eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 04 21 20210421 21.04.2021 09:00 Digitalt møte via Zoom Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO82021 FO 8/2021 Interpellasjon v/Tore-Christian Gjelsvik (AP) - Kultur og idrett under covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO72021 FO 7/2021 Interpellasjon v/Benjamin Jakobsen (AP) - Innføringsklassene i Askøyskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO92021 FO 9/2021 Spørrerunden UOL 21.04.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292021 PS 29/2021 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til kulturbygg og -arenaer 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252021 PS 25/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272021 PS 27/2021 ME-koordinator - ny vurdering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302021 PS 30/2021 Forvaltningsplan Herdla Fort 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262021 PS 26/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312021 PS 31/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282021 PS 28/2021 Kulturminneplan - Handlingsplan for kulturminner 2021 - 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS762021 RS 76/2021 Tilskuddsbrev 2021 - Tilskudd til sommerskoletilbud - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782021 RS 78/2021 Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802021 RS 80/2021 Referat fra 1/2-årig møte - AKRA/ASM med ordfører Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682021 RS 68/2021 Høring - Gjennomføring av eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS652021 RS 65/2021 Referat fra møte i UKS , 22.03.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742021 RS 74/2021 Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812021 RS 81/2021 Åpning, gjenoppbygging og videreutvikling av Askøy post korona Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792021 RS 79/2021 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 20.04.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722021 RS 72/2021 Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732021 RS 73/2021 Ber om innspill - Høring - Nasjonale faglige råd for forebygging og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712021 RS 71/2021 Sånn har vi det på Askøy - folkehelseoversikten 2020-2024 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672021 RS 67/2021 Frivilligsentralen - Årsrapport 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692021 RS 69/2021 Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS642021 RS 64/2021 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752021 RS 75/2021 Foreldreundersøkelsen 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772021 RS 77/2021 Rekkefølgekrav om skolekapasitet - oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 20/21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662021 RS 66/2021 Tildeling til BUA Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702021 RS 70/2021 Samarbeidsavtale Askøy kommune og AKRA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE