eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/5752
:
Gbnr 20/400 - Bolig
:
Rita Strandenes
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2019/5752 20190701 01.07.2019 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kopi - Tillatelse til bruk av avkjørsel på FV 219 Statens vegvesen EPHORTE
2019/5752 20190911 11.09.2019 Inngående brev Gbnr 20/400 - Anmodning om forhåndskonferanse Tommy Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20191104 04.11.2019 Utgående brev Gbnr 20/400 - Svar på anmodning om forhåndskonferanse HLM Arkitektur EPHORTE
2019/5752 20191104 04.11.2019 Utgående brev Gbnr 20/400 - Referat fra forhåndskonferanse Kari Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20191104 04.11.2019 Utgående brev Gbnr 20/400 - Oversendelse av referat fra forhåndskonferanse Kari Liljebäck m.fl. EPHORTE
2019/5752 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gbnr 20/400 - Søknad om rammetillatelse HLM ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/5752 20191230 30.12.2019 Inngående brev Gbnr 20/400 - Søknad om rammetillatelse 2 HLM ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/5752 20200115 15.01.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Behov for tilleggsdokumentasjon HLM ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/5752 20200128 28.01.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Tilleggsdokumentasjon HLM ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/5752 20200203 03.02.2020 Internt notat Gbnr 20/400 - Ber om uttale - SEFRAK minne Trond Nesmann Berntsen EPHORTE
2019/5752 20200205 05.02.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Tilleggsdokumentasjon HLM ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/5752 20200210 10.02.2020 Internt notat Gbnr 20/400 - Krigsminner - Vestland fylkeskommune Rita Strandenes EPHORTE
2019/5752 20200211 11.02.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Svar på henvendelse og bekreftelse på mottatt dokumentasjon HLM Arkitektur AS m.fl. EPHORTE
2019/5752 20200211 11.02.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Oversendelse for uttale - Krigsminne VESTLAND FYLKESKOMMUNE EPHORTE
2019/5752 20200213 13.02.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Merknad til sak Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5752 20200416 16.04.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Rammetillatelse HLM ARKITEKTUR AS EPHORTE
2019/5752 20200507 07.05.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Klage på tillatelse Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5752 20200507 07.05.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Søknad om endring av ansvarsrett og søknad om igangsettingstillatalse Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/5752 20200512 12.05.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Svarbrev klage NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2019/5752 20200518 18.05.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kommentar på klage på tillatelse Tommy Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20201006 06.10.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Frist for innsending av klage Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5752 20200527 27.05.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Begrunnelse for klage Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5752 20200527 27.05.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Ber om redegjørelse Tommy Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20200527 27.05.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kommentarer på klage Tommy Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20200608 08.06.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Reviderte tegninger Tommy Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20200618 18.06.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Igangsettingstillatelse SANDØY BYGGSERVICE AS EPHORTE
2019/5752 20200611 11.06.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Gjennomføringsplan Sandøy Byggservice As EPHORTE
2019/5752 20200618 18.06.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger SANDØY BYGGSERVICE AS EPHORTE
2019/5752 20200618 18.06.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Igangsettingstillatelse SANDØY BYGGSERVICE AS EPHORTE
2019/5752 20200630 30.06.2020 Inngående brev Gbnr 20/400, 401 - Vedrørende rettigheter i vei Torolf Pedersen EPHORTE
2019/5752 20200702 02.07.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Revidert begrunnelse for klage Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5752 20200714 14.07.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kulturminnefaglig uttale fra Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/5752 20200803 03.08.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kommentar til klage på vedtak Tommy Lijeback EPHORTE
2019/5752 20200811 11.08.2020 Inngående brev Gbnr 20/400, 401 - Etterlyser tilbakemelding på nabomerknader Torolf Pedersen EPHORTE
2019/5752 20200818 18.08.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Oversendelse av kulturfaglig uttale fra Vestland fylkeskommune vedrørende krigsminne Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/5752 20200814 14.08.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Tilleggsdokumentasjon Sandøy Byggservice As EPHORTE
2019/5752 20200904 04.09.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Bekrefter registrering av nye foretak Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/5752 20200828 28.08.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Krav om utsatt iverksetting - Klage FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/5752 20200918 18.09.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Avslag på anmodning om utsatt iverksetting NORSTRAND EIENDOMSRÅDGIVNING AS EPHORTE
2019/5752 20200910 10.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Etterspør status for rettigheter i vei Torolf Pedersen EPHORTE
2019/5752 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kopi - Svar - Kulturminnefaglig uttalelse - SEFRAK krigsminne - Vestland fylkeskommune Vestland fylkeskommune EPHORTE
2019/5752 20200918 18.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Kopi - Svar på krav om oppsettende virkning - oppføring av enebolig med mer FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Melding om mulig ulovlighet Norstrand Eiendomsrådgivning AS EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Ber om skriftlig bekreftelse - Stoppordre Sandøy Byggservice As EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Oversender kopi av vedtak om oppsettende virkning fra Fylkesmannen i Vestland Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/5752 20200923 23.09.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Redegjørelse Sandøy Byggservice As EPHORTE
2019/5752 20200928 28.09.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Svar - Tilbakemelding fra søker om stans i arbeider Sandøy Byggservice AS EPHORTE
2019/5752 20201006 06.10.2020 Inngående brev Gbnr 20/400 - Ber om redegjørelse Kari og Tommy Liljebäck EPHORTE
2019/5752 20201006 06.10.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Oversendelse av klagesak Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2019/5752 20201006 06.10.2020 Utgående brev Gbnr 20/400 - Svar på anmodning om rask oversending til FM Tommy Liljeback EPHORTE
Versjon:5.2.00