eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 23 20210623 23.06.2021 08:30 Rådhuset - Ekstramøte - (Flyttet fra 18.06.21 til 23.06.21) Digitalt møte via Zoom Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO82021 FO 8/2021 Spørrerunde 23.06.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72021 FO 7/2021 UTSATT - Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Bruk av Byvekstavtalen i arbeidet med ny arealplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392021 PS 139/2021 Mindre justering av skogbruksstrategi og retningslinjer for prioritering av skog-tilskudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412021 PS 141/2021 Nedklassifisering av kommunale veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432021 PS 143/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192021 PS 119/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182021 PS 118/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292021 PS 129/2021 Gbnr 31/81 - KJERRGARDEN - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342021 PS 134/2021 Gbnr 18/81 - KOLLEVÅG - ny behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332021 PS 133/2021 Gbnr 29/57 - FROMREIDE - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212021 PS 121/2021 UTSATT - Oppfølging av vedtak i UTM. Trafikksikring vei til Kleppestø barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222021 PS 122/2021 UTSATT - Gbnr 12/1028 - Follese - Ny behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242021 PS 124/2021 UTSATT - Gbnr 10/845 - STRUSSHAMN - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252021 PS 125/2021 UTSATT- Gbnr 7/286 - KLEPPESTØ - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med hybel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312021 PS 131/2021 Gbnr 4/6 - Strømsnes - Firemannsbolig - Vurdering av krav om regulering og midlertidig forbud mot tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402021 PS 140/2021 Vedrørende kostnadsnivået for tvungen tilknytning etter pbl. §§ 27-1 og 27-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352021 PS 135/2021 Gbnr 10/176 - STRUSSHAMN - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202021 PS 120/2021 UTSATT BEFARING - Behandling om ny utleggelse plan 345 - Fv 563 Askebakken - Hanevik/Eivika Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262021 PS 126/2021 UTSATT - Gbnr 14/17 - Søknad om SMIL-tilskudd 2021 - Siste del av bekkeløpet mot Krokåsvatnet (søknad del 2) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372021 PS 137/2021 Gbnr 5/87 - ERDAL - FRADELING AV BOLITGOMT TIL 4 -MANNBOLIG - VURDERING AV KRAV OM REGULERING Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382021 PS 138/2021 Gbnr 5/483 - ERDAL - Behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282021 PS 128/2021 Plan 502 - Bergheim - vedtak planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422021 PS 142/2021 Brukerfinansiert parkering ved Siglingavatnet friluftspark Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362021 PS 136/2021 Gbnr 5/279 - Behandling av klage på Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232021 PS 123/2021 UTSATT - Gbnr 17/638 - TVEIT - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av garasje Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302021 PS 130/2021 Gbnr 15/632 - Politisk behandling av dispensasjonssøknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322021 PS 132/2021 Gbnr 4/390, 1190 - Strømsnes - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272021 PS 127/2021 Plan 510 - Sentrumsplan for Askøy - planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1462021 RS 146/2021 UTSATT - Gbnr 12/180 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412021 RS 141/2021 UTSATT - Gbnr 8/999 - Orientering om gjennomført ekspropriasjon, rett til etablering av VA-anlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492021 RS 149/2021 Høring - Endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482021 RS 148/2021 Gbnr 39/16, 83, 84 - Kopi - Omgjøring - Byggesak - Ny behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352021 RS 135/2021 UTSATT - Høring - Forslag til endringer i skiltforskriften – Skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432021 RS 143/2021 UTSATT - Gbnr 10/872 - Dispensasjon fra utnyttelsesgrad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422021 RS 142/2021 UTSATT - Gbnr 13/418 - Vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372021 RS 137/2021 UTSATT - Gbnr 13/635 - Statsforvalteren stadfester vedtaket fra Askøy kommune 19.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402021 RS 140/2021 UTSATT - Gbnr 7/621/0/1,2 - Statsforvalteren i Vestland stadfester Askøy kommune sitt avvisningsvedtak av 12.08.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392021 RS 139/2021 UTSATT - Gbnr 21/470 - Statsforvaltaren omgjør Askøy kommune sitt vedtak datert 21.01.2021, sak 17/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292021 RS 129/2021 UTSATT - Rapportering 1. halvår 2021 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern i barnehager og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282021 RS 128/2021 UTSATT - Prosjektrapport bygg pr. 30.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382021 RS 138/2021 UTSATT - Gbnr 9/389 - Statsforvalteren i Vestland stadfester vedtaket fra Askøy kommune 21.01.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302021 RS 130/2021 UTSATT - Planprogram for regional plan for klima på høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452021 RS 145/2021 UTSATT - Gbnr 6/1144 - Dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272021 RS 127/2021 UTSATT - Godkjente referater - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312021 RS 131/2021 UTSATT - Spørsmål vedrørende Kollevåg Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322021 RS 132/2021 UTSATT - Vassdrag i reguleringsplaner og byggesaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242021 RS 124/2021 UTSATT FOR ORIENTERING - Gbnr 7/613, 444, 451, 256, 356, 68, 215 - Dispensasjon fra reguleringsplan 362 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362021 RS 136/2021 UTSATT - Gbnr 39/16, 83, 84 - Statsforvalteren avviser krav om lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442021 RS 144/2021 UTSATT - Gbnr 1/445 - Stadfester - Byggesak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342021 RS 134/2021 UTSATT - Høring - Endring av fartsgrense - fv. 563 - Ask - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332021 RS 133/2021 UTSATT - Status salg kommunal eiendom - på grunnlag av politisk sak om salg av konkrete eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252021 RS 125/2021 UTSATT - Årsrapport Boligrådgivningstjenesten 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472021 RS 147/2021 Gbnr 9/464 - BBB1 - Boligblokk - Statsforvaltaren stadfester omgjøring av rammetillatelse til avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262021 RS 126/2021 UTSATT - Plan 525 - Referat fra oppstartsmøte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE