eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2013/1867
:
Stein Are Høviskeland
:
Avsluttet
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2013/1867 20130325 25.03.2013 Inngående brev Innsending av følgebrev og plankart Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20130325 25.03.2013 Inngående brev Innsending av revidert reguleringsplan OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20130325 25.03.2013 Inngående brev Innsending av planbeskrivelse OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20130325 25.03.2013 Inngående brev Innsending av lengdeprofiler OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20130325 25.03.2013 Inngående brev Innsending av tverrprofiltegninger OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20130325 25.03.2013 Inngående brev Innsending av sosi-filer OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20130412 12.04.2013 Utgående brev Kunngjøringsannonse Bergens Tidende m.fl. EPHORTE
2013/1867 20130410 10.04.2013 Utgående brev Nytt offentlig ettersyn og høring Askøy Naturvernforbund m.fl. EPHORTE
2013/1867 20130419 19.04.2013 Utgående brev Nytt offentlig ettersyn og høring Arne Edvardsen m.fl. EPHORTE
2013/1867 20130507 07.05.2013 Inngående brev Ber om utsettelse av høringsfrist - 2. gangs høring Hordaland Fylkeskommune EPHORTE
2013/1867 20130507 07.05.2013 Inngående brev Merknad til plan Bjarte Arild Synnevåg EPHORTE
2013/1867 20130515 15.05.2013 Inngående brev Uttale til Plan 207 Statens vegvesen - Region Vest EPHORTE
2013/1867 20130515 15.05.2013 Inngående brev Merknad til Plan 207 Bjarte Synnevåg m/flere EPHORTE
2013/1867 20130516 16.05.2013 Inngående brev Kommentar til plan Bergen og Omland Havnevesen EPHORTE
2013/1867 20130521 21.05.2013 Inngående brev Ingen merknader til plan Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2013/1867 20130522 22.05.2013 Inngående brev Uttalelse til plan Kystverket Vest EPHORTE
2013/1867 20130527 27.05.2013 Inngående brev Merknader til Plan 207 Bjarte Arild Synnevåg EPHORTE
2013/1867 20130528 28.05.2013 Inngående brev Merknader til Plan 207 Frode Gjeldsvik m.fl EPHORTE
2013/1867 20130528 28.05.2013 Inngående brev Merknader til plan 207 Gunnar Namtvedt EPHORTE
2013/1867 20130528 28.05.2013 Inngående brev Merknad til plan 207 Lillian Iversen EPHORTE
2013/1867 20130528 28.05.2013 Inngående brev Merknader til plan 207 Edward Lygre EPHORTE
2013/1867 20130528 28.05.2013 Inngående brev Merknad/innsigelse til plan 207 Vigdis Thorsen EPHORTE
2013/1867 20130528 28.05.2013 Inngående brev Ingen merknad til Plan 207 Fiskeridirektoratet Region Vest EPHORTE
2013/1867 20130529 29.05.2013 Inngående brev Merknader til plan 207 Hege og Bo Andre Namtvedt m/fler EPHORTE
2013/1867 20130530 30.05.2013 Inngående brev Merknader fra Gbnr 6/652 til Plan 207 Else Andersen EPHORTE
2013/1867 20130531 31.05.2013 Inngående brev Merknader til plan 207 Advokatfirmaet Kyrre EPHORTE
2013/1867 20130531 31.05.2013 Inngående brev Merknad til plan 207 Edward Lygre EPHORTE
2013/1867 20130522 22.05.2013 Inngående brev Merknad til plan 207 Torill og Oddvar Nilsen EPHORTE
2013/1867 20130531 31.05.2013 Inngående brev Merknad til plan 207 Sølve Rund Larsen EPHORTE
2013/1867 20130531 31.05.2013 Inngående brev Merknad til plan 207 Advokatfirma Stiegler EPHORTE
2013/1867 20130603 03.06.2013 Inngående brev Uttalelse - 2. gangs høring av forslag til reguleringsplan Hordaland Fylkeskommune Planseksjonen EPHORTE
2013/1867 20130621 21.06.2013 Utgående brev Innkomne merknader og høringsuttalelser OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20131227 27.12.2013 Inngående brev Plan207 - Oppdatert planmateriell til 2. gangs behandling Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20131227 27.12.2013 Inngående brev Plan 207 - Forslagstillers planbeskrivelse med endringer Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140218 18.02.2014 Inngående brev Plan 207 - Merknad innkjørselproblem for gbnr 6/998 - Frode Gjelsvik Frode Gjelsvik EPHORTE
2013/1867 20140226 26.02.2014 Inngående brev Plan 207 - Ber om status og tilbakemelding i sak Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20141023 23.10.2014 Utgående brev Plan 207 - Svar på henvendelse om status i saken Torunn Johanna Rosnes EPHORTE
