eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/7229
:
Solveig Irene Olsen
:
Avsluttet
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/7229 20180926 26.09.2018 Inngående brev Gbnr 38/24 - Bestilling av oppstartmøte Contiga AS EPHORTE
2018/7229 20181004 04.10.2018 Utgående brev Gbnr 38/24 - Innkalling til oppstartsmøte Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181005 05.10.2018 Inngående brev Gbnr 38/24 - Sosi-fil Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181005 05.10.2018 Utgående brev Gbnr 38/24 m.fl. - Ny tid for oppstartsmøte Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181005 05.10.2018 Inngående brev Gbnr 38/24 m.fl. - Bekreftelse på møtedato Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20181031 31.10.2018 Utgående brev Gbnr 38/24 - Referat fra oppstartsmøte ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2018/7229 20181105 05.11.2018 Inngående brev Plan 505 - Forslag til plangrense og ny vurdering av KU-forskriften Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20181108 08.11.2018 Inngående brev Plan XX - Ber om tilbakemelding på planavgrensning Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181106 06.11.2018 Utgående brev Plan XX - Svar på spørsmål - Oppstartsvarsel Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20181108 08.11.2018 Inngående brev Plan XX - Ber om liste for høringsinstanser Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181106 06.11.2018 Utgående brev Plan XX - Oversendelse av liste - Høringsinstanser Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20181119 19.11.2018 Utgående brev Gbnr 38/24 - Tilbakemelding på vurdering av KU ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2018/7229 20181119 19.11.2018 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av planavgrensning Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181119 19.11.2018 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av planavgrensning Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181116 16.11.2018 Inngående brev Plan 505 - KU-vurdering og spørsmål om planavgrensning Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181119 19.11.2018 Utgående brev Plan 505 - Svar på spørsmål om planavgrensning Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181123 23.11.2018 Utgående brev Gbnr 38/24 - Tilbakemelding på vurdering av KU Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20181219 19.12.2018 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Fiskarlaget Vest Fiskarlaget Vest EPHORTE
2018/7229 20181219 19.12.2018 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2018/7229 20181219 19.12.2018 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2018/7229 20181220 20.12.2018 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap EPHORTE
2018/7229 20190102 02.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Kopi - Uttale fra Bergen og Omland havnevesen Bergen og Omland havnevesen EPHORTE
2018/7229 20190107 07.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Statens vegvesen , Region Vest Statens vegvesen , Region Vest EPHORTE
2018/7229 20190111 11.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Bestilling av avklaringsmøte Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190111 11.01.2019 Utgående brev Plan 505 - Forslag til møtedato Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190111 11.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Mjølkevikvarden - Gbnr 38/24 m.fl. - Oppstart av planarbeid - Forholdet til marine kulturminne Stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum EPHORTE
2018/7229 20190111 11.01.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av uttale Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190111 11.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Tilbakemelding på møtedato og spørsmål om naturmangfold Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190111 11.01.2019 Utgående brev Plan 505 - Bekreftelse på møtedato og svar på spørsmål om naturmangfold Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190117 17.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Oversendelse av merknad Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190123 23.01.2019 Inngående brev Plan 505 - Springskurve kryss fylkesveg Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20190213 13.02.2019 Utgående brev Plan 505 - Referat fra underveismøte ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2018/7229 20190206 06.02.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av sporingskurver for uttale Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20190206 06.02.2019 Utgående brev Plan 505 - Ber om nye sporingskurver Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190205 05.02.2019 Inngående brev Plan 505 - Ber om kontaktperson hos Statens vegvesen Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190206 06.02.2019 Utgående brev Plan 505 - Opplysninger om kontaktperson hos Statens vegvesen Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190213 13.02.2019 Inngående brev Plan 505 - Informasjon vedrørende sporingskurver Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20190213 13.02.2019 Utgående brev Plan 505 - Svar vedrørende sporingskurver og referat Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190213 13.02.2019 Inngående brev Plan 505 - Tilbakemelding på sporingskurver Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20190221 21.02.2019 Inngående brev Plan 505 - Tilsvar på tilbakemelding fra Statens vegvesen Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20190221 21.02.2019 Inngående brev Plan 505 - Vedrørende utbedring av kryss mot fylkesveg Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20190312 12.03.2019 Inngående brev Plan 505 - Referat fra møte med Statens vegvesen og Asplan Viak Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190312 12.03.2019 Inngående brev Plan 505 - Vedrørende krysset mot FV 223 Statens vegvesen , Region Vest EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Inngående brev Plan 505 - Spørsmål om utvidet varsling Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Utgående brev Plan 505 - Svar på spørsmål om utvidet varsling Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Inngående brev Plan 505 - Vedrørende utvidet varsling av plangrense og ønske om behandling før sommeren Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Utgående brev Plan 505 - Svar på spørsmål om behandling før sommeren Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190603 03.06.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale til utviding av plangrense - Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Inngående brev Plan 505 - Spørsmål om utvidet varsling og Kommunedelplan for utvikling av nye næringsareal-Region vest Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Utgående brev Plan 505 - Svar på spørsmål om utvidet varsling og Kommunedelplan for utvikling av nye næringsareal-Region vest Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190620 20.06.2019 Utgående brev Plan 505 - Tilbakemelding på spørsmål om ønsket behandling i UTM den 22.08.2019 Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190729 29.07.2019 Internt notat Plan 505 - Ber om uttale til VAO-rammeplan Sissel Aasebø EPHORTE
2018/7229 20190729 29.07.2019 Internt notat Plan 505 - Ber om uttale til planforslag Bjørn-Egil Olsen EPHORTE
2018/7229 20190729 29.07.2019 Internt notat Plan 505 - Ber om uttale til planforslaget Bengt Åge Sørby Borge EPHORTE
2018/7229 20190731 31.07.2019 Inngående brev Plan 505 - Kommer tilbake med utførlig dokumentasjon Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190731 31.07.2019 Utgående brev Plan 505 - Orientering om videre saksbehandling Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190731 31.07.2019 Internt notat Plan 505 - Uttale fra miljørettet helsevern Solveig Irene Olsen EPHORTE
2018/7229 20190731 31.07.2019 Inngående brev Plan 505 - Vedlegg til støyrapporten Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190806 06.08.2019 Utgående brev Plan 505 - Uttalelse til VAO-rammeplan Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190910 10.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Svar på spørsmål vedrørende sporingskurver Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190910 10.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Tilbakemelding på planforslag ASPLAN VIAK AS EPHORTE
2018/7229 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 505 - Notat forurensning og RTP Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 505 - Bestemmelser med riktig nummerering Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 505 - Planforslag Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Tilbakemelding på planforslag Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Tilbakemelding på bestemmelser Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20190919 19.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Mjølkevikvarden - Gbnr 38/24 m.fl. - Utleggelse til offentlig ettersyn og høring STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTE
2018/7229 20190920 20.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Mjølkevikvarden - Gbnr 38/24 m.fl. - Utleggelse til offentlig ettersyn og høring ASKØY KOMMUNE m.fl. EPHORTE
2018/7229 20190920 20.09.2019 Utgående brev Plan 505 - Mjølkevikvarden - Gbnr 38/24 m.fl. - Utleggelse til offentlig ettersyn og høring MELAND KOMMUNE EPHORTE
2018/7229 20190920 20.09.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
2018/7229 20191002 02.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Ber om vedlegg 4 i planbeskrivelsen (merknadsoppsummering) Fiskeridirektoratet Rgion Vest EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av merknadsoppsummering Fiskeridirektoratet Region Vest EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale fra Bergen Havn Bergen Havn EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale fra Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av foreløpige mottatte uttaler og merknader Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Tar uttaler til oppfølging Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale fra NVE NVE EPHORTE
2018/7229 20191024 24.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Fiskarlaget Vest Fiskarlaget Vest EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20191029 29.10.2019 Inngående brev Plan 505 - Presisering uttale Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20191030 30.10.2019 Inngående brev Plan 505 – Mjølkevikvarden, gbnr. 38/21, m.fk. 1 gangsbehandling - Forholdet til marine kulturminne - Uttale Bergen Sjøfartsmuseum EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av foreløpig mottatte uttaler og merknader Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Inngående brev Plan 505 - Spørsmål om fremdrift Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Utgående brev Plan 505 - Orientering om fremdrift Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Inngående brev Plan 505 - Planskisse kryss Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Utgående brev Plan 505 - Ber om avklaring Statens vegvesen EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av merknader Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Inngående brev Plan 505 - Uttale - Fylkesmannen i Vestland Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2018/7229 20191111 11.11.2019 Utgående brev Plan 505 - Oversendelse av uttale fra Fylkesmannen i Vestland Asplan Viak EPHORTE
2018/7229 20191112 12.11.2019 Inngående brev Plan 505 - Oversendelse av merknadsoppsummering med forslagsstillers kommentarer og revidert plankart Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20191115 15.11.2019 Inngående brev Plan 505 - Revidert planmateriell til 2. gangs behandling Asplan Viak AS EPHORTE
2018/7229 20191217 17.12.2019 Utgående brev Plan 505 - Melding om vedtatt plan ASKØY KOMMUNE m.fl. EPHORTE
2018/7229 20191230 30.12.2019 Inngående brev Plan 505 - Signert - Krav om lovlighetskontroll Folkeaksjonen Nei til mer bompenger EPHORTE
2018/7229 20200107 07.01.2020 Inngående brev Plan 505 - Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll - Utsett virkning av forvaltningsvedtak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/7229 20200114 14.01.2020 Inngående brev Plan 505 - Tilbakemelding - Vedtatt plan - Askøy kommune DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) EPHORTE
2018/7229 20200424 24.04.2020 Inngående brev Plan 505 - Kopi - Godkjenning av detaljtegninger - Utforming av kryssområde mellom fv. 5266 (223) og Mjølkevikvarden Vestland fylkeskommune EPHORTE
2018/7229 20200619 19.06.2020 Utgående brev Oversendelsesskriv - Lovlighetskontroll - Plan 505 Mjølkevikvarden Gbnr 38/24 m.fl - Sluttbehandling Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2018/7229 20200618 18.06.2020 Inngående brev Plan 505 - Lovlighetskontroll - Gbnr 38/24 m.fl FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/7229 20200805 05.08.2020 Utgående brev Plan 505 - Lovlighetskontroll - Detaljregulering for Mjølkevikvarden, gbnr 38/24 m.fl. Jann Atle Jensen m.fl. EPHORTE