eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Velg datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Datosøk etter

Oppdater visning
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2015/1795
:
Stein Are Høviskeland
:
Avsluttet
:
Journalførende enhet Askøy kommune
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
2015/1795 20150311 11.03.2015 Inngående brev Plan - Furuneset sør - Gbnr 18/233 - Ber om oppstartsmøte JMN - plan & Arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20150327 27.03.2015 Utgående brev Gbnr 18/233 - Innkalling til oppstartsmøte JMN - plan & Arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20150410 10.04.2015 Utgående brev Gbnr 18/233 - Avklaring vedrørende adkomstvei Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2015/1795 20161209 09.12.2016 Utgående brev Plan 410 - Oversending av høringsinstanser og planavgrensning JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20150616 16.06.2015 Inngående brev Plan 410 - Uttale - Statens vegvesen Statens vegvesen , Region Vest EPHORTE
2015/1795 20150619 19.06.2015 Inngående brev Plan 410 - Uttale - Hordaland Fylkeskommune Hordaland Fylkeskommune, Regionalavdelinga EPHORTE
2015/1795 20150622 22.06.2015 Inngående brev Plan 410 - Tillegg til uttale til oppstart av plan Hordaland fylkeskommune EPHORTE
2015/1795 20160902 02.09.2016 Inngående brev Plan 410 - Planleveranse JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20160905 05.09.2016 Inngående brev Plan 410 - Plankart JMN - plan og arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20160927 27.09.2016 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding på planforslag JMN - plan & arkitektur as m.fl. EPHORTE
2015/1795 20161102 02.11.2016 Internt notat Plan 410 - Ber om uttale Sissel Aasebø EPHORTE
2015/1795 20161209 09.12.2016 Internt notat Plan 410 - Uttalelse VAO-plan Anne Lise Sæterdal EPHORTE
2015/1795 20161209 09.12.2016 Internt notat Plan 410 - Plangrense for Plan 410 mot Plan 298 Anne Lise Sæterdal EPHORTE
2015/1795 20161206 06.12.2016 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding vedrørende planavgrensning JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20161128 28.11.2016 Inngående brev Plan 410 - Busslomme Fv 219 Statens vegvesen EPHORTE
2015/1795 20170308 08.03.2017 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding på sosifil JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20170131 31.01.2017 Inngående brev Plan 410 - Planleveranse - Fureneset sør - Del 1 JMN – plan og arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20170131 31.01.2017 Inngående brev Plan 410 - Planleveranse - Fureneset sør - Del 3 JMN – plan og arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20170131 31.01.2017 Inngående brev Plan 410 - Planleveranse - Fureneset sør - Del 2 JMN – plan og arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20170407 07.04.2017 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding på planforslag JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2015/1795 20170425 25.04.2017 Inngående brev Plan 410 - Revidert geologisk vurdering JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20170509 09.05.2017 Inngående brev Plan 410 - Punkter til gjennomgang på underveismøte Jan Magnus Nilsen EPHORTE
2015/1795 20170629 29.06.2017 Inngående brev Plan 410 - Foreløpig oppdatert planforslag JMN plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20170829 29.08.2017 Inngående brev Plan 410 - Revidert planbeskrivelse JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20170829 29.08.2017 Inngående brev Plan 410 - Revidert planleveranse JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20171012 12.10.2017 Internt notat Plan 410 - Ber om uttale - VAO-plan Sissel Aasebø EPHORTE
2015/1795 20171012 12.10.2017 Internt notat Plan 410 - Uttalelse til VAO-plan Anne Lise Sæterdal EPHORTE
2015/1795 20171113 13.11.2017 Saksframlegg/innstilling Plan 410 - Fureneset Sør - Gbnr 18/233 - Behandling om offentlig ettersyn og høring EPHORTE
2015/1795 20171006 06.10.2017 Inngående brev Plan 410 - Innspill - JMN - plan & arkitektur as JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20171102 02.11.2017 Utgående brev Plan 410 - Orientering om befaring JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS m.fl. EPHORTE
2015/1795 20171106 06.11.2017 Inngående brev Plan 410 - Merknad - Fauskanger Bygg AS Fauskanger Bygg AS EPHORTE
2015/1795 20171109 09.11.2017 Internt notat Plan 410 - Notat vedrørende skriv fra plankonsulent Kristin Ådlandsvik EPHORTE
2015/1795 20171115 15.11.2017 Utgående brev Plan 410 - Orientering om vedtak i UTM JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2015/1795 20171212 12.12.2017 Inngående brev Plan 410 - Reviderte plandokumenter JMN - plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20171212 12.12.2017 Inngående brev Plan 410 - Reviderte plandokumenter - Fureneset Sør, Del 1 JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20171214 14.12.2017 Inngående brev Plan 410 - Fureneset Sør - Revidert plankart JMN - plan og arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20171228 28.12.2017 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding på planavgrensning JMN Plan og arkitektur EPHORTE
2015/1795 20180112 12.01.2018 Inngående brev Plan 410 - Oppdatert planavgrensning JMN Plan og arkitektur EPHORTE
2015/1795 20180117 17.01.2018 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding på planavgrensning JMN Plan og arkitektur EPHORTE
2015/1795 20180131 31.01.2018 Inngående brev Plan 410 - Oppdatert plankart JMN – plan og arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20180206 06.02.2018 Inngående brev Plan 410 - Oppdatert bestemmelser og beskrivelse JMN Plan og arkitektur EPHORTE
2015/1795 20180206 06.02.2018 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding sosi/plankart JMN Plan og arkitektur EPHORTE
2015/1795 20180209 09.02.2018 Utgående brev Plan 410 - Kunngjøringsannonse Askøyværingen EPHORTE
2015/1795 20180209 09.02.2018 Utgående brev Plan 410 - Offentlig ettersyn og høring Berørte grunneiere og naboer EPHORTE
2015/1795 20180209 09.02.2018 Utgående brev Plan 410 - Offentlig ettersyn og høring HORDALAND FYLKESKOMMUNE REGIONALAVDELINGA m.fl. EPHORTE
2015/1795 20180214 14.02.2018 Inngående brev Pan 410 - Henvendelse - Gbnr 18/538 Gjøran Rosenvinge EPHORTE
2015/1795 20180222 22.02.2018 Inngående brev Plan 410 - Uttale fra Statens vegvesen Statens vegvesen Region vest EPHORTE
2015/1795 20180223 23.02.2018 Inngående brev Plan 410 - Uttale fra Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat EPHORTE
2015/1795 20180320 20.03.2018 Inngående brev Plan 410 - Anmoding om utsatt frist Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2015/1795 20180323 23.03.2018 Utgående brev Plan 410 - Utsatt frist Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2015/1795 20180323 23.03.2018 Inngående brev Plan 410 - Uttale fra Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkeskommune EPHORTE
2015/1795 20180403 03.04.2018 Utgående brev Plan 410 - Oversendelse av merknader og uttaler JMN Plan og arkitektur EPHORTE
2015/1795 20180416 16.04.2018 Inngående brev Plan 410 - Forslag til tidspunkt for dialogmøte Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2015/1795 20180419 19.04.2018 Utgående brev Plan 410 - Tidspunkt for dialogmøte Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2015/1795 20180524 24.05.2018 Inngående brev Plan 410 - Planforslag JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20180524 24.05.2018 Inngående brev Plan 410 - Samordnet uttale med møtereferat Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2015/1795 20180614 14.06.2018 Inngående brev Plan 410 - Planleveranse JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20180919 19.09.2018 Saksframlegg/innstilling Plan 410 Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 mfl - Sluttbehandling EPHORTE
2015/1795 20181005 05.10.2018 Utgående brev Plan 410 - Melding om vedtak JMN PLAN OG ARKITEKTTUR AS EPHORTE
2015/1795 20181023 23.10.2018 Inngående brev Plan 410 - Revidert planforslag JMN – plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20181113 13.11.2018 Utgående brev Plan 410 - Tilbakemelding på innsendt planmateriale JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20181113 13.11.2018 Inngående brev Plan 410 - Svar på tilbakemelding om planleveranse JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20181113 13.11.2018 Utgående brev Plan 410 - Presisering av tidligere tilbakemelding JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20181113 13.11.2018 Inngående brev Plan 410 - Revidert planbeskrivelse og reguleringsbestemelser JMN Plan & arkitektur AS EPHORTE
2015/1795 20181119 19.11.2018 Inngående brev Plan 410 - Reviderte sosi-filer JMN – plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20181120 20.11.2018 Utgående brev Plan 410 - Kunngjøringsannonse ASKØYVÆRINGEN A/S EPHORTE
2015/1795 20181127 27.11.2018 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl - Ny utleggelse til offentlig ettersyn og høring Til berørte parter og grunneiere EPHORTE
2015/1795 20181123 23.11.2018 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 mfl - Ny offentlig utleggelse og høring STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTE
2015/1795 20181123 23.11.2018 Inngående brev Plan 410 - Revidert plankart JMN Plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20181130 30.11.2018 Inngående brev Plan 410 - Uttale - Statens vegvesen , Region Vest Statens vegvesen , Region Vest EPHORTE
2015/1795 20181218 18.12.2018 Inngående brev Plan 410 - Uttale - Fylkesmannen i Hordaland Fylkesmannen i Hordaland EPHORTE
2015/1795 20190227 27.02.2019 Saksframlegg/innstilling Plan 410 - Fureneset sør, Kolllevåg - Gbnr 18/233 mfl - Sluttbehandling EPHORTE
2015/1795 20190304 04.03.2019 Utgående brev Plan 410 - Melding om vedtak i UTM JMN PLan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20190221 21.02.2019 Inngående brev Plan 410 - Fureneset sør - Reviderte bestemmelser JMN Plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20190221 21.02.2019 Inngående brev Plan 410 - Fureneset sør - Reviderte bestemmelser JMN - plan & arkitektur EPHORTE
2015/1795 20190509 09.05.2019 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. Melding om planvedtak AASHAMAR IRENE MARGRETHE m.fl. EPHORTE
2015/1795 20190509 09.05.2019 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Melding om planvedtak ASKØY ENERGI AS m.fl. EPHORTE
2015/1795 20190509 09.05.2019 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Kunngjøring av vedtatt plan ASKØYVÆRINGEN A/S EPHORTE
2015/1795 20210212 12.02.2021 Utgående brev Plan 410- Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 mf - Svar innsyn Christer Hamre EPHORTE
2015/1795 20190429 29.04.2019 Inngående brev Plan 410 - Merknad - KHALIFI ODD HAFID KHALIFI ODD HAFID EPHORTE
2015/1795 20190429 29.04.2019 Inngående brev Plan 410 - Merknad - KJØRLAUG MORTEN KJØRLAUG MORTEN EPHORTE
2015/1795 20191017 17.10.2019 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør - Svar på henvendelse Morten Kjørlaug EPHORTE
2015/1795 20191017 17.10.2019 Utgående brev Plan 410 - Ikke samsvar mellom plankart og bestemmelser JMN - plan & arkitektur as m.fl. EPHORTE
2015/1795 20191017 17.10.2019 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 mfl. - Svar på henvendelse Odd Hafid Khalifi EPHORTE
2015/1795 20190628 28.06.2019 Inngående brev Plan 410 - Reviderte bestemmelser Jmn Plan & arkitektur EPHORTE
2015/1795 20190913 13.09.2019 Utgående brev Plan 410 - Videre saksgang JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20200206 06.02.2020 Saksframlegg/innstilling Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Nytt vedtak EPHORTE
2015/1795 20200108 08.01.2020 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. Melding omvedtak STENSEIDE ØYVIND m.fl. EPHORTE
2015/1795 20191219 19.12.2019 Inngående brev Plan 410 - Krav om lovlighetskontroll Gruppeleder FNB v/ Jann Atle Jensen EPHORTE
2015/1795 20200108 08.01.2020 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Melding om planvedtak STATENS VEGVESEN m.fl. EPHORTE
2015/1795 20200108 08.01.2020 Utgående brev Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Kunngjøring ASKØYVÆRINGEN A/S EPHORTE
2015/1795 20200108 08.01.2020 Utgående brev Plan 410 - Etterspør SOSI - fil JMN Plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20191223 23.12.2019 Inngående brev Plan 410 - Sosi-fil JMN - plan & arkitektur as EPHORTE
2015/1795 20200414 14.04.2020 Inngående brev Plan 410 - Ber om redegjørelse Anne-Kari Bratten EPHORTE
2015/1795 20200421 21.04.2020 Utgående brev Plan 410 - Svar på spørsmål om planstatus Anne-Kari Bratten EPHORTE
2015/1795 20200512 12.05.2020 Utgående brev Plan 410 - Oversendelsesskriv - Lovlighetskontroll - Furuneset Sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. Fylkesmannen i Vestland EPHORTE
2015/1795 20200528 28.05.2020 Inngående brev Vedtak - lovlighetskontroll - Gbnr 18/233 m fl plan 410 Furuneset Sør - Kollevåg - Kommunestyrets vedtak i sak PS 241/19 er lovlig FYLKESMANNEN I VESTLAND EPHORTE