eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 11 25 20211125 25.11.2021 17:15 Aulaen Kleppestø ungdomsskole Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO782021 FO 78/2021 Interpellasjon v/Oddvar M. Juvik (FNB) - Eierforhold - Longjabryggo m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO762021 FO 76/2021 Interpellasjon v/Frode Larsen (SP) - Munkebotn aktivitetssenter, skytebane - Oppstart av arbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO792021 FO 79/2021 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Rekruttering av helsepersonell Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO772021 FO 77/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Nedklassifisering av kommunale veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO722021 FO 72/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik - Nedklassifisering av kommunale veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO752021 FO 75/2021 Spørrerunden kommunestyret 25.11.21 - ihht kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO742021 FO 74/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) Klima- og miljøvurderinger i politiske saker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO732021 FO 73/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik - Longabryggo - Eierforhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192021 PS 119/2021 Oppgjør etter avslutning av leieavtale for gamle Herdla museum- Offentlig versjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092021 PS 109/2021 Forvaltningsrevisjon av bemanning og sykefravær - Revisjonsrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142021 PS 114/2021 Renovasjonsgebyr 2022 - BIR Privat AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112021 PS 111/2021 Utsatt PS - Revidering av Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122021 PS 112/2021 Utsatt PS - Politisk møteplan 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162021 PS 116/2021 Forslag til Forskrift omfolkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune - offentlig høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102021 PS 110/2021 Utsatt PS - Separate garderobefaciliteter - Byggeplasser for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212021 PS 121/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082021 PS 108/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1222021 PS 122/2021 Innføring av ny lokal forskrift fra 22.11.2021 om smittevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202021 PS 120/2021 Kvalitetsmelding skole 2021 - Saksfremlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172021 PS 117/2021 Utredning av skateparker etter vedtak 50/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182021 PS 118/2021 Gbnr 7/132 - Kjøp av eiendom i Nygjerdet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132021 PS 113/2021 Utsatt PS - Finansforvaltning - rapportering pr 31.08.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152021 PS 115/2021 Økonomireglement for Askøy kommune- revidert versjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072021 PS 107/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822021 RS 82/2021 Notat til partifraksjoner på Stortinget om avvikling av SIO-prosjektet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732021 RS 73/2021 Utsatt RS - Møteforespørsel - forslag til statsbudsjet - opphør av forsøksordningen SIO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742021 RS 74/2021 Utsatt RS - Oppstart av forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - Ber om kontaktperson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782021 RS 78/2021 Utsatt RS - Høring - Ny arkivlov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722021 RS 72/2021 Utsatt RS - Brev til KMD, HOD, Stortingets omsorgskomite og kommunalkomite om avvikling forsøksordningen med statlig finansiering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752021 RS 75/2021 Utsatt RS - Skoler Erdal - Løypemelding etter vedtak 50/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772021 RS 77/2021 Utsatt RS - Disponering - kompensasjon til ansatte i forbindelse med covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762021 RS 76/2021 Utsatt RS - Omfang av følgeskader - erstatningskrav etter smitteutbrudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802021 RS 80/2021 notat angående å se på organisering av drift av grøntareal, parker, nærniljøanlegg med mer overfor Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812021 RS 81/2021 Status strategi post korona pr. oktober 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832021 RS 83/2021 "Grøn region Vestland - Bergensregionen" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792021 RS 79/2021 Orientering om klage til KOFA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE