eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/7573
:
Innsynsbegjæringer - Desember 2019
:
Inger Johanne Rene
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/7573 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/6367 Løpenr: 2019/64206 Dokument tittel: Gbnr 10/584, 514, 268 - Kopi - Spørsmål til utforming Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6228- Løpenr: 2019/68004 Dokument tittel: Gbnr 19/32 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7533 Løpenr: 2019/68714 Dokument tittel: Gbnr 7/667 - Søknad om dispensasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/67443 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon Jonas Wikum EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6917 Løpenr: 2019/67326 Dokument tittel: Gbnr 14/7 - Svar på spørsmål om søknadsplikt Ragnar Remme EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7520 Løpenr: 2019/68630 Dokument tittel: Gbnr 21/545 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Inge Torgersen EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/4038 - Løpenr 66773/2019 - Gbnr 4/1272/0/2 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 67689/2019 - Gbnr 10/515 - Tilbakemelding Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191204 04.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/1591 - Løpenr 67443/2019 - Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/4362 Løpenr: 2019/60914 Dokument tittel: Gbnr 10/376, 3 - Søknad om endring av tillatelse Jonas H. Wikum EPHORTE
2019/7573 20191206 06.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/3928 Løpenr: 2019/58452 Dokument tittel: Ber om redegjørelse- Oppstart utbygging av Erdal gravplass Askøyværingen AS EPHORTE
2019/7573 20191209 09.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5127 Løpenr: 2019/68846 Dokument tittel: Gbnr 29/9 - Spørsmål til mangelskriv Johan EPHORTE
2019/7573 20191209 09.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4473 - Løpenr 68549/2019 - Gbnr 5/660/0/1 - Vedrørende ansvarsforhold Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191209 09.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7520 - Løpenr 68630/2019 - Gbnr 21/545 - Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Inge Torgersen EPHORTE
2019/7573 20191209 09.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/5200 - Løepnr 68777/2019 - Gbnr 12/1318, 307 - Kopi - Vedtak - Tillatelse til etablering av eksisterende kai Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/4110 Løpenr: 2019/68191 Dokument tittel: Gbnr 24/66 - Svar på henvendelse vedr skorstein Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3181 Løpenr: 2019/68881 Dokument tittel: Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Orientering om status for sak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3979 Løpenr: 2019/69540 Dokument tittel: Gbnr 33/56 - Avslutning av sak Ole J Hansen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling løpenr: 2019/65981 Dokument tittel: Gbnr 19/16 - Informasjonsskriv - Utbedring avløpsanlegg Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7573 Løpenr: 2019/70252 Dokument tittel: Oversendelse av dokumentbestilling - Gbnr 19/67 - Enebolig med garasje Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3181 Løpenr: 2019/68881 Dokument tittel: Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Orientering om status for sak Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/3937 Løpenr: 2019/70027 Dokument tittel: Plan 495 Askøy kommune - Ber om meklingmøte Askøyværingen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6248 Løpenr: 2019/71170 Dokument tittel: Tidsintervall for vurdering av måloppnåing i byvekstavtalene Askøyværingen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/756 Løpenr: 2019/50743 Dokument tittel: Innvilget tilskudd - Lokal kultur og idrettsaktivitet 2019 Ragnar Remme EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/2020 Løpenr: 2019/70821 Dokument tittel: Plan 262 - Videre saksgang etter fylkesmannens oppheving av planvedtak Askøyværingen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/54 Løpenr: 2019/70408 Dokument tittel: Analyserapport - Uke 49 Askøyværingen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6213 Løpenr: 2019/60935 Dokument tittel: Uttale til søknad - Midlertidig oppankring Hauglandsosen Askøyværingen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3897 Løpenr: 2019/71195 Dokument tittel: Tilbakemelding - Melding om vedtatte vegnavn - Kjerrgardsvegen Askøyværingen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/3251 Løpenr: 2019/70549 Dokument tittel: Gbnr 20/361, 371, 403, 404, 405 - Oppfølging av forespørsel Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/8843 Løpenr: 2019/47975 Dokument tittel: Oversendelse av klage - Valgliste Senterpartiet Anne Hilleren EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 1/677, 1/678 og 1/679 - Byggesak på naust Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 10/725 - Tegninger Remy Andre Vågene EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Svar - Innsynskrav - Gbnr 10/725 - Tegninger Remy andre Vågene EPHORTE
2019/7573 20191216 16.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6920 - Løpenr 67480/2019 - Gbnr 14/105 - Tilbakemelding på en eventuell forhåndskonferanse Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7573 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6833 Løpenr: 2019/62424 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Svar på søknad om dispensasjon fra byggegrense mot kommunal vei Nina Hetlevik EPHORTE
2019/7573 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2016/3120 Løpenr: 2019/66763 Dokument tittel: Gbnr 19/106 - Ber om ytterligere informasjon Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20191217 17.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7533 Løpenr: 2019/68849 Dokument tittel: Gbnr 7/667 - Dispensasjon fra reguleringsplan Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/1299 Løpenr: 2019/71388 Dokument tittel: Gbnr 9/380 - Klage på vedtak - Ber om oppsettende virkning Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191217 17.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7188 Løpenr: 2019/71275 Dokument tittel: Gbnr 6/6 - Tilbakemelding på innsendt tilleggsinformasjon - behov for ytterligere tilleggsinformasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling - Plankart - KPA 2002-2014 Harris Advokatfirma AS EPHORTE
2019/7573 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/1299 Løpenr: 2019/69384 Dokument tittel: Gbnr 9/380 - Foreløpig svarbrev klage Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling løpenr: 2019/52571 Dokument tittel: Gbnr 18/525 - Melding om mulig ulovlighet NN EPHORTE
2019/7573 20191218 18.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6196 Løpenr: 2019/69687 Dokument tittel: Gbnr 10/102 - Svar på henvendelse om vannspeil Nina Hetlevik EPHORTE
2019/7573 20191218 18.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 10/259 Vest Bonis AS EPHORTE
2019/7573 20191218 18.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7750 Løpenr: 2019/71282 Dokument tittel: Melding om sak for jordskifteretten registrert i matrikkelen Ragnar Remme EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7108 Løpenr: 2019/67845 Dokument tittel: Gbnr 12/1174 - Referat fra forhåndskonferanse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7750 Løpenr: 2019/71282 Dokument tittel: Melding om sak for jordskifteretten registrert i matrikkelen Ragnar Remme EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6540 Løpenr: 2019/69134 Dokument tittel: Gbnr 12/1314 - Ytterligere informasjon om tilknytning til offentlig avløp Atle Jørgensen EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/5970 Løpenr: 2019/70262 Dokument tittel: Gbnr 12/1174, 1267 - Tilleggsdokumentasjon Atle Jørgensen EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7489 Løpenr: 2019/70586 Dokument tittel: Redegjørelse vedrørende nye fartshumper i Kjebergvegen NN EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Utgående brev Svar på spørsmål om innsyn - Gbnr 18/277 - Behov for tilleggsinformasjon Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20191219 19.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/5901 Løpenr: 2019/43046 Dokument tittel: Drift av kunstgress Tveit skole Askøyværingen AS EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2017/7201 Løpenr: 2019/71092 Dokument tittel: Anmodning om sluttutbetaling for anlegg 64621- Storheia Flerbruksanlegg Askøyværingen AS EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/3505 Løpenr: 2019/69580 Dokument tittel: Lovlighetskontroll - Oversendelsesskriv Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2018/606 Løpenr: 2019/71293 Dokument tittel: Gbnr 39/56 - Oversendelse merknader fra Jann Atle Jensen mottatt av Fylkesmannen i Vestland Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8934 - >Løpenr 69717/2019 - Gbnr 10/584, 8/302, 8/957 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/8934 - Løpenr 69717/2019 - Gbnr 10/584, 8/302, 8/957 - Forlengelse av midlertidig brukstillatelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 - Løpenr 71279/2019 - Gbnr 10/3 - Ber om redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 - Løpenr 71507/2019 - Gbnr 10/3 - Tilleggsdokumentasjon og redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 - Løpenr 70133/2019 - Gbnr 10/3 - Ber om uttale Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 - Løpenr 70082/2019 - Gbnr 10/3 - Behov for tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 - Løpenr 69152/2019 - Gbnr 10/3 - Forespørsel Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3739 - Løpenr 69153/2019 - Gbnr 10/3 - Svar på forespørsel Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2016/3251 - Løpenr 70549/2019 - Gbnr 20/361, 371, 403, 404, 405 - Oppfølging av forespørsel Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2015/6332 - Gbnr 4/1219 - Godkjente tegninger Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20191220 20.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2014/7124 - Løpenr 69747/2019 - Gbnr 10/102 mfl - Lønvarden 1 - Endring vertikalkurvatur avkjørsel Fv - Ber om dokumentasjon overdekning VA-ledninger Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191223 23.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6913 Løpenr: 2019/67743 Dokument tittel: Innsynskrav - Sak: 2018/2513 Løpenr: 2019/65774 Dokument tittel: Gbnr 10/774 - Svar på forespørsel om krav til søknad NN EPHORTE
2019/7573 20191223 23.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 - Løpenr 60148/2019 - Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/58231 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Etterspør svar NN EPHORTE
2019/7573 20191223 23.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6119 - Løpenr 60111/2019 - Innsynskrav - Sak: 2013/7637 Løpenr: 2019/50637 Dokument tittel: Gbnr 10/771 - Ber om redegjørelse NN EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7185 Løpenr: 2019/70234 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/71884 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Tilleggsdokumentasjon Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2013/1591 Løpenr: 2019/71769 Dokument tittel: Gbnr 10/515 - Ber om redegjørelse Ragnhild H. Johannessen EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak - 2014/7510 Omsorgsboliger - Tomtelokaliteter Askøy øst - Alle dokumenter Ragnar Remme EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7575 Løpenr: 2019/69187 Dokument tittel: Svar på forespørsel om reisestøtte for idrettsarrangement Idrettsrådet i Askøy EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7185 Løpenr: 2019/70234 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Norstrand Eiendomsrådgivning A EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7185 Løpenr: 2019/71567 Dokument tittel: Gbnr 19/116 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland Norstrand Eiendomsrådgivning A EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/6296 - Journalpost 1, 16, 21, 23 og 24 Auctor Bergen AS EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/56766 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Melding om vedtak - Follese - Politisk behandling av søknad om oppføring av bolig og garasje Marie Misund EPHORTE
2019/7573 20191227 27.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/6464 Løpenr: 2019/55711 Dokument tittel: Gbnr 12/320 - Orientering om befaring Marie Misund EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Antall fratredelser i Askøy kommune på grunn av aldersgrense Vestnytt EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Kopi av referat Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2018/5652 - Løpenr 53597/2019 - Plan 278 - Spørsmål vedrørende dispensasjon Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/6762 - Løpenr 63347/2019 - Avklaring av når Fylkesmannen i Vestland skal vurdere tiltak i sjø-mudring Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Utgående brev Svar - Innsyn - Wordfil oppdaterte bestemmelser til plan 273 Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/3505 - Løpenr 69580/2019 - Lovlighetskontroll - Oversendelsesskriv Jann Atle Jensen EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2017/3961 Løpenr 70582/2019 - Gbnr 17/7, 241, 242, 243 - Varsel om pålegg om ferdigstillelse Mette Jakobsen EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/1235 - Løpenr 47758/2019 - Gbnr 14/80 - Tilbakemelding Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7573 20191230 30.12.2019 Inngående brev Innsynskrav - Fratredelser ved aldersgrense m.m. Vestnytt EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/7820 Løpenr: 2019/73064 Dokument tittel: Gbnr 21/18 - Informasjon - Tilbakemelding angående grenser Inge Torgersen EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Gbnr 7/328 - Søknader og godkjente byggetegninger alle tiltak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/52112 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Uttale - Fiskeridirektoratet Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/52266 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Uttale - Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2015/8037 Løpenr: 2019/53790 Dokument tittel: Gbnr 1/176 - Uttale miljø og landbruk Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Inngående brev Innsynskrav - Sak: 2019/6612 Løpenr: 2019/69772 Dokument tittel: Gbnr 4/1163 - Tillatelse til tiltak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/5497 - Løpenr 49671/2019 - Gbnr 39/69 - Areal til hjortevald - Betingelser Oddvar Juvik EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6091 - Løpenr 58689/2019 - Gbnr 19/185 - Referat fra forhåndskonferanse Einar Arvid Nilsen EPHORTE
2019/7573 20200102 02.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/7424 - Gbnr 11/1, 11 - Fradeling av grunneiendom Havna AS EPHORTE
2019/7573 20200106 06.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/6612 - Løpenr 69772/2019 - Gbnr 4/1163 - Tillatelse til tiltak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/7573 20200106 06.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2013/7907 - Løpenr 9544/2019 - Svar - Krav - Endring av stillingskode og aldersgrense Vestnytt EPHORTE
2019/7573 20200106 06.01.2020 Utgående brev Oversendelse av dokumentbestilling i sak 2019/806 - Løpenr 6302/2019 - Krav om endring - Stillingskode og aldersgrense Vestnytt EPHORTE
Versjon:5.2.00