eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2017/3986
:
Kjersti Møllerup Subba
:
Under behandling
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2017/3986 20170912 12.09.2017 Inngående brev Gbnr 10/975 m.fl. - Bestilling av oppstartsmøte Bonava AS EPHORTE
2017/3986 20170919 19.09.2017 Inngående brev Gbnr 10/975 m.fl. - Dokument til oppstartsmøte Bonava EPHORTE
2017/3986 20171006 06.10.2017 Utgående brev Gbnr 10/975 m.fl. - Referat fra oppstartsmøte Bonava EPHORTE
2017/3986 20170921 21.09.2017 Inngående brev Gbnr 10/975 m.fl. - Redegjørelse Bonava EPHORTE
2017/3986 20171011 11.10.2017 Inngående brev Gbnr 10/584 m.fl. - Kunngjøring om oppstart av privat detaljregulering, Lønvarden, Askøy kommune - Plan 499 Lønvarden Sør, gbnr 10/584 og 10/708 m. fl. og Plan 500 Lønvarden Øst, gbnr 9/17 og 8/957 m.fl. TAG Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20171018 18.10.2017 Inngående brev Plan 499 - Rettelse av kunngjøring om oppstart av privat detaljregulering TAG Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20171110 10.11.2017 Inngående brev Plan 499 - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen, Region vest EPHORTE
2017/3986 20171213 13.12.2017 Inngående brev Plan 499 og 500 - Oppsummering av merknader og kommentarer - Oppstart planarbeid TAG arkitekter v/Audun Bødtker EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 -Trafikksikkerhet krysset - Revidert rapport - Foreløpige tegninger Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 - Trafikksikkerhet krysset - Revidert rapport Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Utgående brev Plan 499 - Epostkorrespondanse vedrørende planavklaringer ATG arkitekter v/Jannicke Larsen Berglund EPHORTE
2017/3986 20180319 19.03.2018 Inngående brev Plan 499 - Kopi - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen , Region Vest EPHORTE
2017/3986 20180420 20.04.2018 Utgående brev Plan 499 - Svar på henvendelse - Boligtypologi TAG arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20180420 20.04.2018 Utgående brev Plan 499 - Epostkorrespondanse vedrørende behandling av dispensasjonssøknad for skolekapasitet TAG arkitekter v/Jannicke Larsen Berglund EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Utgående brev Plan 499 - Oversendelse av uttalelse fra Statens vegvesen Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Bonavas oppsummering av fellesmøte 09.03.2018 Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 - Ønsker avklaringer vedrørende kummer sør i planområdet Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Agenda og underlag for undervegsmøte 20.03.2018 TAG arkitekter v/Jannicke Larsen Berglund EPHORTE
2017/3986 20180426 26.04.2018 Utgående brev Plan 499 - Oversendelse av oppsummering av møte 09.03.2018 med Bonava og Statens vegvesen Statens vegvesen m.fl. EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 - Korrespondanse med oversendelse av kontaktinfo Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180424 24.04.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Bonavas oppsummering av undervegsmøte 20.03.2018 Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180405 05.04.2018 Inngående brev Plan 499 - Innspill - Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2017/3986 20180507 07.05.2018 Utgående brev Plan 499 - Korrespondanse vedrørende fortau mot gangbro Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180514 14.05.2018 Utgående brev Plan 499 og 500 - Tegnforklaring/tittelfelt mal TAG arkitekter v/Jannicke Larsen Berglund EPHORTE
2017/3986 20180509 09.05.2018 Inngående brev Plan 499 - Lønvarden, BONAVA, Møte med kommunen 15.05.2017 Bonava v/Bjørn Barstad EPHORTE
2017/3986 20180504 04.05.2018 Inngående brev Plan 499 - Referat møte 14.08.17 - Avklaringer VA Bonava v/ ukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180509 09.05.2018 Inngående brev Plan 499 - Utkast til fremdriftsplan Bonava v/Aukje Hof EPHORTE
2017/3986 20180507 07.05.2018 Inngående brev Gbnr 8/957, 10/445, 708, 14/452 - Ber om revurdering av kryssløsning mellom Fv212 og Krokåsdalen/Lønvarden Ragnhild og Johan A. Johannessen EPHORTE
2017/3986 20180511 11.05.2018 Inngående brev Gbnr 8/957, 10/445, 708, 14/452 - Revurdering av kryssløsning mellom Fv 212 og Krokåsdalen/Lønvarden - Statens vegvesen Statens vegvesen, Region vest EPHORTE
2017/3986 20180612 12.06.2018 Utgående brev Plan 499 - Tilbakemelding vedrørende ny vurdering av kryssløsning mellom Fv212 og Krokåsdalen/Lønvarden Johan A. Johannessen EPHORTE
2017/3986 20180920 20.09.2018 Utgående brev Plan 499 og plan 500 - Vedlegg til VAO-rammeplan Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20180907 07.09.2018 Inngående brev Plan 499 - Lønvarden sør - VAO-Rammeplan rev A med vedlegg Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20180907 07.09.2018 Inngående brev Plan 499 og plan 500 - Ytterligere vedlegg til VAO rammeplan for Lønvarden sør og øst Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20180907 07.09.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Lønvarden RTP siste revisjon Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20180907 07.09.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Uttalelse til RTP - Lønvarden Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20180907 07.09.2018 Utgående brev Plam 499 - Lønvarden - Tilbakemelding på saksbehandlingstid Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20180919 19.09.2018 Utgående brev Plan 499 - Oversendelse av klage på avslag om dispensasjon fra rekkefølgekrav FYLKESMANNEN I HORDALAND EPHORTE
2017/3986 20180920 20.09.2018 Inngående brev Plan 499 og plan 500 - Forslagsstillers oppsummering fra møte den 07.09.2018 Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20181031 31.10.2018 Utgående brev Plan 499 - Tilbakemelding på planforslag TAG ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/3986 20180926 26.09.2018 Internt notat Plan 499 - Uttale miljø og landbruk Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2017/3986 20180927 27.09.2018 Internt notat Plan 499 - Kulturfaglig uttale til planforslag Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2017/3986 20180927 27.09.2018 Internt notat Plan 499 - Uttale fra barn og unges representant Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2017/3986 20180927 27.09.2018 Inngående brev Plan 499 - Fylkesmannen i Hordaland stadfester Askøy kommunes vedtak av 24.05.2018 FYLKESMANNEN I HORDALAND EPHORTE
2017/3986 20181001 01.10.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Spørsmål om forventet tilbakemelding på planforslag Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20181011 11.10.2018 Utgående brev Plan 499 og 500 - Svar på spørsmål om forventet tiltakemelding på planforslag Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20181011 11.10.2018 Utgående brev Plan 499 og 500 - Lønvarden - Etterspør arealstørrelse for lekeplasser Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20181011 11.10.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Lønvarden - Svar størrelse lekeareal Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20181011 11.10.2018 Utgående brev Plan 499 og 500 - Lønvarden sør og øst - Status tilbakemelding på planforslag Bonava Norge AS EPHORTE
2017/3986 20181023 23.10.2018 Internt notat Plan 499 - Uttalelse til VAO-rammeplan Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2017/3986 20181106 06.11.2018 Inngående brev Plan 499 - MUA-plan for Lønvarden 499 og 500 Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20181106 06.11.2018 Utgående brev Plan 499 - Vedrørende MUA-plan for Lønvarden 499 og 500 Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20181106 06.11.2018 Inngående brev Plan 499 - MUA-plan for Lønvarden 499 og 500 Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20181106 06.11.2018 Utgående brev Plan 499 - Vedrørende MUA-plan for Lønvarden 499 og 500 Tag Arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20181204 04.12.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Ønske om kort møte TAG ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/3986 20181205 05.12.2018 Inngående brev Plan 499 og 500 - Ønske om møte TAG ARKITEKTER AS EPHORTE
2017/3986 20190412 12.04.2019 Utgående brev Plan 499 - Veileder fra Askøy brann og redning Tag Arkitekter EPHORTE
2017/3986 20200115 15.01.2020 Inngående brev Plan 499 - Vedr ørende innsending av plandokumenter for gjennomsyn TAG arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20191204 04.12.2019 Utgående brev Plan 499 - Vedrørende innsending av plandokumenter TAG arkitekter as EPHORTE
2017/3986 20200115 15.01.2020 Inngående brev Plan 499 - Planleveranse for gjennomsyn TAG arkitekter as EPHORTE
2017/3986 20200115 15.01.2020 Utgående brev Plan 499 - Vedrørende dokumenter for gjennomsyn TAG arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200115 15.01.2020 Inngående brev Plan 499 - Støyrapport TAG arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200129 29.01.2020 Inngående brev Plan 499 - Illustrasjoner Lønvarden_BKS1 Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20220519 19.05.2022 Internt notat Plan 499 - Ber om uttalelse til revidert VAO-rammeplan for endret planforslag Sissel Aasebø EPHORTE