2013/1867 20140411 11.04.2014 Inngående brev Plan 207 - Brev fra naboer - Levert på befaring 10.04.2014 Oppsitterne på Florvågøen EPHORTE
2013/1867 20140624 24.06.2014 Utgående brev Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand Florvågøen Gbnr 6/75 m.fl - Svar på brev levert på befaring Bjarte Arild Synnevåg EPHORTE
2013/1867 20140624 24.06.2014 Inngående brev Plan 207 - Oppdaterte plankart og veiprofiler Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140624 24.06.2014 Inngående brev Plan 207 - Endringsoversikt for reguleringsplan Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140625 25.06.2014 Inngående brev Plan 2017 - Utsnitt for avkjørsel til eiendom gbnr 6/998 Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140625 25.06.2014 Inngående brev Plan 207 - Oppdaterte breddeprofiler Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140625 25.06.2014 Inngående brev Plan 207 - Avkjørselsløsninger til Gbnr 6/6, 998 Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140625 25.06.2014 Inngående brev Planleveranse Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140625 25.06.2014 Inngående brev Plan 207 - Breddeprofiler Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20140708 08.07.2014 Inngående brev Plan 207 - Breddeprofiler Opus Bergen EPHORTE
2013/1867 20140708 08.07.2014 Inngående brev Plan 207 - Ber om status i saken Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20141023 23.10.2014 Utgående brev Plan 207 - Breddeprofiler - Reg. plan Sjøstrand , Florvågøen Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20141117 17.11.2014 Utgående brev Plan 207 - Melding om vedtak - Reg. plan Sjøstrand , Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150327 27.03.2015 Inngående brev Plan 207 - Endringer i planforslag 1 Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150327 27.03.2015 Inngående brev Plan 207 - Endringer i planforslag 2 Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150423 23.04.2015 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Tilbakemelding på innsendt planmateriell OPUS Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150504 04.05.2015 Inngående brev Plan 207 - Ønsker informasjon om planen Bjarte Arild Synnevåg EPHORTE
2013/1867 20150512 12.05.2015 Utgående brev Plan 207 - Tilbakemelding om saksgangen Bjarte Arild Synnevåg EPHORTE
2013/1867 20150527 27.05.2015 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Melding om ny utleggelse til offentlig ettersyn Askøyværingen AS EPHORTE
2013/1867 20150807 07.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Uttale til nytt offentleg ettersyn - Askøy - Gbnr 6/75 m.fl. Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150811 11.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Tilbakemelding Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150811 11.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Merknadsskjema Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150826 26.08.2015 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand , Florvågøen, Gbnr 6/75 mfl Jørn B. Knutsen m.fl. EPHORTE
2013/1867 20150815 15.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Revidert plankart Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150815 15.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Bestemmelser, beskrivelse og merknadsskjema Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150815 15.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Plankart og Sosi-fil Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20150815 15.08.2015 Inngående brev Plan 207 - Merknadsskjema Opus Bergen AS EPHORTE
2013/1867 20151112 12.11.2015 Inngående brev Plan 207 - Avklaringer Vestlandske Boligbyggelag EPHORTE
2013/1867 20160113 13.01.2016 Internt notat Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Svar på spørsmål fra Kommunestyret Kristin Ådlandsvik m.fl. EPHORTE
2013/1867 20151206 06.12.2015 Inngående brev Notat UTM sak PS 372/15 - PLan 207 Sjøstrand Florvågøen gnr 6. bnr 75 m.fl. Bjørn-Frode Schjelderup EPHORTE
2013/1867 20160106 06.01.2016 Inngående brev Plan 207 - Krav om lovlighetskontroll av vedtak i kommunestyresak PS 176/15 Bård Espelid EPHORTE
2013/1867 20160125 25.01.2016 Internt notat Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøengnr. 6, bnr. 75 mfl - Vedrørende krav om lovlighetskontroll Else Gammelsrød EPHORTE
2013/1867 20160125 25.01.2016 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 m.fl. - Melding om vedtatt plan Askøy Naturvernforbund m.fl. EPHORTE
2013/1867 20160126 26.01.2016 Utgående brev PLan 207 - Sjøstrand, Florvågøen gnr 6, bnr. 75 mfl - Melding om planvedtak Andersen Kari m.fl. EPHORTE
2013/1867 20160126 26.01.2016 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen gnr. 6 , bnr. 75 mfl - Kunngjøringsannonse Askøyværingen as EPHORTE
2013/1867 20160307 07.03.2016 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Rettet Kunngjøringsannonse Askøyværingen EPHORTE
2013/1867 20160208 08.02.2016 Utgående brev Plan 207 - Reguleringsplan Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Behandling etter offentlig ettersyn og høring Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal og samfunnsplan EPHORTE
2013/1867 20160129 29.01.2016 Inngående brev Vedleggsliste Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2013/1867 20160201 01.02.2016 Inngående brev Plan 207 - Merknad til plan - Kari Andersen Kari Andersen EPHORTE
2013/1867 20160204 04.02.2016 Inngående brev Plan 207 - Innspill til plan - Bjørn Steinar Bøe Bjørn Steinar Bøe EPHORTE
2013/1867 20160208 08.02.2016 Inngående brev Plan 207 - Innspill til planvedtak - Gunnar Namtvedt Gunnar Namtvedt EPHORTE
2013/1867 20160212 12.02.2016 Inngående brev Plan 207 - Klage på planvedtak - Jørn Knutsen m.fl. Jørn Knutsen m.fl. EPHORTE
2013/1867 20160216 16.02.2016 Inngående brev Plan 207 - Klage på vedtak Johan Andersen EPHORTE
2013/1867 20160920 20.09.2016 Inngående brev Plan 207 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 17.12.2015 Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelingen EPHORTE
2013/1867 20160923 23.09.2016 Inngående brev Plan 207 - Tilbakemelding - Lovlighetskontroll - Planvedtak i reguleringsplan Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavdelinga EPHORTE
2013/1867 20170327 27.03.2017 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Begrenset høring Bergen og Omland Friluftsråd m.fl. EPHORTE
2013/1867 20170327 27.03.2017 Utgående brev Plan 207 - Sjøstrand, Florvågøen - Gbnr 6/75 mfl - Begrenset høring Kari Andersen m.fl. EPHORTE
2013/1867 20170320 20.03.2017 Inngående brev Plan 207 - Uttalelse fra Statens vegvesen Statens vegvesen , Region Vest EPHORTE
2013/1867 20170324 24.03.2017 Inngående brev Plan 207 - Kopi - Kommentarer til plan - Berørte naboer Berørte naboer EPHORTE
2013/1867 20170405 05.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Uttale fra Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland, Kommunal- og samfunnsplanavd. EPHORTE
2013/1867 20170405 05.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Merknad fra Gunnar Namtvedt Gunnar Namtvedt EPHORTE
2013/1867 20170406 06.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Merknad fra Hege og Bo Andre Namtvedt m.fl. Bo Andre Namtvedt m.fl. EPHORTE
2013/1867 20170407 07.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Klage på vedtak - Bjarte Arild Synnevåg Bjarte Arild Synnevåg EPHORTE
2013/1867 20170407 07.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Merknader til plan - Frode Gjelsvik Frode Gjelsvik EPHORTE
2013/1867 20170407 07.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Uttale fra Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga EPHORTE
2013/1867 20170407 07.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Merknader til planen - Johan Andersen Johan Andersen EPHORTE
2013/1867 20170410 10.04.2017 Inngående brev Plan 207 - Innsigelser fra beboere Florvågøen Beboere Florvågøen EPHORTE
2013/1867 20170502 02.05.2017 Inngående brev P?lan 207 - Merknadsoppsummering og kommentarer Kari Olrich Sørebø EPHORTE
2013/1867 20170508 08.05.2017 Utgående brev Plan 207- Ber om kart med påført revisjonsdato Kari Olrich Sørebø EPHORTE
2013/1867 20170504 04.05.2017 Inngående brev Plan207 - Plankart og bestemmelser med påført revisjonsdato Kari Olrich Sørebø EPHORTE
2013/1867 20170901 01.09.2017 Inngående brev Plan 207 - Klage på planvedtak Jørn Berge Knutsen m.fl. EPHORTE
2013/1867 20170907 07.09.2017 Utgående brev Plan 207- Oversendelse av klager Kari Olrich Sørebø EPHORTE
2013/1867 20171025 25.10.2017 Inngående brev Plan 207 - Kommentarer til klage Opus Bergen AS EPHORTE