eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 25 20210225 25.02.2021 17:15 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO212021 FO 21/2021 Interpellasjon v/Benjamin Jakobsen (AP) - Innføringsklassene i Askøyskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO102021 FO 10/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Avhending av eiendom - Brygger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO252021 FO 25/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Saksbehandler Longabryggo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO242021 FO 24/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Bygging i strandsone Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO232021 FO 23/2021 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Overføringer av oppgaver til Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO192021 FO 19/2021 Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Stillingsbenevnelse fra rådmann til kommunedirektør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO172021 FO 17/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Innsyn i dokumenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO122021 FO 12/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Eierforhold - Longjabryggjo m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO112021 FO 11/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Kvalitetssikring av utleiebygg, kommunal kaier mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO142021 FO 14/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Bagatellmessig støtte - Horsøy Industrihavn AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO162021 FO 16/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Dokumenter til Formannskapsmøter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO222021 FO 22/2021 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Gebyrpraksis ved seksjon byggesak og private planer - Fagavdeling Areal og Samfunn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO202021 FO 20/2021 Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Barn og unge under og etter Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO182021 FO 18/2021 Utsatt FO - Spørsmål rettet i kommunestyret 04.02.2021 - I henhold til kommuneloven § 11-2 - Rafael Cobo Garrido (SV) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO152021 FO 15/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Areal til bygging av batterifabrikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO132021 FO 13/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Kostnad - Opprydding av båter ved kommunale kaier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232021 PS 23/2021 Ansattes arbeidsmiljø - RS omgjort til PS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182021 PS 18/2021 Helhetlig ROS Askøy kommune 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202021 PS 20/2021 Bruk av rekkefølgekrav om skolekapasitet for å styre utbygging av boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162021 PS 16/2021 Utsatt PS - Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk - Sluttrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172021 PS 17/2021 Gjennomføring av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222021 PS 22/2021 Søknad om permisjon - politiske verv, Johan A. Johannessen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242021 PS 24/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192021 PS 19/2021 Forslag til kommunal planstrategi 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142021 PS 14/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS152021 PS 15/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS212021 PS 21/2021 DigiVestland - samarbeid om digitalisering i Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS162021 RS 16/2021 Utsatt RS - Nyhetsbrev fra Askøy Næringsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222021 RS 22/2021 Vurdering av nytt tomteforslag for Erdal barneskole - tilbakemelding på arkivsak 2020/4237-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192021 RS 19/2021 Utsatt RS - Høring – Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202021 RS 20/2021 Utsatt RS - Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122021 RS 12/2021 Utsatt RS - Tilbakemelding - Avklaring av forlenging av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212021 RS 21/2021 Statsforvalteren i Vestland stadfester Askøy kommune sitt vedtak - Lovlighetskontroll - Nedlegging av Askøy forum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252021 RS 25/2021 Høringsbrev - Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112021 RS 11/2021 Utsatt RS - Kopi - Avklaring av forlenging av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152021 RS 15/2021 Utsatt RS - Godkjent referat fra møte i styringsgruppen miljøløftet 18.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242021 RS 24/2021 Høring - Utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172021 RS 17/2021 Utsatt RS - Årsrapport Frisklivssentralen Askøy 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142021 RS 14/2021 Utsatt RS - Godkjent referat fra styringsgruppen miljøløftet 13.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232021 RS 23/2021 Ekstra covid 19 - midler til kommuner med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132021 RS 13/2021 Utsatt RS - Rapport Etablererfond Bergensregionen 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182021 RS 18/2021 Utsatt RS - Høring - Forslag om endringer i smittevernloven - Portforbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE