eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 02 04 20210204 04.02.2021 17:15 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO92021 FO 9/2021 Spørsmål rettet i kommunestyret 04.02.2021 - I henhold til kommuneloven § 11-2 - Rafael Cobo Garrido (SV) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO82021 FO 8/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Innsyn i dokumenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO62021 FO 6/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Areal til bygging av batterifabrikk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO12021 FO 1/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Avhending av eiendom - Brygger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22021 FO 2/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Kvalitetssikring av utleiebygg, kommunal kaier mm Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO42021 FO 4/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Kostnad - Opprydding av båter ved kommunale kaier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72021 FO 7/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Dokumenter til Formannskapsmøter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32021 FO 3/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Eierforhold - Longjabryggjo m.m Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO52021 FO 5/2021 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Bagatellmessig støtte - Horsøy Industrihavn AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52021 PS 5/2021 Utsatt PS - Kvalitetsmelding barnevern 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102021 PS 10/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22021 PS 2/2021 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS12021 PS 1/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS32021 PS 3/2021 Lovlighetskontroll - Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112021 PS 11/2021 Uavhengig gransking av hendelse ved Kleppe vannverk - Sluttrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82021 PS 8/2021 Forslag til kommunal planstrategi 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72021 PS 7/2021 Gbnr 9/389 - Kleppe Nedre - Midlertidig asfaltverk - Behandling av mindretallsanke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92021 PS 9/2021 Kapitalutvidelse i Trigger Jobb AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42021 PS 4/2021 Avklaring av forholdet mellom Askøy kommune og Askøy kommunale eiendomsselskap AS - omgjøring av RS til PS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62021 PS 6/2021 Rapport etter Fylkesmannen sitt tilsyn med Barneverntjenesten 24.-26.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS82021 RS 8/2021 Høring - Forslag om endringer i smittevernloven - Portforbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32021 RS 3/2021 Rapport Etablererfond Bergensregionen 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72021 RS 7/2021 Årsrapport Frisklivssentralen Askøy 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92021 RS 9/2021 Høring – Forslag til endringer i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102021 RS 10/2021 Høring - NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62021 RS 6/2021 Nyhetsbrev fra Askøy Næringsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS12021 RS 1/2021 Avklaring av forlenging av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52021 RS 5/2021 Godkjent referat fra styringsgruppen miljøløftet 18.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42021 RS 4/2021 Godkjent referat fra styringsgruppen miljøløftet 13.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22021 RS 2/2021 Tilbakemelding - Avklaring av forlenging av Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE