eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/4749
:
Innsynsbegjæringer - Juli 2020
:
Inger Johanne Rene
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/4749 20200702 02.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumenbestilling i sak 2020/1504 Løpenr: 2020/44027 Dokument tittel: Gbnr 19/125 - Ber om status Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/4749 20200702 02.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2018/3168 - Handlingsplan kommunale veger 2019-2022 - Alle dokumenter Havna A/S EPHORTE
2020/4749 20200703 03.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3092 Løpenr: 2020/45268 Dokument tittel: Gbnr 7/328 - Klage på vedtak - Kirsten og Terje Sæle Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2020/4749 20200710 10.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/47 Løpenr: 2020/47044 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4825 Løpenr: 2020/47262 Dokument tittel: Anmodning om sikring av gang og sykkelsti i Krokåsdalen Marit Kalgraf EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4581 Løpenr: 2020/44898 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Anmodning om forhåndskonferanse Boutleie AS EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/3514 Løpenr: 2020/34240 Dokument tittel: Svar - Heving - Kummer Schibsted - Marit Kalgraf EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4809 Løpenr: 2020/46823 Dokument tittel: Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1072 Husavarden 5-15 og 2-20 Schibsted - Marit Kalgraf EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3512 Løpenr: 2020/44932 Dokument tittel: Gbne 10/68, 589 - Ber om tilbakemelding om fylling Schibsted - Marit Kalgraf EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/6800 Løpenr: 2020/47306 Dokument tittel: Rapportering barnevern 1. halvår 2020 Schibsted - Marit Kalgraf EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4869 Løpenr: 2020/47724 Dokument tittel: Gbnr 19/400 - Søknad - Tilknytning - Kommunalt VA-anlegg Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4728 Løpenr: 2020/46962 Dokument tittel: Gbnr 11/67 - Klage på tiltak - Havna AS Schibsted - Marit Kalgraf EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7049 Løpenr: 2020/47360 Dokument tittel: Ber om redegjørelse - Etablering av Bryggelaget Longabryggo Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4345 Løpenr: 2020/45409 Dokument tittel: Gbnr 14/344 - Behov for tilleggsdokumentasjon Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2020/47590 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Henvendelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/5702 Løpenr: 2020/37736 Dokument tittel: Gbnr 8/1048 - BBB1 - Uttale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3342 Løpenr: 2020/39958 Dokument tittel: Gbnr 8/306 - Søknad om ferdigattest Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/3342 Løpenr: 2020/39958 Dokument tittel: Gbnr 8/306 - Søknad om ferdigattest 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4749 20200713 13.07.2020 Utgående brev Svar innsynskrav - 2020/4220 Løpenr: 2020/45104 Dokument tittel: Gbnr 1/20 - Redegjørelse 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200715 15.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/4809 Løpenr: 2020/46830 Dokument tittel: Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1286 Hp1 og Hp2 Askehavn 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200715 15.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2020/4809 Løpenr: 2020/46823 Dokument tittel: Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1072 Husavarden 5-15 og 2-20 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200715 15.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - 2019/7049 Løpenr: 2020/47408 Dokument tittel: Kopi - Trakkasering ved fiske på Longabryggo 'Ragnar Remme' EPHORTE
2020/4749 20200715 15.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3749 Løpenr: 2020/48306 Dokument tittel: Tilbakemelding - Nedklassifisering av kommunale veier - Kv 1032 Øvre Strand 1-13 og 8-16 Ragnar Remme EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/572 Løpenr: 2020/46165 Dokument tittel: Gbnr 1/445 - Kopi - Merknad til uttalelse - Varsel om pålegg om sikring og tvangsmulkt 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4392 Løpenr: 2020/46013 Dokument tittel: Plan 414 - Uttale - Fiskeridirektoratet 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/6721 Løpenr: 2020/45132 Dokument tittel: Gbnr 15/60 - Anmodning om redegjørelse 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/45784 Dokument tittel: Plan 418 - Kopi - Pålegg om støytiltak, opplysninger og støydokumentasjon 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/923 Løpenr: 2020/45796 Dokument tittel: Gbnr 16/138, 139 - Kopi - Svar - Ber om uttale - fv 562 'Marit Kalgraf' EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/2922-11 - Gbnr 17/160 - Tillatelse til tiltak 'Fredrik Sjølie' EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/5839 Løpenr: 2020/49490 Dokument tittel: Gbnr 14/7 - Søknad om endring i innvilget skadefellingsløyve hjort krokåsdalen Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2014/8698 Løpenr: 2020/49535 Dokument tittel: Gbnr 14/39 - Etterspør svar - Vedrørende oversendelse av klagesak Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 27177/2020 - Gbnr 14/39 - Ferdigattest Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/2716 Løpenr: 2020/41646 Dokument tittel: Gbnr 10/196 - Klage på retting i matrikkelen Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3947 Løpenr: 2020/49630 Dokument tittel: Gbnr 11/18 - Ber om status Havna A/S EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/6762 Løpenr: 2020/47927 Dokument tittel: Departementets svar på spørsmål om unntak fra søknadsplikt for offentlige veganlegg - byggesaksforskriften § 4-3 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/4800 Løpenr: 2020/48517 Dokument tittel: Gbnr 21/602/0/1-3 - Klage på vedtak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/739 Løpenr: 2020/49746 Dokument tittel: Bekreftelse - AS ASKØY TOMTESELSKAP Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav -Sak: 2017/5839 Løpenr: 2020/49644 Dokument tittel: Gbnr 14/17 - Observerte hjortedyr 15.07.2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - sak 2014/8698 - Journalpost 68 og 71 - Tinglyste erklæringer Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2019/5275 - 2020 - EØS - Barneverntjenester - Tildelingsbrev Vestnytt EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - sak 2014/8698 - Journalpost 68 og 71 - Tinglyste erklæringer Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4872 Løpenr: 2020/47734 Dokument tittel: Gbnr 33/5 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Runar Hansen EPHORTE
2020/4749 20200723 23.07.2020 Inngående brev Purring - Innsynskrav - 2020/4581 Løpenr: 2020/44898 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Anmodning om forhåndskonferanse Boutleie AS EPHORTE
2020/4749 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbetstilling - Løpenr 49551/2020 - Kopi - Tilbakemelding - Klage - Innsyn etter offentleglova - Svar på etterfølgende e-poster Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4521 Løpenr: 2020/47818 Dokument tittel: Gbnr 19/78, 299 - Søknad om dispensasjon 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4749 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/8051 Løpenr: 2020/45422 Dokument tittel: Gbnr 7/17 m.fl. - Foreløpig tilbakemelding på søknad om midlertidig brukstillatelse 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4749 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/5702 Løpenr: 2020/48040 Dokument tittel: Gbnr 8/1048/0/1-12 - Søknad om endring av tilaltelse 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4749 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/4581 Løpenr: 2020/44898 Dokument tittel: Gbnr 9/379 - Anmodning om forhåndskonferanse Bodutleie AS EPHORTE
2020/4749 20200724 24.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/4861 Løpenr: 2020/47665 Dokument tittel: Gbnr 19/409 - Søknad om dispensasjon Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr. 44666/2020 - Gbnr 10/269 - Melding om mulig ulovlighet Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5018 Løpenr: 2020/49160 Dokument tittel: Gbnr 18/36 - Rekvisisjon av oppmålingsforretning 'Audun Lyngbø' EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3749 Løpenr: 2020/48306 Dokument tittel: Tilbakemelding - Nedklassifisering av kommunale veier - Kv 1032 Øvre Strand 1-13 og 8-16 'Ragnar Remme' EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 4/53/0/1 - Godkjente plantegninger Proaktiv - Bergen eiendomsmegling AS EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/3778 Løpenr: 2020/44236 Dokument tittel: Gbnr 12/67 - Behov for tilleggsdokumentasjon 'Robert Kleppevik' EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 3/235 - Avtale - Dokument datert 9. september 2011 'Michael Krogsæther' EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/8698 - Tinglyste rettighetene som 14/4 skulle ha til Skåravegen Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr 49745/2020 - Gbnr 10/269 - Redegjørelse Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2680 Løpenr: 2020/44740 Dokument tittel: Gbnr 13/263 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4749 20200727 27.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2016/3110 Løpenr: 2020/49372 Dokument tittel: Tilsynsrapport med oppfyllelse av vedtak - Åsane Byggmesterforretning AS 'Ragnhild H. Johannessen' EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Plan 283 Kobberåsen og byggesak Gbnr 6/980 Jørgen Meland EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Løpenr: 29869/2020 - Nedklassifisering av kommunale veier-Kv1175 Kleiva Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/4030 Løpenr: 2020/30357 Dokument tittel: Gbnr 19/174, 404 - Oversendelse av vedtak fra kommunestyret samt videre fremdrift i saken Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak 2018/7562 - Gbnr 6/1194 -Bolig Christer Ellila EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2017/5839 Løpenr: 2020/49644 Dokument tittel: Gbnr 14/17 - Observerte hjortedyr 15.07.2020 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/49883 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl. - Anmodning om forhåndskonferanse Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Purring - Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2014/8698 - Tinglyste rettighetene som 14/4 skulle ha til Skåravegen Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/39885 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200728 28.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/39921 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane - Oppdaterte dokument Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200729 29.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2018/3168-4 - Dokumentene som ligger til grunn for kommunens eierforhold til : Herdla kirkekai, Oksnes Kai, Longabryggo, Vikane kai og Hanevik kai. Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/41465 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Svar - Samtaler/ forhandlinger om kostnader og eieransvar vedrørende kaiområdet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/3747 Løpenr: 2020/39989 Dokument tittel: Ber om bekreftelse - Svar - Avklaringer kostnadsfordeling Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/4908 Løpenr: 2020/48365 Dokument tittel: Gbnr 33/2, 9 - Melding om tiltak som ikke krever søknad eller tillatelse Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/45729 Dokument tittel: Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - Feil i saksutredning Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/36974 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Tilbakemelding - Belastning av kai Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3272 Løpenr: 2020/32752 Dokument tittel: Bruk av trampoliner i Askøy Schibsted - Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2020/3272 Løpenr: 2020/33089 Dokument tittel: Bruk av trampoliner i Askøy Schibsted - Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5183 Løpenr: 2020/44674 Dokument tittel: Krav til midlertidig drift i forbindelse med avvikling av Hanøy Forum barnehage Schibsted - Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Løpenr: 2020/40819 Dokument tittel: Forslag til avtale om salg av parsell Mjølkeviksvarden gbnr 39/69 Oddvar Juvik EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/5079 Løpenr: 2020/49883 Dokument tittel: Gbnr 8/976 m.fl. - Anmodning om forhåndskonferanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/3502 Løpenr: 2020/50292 Dokument tittel: Plan 376 - Klage på vedtak - Torill Utstrand Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/2444 Løpenr: 2020/44499 Dokument tittel: Gbnr 19/82 - Tilbakemelding - Ber om utsatt frist for behandling Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/36971 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Belastning av kai Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/36974 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Tilbakemelding - Belastning av kai Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/41465 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Svar - Samtaler/ forhandlinger om kostnader og eieransvar vedrørende kaiområdet Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak 2020/5100 - Løpenr 49997/2020 - Gbnr 19/342 - Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/5686 Løpenr: 2020/29935 Dokument tittel: Oversendelse skriv - Lovlighetskontroll - Rådmannens forståelse av vedtaket budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 Jan Thorsen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/36586 Dokument tittel: Plan 418 - Oversendelse av underskriftsliste mot utvidelse av Hanøytangen Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/36598 Dokument tittel: Plan 418 - Hanøytangen Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/6237 Løpenr: 2020/32775 Dokument tittel: Plan 418 - Merknader - Askøy kommune, Miljørettet helsevern Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/6248 Løpenr: 2020/46491 Dokument tittel: Byvekstavtalen - Behandling av Miljøløftet sitt handlingsprogram 2021 - 2024 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2018/6248 Løpenr: 2020/46491 Dokument tittel: Byvekstavtalen - Behandling av Miljøløftet sitt handlingsprogram 2021 - 2024 Schibsted - Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/36974 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Tilbakemelding - Belastning av kai Jann Atle Jensen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/36971 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Belastning av kai Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/36974 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Tilbakemelding - Belastning av kai Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200730 30.07.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2013/10262 Løpenr: 2020/41465 Dokument tittel: Gbnr 10/18 - Svar - Samtaler/ forhandlinger om kostnader og eieransvar vedrørende kaiområdet Ranveig Skjønborg EPHORTE
2020/4749 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/1137 Løpenr: 2020/49870 Dokument tittel: Gbnr 5/84 - Fylkesmannen opphever kommunens vedtak av 24.02.2020 Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2015/4132 Løpenr: 2020/44875 Dokument tittel: Plan 413 - Klage på støy - Maud Karin Mjømen og Magne Mjømen Askøyværingen EPHORTE
2020/4749 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/47654 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Behov for tilleggsdokumentasjon Nina Hetlevik EPHORTE
2020/4749 20200806 06.08.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2020/3430 Løpenr: 2020/47654 Dokument tittel: Gbnr 10/775 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2020/4749 20200807 07.08.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Sak: 2019/355 Løpenr: 2020/38441 Dokument tittel: Gbnr 5/730 - Ber om redegjørelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
Versjon:5.2.00