2017/3986 20200205 05.02.2020 Utgående brev Plan 499 - Lønvarden sør - Oppsummering av møte og veien videre Tag arkitekter as EPHORTE
2017/3986 20200205 05.02.2020 Utgående brev Plan 499 - Lønvarden sør - vedrørende VA-rammeplan Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200312 12.03.2020 Inngående brev Plan 499 - Revidert VA-Rammeplan Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200319 19.03.2020 Utgående brev Plan 499 - Tilbakemelding på bestemmelser Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200319 19.03.2020 Internt notat Plan 499 - Lønvarden sør - VAO-rammeplan til uttale Sissel Aasebø EPHORTE
2017/3986 20200318 18.03.2020 Inngående brev Plan 499 - Revidert vegnotat Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200320 20.03.2020 Inngående brev Plan 499 - Tilleggsdokumentasjon Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200330 30.03.2020 Utgående brev Plan 499 - VA-rammeplan - Mangler Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200324 24.03.2020 Inngående brev Plan 499 - Justert VA-rammeplan Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200324 24.03.2020 Inngående brev Plan 499 - Tilkomst til BBB3 - Justering av eksisterende kommunal samleveg - Tilbakemelding fra VA Askøy kommune - VA EPHORTE
2017/3986 20200327 27.03.2020 Inngående brev Plan 499 - VA-rammeplan - 3. Uttale Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200414 14.04.2020 Inngående brev Plan 499 - Reviderte bestemmelser Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200415 15.04.2020 Inngående brev Plan 499 - Revidert - Planforslag Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200415 15.04.2020 Inngående brev Plan 499 - Tilleggsdokumentasjon 2 Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200415 15.04.2020 Inngående brev Plan 499 - Tilleggsdokumentasjon 3 Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200415 15.04.2020 Inngående brev Plan 499 - Tilleggsdokumentasjon 5 Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200422 22.04.2020 Internt notat Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - Ber om uttale fra barn og unges representant i plansaker Lisbeth Marie Aasebø EPHORTE
2017/3986 20200422 22.04.2020 Internt notat Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - Ber om uttale vedr naturmangfold, landbruk og miljø Målfrid Eide EPHORTE
2017/3986 20200507 07.05.2020 Inngående brev Plan 499 - Lønvarden sør - VA-rammeplan - 4. Uttale Askøy Kommune - Øyvind Andersen EPHORTE
2017/3986 20200507 07.05.2020 Inngående brev Plan 499 - Lønvarden sør - VA-rammeplan Byggadmininistrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200507 07.05.2020 Utgående brev Plan 499 - Tilbakemelding på SOSI-fil og plankart Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Internt notat Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - Kulturminnefaglig uttale Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Plan 499 - VAO-rammeplan vedr. overvannshåndtering Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Internt notat Plan 499 - Lønvarden sør - VAO-rammeplan - uttale Kjersti Møllerup Subba EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Plan 499 - Revidert vegnotat Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Utgående brev Plan 499 - Tilbakemelding på vegnotat Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Utgående brev Plan 499 - VAO-rammeplan - uttale Tag arkitekter AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Plan 499 - Dokumentasjon på kjøremønster Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Plan 499 - Svar på spørsmål til kjøremønster Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Utgående brev Plan 499 - Vedr. videre prosess vegspørsmål Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200519 19.05.2020 Inngående brev Plan 499 - Veitegninger TAG Arkitekter EPHORTE
2017/3986 20200519 19.05.2020 Inngående brev Plan 499 - Tegninger oppstillingsplass del 2 TAG Arkitekter EPHORTE
2017/3986 20200519 19.05.2020 Inngående brev Plan 499 - Revidert Renovasjonsteknisk plan rev 8 TAG Arkitekter EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Plan 499 - Spørsmål vedr krav til dokumentasjon for siktforhold ved avkjørsel til BBB3 Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Utgående brev Plan 499 - Svar på spørsmål vedr krav til dokumentasjon av siktforhold Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE
2017/3986 20200528 28.05.2020 Inngående brev Plan 499 - Feilfri SOSI-fil for reguleringsplankart TAG Arkitekter EPHORTE
2017/3986 20200623 23.06.2020 Inngående brev Plan 499 - Tegninger avkjørsel til BBB3 Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS EPHORTE