eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/2380
:
Kjetil Hindenes Andås
:
Under behandling
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2021/2380 20210409 09.04.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Anmodning om forhåndskonferanse Noramix Eiendom AS EPHORTE
2021/2380 20210419 19.04.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Tilleggsdokumentasjon - Forhåndskonferanse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/2380 20210420 20.04.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Henvendelse om forhåndskonferanse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2021/2380 20210423 23.04.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Referat forhåndskonferanse NORAMIX EIENDOM I AS EPHORTE
2021/2380 20210826 26.08.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Kopi - Forhåndstilsagn - Søknad om utvidet bruk av avkjørsel - fv. 5266 Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2380 20210831 31.08.2021 Inngående brev Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om rammetillatelse Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20210920 20.09.2021 Internt notat Gbnr 42/277 - Ber om uttale Trond Nesmann Berntsen EPHORTE
2021/2380 20210920 20.09.2021 Internt notat Gbnr 42/277 - Ber om uttale Målfrid Eide EPHORTE
2021/2380 20210920 20.09.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Behov for tilleggsdokumentasjon JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/2380 20210920 20.09.2021 Internt notat Gbnr 42/277 - Uttale miljø og landbruk Malin Birkeland Bruu EPHORTE
2021/2380 20210930 30.09.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Kulturminnefaglig uttale - dispensasjonssøknad - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2021/2380 20211014 14.10.2021 Internt notat Gbnr 42/277 - Kulturminnefaglig uttale Malin Birkeland Bruu EPHORTE
2021/2380 20211020 20.10.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Orientering om uttale JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/2380 20211020 20.10.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Kopi - Innvilger søknaden om samtykke Arbeidstilsynet EPHORTE
2021/2380 20211102 02.11.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Kopi - Uttale - Utslippsledning i sjø - Kystverket Kystverket EPHORTE
2021/2380 20211108 08.11.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Kopi - Uttale - Utslippsledning i sjø - Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS EPHORTE
2021/2380 20211122 22.11.2021 Inngående brev Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20211206 06.12.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Rammetillatelse JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/2380 20211203 03.12.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Angående vilkår i rammetillatelse JMN Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20211220 20.12.2021 Inngående brev Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20211220 20.12.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Krav til utbetring av avkøyrsel på FV 5266 - Biologen Herdla - Avklaring Vestland Fylkeskommune EPHORTE
2021/2380 20211220 20.12.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Igangsettingstillatelse JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/2380 20211217 17.12.2021 Inngående brev Gbnr 42/277 - Henvendelse om etablering av utslippsledning i sjø på Herdla Fiskeridirektoratet EPHORTE
2021/2380 20211220 20.12.2021 Utgående brev Gbnr 42/277 - Henvendelse om etablering av utslippsledning - svar Fiskeridirektoratet EPHORTE
2021/2380 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20220119 19.01.2022 Utgående brev Gbnr 42/277 - Behov for tilleggsdokumentasjon JMN PLAN OG ARKITEKTUR AS EPHORTE
2021/2380 20220119 19.01.2022 Inngående brev Gbnr 42/277 - Tilleggsdokumentasjon JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20220126 26.01.2022 Inngående brev Gbnr 42/277 - Forespørsel - Søknad om etablering av utslippsledning i sjø Fiskeridirektoratet EPHORTE
2021/2380 20220127 27.01.2022 Utgående brev Gbnr 42/277 - Svar - Forespørsel om søknad om utslippsledning i sjø Fiskeridirektoratet EPHORTE
2021/2380 20220127 27.01.2022 Inngående brev Gbnr 42/277 - Oversender tillatelse til søknad om vann- og avløpsarbeid fra Askøy kommune, Teknisk JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20220211 11.02.2022 Utgående brev Gbnr 42/277 - Igangsettingstillatelse JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2021/2380 20220208 08.02.2022 Inngående brev Gbnr 42/277 - Ber om status - Søknad om igangsettingstillatelse JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20220210 10.02.2022 Inngående brev Gbnr 42/277 - Redegjørelse JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2021/2380 20220307 07.03.2022 Inngående brev Gbnr 42/277/0/0 - Søknad om igangsettingstillatelse Jmn Plan og Arkitektur AS EPHORTE