eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2020/713
:
Lotte Wilhelmsen Silnes
:
Under behandling
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2020/713 20200123 23.01.2020 Inngående brev Informasjon om nytt Corona-virus Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200127 27.01.2020 Inngående brev Brev om coronaviruset til kommunehelsetjenesten fra FHI og Helsedirektoratet - 24.01.2020 Fylkesmannen ved beredskapsseksjonen EPHORTE
2020/713 20200219 19.02.2020 Inngående brev Avstandsoppfølging av pasienter med mistenkt eller stadfestet smitte av Coronaviruset Omsyn EPHORTE
2020/713 20200219 19.02.2020 Inngående brev Informasjon om nytt Corona-virus Fylkesberedskapssjef Haavard Stensvand EPHORTE
2020/713 20200221 21.02.2020 Inngående brev Invitasjon til telefonmøte om koronavirus og orientering om dagsseminar 09.03.2020 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200228 28.02.2020 Inngående brev Koronavirus - Informasjon i fra Fylkesmannen i Vestland Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200228 28.02.2020 Inngående brev Til kommunelegen om koronavirussykdom Folkehelseinstituttet EPHORTE
2020/713 20200302 02.03.2020 Inngående brev Fellesbrev fra Helsedirektoratet og FHI med nye råd til helsetjenesten om covid-19 - Ansatte i helsetjenesten Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200303 03.03.2020 Inngående brev Informasjonsfilm om koronavirus Fylkesmannen EPHORTE
2020/713 20200304 04.03.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Arrangement på Ravnanger omsorgsboliger Ramsøy helselag V/Sigrid Alvestad EPHORTE
2020/713 20200305 05.03.2020 Inngående brev Koronaberedskap - Rettleiar i kontinuitetsplanlegging og utstyrssituasjonen Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200305 05.03.2020 Utgående brev Svar - Arrangement på Ravnanger omsorgsboliger - Ramsøy helselag Ramsøy helselag EPHORTE
2020/713 20200309 09.03.2020 Inngående brev Restriksjoner av besøkende til sykehjem, heldøgns omsorgsbolig og øyeblikkelig hjelp døgn - COVID-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200309 09.03.2020 Inngående brev Råd om organisering av smitteverntiltak i kommunen - Covid-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200309 09.03.2020 Inngående brev Rapportering om konsekvensar av koronasituasjonen Fylkesmannen v/fylkesberedskapssjef EPHORTE
2020/713 20200309 09.03.2020 Inngående brev Truende mangelsituasjon for smittevernutstyr og tiltak i primærhelsetjenesten Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200309 09.03.2020 Inngående brev Innspill til kommunal beredskapsplan Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200310 10.03.2020 Inngående brev Desinfisering av områder med Korona - Oversendelse av spørsmål fra Link Personell om krav om sertifiseringer Bergen Kommune EPHORTE
2020/713 20200311 11.03.2020 Inngående brev Generell henstilling til alle legekontor - Blodprøvetaking Helse Bergen EPHORTE
2020/713 20200311 11.03.2020 Inngående brev Rundskriv - Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200311 11.03.2020 Inngående brev Informasjon til Fylkesmenn og kystkommuner om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord - covid-19 Fylkesmannen/ylkesberedskapssjef EPHORTE
2020/713 20200311 11.03.2020 Inngående brev Korona - Be om bistand fra frivillig sektor og sørg for gode hygienetiltak på kollektivtransport Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200311 11.03.2020 Inngående brev Rettelse - Rundskriv - Informasjon om dekning av tap og utgifter som følge av koronaviruset Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200312 12.03.2020 Inngående brev Viktig informasjon om innleie av personell Helseleverandøren EPHORTE
2020/713 20200312 12.03.2020 Inngående brev Informasjon - Korona fra Prima Omsorg Prima Omsorg EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Spørsmål vedrørende stenging av Askøy terapibad SIMBAD EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Oversendelse fra Helsedirektoratet vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet Fylkesmannen EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Varsel fra Helsedirektoratet - Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden Fylkesmannen EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr - Behov fylkesoversikt Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Koordinering av innkjøp og fordeling av personlig smittevernutstyr - Varsling fylkesoversikt- Korrigert excelskjema Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Endret tjenestetilbud for å forebygge koronasmitte NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland EPHORTE
2020/713 20200313 13.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 Kommunal- og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Forespørsel - Omsorgstilbud til ansatte i samfunnskritiske funksjoner Hordaland sivilforsvarsdistrikt EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Ny forskrift om karantene, og skriv om adgangskontroll og besøksstans i helseinstitusjoner i anledning utbrudd av Covid-19 Fylkesmannen i Vestland/ Beredskap EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Koronaberedskap - Lokale vedtak etter smittevernlova § 4-1 Fylkesmannen i Vestland V/Beredskap EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon om innmelding av behov for smittevernsutstyr til Fylkesmannen Fylkesmannen i Vestland V/Beredskap EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Informasjon- Koronavirus Dedicare EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Redegjørelse - Legemiddelsituasjonen i landet APOTEK 1 Gruppen AS EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Innføring adgangskontroll og besøksstans i landets helseinstitusjoner Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Vedrørende utstyr til drift av vannverk Noka EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Tilbud om ansiktsmaske, AntiBac hånddesinfeksjon gel+spray+serviett, Førstehjelpsett. Farup EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Nye retningslinjer i Infodoc AS for å stoppe spredning av Covid-19 Infodoc AS EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Ny veileder til kommunene under koronautbruddet - Rus- og psykiske lidelser KoRus Vest Bergen EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Bruk av APPetitus i sine rutiner APPetitus as EPHORTE
2020/713 20200316 16.03.2020 Inngående brev Forespørsel - Nedvask og desinfisering Saneringsgruppen As EPHORTE
2020/713 20200317 17.03.2020 Inngående brev Brev til alle kommuner om at de må opprettholde varetransport/ vei-infrastruktur i forbindelse med Covid-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200317 17.03.2020 Inngående brev Beredskapsplan Norsk Medisinaldepot AS Bergen Kommune, Innkjøp konsern EPHORTE
2020/713 20200317 17.03.2020 Inngående brev Informasjon om endring i transport av hjelpemiddel NAV Hjelpemiddelsentral Hordaland EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Inngående brev Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med korona-pandemien Kommunal og moderniseringsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Inngående brev Koronaviruset - Beredskap for kommunens bostøttearbeid Husbanken - Bostøtte Husbanken EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Inngående brev Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket under Coronaviruset Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Utgående brev Rapportering - Samlet behov for smittevernutstyr for Askøy kommune til Fylkesmannen Fylkesmannen i Vestland V/Beredskap EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Inngående brev Uloba – Independent Living Norge SA – Informasjon om beredskap Uloba - Independent Living Norge SA EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Inngående brev Revidert - Opprettholdelse av varetransport og vei-infrastruktur forbindelse med Covid-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200318 18.03.2020 Inngående brev Testing for koronavirus (covid-19-viruset) - Apotekpersonell skal testes etter samme kriterier som annet helsepersonell Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200319 19.03.2020 Inngående brev De kommunale barnevernstjenester sine oppgaver under koronakrisa Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200319 19.03.2020 Inngående brev Til kommuner som har gjort lokale vedtak om karanteneregler Fylkesmannen i Vestland, Beredskap EPHORTE
2020/713 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oppdatering om covid-19 – Andre brev - Hovedpunktene i en ny risikovurdering Folkehelseinstituttet, Områdeledelsen for Smittevern, miljø og helse EPHORTE
2020/713 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon - SMS til alle turister og utenlandske statsborgere i Norge - COVID-19 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oversendelse - Samlet informasjon fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet under covid 19 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200320 20.03.2020 Inngående brev Koronaviruset – Status, informasjon og råd til brann- og redningsvesenene og 110-sentralene Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE
2020/713 20200320 20.03.2020 Inngående brev Oversendelse - Informasjon fra NMD - For å unngå apotekbesøk under COVID-19 Bergen kommune | Innkjøp konsern EPHORTE
2020/713 20200320 20.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Amathea veiledningstjeneste for gravide under Koronaviruset Amathea Hordaland/Sogn og Fjordane EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Kort høringsrunde - Prioritering av helsehjelp under Covid-19 krisen Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber fylkesmennene sikre at kommunene ivaretar sitt sørge for ansvar for at befolkningen tilbys nødvendige allmennlegetjenester Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp - Et tilbud til kommuner som ikke allerede er påkoblet Digitale innbyggertjenester- Sosiale tjenester i NAV EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Rapportering til Fylkesmannen om utvidet undersøkingsfrister og fristbrud hos barnevernstjenestene under COVID-19 Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200323 23.03.2020 Inngående brev Oversendelse av informasjon fra BUFDIR - Samvær med tilsyn under COVID-19 - Barnevernsloven Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200324 24.03.2020 Inngående brev Spørreundersøkelse - Status i kommunal barnevernstjeneste under Covid - 19 (Korona-pandemien) Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200324 24.03.2020 Inngående brev Nasjonal ordning for fordeling av smittevernutstyr til kommuner i samarbeid med helseforetak - Oversendelse av rutinebeskrivelse Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200325 25.03.2020 Inngående brev Rundskriv om forskrift om karantene - Karanteneforskriften og ankomstforskriften Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200325 25.03.2020 Inngående brev Ber om redegjørelse - Støttekontakt ***** EPHORTE
2020/713 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon om ny innmeldingsløysing for kommunane - Behov for smittevernutstyr Fylkesmannen - Beredskap Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200326 26.03.2020 Inngående brev Informasjon fra Bufdir om krisesentertilbud, bruk av besøkshjem og krav om politiattest for ansatte i barnevernet under koronaepidemien Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon om midlertidig åpning av skriv til oss funksjonen for brukere av sosiale tjenester - NAV-kontoret NAV / Arbeids- og velferdsdirektoratet EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Bruker av BPA-ordninger ved kartlegging av behov for smittevernutstyr Uloba – Independent Living Norge SA EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Informasjon fra KS om kronasituasjonen KOMMUNESEKTORENS INTERESSE- OG ARBEIDSGIVERORGANISASJON EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Helsedirektoratet ber kommunene kartlegge mulige nye sengeplasser Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Fordeling av ekstra skjønnsmidler til kommunene i Vestland i samarbeid med koronautbruddet FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Korona-støtte til hjelperne Helse-Bergen - RVTS Vest EPHORTE
2020/713 20200327 27.03.2020 Inngående brev Arbeidsgivere bør så langt som mulig skjerme ansatte i helse- og omsorgstjenesten som er gravide eller i risikogrupper for alvorlig sykdom og død ved smitte av SARS-CoV-2 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200330 30.03.2020 Inngående brev Rundskriv nr 1-4/2020 - Veileder til kommunene om lokale karanteneregler eller innreiserestriksjoner i forbindelse med utbruddet av Covid-19 Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200330 30.03.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidig forskrift om byggverk for innkvartering av asylsøkere som følge av Covid-19 Justis- og beredskapsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200330 30.03.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig forskrift om endringer i helselovgivningen Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE
2020/713 20200331 31.03.2020 Inngående brev Beredskapsvakt hjå Fylkesmannen i Vestland Fylkesmannen - Beredskap Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200401 01.04.2020 Inngående brev Retningslinje for ordinær pasienttransport av personer med mistenkt og eller bekreftet koronasmitte (Covid19) Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200403 03.04.2020 Inngående brev Stadfesting av rapporterte tall til Fylkesmannen fra Askøy - Oksygen Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200406 06.04.2020 Inngående brev Viktig informasjon om koronaviruset og eldre Aldring og helse EPHORTE
2020/713 20200406 06.04.2020 Inngående brev Kartlegging av kommunenes direkte merutgifter knytte til koronautbruddet Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2020/713 20200406 06.04.2020 Inngående brev Praktisering av regelverk om individuell plan, koordinator og koordinering som følge av midlertidige endringer i helselovgivningen fra 27.03.2020 Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200417 17.04.2020 Internt notat Høringssvar vedrørende prioritering i forbindelse med covid -19 - Sykehjem og hjemmebaserte tjenester Kari Skeide EPHORTE
2020/713 20200417 17.04.2020 Inngående brev Gradvis åpning av Myrsnipa Samværssted Bergen Kirkens Bymisjon, Bergen EPHORTE
2020/713 20200417 17.04.2020 Inngående brev Orientering om midlertidig lov med unntak fra kommuneloven - IKS-loven mv. Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement EPHORTE
2020/713 20200427 27.04.2020 Inngående brev Påminnelse om nasjonal kartlegging - Sosiale tjenester under koronapandemien Arbeids- og velferdsdirektoratet EPHORTE
2020/713 20220427 27.04.2022 Utgående brev Søknad om helligdag/søndagsåpent frisørsalong grunnet COVID-19 CT Hårstudio EPHORTE
2020/713 20200508 08.05.2020 Inngående brev Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger Helsedirektoratet EPHORTE
2020/713 20200904 04.09.2020 Utgående brev Ekstern høring- Anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien Helsedirektoratet v/Stian Haugen EPHORTE
2020/713 20200526 26.05.2020 Inngående brev Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven Helse- og omsorgsdepartementet EPHORTE