eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 08 26 20210826 26.08.2021 17:15 Kleppestø ungdomsskole Aulaen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO582021 FO 58/2021 Spørrerunde kommunestyret 26.08.2021 - ihht til kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO612021 FO 61/2021 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Selvmordsforebygging tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO602021 FO 60/2021 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Overtid og potensielle brudd på arbeidsmiljøloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO622021 FO 62/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Eierforhold - Longabryggo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO592021 FO 59/2021 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Slamdeponering på Herdla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732021 PS 73/2021 Lovlighetskontroll - Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS - Nedbetaling på lån - ønske om midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782021 PS 78/2021 Separate garderobefasiliteter - byggeplasser på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792021 PS 79/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722021 PS 72/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712021 PS 71/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772021 PS 77/2021 Suppleringsvalg - varamedlem til råd for personer med funksjonsnedsettelse og utvalg for oppvekst og levekår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742021 PS 74/2021 Politisk behandling av forelegg fra Vest politidistrikt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762021 PS 76/2021 Valg av styrerepresentanter 2022 - 2024 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752021 PS 75/2021 Vedrørende kostnadsnivået for tvungen tilknytning etter pbl. §§ 27-1 og 27-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS582021 RS 58/2021 Plan 362 - Statsforvalteren i Vestland - Kommunestyrets vedtak er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602021 RS 60/2021 Høring - EU-EØS - Forslag til revidert forordning (EU) 631/2019 - CO2 utslipp til person- og varebiler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562021 RS 56/2021 Signert protokoll - Bedriftsforsamlingens møte 10.06.2021 - BiR AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552021 RS 55/2021 Protokoll fra generalforsamling 08.06.2021 - Trigger AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572021 RS 57/2021 Plan 376 - Lovlighetskontroll - Statsforvalteren i Vestland stadfester kommunens vedtak av 26.11.2020 - Stadfesting av plan med endringer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592021 RS 59/2021 Høring- EU-EØS. Forslag til revidert direktiv 201494EU(2076493) - Innfasing av infrastruktur for alternative drivstoff i transportsektoren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622021 RS 62/2021 Prosjekt Innbyggermedvirkning - Etablering av innbyggerpanel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612021 RS 61/2021 Årsmelding Miljøløftet 2020 til lokalpolitisk behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE