eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/5652
:
Plan 278 - Endring av reguleringsplan - FV 213 Skiftesvik - Marikoven
:
Solveig Irene Olsen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/5652 20180711 11.07.2018 Inngående brev Plan 278 - Høring - Forslag til mindre endring av reguleringsplan for fylkesveg 213 Skiftesvik – Marikoven Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20180711 11.07.2018 Inngående brev Plan 278 - Reviderte planbestemmelser Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20180713 13.07.2018 Inngående brev Plan 278 - Høring - Forslag til mindre endring av reguleringsplan Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20180802 02.08.2018 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om nabovarsling Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20180802 02.08.2018 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål om nabovarsling Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20180808 08.08.2018 Inngående brev Plan 278 - Merknad til plan - Morten Befring Morten Befring EPHORTE
2018/5652 20180810 10.08.2018 Utgående brev Plan 278 - Oversendelse av merknad for oppfølging Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20180810 10.08.2018 Utgående brev Plan 278 - Svar på merknad til plan 278 Morten Befring EPHORTE
2018/5652 20180809 09.08.2018 Inngående brev Plan 278 - Svar - Oversendelse av merknad for oppfølging Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20181004 04.10.2018 Inngående brev Plan 278 - Søknad om reguleringsendring Skiftesvik - Marikoven Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20181113 13.11.2018 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag COWI AS EPHORTE
2018/5652 20181109 09.11.2018 Inngående brev Plan 278 - Ber om sosi-fil for plan 413 Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20181109 09.11.2018 Utgående brev Plan 278, - Oversendelse av sosi-fil Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190109 09.01.2019 Inngående brev Plan 278 - Planforslag Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190114 14.01.2019 Utgående brev Plan 278- Tilbakemelding på planforslag Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190124 24.01.2019 Inngående brev Plan 278- Spørsmål om frisikt Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190206 06.02.2019 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål om frisikt Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190125 25.01.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om nabovarsling Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190206 06.02.2019 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål om nabovarsling Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190227 27.02.2019 Inngående brev Plan 278 - Planleveranse datert 26.02.2018 Cowi EPHORTE
2018/5652 20190307 07.03.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190319 19.03.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om påskrifter på plankart Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190508 08.05.2019 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål om påskrifter på plankart Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190320 20.03.2019 Inngående brev Plan 278 - Planleveranse Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190423 23.04.2019 Inngående brev Plan 278 - Reviderte bestemmelser Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190508 08.05.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190531 31.05.2019 Inngående brev Plan 278 - Planleveranse Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190620 20.06.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190620 20.06.2019 Inngående brev Plan 278 - Bestemmelser Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190711 11.07.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190620 20.06.2019 Inngående brev Plan 278 - Planleveranse Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190808 08.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag - Mottatt 18.06.2019 Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190808 08.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag - Mottatt 18.06.2019 Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Inngående brev Plan 278 - Sosi-fil Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på planforslag, mottatt 24.06.19 Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om sosi-fil og tegnforklaring Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål om sosi-fil og tegnforklaring Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Inngående brev Plan 278 - Plankart og sosi-fil Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på sosi-fil Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Inngående brev Plan 278 - Sosi-fil Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190708 08.07.2019 Saksframlegg/innstilling Plan 278 - Reguleringsendring fra ettfeltsveg til tofeltsveg, Pøyla - Bussnuplassen Marikoven EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Ber om begrunnelse for endringen m.m. Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Inngående brev Plan 278 - Uttaler og merknader Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Kopi av varslingsbrev Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Ber om ytterligere begrunnelse Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Begrunnelse for reguleringsendring Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Tilbakemelding på plankart Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om avkjørsel Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190823 23.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål om avkjørsel Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Tilbakemelding til Cowi (Avsender SVV) Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Plankart og sosi-fil Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Utgående brev Plan 278 - Spørsmål om telefonhenvendelse fra Geir Geirmundnes Cowi AS EPHORTE
2018/5652 20190829 29.08.2019 Utgående brev Plan 278 - Reguleringsendring fra ett feltsveg til to feltsveg, Pøyla - Bussnuplass Marikoven - Orientering om vedtak HORDALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALAVDELINGA m.fl. EPHORTE
2018/5652 20190909 09.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Klage på planendring - PS 166/19 JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Utgående brev Plan 278 - Orientering om klage m.m. Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190910 10.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Tilbakemelding Lars E Norheim EPHORTE
2018/5652 20190913 13.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål om vedtatt plan, orientering m/klage m.m. Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190919 19.09.2019 Utgående brev Plan 278 - Svar på spørsmål vedrørende vedtak og ekspropriasjon Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20190919 19.09.2019 Inngående brev Plan 278 - Vedrørende klage på planendring for del av Askøypakken JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2018/5652 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Vedrørende klage Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191212 12.12.2019 Inngående brev Plan 278 - Svar vedrørende klage Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Ber om redegjørelse Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191212 12.12.2019 Inngående brev Plan 278 - Redegjørelse Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191202 02.12.2019 Utgående brev Plan 278 - Informasjon om saksbehandling/dispensasjon Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191212 12.12.2019 Inngående brev Plan 278 - Spørsmål vedrørende dispensasjon Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191002 02.10.2019 Utgående brev Plan 278 - Presisering av krav om dispensasjon Statens vegvesen EPHORTE
2018/5652 20191017 17.10.2019 Utgående brev Plan 278 - Spørsmål om klagen står ved lag JMN Plan &b arkitektur AS EPHORTE
2018/5652 20191212 12.12.2019 Inngående brev Plan 278 - Ber om at klagebehandling avventes JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2018/5652 20200723 23.07.2020 Utgående brev Plan 278 - Ber om tilbakemelding på om klage står ved lag JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2018/5652 20200723 23.07.2020 Utgående brev Plan 278 - Ber om avklaring på om klagen ønskes behandlet JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
Versjon:5.2.00