eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/5299
:
Bjørn-Egil Olsen
:
Ferdig
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/5299 20180622 22.06.2018 Inngående brev Avhending - Follese fiskerihavn Kystverket EPHORTE
2018/5299 20180928 28.09.2018 Inngående brev Tilbakemelding - Molo Follese Follese Båtforening EPHORTE
2018/5299 20180928 28.09.2018 Utgående brev Spørsmål - Molo på Follese Kystverket EPHORTE
2018/5299 20180928 28.09.2018 Inngående brev Svar på spørsmål - Molo på Follese Kystverket EPHORTE
2018/5299 20180928 28.09.2018 Inngående brev Spørsmål - Molo Follese Follese Båtforening EPHORTE
2018/5299 20181004 04.10.2018 Inngående brev Svar - Bruk av fortrinnsrett ved kjøp til takst - Follese fiskerihavn Kystverket EPHORTE
2018/5299 20181011 11.10.2018 Inngående brev Ber om redegjørelse - Bruk av forkjøpsretten Follese Båtforening EPHORTE
2018/5299 20181011 11.10.2018 Utgående brev Redegjørelse - Bruk av forkjøpsretten Follese Båtforening EPHORTE
2018/5299 20181011 11.10.2018 Inngående brev Ber om redegjørelse - Follese fiskerihavn Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20181011 11.10.2018 Utgående brev Redegjørelse - Follese fiskerihavn Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20181016 16.10.2018 Inngående brev Vedrørende avhending av Follese fiskerihavn - Rettigheter Birger Magne Eliassen EPHORTE
2018/5299 20181218 18.12.2018 Inngående brev Fastsetting av frist - Follese fiskerihavn havneanlegg Kystverket EPHORTE
2018/5299 20190107 07.01.2019 Utgående brev Oppfølging molo Follese Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190107 07.01.2019 Utgående brev Oppfølging molo Follese Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190104 04.01.2019 Inngående brev Vedrørende avhending av Follese fiskerihavn i Askøy kommune Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190104 04.01.2019 Inngående brev Oppdatering - Skal sende purring til Kystverket Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190107 07.01.2019 Inngående brev Informasjon om dialog med Kystverket Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190107 07.01.2019 Inngående brev Dokumentasjon på dialog med Kystverket Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190114 14.01.2019 Utgående brev Vedrørende frist for tilbakemelding Kystverket EPHORTE
2018/5299 20190204 04.02.2019 Utgående brev Forslag til intensjonsavtale Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190123 23.01.2019 Inngående brev Tilbakemelding angående finansiering Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190206 06.02.2019 Utgående brev Vedrørende frist for finansieringsbevis Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190125 25.01.2019 Inngående brev Klage - Saksgang - Eierforhold Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190125 25.01.2019 Inngående brev Innspill fra Birger Eliassen Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190125 25.01.2019 Inngående brev Innspill fra Follese båtforening Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190206 06.02.2019 Utgående brev Kopi av epost fra Eliassen Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190206 06.02.2019 Utgående brev Avklaring av rettigheter rundt molo Follese Kystverket v/Vigdis Trulssen EPHORTE
2018/5299 20190206 06.02.2019 Utgående brev Kopi av dokumenter fra Eliassen Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190130 30.01.2019 Inngående brev Møte i båtforeningen Follese båtforening v/ Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190131 31.01.2019 Inngående brev Uttale - Avhending av Follese ikke-næringsaktive fiskerihavn - Ny avklaring Kystverket EPHORTE
2018/5299 20190131 31.01.2019 Inngående brev Status i forhold til dialog med Kystverket Follese båtforening v/ Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190206 06.02.2019 Utgående brev Informasjon om kommunestyrevedtak Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190201 01.02.2019 Inngående brev Referat fra styremøte i Follese Båtforening 31.01.2019 Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190201 01.02.2019 Inngående brev Historien om Follese Molo Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190204 04.02.2019 Inngående brev Vedrørende veien til Follese molo - Pantebok Follese båtforening v/ Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190206 06.02.2019 Utgående brev Kopi av eldre pantebøker Follese båtforening v/Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190221 21.02.2019 Inngående brev Innspill fra Birger Eliassen vedrørende eierskap til molo Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190221 21.02.2019 Inngående brev Nytt innspill fra Birger Eliassen vedrørende eierskap til molo Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190304 04.03.2019 Utgående brev Svar vedrørende stortingets vedtak Birger Eliassen EPHORTE
2018/5299 20190304 04.03.2019 Inngående brev Spørsmål om status vedrørende avklaringer Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190306 06.03.2019 Utgående brev Status for avklaringer Bjarte Lohne EPHORTE
2018/5299 20190306 06.03.2019 Inngående brev Molo Follese havn - Spørsmål om eierforhold Leon Mæland EPHORTE
2018/5299 20190621 21.06.2019 Inngående brev Informasjon fra Follese båtforening Follese båtforening v/Gunn Johannessen EPHORTE
2018/5299 20190423 23.04.2019 Utgående brev Gbnr 12/118, 368 - Svar på spørsmål vedrørende eiendomsforhold Leon Mæland EPHORTE
2018/5299 20190621 21.06.2019 Inngående brev Molo Follese - Ber om å bli holdt orientert Follese båtforening v/Atle Østrem EPHORTE
2018/5299 20200309 09.03.2020 Inngående brev Kopi av svarbrev til jordskifteretten Follese båtforening ***** EPHORTE
2018/5299 20200312 12.03.2020 Utgående brev Tilbakemelding på mottatt kopi av brev til jordskifteretten Atle Østrem EPHORTE
2018/5299 20200527 27.05.2020 Inngående brev Tilbud om vederlagsfri overtakelse av allmenningsareal Follese Askøy knr 4627 - Gbnr 12/54 Kystverket EPHORTE
2018/5299 20200527 27.05.2020 Inngående brev Ettersendelse av vedlegg til brev av 27.05.2020 Kystverket EPHORTE
2018/5299 20200610 10.06.2020 Saksframlegg/innstilling Tilbud om vederlagsfri overtakelse av allmenning EPHORTE
2018/5299 20200904 04.09.2020 Utgående brev Svar på tilbud om vederlagsfri overtakelse av allmenningsareal Follese Askøy knr 4627 - Gbnr 12/54 KYSTVERKET EPHORTE