eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 25 20210325 25.03.2021 17:15 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO372021 FO 37/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Gebyrpraksis ved seksjon byggesak og private planer - Fagavdeling Areal og Samfunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO272021 FO 27/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Kvalitetssikring av utleiebygg, kommunal kaier mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO342021 FO 34/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Stillingsbenevnelse fra rådmann til kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO312021 FO 31/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Areal til bygging av batterifabrikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO442021 FO 44/2021 Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Kompostlevering fra barnehagene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO282021 FO 28/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Eierforhold - Longjabryggjo m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO292021 FO 29/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Kostnad - Opprydding av båter ved kommunale kaier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO302021 FO 30/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Bagatellmessig støtte - Horsøy Industrihavn AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO322021 FO 32/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Dokumenter til Formannskapsmøter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO362021 FO 36/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Benjamin Jakobsen (AP) - Innføringsklassene i Askøyskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO402021 FO 40/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Saksbehandler Longabryggo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO412021 FO 41/2021 Interpellasjon v/Tore-Christian Gjelsvik (AP) - Kultur og idrett under covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO432021 FO 43/2021 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Arbeidsmiljø ved Kleppestø sykehjem Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO422021 FO 42/2021 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Status på tilfluktsrom i kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO452021 FO 45/2021 Spørsmål rettet i kommunestyret 25.03.2021 . I henhold til kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO392021 FO 39/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Bygging i strandsone Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO332021 FO 33/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Innsyn i dokumenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO382021 FO 38/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Overføringer av oppgaver til Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO262021 FO 26/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Avhending av eiendom - Brygger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO352021 FO 35/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Barn og unge under og etter Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272021 PS 27/2021 Utsatt PS - Ansattes arbeidsmiljø - RS omgjort til PS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282021 PS 28/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252021 PS 25/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262021 PS 26/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS332021 RS 33/2021 Godkjent referat fra møtet i styringsgruppen for Miljøløftet 15.01.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302021 RS 30/2021 Askøy kommunestyre sitt vedtak om budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024, sak PS 201/20 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322021 RS 32/2021 JBI - Innsendt tomteforslag ikke videre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262021 RS 26/2021 Utsatt RS - Tilbakemelding - Avklaring av forlenging av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282021 RS 28/2021 Utsatt RS - Ekstra covid 19 - Midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292021 RS 29/2021 Løypemelding tilsynsrapport Barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312021 RS 31/2021 Plan 413 - Krav om lovlighetskontroll - Statsforvaltaren stadfester vedtaket fra Askøy kommunestyre 28.05.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272021 RS 27/2021 Utsatt RS - Kopi - Avklaring av forlenging av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE