eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2018/3241
:
Gbnr 12/93 - Bruksendring
:
Tore Mundheim
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2018/3241 20180412 12.04.2018 Inngående brev Gbnr 12/93 - Oppfølging av forespørsel Terje Lerø EPHORTE
2018/3241 20180411 11.04.2018 Utgående brev Gbnr 12/93 - Svar på forespørsel om krav til søknadsprosess Terje Lerø EPHORTE
2018/3241 20180709 09.07.2018 Inngående brev Gbnr 12/93 - Oppfølging av svar på forspørsel om krav til søknadsprosess Terje Lerø EPHORTE
2018/3241 20180709 09.07.2018 Utgående brev Gbnr 12/93 - Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende krav til søknadsprosess Terje Lerø EPHORTE
2018/3241 20190123 23.01.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Ber om redegjørelse Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190206 06.02.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Svar på forespørsel om krav til søknad Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190218 18.02.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Anmodning om forhåndskonferanse Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190304 04.03.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Tilbud om forhåndskonferanse Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190305 05.03.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Tilbakemelding - Tilbud om forhåndskonferanse Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190411 11.04.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Svar på henvendelse Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190411 11.04.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Referat fra forhåndskonferanse Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190411 11.04.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Oversending av referat Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190424 24.04.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Spørsmål til nabovarsel Åge Sørensen EPHORTE
2018/3241 20190425 25.04.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Svar på forespørsel vedrørende nabovarsel Åge Sørensen EPHORTE
2018/3241 20190426 26.04.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Kopi - Nabomerknad - Birger Eliassen Birger Eliassen EPHORTE
2018/3241 20190429 29.04.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Nabomerknad - Katrine Eliassen og Jarle Valøen Katrine Eliassen og Jarle Valøen EPHORTE
2018/3241 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Kopi - Nabomerknad - Ragnhild Malena Almklov Ragnhild Malena Almklov EPHORTE
2018/3241 20190516 16.05.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Søknad om dispensasjon Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190612 12.06.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Behov for tilleggsdokumentasjon Follese Kultusenter EPHORTE
2018/3241 20190905 05.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Tilleggsdokumentasjon Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190917 17.09.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Tilbakemelding på mottatt tilleggsdokumentasjon Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20190927 27.09.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Tilleggsdokumentasjon - Del 2 Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20191023 23.10.2019 Utgående brev Gbnr 12/93 - Oversendelse av søknad for uttale Fylkesmannen i Vestland m.fl. EPHORTE
2018/3241 20191023 23.10.2019 Internt notat Gbnr 12/93 - Oversendelse av søknad for uttale Bjørn-Egil Olsen m.fl. EPHORTE
2018/3241 20200519 19.05.2020 Saksframlegg/innstilling Gbnr 12/93 - Follese - Bruksendring til kultur- og aktivitetssenter - Behandling av søknad om dispensasjon EPHORTE
2018/3241 20191015 15.10.2019 Internt notat Gbnr 12/93 - Miljørettet helsevern sin uttale til søknad om dispensasjon - Follese kultur og aktivitetssenter Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20191028 28.10.2019 Internt notat Gbnr 12/93 -Svar på oversendelse av søknad for uttale Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20191028 28.10.2019 Internt notat Gbnr 12/93 - Kulturminnefaglig uttale Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20191030 30.10.2019 Inngående brev Gbnr 12/93 - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen EPHORTE
2018/3241 20191202 02.12.2019 Internt notat Gbnr 12/93 - Uttale fra barn og unges representant Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20200128 28.01.2020 Utgående brev Gbnr 12/93 - Orientering om politisk behandling Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20200204 04.02.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Klage på vedtak i UTM 30.01.2020 Birger Eliassen EPHORTE
2018/3241 20200206 06.02.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Møte angående avkjørsel og parkering Follese Kultursenter Ledere Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr 12/93 - Melding om vedtak Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr 12/93 - Avvisning av klage Birger Magne Eliassen EPHORTE
2018/3241 20200210 10.02.2020 Utgående brev Gbnr 12/93 - Svar på forespørsel om møte Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20200218 18.02.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Merknad - Avvisning av klage Birger Eliassen EPHORTE
2018/3241 20200326 26.03.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Tilleggsdokumentasjon Follese Kultursenter v/Terje Lerø EPHORTE
2018/3241 20200331 31.03.2020 Internt notat Gbnr 12/93 - Oversending av tilleggsdokumentasjon for uttale Per Hallstein Fauske m.fl. EPHORTE
2018/3241 20200401 01.04.2020 Internt notat Gbnr 12/93 - Uttale fra Miljørettet helsevern angående mottatt tilleggsdokumentasjon Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20200401 01.04.2020 Internt notat Gbnr 12/93 - Oversending av tilleggsdokumentasjon uttale Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20200401 01.04.2020 Internt notat Gbnr 12/93 -Svar- Oversending av tilleggsdokumentasjon for uttale Tore Mundheim EPHORTE
2018/3241 20200420 20.04.2020 Internt notat Gbnr 12/93 - Tilleggsnotat til utvalgssak 11/20 Marita Rasmussen Krossnes EPHORTE
2018/3241 20200402 02.04.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Uttale Teknisk v/Samferdsel EPHORTE
2018/3241 20200414 14.04.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Uttale Teknisk v/Eiendom EPHORTE
2018/3241 20200429 29.04.2020 Utgående brev Gbnr 12/93 - Melding om vedtak Follese Kultursenter EPHORTE
2018/3241 20200514 14.05.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 PS 44/20 - Signert lovlighetskontroll FNB v/Jann Atle Jensen EPHORTE
2018/3241 20200520 20.05.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Ovesersendelse - Klage på vedtak FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE
2018/3241 20200519 19.05.2020 Inngående brev Gbnr 12/93 - Klage på vedtak Birger Magne Eliassen EPHORTE
Versjon:5.2.00