eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 10 28 20211028 28.10.2021 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO702021 FO 70/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik - Longabryggo - Eierforhold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO692021 FO 69/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik - Nedklassifisering av kommunale veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO712021 FO 71/2021 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) Klima- og miljøvurderinger i politiske saker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO682021 FO 68/2021 Spørrerunden kommunestyret 28.10.2021 - ihht kommunelovens § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS992021 PS 99/2021 Økonomireglement for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942021 PS 94/2021 Handlingsplan avløp og vannmiljø og Handlingsplan vannforsyning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012021 PS 101/2021 Finansforvaltning - rapportering pr 31.8.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952021 PS 95/2021 Pensjonsrettigheter for ansatte ved tidligere Askøy Energi AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932021 PS 93/2021 Kulturminneplan - Handlingsplan for kulturminner 2021-2025. 2. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052021 PS 105/2021 Suppleringsvalg Frivilligsentralen - politisk representant til styret 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042021 PS 104/2021 Søknad om fritak - Jens Hestnes Andersen (SV) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002021 PS 100/2021 Askøy kommunes delegeringsreglement - administrativ revisjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982021 PS 98/2021 Revidering av Kommunal forskrift om kriterier for langtidsopphold Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972021 PS 97/2021 Leve hele livet- prioritering av satsingsområder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062021 PS 106/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902021 PS 90/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS892021 PS 89/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1032021 PS 103/2021 Politisk møteplan 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922021 PS 92/2021 Stortings- og sametingsvalget 2021 - Godkjenning av valgstyrets protokoll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962021 PS 96/2021 Kvalitetsmelding barnevern 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022021 PS 102/2021 Separate garderobefaciliteter - Byggeplasser for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912021 PS 91/2021 Lovlighetskontroll - Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS - Nedbetaling på lån - Ønske om midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS702021 RS 70/2021 Møteforespørsel - forslag til statsbudsjet - opphør av forsøksordningen SIO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672021 RS 67/2021 Omfang av følgeskader - erstatningskrav etter smitteutbrudd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682021 RS 68/2021 Skoler Erdal - Løypemelding etter vedtak 50/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692021 RS 69/2021 Brev til KMD, HOD, Stortingets omsorgskomite og kommunalkomite om avvikling forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenestene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712021 RS 71/2021 Høring - Ny arkivlov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662021 RS 66/2021 Disponering - kompensasjon til ansatte i forbindelse med covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652021 RS 65/2021 Oppstart av forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten - Ber om kontaktperson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE