eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 06 02 20210602 02.06.2021 09:00 Digitalt møte via Zoom Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102021 FO 10/2021 Spørrerunden UOL 02.06.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362021 PS 36/2021 Årsmelding og regnskap for 2020 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332021 PS 33/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412021 PS 41/2021 Forskrift om skolekretsgrenser - Oppfølging etter høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342021 PS 34/2021 Strategi Askøy - Post korona Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352021 PS 35/2021 Årsmelding og regnskap 2020 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392021 PS 39/2021 Tildeling kommunalt tilskudd frivillige helseorganisasjoner1.halvår 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372021 PS 37/2021 Utbygging av Erdal ungdomsskole - Omprioritering av midler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322021 PS 32/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402021 PS 40/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382021 PS 38/2021 Vurdering av alternativ tomt for Erdal Barneskole - svar på arkivsak 2020/4237-1, vedtak i K 29.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS822021 RS 82/2021 Årsrapport fra Bergen og Omland Friluftsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862021 RS 86/2021 Ramsøy barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 26.4.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002021 RS 100/2021 Status alternativer for produksjon og levering av middag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892021 RS 89/2021 Tilskudd - Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882021 RS 88/2021 Fremtidens kulturskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942021 RS 94/2021 Referat fra møte 4.5 2021 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032021 RS 103/2021 Interpellasjon vedr. paragraf 2.8 i opplæringsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922021 RS 92/2021 Ber om bekreftelse på videreføring av tilbud i kommunal regi - Arbeidskjøring av TT-brukere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842021 RS 84/2021 Referat fra møte med ordfører og IRA på Teams Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012021 RS 101/2021 Høring - Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952021 RS 95/2021 Løypemelding søknad instutusjon Løypemelding institusjonsplasser og omsorgsbolig 1.1. - 31.3.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022021 RS 102/2021 Innvilget tilskudd til oppstart av Skråmestø ballbinge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912021 RS 91/2021 Deltagerkontingent til Bergen og Omland Friluftsråd for år 2022 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832021 RS 83/2021 Referat UKS 20.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982021 RS 98/2021 Høring - Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven – Utvidelse av moderasjonsordning i SFO Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972021 RS 97/2021 Høring – Revidering nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932021 RS 93/2021 Vedtar reglar som vil redusere plastforureininga frå kunstgrasbanar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052021 RS 105/2021 Rapportering 1. halvår 2021 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern i barnehager og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872021 RS 87/2021 Årsrapport Boligrådgivningstjenesten 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062021 RS 106/2021 Høring - ADHD - Retningslinje og pakkeforløp - Barn og unge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992021 RS 99/2021 Løypemelding 2 tilsynsrapport barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852021 RS 85/2021 Høring - Nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger (AAP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962021 RS 96/2021 "En skole for vår tid" - sluttrapport fra ekspertgruppen om skolebidrag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902021 RS 90/2021 Løypemelding reform Leve hele livet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042021 RS 104/2021 Vedtak-Tilskudd vedlikehold og opprustning av forsamlingshus 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE