eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 17 20210617 17.06.2021 09:00 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO552021 FO 55/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Deponier i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO542021 FO 54/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Kommunale anskaffelser - Bruk av utvidet egenregi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO572021 FO 57/2021 Spørrerunde kommunestyret 17.06.2021 - i henhold til kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO562021 FO 56/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Avhending av brygger og veier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492021 PS 49/2021 Utbygging av Erdal ungdomsskole - Omprioritering av midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502021 PS 50/2021 Vurdering av alternativ tomt for Erdal Barneskole - svar på arkivsak 2020/4237-1, vedtak i K 29.10.2020. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612021 PS 61/2021 Ny VA-norm for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS532021 PS 53/2021 Årsmelding og regnskap 2020 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522021 PS 52/2021 Årsmelding og regnskap for 2020 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672021 PS 67/2021 Permisjon fra politiske verv - Daniel Dombrowski (H) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622021 PS 62/2021 Gbnr 14/70 mfl - Avtale om kjøp av grunn til renseanlegg, samarbeid omprosjektgjennomføring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552021 PS 55/2021 Fjerning av rabatt for nullutslippskjøretøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582021 PS 58/2021 Forskrift om skolekretsgrenser - Oppfølging etter høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562021 PS 56/2021 Miljøløftet - Handlingsprogram 2022 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652021 PS 65/2021 Helhetlig ROS 2021-II Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662021 PS 66/2021 Finansforvaltning - rapportering pr 30.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482021 PS 48/2021 Strategi Askøy - Post korona Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632021 PS 63/2021 Askevatn - Kommunale vann- og avløpsledninger, Åsebøvatnet-Stien-Hanevik Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512021 PS 51/2021 Årsmelding kontrollutvalget i Askøy kommune for 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692021 PS 69/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472021 PS 47/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462021 PS 46/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572021 PS 57/2021 Plan 520 - Anlegg for teknisk infrastruktur, Skarholmen - Gbnr 10/13 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602021 PS 60/2021 Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS - Nedbetaling på lån - Ønske om midler Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS542021 PS 54/2021 Videreføring av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682021 PS 68/2021 Tildeling av driftstilskudd til privatpraktiserende fysioterapeuter - RS 40/21 i Kommunestyret 20.05.21 omgjort til politisk sak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642021 PS 64/2021 Leie av lokaler til hjelpemiddellager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592021 PS 59/2021 Sak til behandling i Askøy kommunale eiendomsselskap AS - Generalforsamling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS492021 RS 49/2021 Protokoll generalforsamling 21.5.2021 BKK AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462021 RS 46/2021 Særutskrift Årsmelding - Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452021 RS 45/2021 Særutskrift Årsmelding Eldrerådet 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472021 RS 47/2021 Årsmelding for Ungdommens kommunestyre 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422021 RS 42/2021 Askøy kommune - Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442021 RS 44/2021 Frivilligsentralen - Årsrapport 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432021 RS 43/2021 Godkjente referater - Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412021 RS 41/2021 Løypemelding 2 tilsynsrapport barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502021 RS 50/2021 Høring - Forskrift om tilsyn etter havne- og farvannsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482021 RS 48/2021 Invitasjon til Nasjonal veterankonferanse 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS522021 RS 52/2021 Status salg kommunal eiendom - på grunnlag av politisk sak om salg av konkrete eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512021 RS 51/2021 Prosjektrapport bygg pr. 30. 04 .2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE