 Dokument tittel: Gbnr 12/166, 385 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432363 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67958/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5754 Løpenr: 2019/59907 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Svar på henvendelse om endringssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426559 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62184/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2513 Løpenr: 2019/65774 Dokument tittel: Gbnr 10/774 - Svar på forespørsel om krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432360 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67955/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5754 Løpenr: 2019/59883 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Svar på henvendelse om byggestopp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426558 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62183/2019 | Innsynskrav - Gbnr 7/53 - Byggesak - Sak 2013/1150 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432359 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67954/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5754 Løpenr: 2019/59459 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426556 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62181/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2513 Løpenr: 2019/65068 Dokument tittel: Gbnr 10/774 - Forespørsel om krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67952/2019 | Ber om svar/innsyn - Dokumentasjon - Regnskapsbilag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425428 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61053/2019 | Innsynskrav - Oversikt over kommunale stillinger for kommunens leger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432356 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stig-André Normann | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67951/2019 | Innsynskrav - Gbnr 12/1792 - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426544 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgiving | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62169/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7340 Løpenr: 2019/67028 Dokument tittel: Gbnr 14/80 - Søknad om utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67950/2019 | Innsynskrav - innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62168/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/3740 Løpenr: 2019/63249 Dokument tittel: Krav om betaling av årsgebyr for offentlig avløp - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432354 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67949/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5963 Løpenr: 2018/11458 Dokument tittel: Gbnr 10/924 - Søknad om igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426531 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Sveinar Rødne | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62156/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/967 - Gbnr 6/19, 1204, 1205 - Signert - Krav om lovlighetskontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432352 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67947/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5522 Løpenr: 2019/60878 Dokument tittel: Gbnr 34/25 - Bekymringsmelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426468 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62093/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3398 Løpenr: 2019/65884 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Signert - Krav om lovlighetskontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67946/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7861 Løpenr: 2019/60642 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Uttale - Styret i veilaget Fellesvei Søre Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426467 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62092/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/53 - Vannprøver - Kleppe vannverk - 2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432347 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Strømsnes | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67942/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6367 Løpenr: 2019/59549 Dokument tittel: Gbnr 10/584, 514, 268 - Oversending for uttale til søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426464 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62089/2019 | Innsynskrav - Gbnr 12/0 - Forhåndsvarsel om tilknytning til privat avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Grethe Blindheim | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67921/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/913 Løpenr: 2019/60395 Dokument tittel: Gbnr 14/352/0/17-24 - Bygg 3 - Foreløpig tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426463 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62088/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 Løpenr: 2019/67066 Dokument tittel: Svar - Innsynskrav - Ber om utfyllende svar om arkiv - Flytebrygge gbnr 14/105 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67920/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/911 Løpenr: 2019/59778 Dokument tittel: Gbnr 14/352/0/1-8 - Bygg 1 - Stiller spørsmål til utstedt midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62085/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6913 Løpenr: 2019/67066 Dokument tittel: Svar - Innsynskrav - Ber om utfyllende svar om arkiv - Flytebrygge gbnr 14/105 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67919/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 Løpenr: 2019/60529 Dokument tittel: Svar oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/515 - Sak 2016/6853 og 2013/1591 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426457 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62082/2019 | Innsynskrav - Vannprøver - Kleppevannvek http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432310 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Erik Strømsnes | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67905/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6362 Løpenr: 2019/59784 Dokument tittel: Gbnr 18/292, 360 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62076/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/67254 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Klage på avslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67892/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6687 Løpenr: 2019/59637 Dokument tittel: Gbnr 4/2 - Uttale - FV 563 til eiendommen - Søknad om endra eller utvida bruk av avkøyrsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426450 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62075/2019 | Innsynskrav - Sakslister fra kommunestyrets møter 2009 - 2013 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432296 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Universitetet i Oslo | Journaldato: 26.11.2019 | RegistryNumber: 67891/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7571 - Journalpost 10 - Prosjektplan KS investeringer teknisk - Mottagere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BETONMAST BERGEN AS | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62073/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4066 Gbnr 24/11 - Ber om utsatt frist - Forhåndsvarsel om pålegg og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67778/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5971 Løpenr: 2019/60803 Dokument tittel: Gbnr 10/833 - Bekreftelse på utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62071/2019 | Innsynskrav - Løpenr 67028/2019 og 66595/2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432162 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67757/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3850 Løpenr: 2019/58073 Dokument tittel: Gbnr 13/599 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62069/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3302 Løpenr: 2019/65815 Dokument tittel: Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432157 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67752/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3850 Løpenr: 2019/58006 Dokument tittel: Gbnr 13/599 - Reviderte tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62068/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2019/65068 Dokument tittel: Gbnr 10/774 - Forespørsel om krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432152 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67747/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/2118 Løpenr: 2019/59717 Dokument tittel: Rapportering til UTM 3.kv.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62067/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2019/65774 Dokument tittel: Gbnr 10/774 - Svar på forespørsel om krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432148 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67743/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5890 Løpenr: 2019/60726 Dokument tittel: Dagsorden for formøtet 30.10.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62065/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/7327 Løpenr: 2019/65379 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432146 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67741/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6417 Løpenr: 2019/60334 Dokument tittel: Gbnr 10/66 - Tilbakemelding på henvendelse om bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62064/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3739 Løpenr: 2019/66311 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Svar på forespørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432144 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67739/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2019/4362 Løpenr: 2019/60914 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62063/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4984 Løpenr: 2019/64063 Dokument tittel: Gbnr 10/953 - Mur http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432142 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67737/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak : 2019/4362 Løpenr: 2019/60914 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62062/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/7333 Løpenr: 2019/64763 Dokument tittel: Gbnr 4/197 - Stoppordre http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432136 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67731/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/1708 Løpenr: 2019/58292 Dokument tittel: Gbnr 24/126 - Forespørsel om igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62061/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/2885 Løpenr: 2019/58645 Dokument tittel: Gbnr 10/842 - Bekrefter at fasaden bygges som omsøkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432134 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67729/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5698 Løpenr: 2019/58598 Dokument tittel: Gbnr 11/71 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426433 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62058/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/5222 Løpenr: 2019/65446 Dokument tittel: Gbnr 21/676 - Manglende brukstillatelse/ ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432131 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67726/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7637 Løpenr: 2019/58649 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Svar på henvendelser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426432 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62057/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/2885 Løpenr: 2019/58645 Dokument tittel: Gbnr 10/842 - Bekrefter at fasaden bygges som omsøkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432130 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67725/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8693 Løpenr: 2019/60649 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Oversendelse av dispensasjon for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62056/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/7327 Løpenr: 2019/65379 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Manglende brukstillatelse/ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432128 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67723/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5157 Løpenr: 2019/60979 Dokument tittel: Gbnr 4/1006 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62055/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/5222 Løpenr: 2019/65446 Dokument tittel: Gbnr 21/676 - Manglende brukstillatelse/ ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432125 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67720/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5014 Løpenr: 2014/41554 Dokument tittel: Gbnr 4/53 - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Hamar kommune | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62054/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7072 Løpenr: 2019/51273 Dokument tittel: Gbnr 19/336 - Rapport - tilsyn med avløpsanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432123 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67718/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3737 Løpenr: 2019/60827 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62052/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2019/66557 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432122 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67717/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4049 Løpenr: 2018/53176 Dokument tittel: Plan 503 - Merknader - Mona Løchen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian Misje | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62046/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 Løpenr: 2019/66975 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5891 - Gbnr 21/574 - MUA krav i kommuneplanen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432119 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67714/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/60642 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Uttale - Styret i veilaget Fellesvei Søre Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426413 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62038/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6913 Løpenr: 2019/66975 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5891 - Gbnr 21/574 - MUA krav i kommuneplanen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67713/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/60642 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Uttale - Styret i veilaget Fellesvei Søre Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426412 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Akersolutions | Journaldato: 31.10.2019 | RegistryNumber: 62037/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/3181 Løpenr: 2019/66960 Dokument tittel: Gbnr 15/457, 633, 638 - Ber om status for sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67712/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6016 Løpenr: 2019/54556 Dokument tittel: Gbnr 19/112 - Ber om fritak for feieavgift http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426407 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62032/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7235 Løpenr: 2019/66158 Dokument tittel: Gbnr 12/166, 385 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67710/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/27 Løpenr: 2019/59240 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426406 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62031/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7072 Løpenr: 2019/49565 Dokument tittel: Gbnr 19/336 - Varsel om tilsyn - privat avløpsanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67708/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/2848-3 - Gbnr 5/23 - Gjødselplan 2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426405 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62030/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7185 Løpenr: 2019/65768 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67706/2019 | Oversendelse av krav om innsyn - Internkontroll - Vann og avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426404 Type: Utgående brev | Avs/Mot: BA | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62029/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7185 Løpenr: 2019/65768 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Foreløpig svarbrev http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432110 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67705/2019 | Avslag - Innsynskrav - Sak: 2019/5514 Løpenr: 2019/56476 Dokument tittel: WebCruiter innstilling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426393 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johannes Dahl | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62018/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 Løpenr: 2019/66367 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2014/16992 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67704/2019 | Svar - Innsynskrav - Sak 2017/6721 - Gbnr 7/952 - Rivning av eksisterende bolig og oppføring av ny enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426392 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Øyvind Riise Larsson | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62017/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6913 Løpenr: 2019/66367 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2014/16992 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432108 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67703/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/101-2 - Bruk av beskyttet tittel uten autorisasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426391 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62016/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3302 Løpenr: 2019/65815 Dokument tittel: Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432104 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67699/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2017/8864-271 - Gbnr 14/4 - Tinglyste rettigheter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426390 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62015/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/66557 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432102 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67697/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6378 Løpenr: 2019/58097 Dokument tittel: Varsel om åpning av gjeldsforhandling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426389 Type: Utgående brev | Avs/Mot: 'Ragnar Remme' | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62014/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1960 Gbnr 8/1036 - Seksjonering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432098 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ferstad | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67693/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/5390 - Gbnr 1/811/0/1- Terrasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426387 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Åshild Vinje Høines | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62012/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 9/379 - Fradeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Espelid | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67662/2019 | Innsynskrav - Gbnr 9/379 - Fradeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Espelid | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67661/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6066 Løpenr: 2019/55094 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Atle Wikum | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 62010/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8693 Løpenr: 2019/66409 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432060 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67655/2019 | Innsynskrav - Gbnr 12/1759 - Innsyn i byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426373 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rambøll | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61998/2019 | Innsynskrav - Sak 2013/2544 - Alle inngående dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Raymond Nese | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67642/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/8693 Løpenr: 2019/60649 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Oversendelse av dispensasjon for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426367 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61992/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/2212 - Gbnr 15/442, 443 - Naust og brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432041 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67636/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5698 Løpenr: 2019/58598 Dokument tittel: Gbnr 11/71 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426363 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61988/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3676 Løpenr: 2019/32158 Dokument tittel: Kostnadsvurdering av Kleppestøplanen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432037 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67632/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58649 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Svar på henvendelser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61983/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5934 Løpenr: 2019/64089 Dokument tittel: Gbnr 4/639, 1295 - Dokumentet har mangler og kan ikke tinglyses http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432036 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67631/2019 | Innsynskrav - Gbnr 10/376 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426347 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61972/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4428 Løpenr: 2019/65900 Dokument tittel: Gbnr 19/64, 146 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67629/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/3737 Løpenr: 2019/60826 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Klage på gebyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426343 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61968/2019 | Innsynskrav - oppmålingssaken tilhørende gbnr 17/432, som er fradelt 17/23. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432032 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rolf Tveit | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67627/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/3737 Løpenr: 2019/60827 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426341 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61966/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3676 Løpenr: 2019/32158 Dokument tittel: Kostnadsvurdering av Kleppestøplanen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432030 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67625/2019 | Innsynskrav - Sak: 2014/5522 Løpenr: 2019/60878 Dokument tittel: Gbnr 34/25 - Bekymringsmelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61964/2019 | Tveit skole - Sanding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407343 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Sverre Jokstad m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43065/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3599 Løpenr: 2019/63843 Dokument tittel: Kopi - Utbetaling av midlertidig uførepensjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432029 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67624/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6417 Løpenr: 2019/60334 Dokument tittel: Gbnr 10/66 - Tilbakemelding på henvendelse om bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426335 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61960/2019 | Høyde på tidsbryter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407342 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Straume Elektriske A/S | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43064/2019 | Innsynskrav - Seksjonering - Gbnr 8/1036 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432028 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ferstad | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67623/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/2171 Løpenr: 2019/55383 Dokument tittel: Gbnr 15/157 - Oversender dokumentasjon på kostnader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426332 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61957/2019 | Tilbud fra Kinnarps AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407341 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43063/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/3737 Løpenr: 2019/66129 Dokument tittel: Gbnr 5/382 - Spørsmål til saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arvid Floen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67621/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/2171 Løpenr: 2019/53809 Dokument tittel: Gbnr 15/157 - Gjelder varsel om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61955/2019 | Lysavskjerming http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407340 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43062/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5970 Løpenr: 2019/65329 Dokument tittel: Gbnr 12/1174, 1267 - Svar på nabomerknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432025 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67620/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5971 Løpenr: 2019/60803 Dokument tittel: Gbnr 10/833 - Bekreftelse på utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426329 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61954/2019 | Gbnr 17/13 - VA Kollevågvegen - Dokumentasjon - Kommentarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407339 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43061/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5970 Løpenr: 2019/65975 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432024 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67619/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/1708 Løpenr: 2019/58292 Dokument tittel: Gbnr 24/126 - Forespørsel om igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426327 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61952/2019 | Gbnr 17/13 - Tveit skole - Vedrørende innkalling til overlevering VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407338 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Øyvind Andersen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43060/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7108 Løpenr: 2019/64559 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67618/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5157 Løpenr: 2019/60979 Dokument tittel: Gbnr 4/1006 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61949/2019 | Tveit skole - BH - Innkalling til overlevering VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407337 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Øyvind Andersen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43059/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7108 Løpenr: 2019/64559 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432022 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67617/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2019/60914 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426320 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61945/2019 | Tveit skole - BPL - Abonnement kostnader - Styring av snøsmelting bygg C http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407336 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Aiwel m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43058/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7072 Løpenr: 2019/51273 Dokument tittel: Gbnr 19/336 - Rapport - tilsyn med avløpsanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432021 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67616/2019 | Innsynskrav - Sak: 2014/5014 Løpenr: 2014/41554 Dokument tittel: Gbnr 4/53 - Forhåndsvarsel om tilbaketrekking av ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Hamar Kommune | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61943/2019 | 35216 - Tveit Skole - Sluk i BK A117 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407334 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43056/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7072 Løpenr: 2019/49565 Dokument tittel: Gbnr 19/336 - Varsel om tilsyn - privat avløpsanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432020 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67615/2019 | Innsynskrav - Innsyn saksnr. 2016/6856 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426124 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Solheim | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61749/2019 | 35216 - Tveit Skole - Tilførsel varmt- kaldtvann i bygg A plan 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407333 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43055/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/8693 Løpenr: 2019/66409 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432019 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67614/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/375 Løpenr: 2019/59857 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426123 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61748/2019 | Heve- og senk lydvegg - Mellom sene og flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407332 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43054/2019 | Svar innsyn - Sak: 2019/6549 Løpenr: 2019/65464 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Søknad om fritak fra pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67493/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/375 Løpenr: 2019/52970 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Foreløpig svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426122 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61747/2019 | 35216 - Tveit Skole - Sluker i garderobesone bygg A http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407331 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43053/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/48 - Gbnr 7/13, 932 - 8-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67488/2019 | Innsynskrav - Regnskapsbilag (dokumenter) - innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426120 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61745/2019 | Gbnr 17/13 - VA Kollevågvegen - Dokumentasjon - Kommentarer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407330 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43052/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/48 - Gbnr 7/13, 932 - 8-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431886 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Øvrebø | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67481/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58649 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Svar på henvendelser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61744/2019 | 35216 - Tveit Skole - Tilbud Lekeplassutstyr http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Lise Jakobsen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43051/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2680 - Gbnr 7/13, 932 - 6-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Øvrebø | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67477/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3850 Løpenr: 2019/58006 Dokument tittel: Gbnr 13/599 - Reviderte tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426118 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61743/2019 | 35216 - Tveit Skole - Tilførsel varmt- kaldtvann i bygg A plan 1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AOG m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43050/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2680 - Gbnr 7/13, 932 - 6-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431881 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67476/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3850 Løpenr: 2019/58073 Dokument tittel: Gbnr 13/599 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426117 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61742/2019 | Heve- og senk lydvegg - Mellom sene og flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407327 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43049/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5143 Gbnr 8/980/0/1-2 - Tomannsbolig - Journalpost 16 og 26 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67452/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/6367 Løpenr: 2019/59549 Dokument tittel: Gbnr 10/584, 514, 268 - Oversending for uttale til søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426116 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61741/2019 | Tveit - Utebod http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407326 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43048/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7292 - Gbnr 9/404 - Midlertidige brakkerigger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431852 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67447/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/60529 Dokument tittel: Svar oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/515 - Sak 2016/6853 og 2013/1591 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426115 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61740/2019 | Tilkomstvei kunstgressbane http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407325 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43047/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6453 - Gbnr 10/468 - Bruksendring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431828 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 22.11.2019 | RegistryNumber: 67423/2019 | Innsynskrav - Investeringsbudsjett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426114 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Betonmast Bergen AS | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61739/2019 | Drift av kunstgress Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407324 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Geirulf Mikkelsen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43046/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4201 - Gbnr 21/237 - Fritidsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431705 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AdvokatCompagniet DA | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67300/2019 | Innsynskrav - Sak: Løpenr: 2019/59266 Dokument tittel: Sen saksbehandling - Innsyn i avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426113 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.10.2019 | RegistryNumber: 61738/2019 | 35216 - Tveit Skole - Lås og beslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407323 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43045/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7350 - Gbnr 15/441 - Naust http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431681 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67276/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/649 Løpenr: 2019/59769 Dokument tittel: Gbnr 14/352 - Stiller spørsmål til utstedt midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426077 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61702/2019 | 35216 - Tveit Skole - Lås og beslag http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43044/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/6880 - Gbnr 21/574 - Seksjonering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431671 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67266/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6687 Løpenr: 2019/59637 Dokument tittel: Gbnr 4/2 - Uttale - FV 563 til eiendommen - Søknad om endra eller utvida bruk av avkøyrsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426076 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61701/2019 | 35216 - Tveit Skole - Mur 21 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407321 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43043/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5701 Løpenr: 2019/65387 Dokument tittel: Åpent brev til rådmannen - Gjelder kommunestyrets behandling av Grønebrekka (PS 1528/19) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67262/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/913 Løpenr: 2019/60395 Dokument tittel: Gbnr 14/352/0/17-24 - Bygg 3 - Foreløpig tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426075 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61700/2019 | 35216 - Tveit Skole - Mur 21 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43042/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6873 Løpenr: 2019/62009 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Søknad om fradeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431657 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Jakobsen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67252/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/2118 Løpenr: 2019/59717 Dokument tittel: Rapportering til UTM 3.kv.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61698/2019 | Heve- og senk lydvegg - Mellom sene og flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407319 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43041/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6047 Løpenr: 2019/64253 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431655 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67250/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6362 Løpenr: 2019/59784 Dokument tittel: Gbnr 18/292, 360 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426072 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61697/2019 | Tveit Skole - Tekniske avklaringer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407318 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43040/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/2118 Løpenr: 2019/61199 Dokument tittel: Ressursbruk innsynsbegjæringer - Areal og samfunn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431644 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67239/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/911 Løpenr: 2019/59778 Dokument tittel: Gbnr 14/352/0/1-8 - Bygg 1 - Stiller spørsmål til utstedt midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61694/2019 | Høyde plankegang http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407317 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43039/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3398 Løpenr: 2019/63674 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Kommentar til krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431634 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67229/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/2118 Løpenr: 2019/59717 Dokument tittel: Rapportering til UTM 3.kv.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426066 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61691/2019 | 35216 - Tveit Skole - Oppbygging betonggulv SFO http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407316 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43038/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/3398 Løpenr: 2019/63674 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Kommentar til krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431633 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67228/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/3048 Løpenr: 2019/59735 Dokument tittel: Gbnr 8/999 - Innsigelse og merknader http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426065 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61690/2019 | 35216 - Tveit skole - Ta oppbygging nedsanking http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407315 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43037/2019 | Innsynskrav - Sak 2005/159 - VANNTILFØRSEL HORSØY http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431622 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67217/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/5603 Løpenr: 2019/60585 Dokument tittel: Gbnr 19/32, 132 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426063 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61688/2019 | 35216 - Tveit skole - Ta oppbygging nedsanking http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407314 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43036/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6453 Løpenr: 2019/66002 Dokument tittel: Gbnr 10/468 - Samtykke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431621 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67216/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5890 Løpenr: 2019/60726 Dokument tittel: Dagsorden for formøtet 30.10.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61686/2019 | 35216 - Tveit skole - Ta oppbygging nedsanking http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407313 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43035/2019 | Innsynskrav - Gbnr 21/237 - Alle byggesaker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431618 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AdvokatCompagniet DA | | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67213/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5754 Løpenr: 2019/59907 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Svar på henvendelse om endringssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426053 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61678/2019 | Veggfarger og gulvbelegg bygg B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407312 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43034/2019 | Innsynskrav - Sak 2016/4473 - Gbnr 5/660/0/1- Tilbygg til bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431568 Type: Inngående brev | Avs/Mot: L Hus AS | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67163/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5754 Løpenr: 2019/59459 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61675/2019 | Endring kortleser bygg A og B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407311 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅF Advansia AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43033/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/303 Løpenr: 2019/65556 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Byggeplassen ved Hetlevikvegen 165 og billading http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431506 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67101/2019 | Innsynskrav Sak: 2017/5754 Løpenr: 2019/59907 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Svar på henvendelse om endringssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426048 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61673/2019 | Reklamasjon avvik Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Henning Skråmestø | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43032/2019 | Svar - Innsynskrav - Ber om utfyllende svar om arkiv - Flytebrygge gbnr 14/105 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431471 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67066/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5754 Løpenr: 2019/59883 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Svar på henvendelse om byggestopp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/426042 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61667/2019 | Opplæring kortproduksjon og ARX http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407309 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CERTEGO Norge | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43031/2019 | Innsynskrav - Sak 2014/848 og 2018/7350 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431469 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67064/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/58386 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Merknad til retting i matrikklen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425938 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61563/2019 | Kortproduksjon Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407308 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CERTEGO Norge | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43030/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/2960 Gbnr 7/406 - Rundetårnet - Utleie - Journalpost 1, 16, 17 og 21 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431465 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Sondre Emil Wikum | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67060/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/54773 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Orientering om utsendt informasjon til berørte naboer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61560/2019 | 35216 - Tveit Skole - Varmekabler plan U1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407307 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43029/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4354 Løpenr: 2019/62855 Dokument tittel: Regnskap spillemidler - Hetlevik fotballbane/klubbhus - Anlegg nr 19794 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431462 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67057/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/107 - Gbnr 21/526 - Davanger - Kart- og delingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425928 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Richard Kallestad | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61553/2019 | Kortproduksjon Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407306 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CERTEGO Norge | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43028/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7218 Løpenr: 2019/65700 Dokument tittel: Informasjon om overdraging av kontrakt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431460 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67055/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/37583 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425924 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61549/2019 | Tveit skole - BL - Pris på ekstra skohyller og benker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43027/2019 | Innsyn - Sak 2015/2212 Gbnr 15/442, 443 - Naust og brygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431449 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67044/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/6119-185 - Innsynskrav - 2017/1386: Svar på henvendelse fra grunneier http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425923 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61548/2019 | Tveit skole - BPL - Abonnement kostnader - Styring av snøsmelting bygg C http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407304 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Ronald Natås | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43026/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2018/5325 - Gbnr 8/1036/0/1 - Tilbygg til tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431448 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Magne Ferstad | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 67043/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/3579-11 - Ferdigstillelse av referat fra oppstartsmøte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425922 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61547/2019 | 35216 - Tveit Skole - Varmekabler plan U1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407303 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43025/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431385 Type: Utgående brev | Avs/Mot: AdvisorWest AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66980/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5382 Løpenr: 2019/58279 Dokument tittel: Tilbakemelding på spørsmål om pumpestasjon og vannkvalitet - Friluftsvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425921 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Thor Espen Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61546/2019 | Tveit skole - BPL - Abonnement kostnader - Styring av snøsmelting bygg C http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407302 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Ronald Natås | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43024/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5891 - Gbnr 21/574 - MUA krav i kommuneplanen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431380 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66975/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/5143-52 - Gbnr 8/980/0/1-2 - Tilleggsinformasjon og forespørsel om endring av tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425920 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61545/2019 | 35216 - Tveit Skole - Rev tegning yttervegg bygg A 13.03.19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407301 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43023/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3175 - Gbnr 23/4 - Kopi - Tilsyn med forsøpling - Varsel om befaring - Mulig brudd på forurensningsloven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431378 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66973/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/5143-51 - Gbnr 8/980/0/1-2 - Pålegg om retting, ferdigstillelse og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425919 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61544/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA solavskjerming http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407300 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43022/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/1142 - Gbnr 21/574 - Utslippstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431377 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66972/2019 | Innsynskrav - innsyn - Saksnr: 19/6644, 18/9298, 19/5927, 19/6340, 19/4487 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425760 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61385/2019 | 35216 - Tveit Skole - Varmekabler plan U1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407299 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43021/2019 | Innsynskrav sak 2018/9298 og 2019/5340 - Klage på vannkvalitet - Innsyn i kommunens saksbehandling av klagene http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431374 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Forbrukerrådet | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66969/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 19/6122 - Offentlig søkerliste - Rektor - Strusshamn skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61383/2019 | Opplæring kortproduksjon og ARX http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407298 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CERTEGO Norge | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43020/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4132 Løpenr: 2019/65794 Dokument tittel: Plan 413 - Marikoven kai og næringsområde - Reguleringsplan for 2. gangs behandling - Svar til merknad november 2019 fra beboere i Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431372 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66967/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7787 Løpenr: 2019/60098 Dokument tittel: Gbnr 7/87 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425757 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61382/2019 | Nødlys bygg A http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407297 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Straume Elektriske A/S m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43019/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4132 Løpenr: 2019/65794 Dokument tittel: Plan 413 - Marikoven kai og næringsområde - Reguleringsplan for 2. gangs behandling - Svar til merknad november 2019 fra beboere i Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431371 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66966/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/4049 Løpenr: 2018/53176 Dokument tittel: Plan 503 - Merknader - Mona Løchen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425756 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Stian Misje | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61381/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA innfesting vegg akse A7-A8 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407296 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43018/2019 | Avslag innsyn - Forhandlingene som gjelder infrastrukturtiltak i Hillerhagen - Plan 334 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431368 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66963/2019 | Innsynskrav - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425755 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61380/2019 | Brøyting og salting parkering Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407295 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43017/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3152 - Gbnr 10/910 – Felt B11 - Kommentar til krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431367 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66962/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/5184 - Løpenr 57829/2019 - Forurensning i Skiftesvik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61374/2019 | Åpningstider dører bygg C http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407294 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CERTEGO Norge m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43016/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3398 - Gbnr 10/46 - Kommentar til krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431364 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66959/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/5726-21 - Gbnr 37/7, 27, 45 - Rapport fra befaring 29.4.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425748 Type: Utgående brev | Avs/Mot: IF skadeforskikring | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61373/2019 | Persienner http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407293 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43015/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1217 - Gbnr 9/388 - Rubbhall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431362 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66957/2019 | Innsynskrav - Gnr 3 - Innsyn i eiendomsmappe http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425733 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatkompaniet DA | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61358/2019 | BIM - Samtale om Kleppestø og Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407292 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43014/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5545 - Gbnr 13/13 - Uttalelse til søknad om oppføring av naust og kai med flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431359 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66954/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/9298 - Gbnr 10/745/0/18 - Svar på klage på vannavgift http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425728 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61353/2019 | Rømningsplaner bygg C http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407291 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43013/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/5471 - Journalpost 10 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431357 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Bergens Tidende | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66952/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6523 Løpenr: 2019/58768 Dokument tittel: GBnr 39/16, 83, 84 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61348/2019 | Forslag utebod leker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407290 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43012/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/334 Løpenr: 2019/46896 Dokument tittel: Jordskiftesak 18-168895RFA-JBER - Registrering i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431356 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66951/2019 | Innsynskrav - Gnr 20 - Molo - Ramsøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Helgesen Jussnett | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61346/2019 | Forslag utebod leker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407289 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43011/2019 | Insynskrav- Diverse dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431355 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66950/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/60524 Dokument tittel: Innsynskrav - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425718 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61343/2019 | Opplæring adgangskort m.m. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407288 Type: Utgående brev | Avs/Mot: CERTEGO Norge | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43010/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 Løpenr: 2019/63883 Dokument tittel: Tilbakemelding - Innsyn - Regnskap fra 2001 og kart http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431351 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66946/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6689 Løpenr: 2019/60444 Dokument tittel: Gbnr 19/123 - Forespørsel om tillatelse til sikring av kaifront http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425715 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61340/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA vegg/himling bygg B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407287 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43009/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/4132 Løpenr: 2019/65794 Dokument tittel: Plan 413 - Marikoven kai og næringsområde - Reguleringsplan for 2. gangs behandling - Svar til merknad november 2019 fra beboere i Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431345 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66940/2019 | Innsynskrav - Austre Vardane 64, 5306 Erdal Gnr 4 Bnr 19 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor-Inge Måkestad | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61337/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA panel på vegg og spikerslag for vegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407286 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43008/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1311 - Gbnr 21/574 - Fradeling av grunneiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431344 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66939/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/2558 Løpenr: 2019/59451 Dokument tittel: Ny påminnelse - Undersøkelse - Sen saksbehandling - Innsyn i avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425691 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61316/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA001.25 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407285 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 43007/2019 | Innsyn dokumenter vedrørende Kinnavegen 9B og sameiet Kinnavegen 9 - Gbnr 21/574 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431339 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arnt H. Vermedal | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66934/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/77 og 05/556 - Gbnr 20/329 - VVA-, Kabelanlegg, Kai - Hyttefelt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425690 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61315/2019 | 35216 - Tveit Skole - Rampe opp til plankeskog http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407268 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42990/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/3398 Løpenr: 2019/65884 Dokument tittel: Gbnr 10/46 - Signert - Krav om lovlighetskontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431338 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66933/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/56509 Dokument tittel: Purring - Innsynskrav i byggesak 2014/77 og 05/556 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425688 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61313/2019 | Tveit Skole - Diverse tilleggsarbeider - Flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407267 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42989/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4428 Løpenr: 2019/65900 Dokument tittel: Gbnr 19/64, 146 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431337 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66932/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 19/6341 - Løpenr: 57440/2019 - Gbnr 15/580 - Salg av eiendom - Askøy Byggsenter AS konkursbo http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425687 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61312/2019 | Gbnr 17/13 - VA Tveit skole - Utbedring av avvik forankring vannledning - Tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407266 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Øyvind Andersen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42988/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7218 Løpenr: 2019/65700 Dokument tittel: Informasjon om overdraging av kontrakt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431336 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66931/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/3985 nr. 146 - Plan 368 - Askøyparken - Behandling med tanke på utleggelse til nytt offentlig ettersyn og høring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425686 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61311/2019 | Tveit Skole - Diverse tilleggsarbeider - Flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407264 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MINDE SNEKKERI a/s m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42986/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/4354 Løpenr: 2019/62855 Dokument tittel: Regnskap spillemidler - Hetlevik fotballbane/klubbhus - Anlegg nr 19794 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431333 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66928/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - Sak: 2019/1899 Løpenr: 2019/57721 Dokument tittel: Gbnr 12/513 - Klage på vedtak om pålegg om tilkobling til kommunal avløsledning - Jan Helge Mikkelsen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425684 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61309/2019 | Tveit skole - BL - Tørrkjølefunksjon slår inn når det ikke er behov http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407263 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42985/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/303 Løpenr: 2019/65556 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Byggeplassen ved Hetlevikvegen 165 og billading http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431331 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66926/2019 | Innsynskrav - innsyn etter Offentleglova - Tilgangskoder og enheter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425675 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mimesbronn - Nor P. Batch | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61300/2019 | Ventilasjonsrist i skap http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407262 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42984/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5701 Løpenr: 2019/65387 Dokument tittel: Åpent brev til rådmannen - Gjelder kommunestyrets behandling av Grønebrekka (PS 1528/19) http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431330 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66925/2019 | Innsynskrav - innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425665 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61290/2019 | Plassering av resterende sykkelstativ ved bygg A og B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407257 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42979/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6248 Løpenr: 2019/65623 Dokument tittel: Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik - Bergensområdet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431329 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK Hordaland | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66924/2019 | Innsynskrav Sak: 2018/6782 Løpenr: 2019/59281 Dokument tittel: Gbnr 15/189 - Arkivering av ufullstendig søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425662 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bjarte Hopland | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61287/2019 | Utbedring av avvik forankring vannledning Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407255 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Øyvind Andersen | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42977/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6248 Løpenr: 2019/65623 Dokument tittel: Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik - Bergensområdet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431328 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66923/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/2558 Løpenr: 2019/59451 Dokument tittel: Ny påminnelse - Undersøkelse - Sen saksbehandling - Innsyn i avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425654 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61279/2019 | Tveit skole - BL - Tørrkjølefunksjon slår inn når det ikke er behov http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407254 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅF Advansia AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42976/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/6248 Løpenr: 2019/65623 Dokument tittel: Oppfølging av regjeringa sitt bompengeforlik - Bergensområdet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431326 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66921/2019 | Innsynskrav - Ønske om innsyn i byggesaker - 2017/4057, 2017/4059, 2017/4061 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425645 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tor Atle Drønen | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61270/2019 | Tveit skole - BL - Tørrkjølefunksjon slår inn når det ikke er behov http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407253 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42975/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7193 Løpenr: 2019/65568 Dokument tittel: Tilsynsrapport og varsel om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431324 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66919/2019 | Innsynkrav - Sak: 2017/6523 Løpenr: 2019/58768 Dokument tittel: GBnr 39/16, 83, 84 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425639 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61264/2019 | Klatrenett og klatrevegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407252 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42974/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7193 Løpenr: 2019/65568 Dokument tittel: Tilsynsrapport og varsel om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431322 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66917/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6116 Løpenr: 2019/57202 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Ber kommunen vurdere oppfølging av rivningsmasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425458 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61083/2019 | Utbedring av avvik forankrig vann ledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407251 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅF Engineering | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42973/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5686 Løpenr: 2019/65886 Dokument tittel: Innspill - Nedleggelse av Frisklivsentralen - Gruppen 67 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431320 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66915/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Ssk 2018/7861 - Gbnr 12/67 - Retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425451 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ADVOKATFIRMAET KYRRE ANS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61076/2019 | Utbedring av avvik forankrig vann ledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407250 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42972/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5686 Løpenr: 2019/65886 Dokument tittel: Innspill - Nedleggelse av Frisklivsentralen - Gruppen 67 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431319 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66914/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/6170 - Innkjøp - ROS-analyse - Forebyggende- og beredskapsanalyse - Anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425446 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Safetec | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61071/2019 | Tveit - BH-Forslag vedrørende kompensasjon fremdriftsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407249 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42971/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/4132 Løpenr: 2019/65794 Dokument tittel: Plan 413 - Marikoven kai og næringsområde - Reguleringsplan for 2. gangs behandling - Svar til merknad november 2019 fra beboere i Marikoven http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431318 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66913/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/56993 Dokument tittel: Foreløpig svar - Bestilling av innsyn - Alt vedrørende gbnr 10/515 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425444 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61069/2019 | Utbedring av avvik forankrig vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407248 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42970/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5662 - Gbnr 9/404 - Midlertidig brakkerigg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431310 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66905/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/56991 Dokument tittel: Bestilling av innsyn - Alt vedrørende gbnr 10/515 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425443 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61068/2019 | Loftet på Tveit - Rengjøre ventilasjonsdeler og remontere http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407247 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42969/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5423 - Gbnr 9/404 - Brakker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431305 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66900/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2019/6170 Innkjøp - ROS-analyse - Forebyggende- og beredskapsanalyse - Anskaffelsesprotokoll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425442 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norconsult | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61067/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA tavle tilfluktsrom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407246 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42968/2019 | innsynskrav- Gbnr 9/404 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Harris Advokatfirma AS | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66899/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/1987 Løpenr: 2019/57408 Dokument tittel: Melding om avholdt fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425441 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61066/2019 | TA11 - Ber om svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407245 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 13.12.2019 | RegistryNumber: 42967/2019 | Klage - Avslag innsyn - 2019/3599 Løpenr: 2019/63843 Dokument tittel: Kopi - Utbetaling av midlertidig uførepensjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431295 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66890/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2013/2001 - Gbnr 29/333/0/1-4 - Firemannsbolig med frittliggende boder http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425440 Type: Utgående brev | Avs/Mot: EIENDOMSMEGLER VEST AS | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61065/2019 | Tveit Skole - Diverse tilleggsarbeider - Flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407244 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MINDE SNEKKERI a/s m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42966/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/5325 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431293 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Magne Ferstad | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66888/2019 | Foreløpig svar - Innsynskrav - Gbnr 14/4 - Tinglyste rettigheter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425439 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61064/2019 | Tveit skole - BL - Bygg A og B - Kostnadskonsekvens eksisterende dører http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407243 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42965/2019 | Innsynskrav Sak 2016/5471 - Gbnr 7/33 - Forespørsel om stenging av vann- og avløp og stopp av avgifter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431287 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Bergens Tidende | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66882/2019 | Svar på dokumentbestilling - Vedtak og protokoll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425438 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61063/2019 | Oversiktbilde Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407242 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Lise Jakobsen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42964/2019 | Innsynskrav - Gbnr 12/571, 600, 1200 - VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431281 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ina Therese Vetås | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66876/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/56487 Dokument tittel: Innsynskrav - Alle dokumenter i sak 2015/8014 - Gbnr 19/97 - Rive hytte - Ny bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425437 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61062/2019 | Tveit skole - Bygg B - Bytte av vindu http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407241 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42963/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7193 - Tilsynsrapport og varsel om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431095 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK Hordaland | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66690/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innsynskrav - sak 2019/1768 - Løpenr 54245/2019 - Gbnr 14/106 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425436 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61061/2019 | Tveit skole - BL - Bygg A og B - Kostnadskonsekvens eksisterende dører http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407240 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42962/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6549 Løpenr: 2019/65464 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Søknad om fritak fra pålegg om tilknytning til offentlig avløpsledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431073 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jørgensen, Atle | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66668/2019 | Innsynskrav - Gbnr 14/4 - Tinglyste rettigheter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425405 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 61030/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA himling under takoverbygg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407239 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42961/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7198-1 - Planlagt tilsynskampanje med solarier i 2020 er utsatt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NRK Hordaland | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66667/2019 | Innsynskrav - Gbnr 12/513, 579, 278, 230 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425297 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan Helge Mikkelsen | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 60922/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA himling Grupperom A010 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407238 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42960/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5545 Løpenr: 2019/64967 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Uttale fra Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431067 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tom Strømberg | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66662/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/2382 Løpenr: 2019/32097 Dokument tittel: Gbnr 12/476 - Forhåndsvarsel om vedtak - Ulovliggjøring av utslipp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rudi Skånvik | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 60861/2019 | 35216 - Tveit Skole - TA himling under mesanin http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407237 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42959/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/5185 Løpenr: 2019/65689 Dokument tittel: Gbnr 12/1192, 1595 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431062 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66657/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/2382 Løpenr: 2017/60814 Dokument tittel: Gbnr 12/476 - Forurensning fra avløpsanlegg - Vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rudi Skånvik | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 60860/2019 | Kommentar fra næmeste nabo - Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407236 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42958/2019 | Tilsynskrav - Løpenr 65623/2019, 65656/2019 og 65568/2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431050 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NRK Hordaland | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66645/2019 | Tilbakemelding på Innsynskrav - Gnr 19 Holmavegen 38 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425186 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Roald Indrevær | Journaldato: 25.10.2019 | RegistryNumber: 60811/2019 | Banene på Tveit / uønsket hendelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407235 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42957/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/5185 Løpenr: 2019/65689 Dokument tittel: Gbnr 12/1192, 1595 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431047 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66642/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2558 Løpenr: 2019/59451 Dokument tittel: Ny påminnelse - Undersøkelse - Sen saksbehandling - Innsyn i avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60778/2019 | Svar - Leverandør av gjerdet - Næmeste nabo Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407234 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian og Stine Øen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42956/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6920 Løpenr: 2019/64199 Dokument tittel: Gbnr 14/105 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431039 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66634/2019 | Bestilling av innsyn i byggesak gbnr 7/901 - sak 2013/2986 - Sameiet Kleppestø Terrasse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425151 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokat Erik Jønsson | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60776/2019 | Fotballbane Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407233 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42955/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6920 Løpenr: 2019/64199 Dokument tittel: Gbnr 14/105 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431037 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66632/2019 | Innsynskrav - Vedr. salg av Rostaliene 48, gnr. 14, bnr. 448 i Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425131 Type: Inngående brev | Avs/Mot: EiendomsMegler 1 | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60756/2019 | 35216 - Tveit Skole - Pris lysmast ved gamle brakkerigg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407232 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42954/2019 | Innsynsbegjæring - dokumentene/korrespondansen vedrørende disse forhandlingene, inkl. dokumentliste - Plan 334 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431035 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66630/2019 | Innsynskrav - Forespørsel om innsyn i søkerliste rektorstilling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60752/2019 | Tveit skole - Brann http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407231 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42953/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8441 - Gbnr 12/1792/0/9-16 - Leilighetsbygg- Felt C3 – Hus D - journalpost 4 og 7 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66589/2019 | Innsynskrav Sak: 2019/2558 Løpenr: 2019/59451 Dokument tittel: Ny påminnelse - Undersøkelse - Sen saksbehandling - Innsyn i avtale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425121 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60746/2019 | Brannkonsept Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407230 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Ronald Natås | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42952/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2 2016/1510 - Gbnr 12/1792/0/1-8- Leilighetsbygg - Felt C3 - Hus C - Jjournalpost 1 og 4 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66588/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/2628 Løpenr: 2019/47390 Dokument tittel: Gbnr 17/31 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60728/2019 | Svar på innsynsbegjæring - Budsjettvedtak - Infrastrukturtiltak innenfor Planområdet for Plan 334 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430965 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66560/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/2628 Løpenr: 2019/47390 Dokument tittel: Gbnr 17/31 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425067 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60692/2019 | Svar på henvendelse av 23.12.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/440626 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 10.01.2020 | RegistryNumber: 2473/2020 | Svar - Gartnerarbeid rundt tomt - Næmeste nabo Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407227 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Stian og Stine Øen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42949/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5805 Løpenr: 2019/61761 Dokument tittel: Gbnr 10/423 - Tillatelse til tiltak uten ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66556/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/48 Løpenr: 2019/54842 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Tillatelse til tiltak - 8-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425065 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60690/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7597 - Løpenr 71642/2019 - Påminnelse til Askøy kommune - Varsel om avslutning av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/440209 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 2056/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6116 Løpenr: 2019/64856 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Ber om avklaring for saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430960 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66555/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/740 Løpenr: 2019/54615 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Hus 23-24 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425064 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60689/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2121 - Løpenr 65201/2019 - Merknad - Status - Gbnr 12/1260 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/440207 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 09.01.2020 | RegistryNumber: 2054/2020 | 35216 - Tveit Skole - Kabelrenner i U1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407225 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42947/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/207 Løpenr: 2019/64240 Dokument tittel: Gbnr 12/458 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430959 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66554/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5754 Løpenr: 2019/55863 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Forespørsel om endringssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425053 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60678/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 1/677, 1/678 og 1/679 - Byggesak på naust http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438957 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 808/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA himling HcWc A007 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407224 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42946/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7121 Løpenr: 2019/64689 Dokument tittel: Spørsmål om revesperre på Askøybroen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430941 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66536/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/740 Løpenr: 2019/54615 Dokument tittel: Gbnr 17/242 - Hus 23-24 - Midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425051 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60676/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 7/328 - Søknader og godkjente tegninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438952 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 803/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA Himling vs Ventilasjonsrør plan U.1 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407223 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42945/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Alle ansatte ved Areal og Teknisk etter årets lønnsforhandlinger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430932 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66527/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5545 Løpenr: 2019/59282 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425047 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60672/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i Sak 2013/1591 - Løpenr 2019/72820 - Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438878 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 729/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA omfang av fjerning av belegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407222 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42944/2019 | registrert informasjon Gbnr 12/1204 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430871 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tobias Christoph Werler | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66466/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7269 Løpenr: 2019/58826 Dokument tittel: Gbnr 14/390/0/17 - Tilbakemelding på henvendelse om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425046 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60671/2019 | Svar - Innsynskrav - Antall fratredelser i Askøy kommune på grunn av aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 728/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA farge ventilasjonskanaler http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407220 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42942/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7758 Løpenr: 2019/36450 Dokument tittel: 3370 Utvidelse PLO Skogen - Bestilling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430925 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66520/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/48 Løpenr: 2019/54842 Dokument tittel: Gbnr 7/13, 932 - Tillatelse til tiltak - 8-mannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425039 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60664/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4065 - Løpenr 5073/2019 - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438875 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 726/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA veggbehandling A002 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407219 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42941/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4670 - Gbnr 14/444/0/8 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430917 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar jJvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66512/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/6412 Løpenr: 2019/58245 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425034 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60659/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/806 - Løpenr 6302/2019 - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438873 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 724/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA veggfarge bak skal A008 SFO http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407218 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42940/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6523 -Gbnr 39/16, 83, 84 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430916 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66511/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4941 Løpenr: 2019/59166 Dokument tittel: Gbnr 15/174 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425032 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60657/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1105 - Løpenr 9533/2019 - Svar - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438870 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 721/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA innkassing av rør fra kjøkken SFO http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407217 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42939/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/5186 - Jordskiftesak 18-081677REN-JBER - Gbnr 7/12, 53 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430915 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66510/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4455 Løpenr: 2019/58903 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425031 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60656/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/806 - Løpenr 6766/2019 - - Svar - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438867 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 718/2020 | Betongplate utebod kunstgress http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407216 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42938/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling løpeenr: 2019/64093 Dokument tittel: Varsel om gjennomføring av fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430913 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66508/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7269 Løpenr: 2019/58826 Dokument tittel: Gbnr 14/390/0/17 - Tilbakemelding på henvendelse om vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425029 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60654/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7907 - Løpenr 9544/2019 - Svar - Krav - Endring av stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438866 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 717/2020 | Fotballbane Tveit http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407215 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Cathrine Larsson-Fedde | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42937/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430912 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66507/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5754 Løpenr: 2019/55863 Dokument tittel: Gbnr 10/940 - Forespørsel om endringssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425026 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60651/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3013 - Løpenr 14493/2019 - Krav om endring av stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438865 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 716/2020 | Prosjekt 2140 - Tveit Skole [SVW-MATTERS.FID520050] http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407196 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42918/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 - Gbnr 14/4, 5, 17, 115 - Brygge og vei i Krokåsdalen - Del 2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430911 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66506/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5545 Løpenr: 2019/59293 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425023 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60648/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/8215 - Løpenr 8237/2019 - Svar - Krav - Endring av stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438864 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 715/2020 | Tilbud Lindbak AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407195 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Lise Jakobsen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42917/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6631 Løpenr: 2019/61513 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - Tilbakemelding på henvedelse om søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430910 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Indrelid | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66505/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5545 Løpenr: 2019/59282 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425022 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60647/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8075 -Løpenr 8181/2019 - Svar - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438863 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 714/2020 | 35216 - Tveit Skole - Varmekabler opp mot plankeskog http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407194 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅF Advansia AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42916/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6631 Løpenr: 2019/61132 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - Arkivering av ufullstendig søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430909 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Indrelid | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66504/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5545 Løpenr: 2019/59293 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425006 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60631/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8075- Løpenr 8181/2019 - Svar - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438861 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 712/2020 | Tveit skole - Foliering og skilting A- og B-bygget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407193 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Lise Jakobsen m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42915/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6631 Løpenr: 2019/60802 Dokument tittel: Gbnr 10/845 - Ber om at sak trekkes http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430908 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Petter Indrelid | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66503/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5545 Løpenr: 2019/59282 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Oversending av søknad for uttale http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425005 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60630/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/168 -Løpenr 8534/2019 - Svar - Krav - Endring av stillingskode og aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438858 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 709/2020 | Stikk for lys http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407192 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MINDE SNEKKERI a/s | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42914/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 5/71 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430897 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Claimslink | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66492/2019 | Innsynskrav - Oversendelse av dokumentbestilling. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425003 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60628/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2019/1768 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/420475 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 56157/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/96 - Løpenr 10777/2018 - Varsel om fratredelse som følge av aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438857 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 708/2020 | Tveit Skole - Diverse tilleggsarbeider - Flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407191 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42913/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/852 Gbnr 5/715/0/1-2 - Hus 1 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430895 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66490/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1066 Løpenr: 2019/57648 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60610/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2018/5467 Løpenr: 2019/50208 Dokument tittel: Gbnr 19/299 - Avvisning av søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/420472 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 17.10.2019 | RegistryNumber: 56154/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6612 - Løpenr 69772/2019 - Gbnr 4/1163 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438856 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 06.01.2020 | RegistryNumber: 707/2020 | Utomhus Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407190 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42912/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7065 Løpenr: 2018/57921 Dokument tittel: Gbnr 12/166, 385 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430894 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66489/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3947 Løpenr: 2019/54292 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424982 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna as | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60607/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7424 - Gbnr 11/1, 11 - Fradeling av grunneiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438502 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Havna AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 350/2020 | Riggplan utbedring VA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407189 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Lise Jakobsen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42911/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/1696 - Gbnr 5/715/0/3-4 - Hus 2 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430893 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66488/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5889 Løpenr: 2019/57894 Dokument tittel: Gbnr 13/421 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424980 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60605/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5970 - Løpenr 70262/2019 - Gbnr 12/1174, 1267 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438499 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 347/2020 | Ekstra stikk for lys i skap/innredning levert av Minde http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407188 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42910/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/6467 Gbnr 3/200 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430892 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66487/2019 | Svar dokumentbestilling i sak 139822014/3867-2 Gbnr 5/117,165,190 - Søknad om rammetillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424967 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordstrand Eiendomsgådgivning | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60592/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/4110 - Gbnr 37/98 - Registrering i matrikkelkartet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438495 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Skråmestø | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 343/2020 | 35216 - Tveit Skole - TA avtrekk kjøkken SFO http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407187 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42909/2019 | Innsynskrav - Gbnr 9/388 - Rubbhall - Sak 2013/1217 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430890 Type: Inngående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66485/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3508 - Løpenr 69361/2019 - Gbnr 19/299 - Søknad om fradeling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438494 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 342/2020 | 35216 - Tveit Skole - Pris bod gamle brakkerigg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407186 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Sverre Jokstad | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42908/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6116 Løpenr: 2019/64856 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Ber om avklaring for saken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430889 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66484/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8492 - Løpenr 60773/2019 - Oversending for behandling i kommunen - klage på vedtak - nye Erdal barneskole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438492 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 340/2020 | 35216 - Tveit Skole - Pris maling yttervegg Akse AA http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407185 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42907/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/5186 Løpenr: 2019/64827 Dokument tittel: Krav om matrikkelføring sak 18-081677REN-JBER Kleppestø http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430888 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66483/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5889 Løpenr: 2019/57894 Dokument tittel: Gbnr 13/421 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60546/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6042 - Løpenr 54779/2019 - Gbnr 19/125 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann og avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438490 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 338/2020 | Tveit skole - BH/VD - Revisjon av fremdrifstplan - vederlagsjustering http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407184 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42906/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7153 Løpenr: 2019/65081 Dokument tittel: Søknad - Skjenkebevilling - 26.12.2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430886 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66481/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2019/54292 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Haarberg | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60545/2019 | Avslag på innsynsbegjæring i sak 2013/9051 - Løpenr 44727/2019 - Søknad om fortsatt stilling etter oppnådd aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438431 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 279/2020 | Notat forankringer - Rev 01 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407183 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Øyvind Andersen | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42905/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/3319 Løpenr: 2019/65272 Dokument tittel: Forespørsel - Muligheter - Handel på Kleppestø kai http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430885 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66480/2019 | Svar oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 10/515 - Sak 2016/6853 og 2013/1591 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424904 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Sande | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60529/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak: 2019/4091 Smitteutbrudd 2019-Kleppe-Vannverk-Korrespondanse-Vest Politidistrikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/420082 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Erik Storebø | Journaldato: 18.10.2019 | RegistryNumber: 55765/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/7510 - Løpenr 70081/2019 - Gbnr 4/14 - Erklæring om bruksrett til vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438430 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 278/2020 | Utbedring av avvik forankrig vannledning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407182 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ÅF Engineering | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42904/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7174 Løpenr: 2019/65281 Dokument tittel: Forespørsel - Bruk av Askøy kommunes stolper http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430884 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66479/2019 | Innsynskrav - Oversendelse av dokumentbestilling. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424901 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60526/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Innkalling til samtale i forbindelse med aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438429 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 277/2020 | 35216 - Tveit Skole - Pris bod gamle brakkerigg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407181 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Sverre Jokstad | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42903/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2019/65279 Dokument tittel: Innsynskrav - Dokumentene som ligger til grunn for denne totalvurderingen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430883 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66478/2019 | Innsynskrav - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424899 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60524/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7820 - Løpenr 73064/2019 - Gbnr 21/18 - Informasjon - Tilbakemelding angående grenser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438428 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 276/2020 | Nytt dataskap bygg A http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407180 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42902/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/1154 Løpenr: 2019/60532 Dokument tittel: Klage - Åsebøvegen, Fromreidevegen og Herdlavegen - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430882 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66477/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling til interpellasjon Plan 271 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424898 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60523/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6091 - Løpenr 58689/2019 - Gbnr 19/185 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438427 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 275/2020 | Ventilasjonsrist i skap http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407179 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42901/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/1154 Løpenr: 2019/60532 Dokument tittel: Klage - Åsebøvegen, Fromreidevegen og Herdlavegen - Askøy kommune http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430881 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66476/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5970 Løpenr: 2019/57146 Dokument tittel: Gbnr 12/1174, 1267 - Klage på arealoverføring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424896 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60521/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8037 - Løpenr 53790/2019 - Gbnr 1/176 - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438425 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 273/2020 | Tveit skole - Foliering og skilting A- og B-bygget http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407173 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Lise Jakobsen m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42895/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 - Journalpost 184 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430880 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66475/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Tilbudskonkurranse - Overføring av råvann fra Askevann til Ingersvann http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424877 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60502/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8037 - Løpenr 52266/2019 - Gbnr 1/176 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438424 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 272/2020 | Tveit skole - Sluttrapport http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407172 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42894/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7138 Løpenr: 2019/65264 Dokument tittel: Tilbakemelding - Søknadsprosess - Fritak fra politiske verv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430879 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66474/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/59147 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Dokumentasjon oversendt Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60473/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8037 - Løpenr 50671/2019 - Gbnr 1/176 - Dispensasjonssøknad - uttale med bakgrunn i kulturminnehensyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438422 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 270/2020 | UAK UTF - Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407171 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42893/2019 | Innsynskrav - 66176/2019 og 2019/60411 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430878 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66473/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/5971 Løpenr: 2019/59237 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Vedlegg til klage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424846 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60471/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/8037 - Løpenr 52112/2019 - Oversendelse av dokumentbestilling i sak Gbnr 1/176 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438421 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 269/2020 | Innsynskrav - Sak: 2019/5545 Løpenr: 2019/64967 Dokument tittel: Gbnr 13/13 - Uttale fra Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430877 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Tom Strømberg | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66472/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/2382 Løpenr: 2019/32097 Dokument tittel: Gbnr 12/476 - Forhåndsvarsel om vedtak - Ulovliggjøring av utslipp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rudi Skånvik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60465/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5497 - Løpenr 49671/2019 - Gbnr 39/69 - Areal til hjortevald - Betingelser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438420 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 268/2020 | UAK UTF - Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407169 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42891/2019 | Svar - Innsynskrav, vedtak om skoleskyss - Farlig skolevei - Florvåg skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430850 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Anne Lise Synnevåg | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66445/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/2382 Løpenr: 2017/60814 Dokument tittel: Gbnr 12/476 - Forurensning fra avløpsanlegg - Vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Rudi Skånvik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60463/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/7327 - Løpenr 59583/2017 - Gbnr 21/383 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438419 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 267/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling 2019/5686 - Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430847 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66442/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4656 Løpenr: 2019/51064 Dokument tittel: Gbnr 4/1272/0/1 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424835 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nordstrand Eiendomsutvikling AS | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60460/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7575 - Løpenr 69187/2019 - Svar på forespørsel om reisestøtte for idrettsarrangement http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438418 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 266/2020 | Kniver for opplegg av limtre bygg B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407166 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42888/2019 | Avslag innsyn - 2019/3599 Løpenr: 2019/63843 Dokument tittel: Kopi - Utbetaling av midlertidig uførepensjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430846 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66441/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6388 Løpenr: 2019/58165 Dokument tittel: Melding om overvann - Ber om tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424804 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60429/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6091 Løpenr: 2019/58689 Dokument tittel: Gbnr 19/185 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438221 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 69/2020 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 12/1612 - Oversendelse av klagesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66437/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6387 Løpenr: 2019/58161 Dokument tittel: Plan 354 - Plandokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424803 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60428/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6612 Løpenr: 2019/69772 Dokument tittel: Gbnr 4/1163 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438220 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 68/2020 | Avvik 21 - Manglende bildedokumentasjon VK1 til VK2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407164 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42886/2019 | Innsynskrav - Løpenr 64413/2019, 61294/2019, 63631/2019, 63625/2019, 62333/2019, 57625/2019, 64095/2019 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430841 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66436/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak2019/20 Løpenr: 2019/46081 Dokument tittel: Innvilget tilskudd til oppstart av Veteraner Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424800 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60425/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/53790 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Uttale miljø og landbruk http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438219 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 67/2020 | Tveit Skole - Diverse tilleggsarbeider - Flerbrukshall http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407160 Type: Utgående brev | Avs/Mot: MINDE SNEKKERI a/s | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42882/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 14/298 - Pålegg om retting og ilegging av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430839 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66434/2019 | Avslag innsynskrav - Sak 2018/8671 Løpenr: 2019/57907 Dokument tittel: Bosetting av flyktninger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424779 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60404/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/52266 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438218 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 66/2020 | 35216 - Tveit Skole - Målsetting sponavsug http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407159 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rambøll AS m.fl. | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42881/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 20/22 - Varsel om pålegg og tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430838 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66433/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak Løpenr: 2019/58034 Dokument tittel: Plan for utflytting Myrane Kanvas-barnehage http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60398/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/52112 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Uttale - Fiskeridirektoratet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438207 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 55/2020 | Tveit skole - Endringssøknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407158 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Tegn3 AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42880/2019 | Innsynskrav - Gbnr 5/71 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Claimslink | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66426/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2019/58621 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar til UTM vedrørende melding om utsettelse av behandling av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424767 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60392/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/50671 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Dispensasjonssøknad - uttale med bakgrunn i kulturminnehensyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438203 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 51/2020 | Ferdigstillelse sluttdokumentasjon - VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407156 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42878/2019 | Innsynskrav - Gbnr 14/3, 14, 177 - VA - Ledninger - Sak 2019/2069 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430829 Type: Inngående brev | Avs/Mot: AdvisorWest AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66424/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/56787 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Tilbakemelding på merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424765 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60390/2019 | Innsynskrav - Gbnr 7/328 - Søknader og godkjente byggetegninger alle tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438202 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 50/2020 | Diverse ekstra arbeider http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407155 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42877/2019 | Innsynskrav - Søknader til BPA-ordningen fra 2015 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430824 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66419/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4430 Løpenr: 2019/46251 Dokument tittel: Gbnr 4/1006 - Vardane 27 - Bygging av mur ved kommunal vannledning - Avstandskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424761 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60386/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7820 Løpenr: 2019/73064 Dokument tittel: Gbnr 21/18 - Informasjon - Tilbakemelding angående grenser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438200 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Inge Torgersen | Journaldato: 02.01.2020 | RegistryNumber: 48/2020 | 35216 - Tveit Skole - Gjerder http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407154 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42876/2019 | Innsynskrav - Byggesøknader sak 2019/2680 og 2019/48 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430822 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorbjørn Øvrebø | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66417/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5976 Løpenr: 2019/57878 Dokument tittel: Gbnr 4/160, 607 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424759 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60384/2019 | Innsynskrav - Fratredelser ved aldersgrense m.m. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438127 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73654/2019 | Tveit skole - BL - Sertifikat kunstgress http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407153 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Sverre Jokstad | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42875/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7065 Løpenr: 2018/57921 Dokument tittel: Gbnr 12/166, 385 - Forhåndsvarsel om pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430821 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66416/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7787 Løpenr: 2019/55970 Dokument tittel: Gbnr 7/87 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424758 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60383/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/7327 Løpenr: 2017/59583 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438119 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73646/2019 | 35216 - Tveit Skole - Lys Grupperom A010 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407152 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42874/2019 | Innsynsønske - Prosjekt 2545 - sak 2019/5730 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430818 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marked HR prosjekt AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66413/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/432 Løpenr: 2019/58072 Dokument tittel: Gbnr 21/617 - Oversending av søknad om dispensasjon etter veglova http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424755 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60380/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1235 - Løpenr 47758/2019 - Gbnr 14/80 - Tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438117 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73644/2019 | Kortlesere bygg A og B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407151 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42873/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak Gbnr 12/1314 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430817 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66412/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5746 Løpenr: 2019/57804 Dokument tittel: Gbnr 7/667 - Tilbakemelding på forespørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424754 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60379/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3175 - Løpenr 71401/2019 - Kopi - Gbnr 23/4 - Tilsyn med forsøpling - Forhåndsvarsel om vedtak - Pålegg om opprydding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438116 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73643/2019 | 35216 - Tveit Skole - Fukt på gulv i rom A014, A015, A016 og A017 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407150 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42872/2019 | Innsynskrav - Gbnr 12/1314 - Varsel om tilknytning til offentlig avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430816 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66411/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5698 Løpenr: 2019/56704 Dokument tittel: Gbnr 11/71 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424752 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60377/2019 | Svar - Innsynskrav -Landbruksplan 2006-2010 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438115 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73642/2019 | Kortlesere bygg A og B http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407149 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42871/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/1273 Løpenr: 2019/56250 Dokument tittel: Plan 401 - Lønbo - Ber om uttale fra samferdsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430815 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66410/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6470 Løpenr: 2019/58682 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424750 Type: Utgående brev | Avs/Mot: oddvar juvik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60375/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3961 Løpenr 70582/2019 - Gbnr 17/7, 241, 242, 243 - Varsel om pålegg om ferdigstillelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438114 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mette Jakobsen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73641/2019 | 35216 - Tveit SKole - Tabell støpe forankring rør PVC http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407148 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42870/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5126 Løpenr: 2019/46214 Dokument tittel: Gbnr 30/54 - Svar på søknad om ny avkjørsel mot kommunal vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430813 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66408/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6470 Løpenr: 2019/58682 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424749 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60374/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/7327 - Løpenr 38480/2019 - Gbnr 21/383 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438113 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73640/2019 | Påstøp grus ved bygg A og mellombygg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/407147 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Veidekke Entreprenør AS | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 42869/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/4246 Løpenr: 2019/65322 Dokument tittel: Beslutning om tvangssalg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430810 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66405/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/5736 Løpenr: 2019/58299 Dokument tittel: Gbnr 19/125 - Tilleggsinformasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424747 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60372/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3505 - Løpenr 69580/2019 - Lovlighetskontroll - Oversendelsesskriv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438112 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73639/2019 | Innsynskrav - Sak 2017/6523 - Gbnr 39/16, 83, 84 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430808 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kjetil Gulbrandsøy | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66403/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 Løpenr: 2019/58489 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 14/105 Flytebrygge - innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424745 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60370/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5901 - Løpenr 42971/2019 - Tveit - BH-Forslag vedrørende kompensasjon fremdriftsplan http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438111 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73638/2019 | Brukstillatele bygg C http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/380733 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøy kommune v/ Miljørettet helsevern | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 16628/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6013 Løpenr: 2019/64943 Dokument tittel: Gbnr 15/216 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430806 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66401/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4580 Løpenr: 2019/46037 Dokument tittel: Plan 393 - Søknad om reguleringsendring - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424744 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60369/2019 | Svar - Innsyn - Wordfil oppdaterte bestemmelser til plan 273 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438110 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73637/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/1065 - Gbnr 29/345 - Søknad om midlertidig brukstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430802 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66397/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/2885 Løpenr: 2019/58108 Dokument tittel: Gbnr 10/842 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424741 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60366/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6833 - Løpenr 62424/2019 - Gbnr 10/102 - Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438109 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73636/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6129 Løpenr: 2019/64433 Dokument tittel: Gbnr 24/116 - Uttale - Søknad om dispensasjon for tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430797 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66392/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4865 Løpenr: 2019/58358 Dokument tittel: Gbnr 15/346, 680, 293, 610, 291, 457 - Kopi - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424739 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60364/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/6762 - Løpenr 63347/2019 - Avklaring av når Fylkesmannen i Vestland skal vurdere tiltak i sjø-mudring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438108 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73635/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8590 Løpenr: 2019/64453 Dokument tittel: Gbnr 7/544 - Ombygging av Kleppestø senter - Trafikktryggleik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430795 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan Thorsen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66390/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4178 Løpenr: 2019/58306 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Anmodning om utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424724 Type: Utgående brev | Avs/Mot: ole hansen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60349/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/5652 - Løpenr 53597/2019 - Plan 278 - Spørsmål vedrørende dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73634/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8590 Løpenr: 2019/64453 Dokument tittel: Gbnr 7/544 - Ombygging av Kleppestø senter - Trafikktryggleik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430794 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66389/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4178 Løpenr: 2019/58306 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Anmodning om utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424723 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60348/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/2121 - Løpenr 71167/2019 - Merknad - Stengning vann, kloring - Marikovneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438106 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73633/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1545 Løpenr: 2019/14047 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Nabomerknad fra Aslaug Jørgensen Brekke http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430784 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66379/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2019/58306 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Anmodning om utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424721 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60346/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7489 - Løpenr 70586/2019 - Redegjørelse vedrørende nye fartshumper i Kjebergvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438105 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73632/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1545 Løpenr: 2019/35663 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430783 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66378/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7637 Løpenr: 2019/54690 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Kopi - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424696 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60321/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7813 - Løpenr 71514/2019 - Vedtaksbrev - Nytt gangfelt - Kleppevegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438103 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73630/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/7562 - Gbnr 6/1194 - Bolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430776 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christer Ellila | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66371/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7637 Løpenr: 2019/50637 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424695 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60320/2019 | Tilleggsspørsmål til svar - Innsynskrav -Landbruksplan 2006-2010 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438100 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73627/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/3789 Løpenr: 2019/64392 Dokument tittel: Gbnr 6/1201 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430773 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66368/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5686 Løpenr: 2019/59017 Dokument tittel: Innspill - Budsjett 2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424676 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet I Askøy | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60301/2019 | Innsynskrav - Sak 2019/7430, 2019/3505, 2018/2121, 2019/1761, 2019/5440, 2019/1235, 2019/5497 og 2017/3175 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438084 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73610/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2014/16992 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430772 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66367/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5563 - Gbnr 10/771 - Bruk av avkjørsel - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424675 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60300/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7573 - Løpenr 72859/20 - Innsynskrav - Sak: 2019/5797 Løpenr: 2019/52529 Dokument tittel: Gbnr 10/776 - Forespørsel - Tillatelse - Privat vannforsyning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438072 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73598/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2014/16992 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430771 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66366/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5563 - Gbnr 10/771 - Bruk av avkjørsel - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424673 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60298/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5901 - Løpenr 43046/2019 - Drift av kunstgress Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438071 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73597/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8300 Løpenr: 2019/64028 Dokument tittel: Plan 236 - Krav om lovlighetskontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430770 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66365/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5563 - Gbnr 10/771 - Bruk av avkjørsel - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424672 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60297/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/72820 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438070 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73596/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8300 Løpenr: 2019/64028 Dokument tittel: Plan 236 - Krav om lovlighetskontroll http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430768 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66363/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8507 - Gbnr 5/21 - Bruk av avkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424670 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Lisa Tønnessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60295/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/72859 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/5797 Løpenr: 2019/52529 Dokument tittel: Gbnr 10/776 - Forespørsel - Tillatelse - Privat vannforsyning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438069 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73595/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7185 - Gbnr 19/116 - Flytebrygge - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430663 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66258/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/4861 Løpenr: 2019/58594 Dokument tittel: Klageavgjørelse - dispensasjon - naust og tilbygg - 21/266 i Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424668 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60293/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/5901 Løpenr: 2019/43046 Dokument tittel: Drift av kunstgress Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438068 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73594/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7139 Løpenr: 2019/64844 Dokument tittel: Gbnr 9/211 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430650 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66245/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak2013/7637 Løpenr: 2019/58231 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424667 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60292/2019 | Innsynskrav - Kopi av referat http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438061 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73587/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7108 Løpenr: 2019/64559 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430649 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66244/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7637 Løpenr: 2019/58231 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424666 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60291/2019 | Innsynskrav - Antall fratredelser i Askøy kommune på grunn av aldersgrense http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/438058 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Vestnytt | Journaldato: 30.12.2019 | RegistryNumber: 73584/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7104 Løpenr: 2019/64530 Dokument tittel: Gbnr 6/1101 - Forespørsel om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430646 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66241/2019 | Innsynskrav - innsynskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424623 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kathrine Vollevik Knudsen | Journaldato: 23.10.2019 | RegistryNumber: 60253/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/7201 - Løpenr 71092/2019 - Anmodning om sluttutbetaling for anlegg 64621- Storheia Flerbruksanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437995 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73521/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2014/23111 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430641 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66236/2019 | Innsynskrav i flere saker http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424604 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60238/2019 | Svar - Innsynskrav -Landbruksplan 2006-2010 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437994 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73520/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2014/23111 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430640 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66235/2019 | Innsynskrav - Innsyn byggesaksdokumenter gbnr. 13/283, saksnr. 135/62 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424603 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Arkoconsult | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60237/2019 | Avslag på innsynsbegjæring i sak 2019/5797 Løpenr: 2019/52529 Dokument tittel: Gbnr 10/776 - Forespørsel - Tillatelse - Privat vannforsyning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437993 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73519/2019 | Innsynskrav - Gbnr 29/345/0/1-2 - Bolig - Opprinnelig søknad om brukstillatelse i sak 2016/1065. http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430638 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66233/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4430 Løpenr: 2019/46251 Dokument tittel: Gbnr 4/1006 - Vardane 27 - Bygging av mur ved kommunal vannledning - Avstandskrav http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424602 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60236/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/5901 - Løpenr 43047/2019 - Tilkomstvei kunstgressbane http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437992 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73518/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3575 Løpenr: 2019/31050 Dokument tittel: Bergen og omland friluftsråd - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430636 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66231/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/6412 Løpenr: 2019/58245 Dokument tittel: Gbnr 18/115 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424601 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60235/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1614 - Løpenr 59089/2019 - Svar på henvendelse fra grunneier http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437991 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73517/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6047 Løpenr: 2019/64253 Dokument tittel: Gbnr 10/3 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66180/2019 | Innsynkrav - Sak: 2019/4941 Løpenr: 2019/59166 Dokument tittel: Gbnr 15/174 - Referat fra forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424600 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60234/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2019/71884 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437985 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73511/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6129 Løpenr: 2019/64433 Dokument tittel: Gbnr 24/116 - Uttale - Søknad om dispensasjon for tomannsbolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66178/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7787 Løpenr: 2019/55970 Dokument tittel: Gbnr 7/87 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424599 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60233/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2019/71769 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437984 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73510/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7138 Løpenr: 2019/65264 Dokument tittel: Tilbakemelding - Søknadsprosess - Fritak fra politiske verv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430581 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66176/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/4861 Løpenr: 2019/58594 Dokument tittel: Klageavgjørelse - dispensasjon - naust og tilbygg - 21/266 i Askøy http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424598 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60232/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/52233 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Follese - Politisk behandling av søknad om oppføring av bolig og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437964 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73490/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6221 Løpenr: 2019/56528 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Egenerklæring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430580 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66175/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/1066 Løpenr: 2019/57648 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Igangsettingstillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424597 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60231/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/56786 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Merknad vedrørende utbygging på MN 48 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437963 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73489/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2018/11219 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430579 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66174/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/4455 Løpenr: 2019/58903 Dokument tittel: Gbnr 9/301 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424596 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Cathrine Troye | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60230/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/55711 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Orientering om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437962 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73488/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2018/11219 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Søknad om endring av gitt tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66172/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/27 Løpenr: 2019/59240 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Nabovarsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424595 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60229/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/56766 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Melding om vedtak - Follese - Politisk behandling av søknad om oppføring av bolig og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437961 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73487/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/8590 Løpenr: 2019/64453 Dokument tittel: Gbnr 7/544 - Ombygging av Kleppestø senter - Trafikktryggleik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430575 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66170/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6119 Løpenr: 2019/58489 Dokument tittel: Innsynskrav - Gbnr 14/105 Flytebrygge - innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424594 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60228/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6296 - Journalpost 1, 16, 21, 23 og 24 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437956 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73482/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7138 Løpenr: 2019/65264 Dokument tittel: Tilbakemelding - Søknadsprosess - Fritak fra politiske verv http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430572 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66167/2019 | Innsynkrav Sak: 2019/4656 Løpenr: 2019/51064 Dokument tittel: Gbnr 4/1272/0/1 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424593 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand - Eiendomsrådgiving | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60227/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/1614 - Løpenr 59112/2019 - Lovlighet gravearbeid Tøssedalen - Misligholdt kontrakt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437954 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73480/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/709 Løpenr: 2019/62697 Dokument tittel: Gbnr 16/362 - Svar på oversending for uttale til søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66165/2019 | Innsynskrav - Alle dokumenter vedrørende gbr 29 bnr 334 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424590 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Advokatfirmaet Espelid | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60224/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7185 Løpenr: 2019/71567 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437942 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning A | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73468/2019 | Innsynskrav - Alle ansatte ved Areal og Teknisk etter årets lønnsforhandlinger http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430555 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Innsyn Innsynsen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66150/2019 | Innsynkrav - Sak: 2019/6066 Løpenr: 2019/55094 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424588 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60222/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7185 Løpenr: 2019/70234 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437940 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning A | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73466/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5106 Løpenr: 2019/50973 Dokument tittel: Gbnr 19/176 - Matrikkelbrev til rekvirenten http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430554 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66149/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5698 Løpenr: 2019/56704 Dokument tittel: Gbnr 11/71 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424587 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60221/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7575 Løpenr: 2019/69187 Dokument tittel: Svar på forespørsel om reisestøtte for idrettsarrangement http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437936 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73462/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 Løpenr: 2018/36329 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Melding om vedtak - Politisk behandling av søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430553 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66148/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/432 Løpenr: 2019/58072 Dokument tittel: Gbnr 21/617 - Oversending av søknad om dispensasjon etter veglova http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424585 Type: Inngående brev | Avs/Mot: H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60219/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7573 Løpenr: 2019/72802 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2015/5901 Løpenr: 2019/43046 Dokument tittel: Drift av kunstgress Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437935 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73461/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2018/36329 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Melding om vedtak - Politisk behandling av søknad om endring av tillatelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430552 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jonas Wikum | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66147/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5686 Løpenr: 2019/59017 Dokument tittel: Innspill - Budsjett 2020 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424583 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thorvald Haarberg | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60217/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/72802 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2015/5901 Løpenr: 2019/43046 Dokument tittel: Drift av kunstgress Tveit skole http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437934 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Idrettsrådet i Askøy | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73460/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4344 Løpenr: 2019/55419 Dokument tittel: Gbnr 19/404 - Varsel om oppmålingsforretning http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430551 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66146/2019 | Innsynskrav - Innsynsbegjæring-Spørsmål vedr godkjente bygningstiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424580 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kaland Partners | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60214/2019 | Innsynskrav - Sak 2018/6296 - Kopi av kommunens korrespondanse med Jostein Mikkelsen, og Statens vegvesen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437931 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Auctor Bergen AS | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73457/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6157 - Gbnr 16/362 - Produkttilsyn - Enebolig http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430549 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66144/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4580 Løpenr: 2019/46037 Dokument tittel: Plan 393 - Søknad om reguleringsendring - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424577 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60211/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/6464 Løpenr: 2019/52233 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Follese - Politisk behandling av søknad om oppføring av bolig og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437929 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73455/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6920 - Gbnr 14/105 - Flytebrygge http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430547 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66142/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5746 Løpenr: 2019/57804 Dokument tittel: Gbnr 7/667 - Tilbakemelding på forespørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424576 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60210/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/6464 Løpenr: 2019/56786 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Merknad vedrørende utbygging på MN 48 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437928 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73454/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/5143 Gbnr 8/980/0/1-2 - Tomannsbolig - Journalpost 13 og 30 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430539 Type: Utgående brev | Avs/Mot: JMN – plan & arkitektur AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66134/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5976 Løpenr: 2019/57878 Dokument tittel: Gbnr 4/160, 607 - Tillatelse til tiltak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424574 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60208/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/6464 Løpenr: 2019/55711 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Orientering om befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437927 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73453/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/13 Løpenr: 2019/63922 Dokument tittel: Søknad om husleietilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430537 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66132/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/4865 Løpenr: 2019/58358 Dokument tittel: Gbnr 15/346, 680, 293, 610, 291, 457 - Kopi - Melding om mulig ulovlighet http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424570 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60204/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/6464 Løpenr: 2019/56766 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Melding om vedtak - Follese - Politisk behandling av søknad om oppføring av bolig og garasje http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437926 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Marie Misund | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73452/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/13 Løpenr: 2019/64134 Dokument tittel: Søknad om husleietilskudd http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430536 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66131/2019 | Innsynkrav - Sak: 2017/6464 Løpenr: 2019/56787 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Tilbakemelding på merknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424566 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60200/2019 | Korrespondanse - Befaring vei ned til Haugen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/442140 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 17.01.2020 | RegistryNumber: 3986/2020 | Gbnr 10/515 - Innkalling til møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/440869 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 2716/2020 | Innsynskrav - Sak - 2014/7510 Omsorgsboliger - Tomtelokaliteter Askøy øst - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437925 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73451/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2000/1648 GBNR 17/23, TVEIT - FRADELING AV BOLIGTOMT http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430535 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Rolf Tveit | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66130/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58231 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60197/2019 | Gbnr 10/515 - Referat fra møte http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/440677 Type: Internt notat | Avs/Mot: Kari Husabø | Journaldato: 15.01.2020 | RegistryNumber: 2524/2020 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/71769 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437923 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73449/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2878 - Gbnr 6/1144 - Tilbygg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430532 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Trond Magne Målsnes | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66127/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/2885 Løpenr: 2019/58108 Dokument tittel: Gbnr 10/842 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424561 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60195/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/71884 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437922 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73448/2019 | Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437294 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2019 | RegistryNumber: 72820/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/7193 Løpenr: 2019/64562 Dokument tittel: Gbnr 19/4 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430531 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66126/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/58621 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Svar til UTM vedrørende melding om utsettelse av behandling av sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424558 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60192/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7185 Løpenr: 2019/70234 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437921 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73447/2019 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/436358 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 17.12.2019 | RegistryNumber: 71884/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/2429 Løpenr: 2019/61535 Dokument tittel: Gbnr 20/57 - Svar på henvendelse om behov for dokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430522 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66117/2019 | Innsynskrav - 13/316 Hetlevik http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424557 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Kenneth Eliassen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60191/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7185 Løpenr: 2019/71567 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437920 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73446/2019 | Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/436243 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.12.2019 | RegistryNumber: 71769/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/810 Løpenr: 2019/64266 Dokument tittel: Gbnr 20/22 - Vedtak - Tillatelse til etablering av flytebryggeanlegg http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430521 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66116/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5514 Løpenr: 2019/56476 Dokument tittel: WebCruiter innstilling http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424553 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johannes Dahl | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60187/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6042 Løpenr: 2019/54779 Dokument tittel: Gbnr 19/125 - Vedtak om innkreving av årsgebyr for vann og avløp http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437919 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73445/2019 | Gbnr 10/515 - Ytterligere kommentarer - Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435434 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen og Ragnhild H. Johannessen | Journaldato: 10.12.2019 | RegistryNumber: 70982/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3152 Løpenr: 2019/39624 Dokument tittel: Gbnr 10/910 - Felt B11 - Strusshamn - Boligbygging - Behandling av klager på dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430519 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66114/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6470 Løpenr: 2019/58682 Dokument tittel: Gbnr 14/44 - Søknad om dispensasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424551 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60185/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7573 Løpenr: 2019/72204 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/6833 Løpenr: 2019/62424 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437918 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73444/2019 | Gbnr 10/515 - Tilbakemelding på spørsmål http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432107 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Johan Arild Johannessen m.fl. | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67702/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/327 - Gbnr 6/1194 - Bruk av avkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430517 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Christer Ellila | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66112/2019 | Innsynskrav - Innsyn http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424549 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60183/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7573 Løpenr: 2019/72204 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2019/6833 Løpenr: 2019/62424 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437917 Type: Inngående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 27.12.2019 | RegistryNumber: 73443/2019 | Gbnr 10/515 - Tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/432094 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67689/2019 | Innsynskrav - Budsjettvedtak - Infrastrukturtiltak innenfor Planområdet for Plan 334 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jann Atle Jensen | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66110/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/58386 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Merknad til retting i matrikklen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424543 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Atle Jørgensen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60177/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7759 - Løpenr 71240/2019 - Forespørsel - Kommunal overtagelse - Privat avløpsanlegg Ytre Skarholmen – Engeviken http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437843 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Askøyværingen AS | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73369/2019 | Innsynskrav - Gbnr 14/105 - Flytebrygge - Sak 2019/6920 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Oddvar Juvik | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66109/2019 | Innsynskrav - Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/54773 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Orientering om utsendt informasjon til berørte naboer http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424541 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60175/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/4030 - Løpenr 70886/2019 - Gbnr 19/404 - Tillegg til protokoll om uenighet i grensen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437842 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73368/2019 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431848 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 25.11.2019 | RegistryNumber: 67443/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5096 Løpenr: 2019/45479 Dokument tittel: Gbnr 15/423 - Forhåndsvarsel om vedtak - Utbedring slamavskiller http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430513 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66108/2019 | Sak: 2018/7861 Løpenr: 2019/37583, 54773/2019, 58386/2019 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Retting i matrikkelen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424538 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Birthe Nesse | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60172/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7049 - Løpenr 71992/2019 - Svar - Innsynskrav - Saker som gjelder avhending av kommunale veier, lys, brygger, m.m. etter sak 60/11 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437841 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73367/2019 | Gbnr 10/515 - Ber om tilbakemelding http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431563 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 21.11.2019 | RegistryNumber: 67158/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5096 Løpenr: 2019/45479 Dokument tittel: Gbnr 15/423 - Forhåndsvarsel om vedtak - Utbedring slamavskiller http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430512 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66107/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/4178 Løpenr: 2019/58306 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Anmodning om utsatt frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424533 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ole Hansen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60167/2019 | Referat - Befaring vei - Basneset http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/436391 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS m.fl. | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 71917/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2019/71992 Dokument tittel: Svar - Innsynskrav - Saker som gjelder avhending av kommunale veier, lys, brygger, m.m. etter sak 60/11 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437840 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73366/2019 | Gbnr 10/515 - Spørsmål om status for sak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/431279 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Johan A. Johannessen | Journaldato: 20.11.2019 | RegistryNumber: 66874/2019 | Innsynskrav Løpenr: 2019/64093 Dokument tittel: Varsel om gjennomføring av fravikelse av fast eiendom http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430511 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66106/2019 | Korrespondanse - Avdekking av høyspent http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/436386 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 71912/2019 | Innsynskrav - Gbnr 4/71/0/3 - Byggesak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437839 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Eiendomsmegler Vest | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73365/2019 | Gbnr 10/515 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430962 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ravnanger Hus AS | Journaldato: 19.11.2019 | RegistryNumber: 66557/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7104 Løpenr: 2019/64530 Dokument tittel: Gbnr 6/1101 - Forespørsel om søknadsplikt http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430510 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66105/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/5736 Løpenr: 2019/58299 Dokument tittel: Gbnr 19/125 - Tilleggsinformasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424515 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Einar Arvid Nilsen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60149/2019 | Innsynskrav - Sak: 2015/7327 Løpenr: 2019/38480 Dokument tittel: Gbnr 21/383 - Søknad om ferdigattest http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437838 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Norstrand Eiendomsrådgivning AS | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73364/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5686 - Alle dokumenter http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430509 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66104/2019 | Gbnr 10/515 - Foreløpig nabomerknad - Ragnhild H. Johannessen og Johan A. Johannessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/428170 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen og Johan A. Johannessen | Journaldato: 06.11.2019 | RegistryNumber: 63767/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58231 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424514 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60148/2019 | Referat - Byggemøte 15 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435873 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 16.01.2020 | RegistryNumber: 71421/2019 | Innsynskrav - Sak: 2017/3961 Løpenr: 2019/70582 Dokument tittel: Gbnr 17/7, 241, 242, 243 - Varsel om pålegg om ferdigstillelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437831 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mette Jakobsen | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73357/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/3575 Løpenr: 2019/31050 Dokument tittel: Bergen og omland friluftsråd - Valg av medlemmer og varamedlemmer 2019 - 2023 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430508 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66103/2019 | Gbnr 10/515 - Foreløpige nabomerknader - Jan-Atle Wikum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/427712 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 05.11.2019 | RegistryNumber: 63337/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/54690 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Kopi - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424478 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60112/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 - Løpenr 60111/2019 - Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/50637 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437830 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73356/2019 | Merknad - Svar - Befaring http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/435655 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 71203/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7121 Løpenr: 2019/64689 Dokument tittel: Spørsmål om revesperre på Askøybroen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430507 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66102/2019 | Gbnr 10/515 - Nabomerknad - Jan-Atle Wikum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425867 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61492/2019 | Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/50637 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Ber om redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424477 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 60111/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 - Løpenr 60148/2019 - Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58231 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Etterspør svar http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437829 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73355/2019 | Merknad - Styring PSP1-PSP2 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434499 Type: Inngående brev | Avs/Mot: HR prosjekt AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70094/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7108 Løpenr: 2019/64559 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430506 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66101/2019 | Gbnr 10/515 - Nabomerknad - Ragnhild H. Johannessen og Johan A. Johannessen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425854 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnhild H. Johannessen og Johan A. Johannessen | Journaldato: 29.10.2019 | RegistryNumber: 61479/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5563 Løpenr: 2019/50613 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Svar på søknad om utvidet bruk av avkjørsel http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424307 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 59941/2019 | Oversendelse av dokumnetbestilling i sak 2019/6119 - Løpenr 61744/2019 - Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58649 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Svar på henvendelser http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437827 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73353/2019 | Status - Trekkerør http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434470 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Multiconsult AS | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 70065/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/6013 Løpenr: 2019/64943 Dokument tittel: Gbnr 15/216 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430505 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66100/2019 | Gbnr 10/515 - Ber om tilbakemelding om frist http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425454 Type: Utgående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 61079/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5563 Løpenr: 2019/55424 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Klage på vedtak http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424306 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 59940/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 - Løpenr 67961/2019 - Innsynskrav - Sak: 2017/1451 Løpenr: 2019/67255 Dokument tittel: Gbnr 10/102, 584 - Kopi - Godkjenning av kryss fra Lønvarden på Fv 212 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437826 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73352/2019 | Garanti - HGT AS http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/434267 Type: Inngående brev | Avs/Mot: SpareBank 1 SR-Ban ASA | Journaldato: 04.12.2019 | RegistryNumber: 69862/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/7139 Løpenr: 2019/64844 Dokument tittel: Gbnr 9/211 - Anmodning om forhåndskonferanse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430504 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66099/2019 | Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/425365 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Mark Arkitekter AS | Journaldato: 28.10.2019 | RegistryNumber: 60990/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5563 Løpenr: 2019/56466 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Redegjørelse http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424305 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Nina Hetlevik | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 59939/2019 | Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6913 - Løpenr 67743/2019 - Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2019/65774 Dokument tittel: Gbnr 10/774 - Svar på forespørsel om krav til søknad http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/437825 Type: Utgående brev | Avs/Mot: NN | Journaldato: 23.12.2019 | RegistryNumber: 73351/2019 | Referat - Byggemøte 14 http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/433964 Type: Inngående brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 11.12.2019 | RegistryNumber: 69559/2019 | Innsynskrav - Sak: 2016/207 Løpenr: 2019/64240 Dokument tittel: Gbnr 12/458 - Behov for tilleggsdokumentasjon http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/430503 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Ragnar Remme | Journaldato: 18.11.2019 | RegistryNumber: 66098/2019 | Gbnr 10/515 - Nabomerknad - Jan-Atle Wikum http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424971 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Jan-Atle Wikum | Journaldato: 24.10.2019 | RegistryNumber: 60596/2019 | Innsynskrav - Sak: 2019/5382 Løpenr: 2019/58279 Dokument tittel: Tilbakemelding på spørsmål om pumpestasjon og vannkvalitet - Friluftsvegen http://einnsyn.askoy.kommune.no:443/eInnsyn/RegistryEntry/Details/424304 Type: Inngående brev | Avs/Mot: Thor Espen Johannessen | Journaldato: 22.10.2019 | RegistryNumber: 59938/2019 |