eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 03 10 20210310 10.03.2021 09:00 Digitalt møte via Zoom Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52021 FO 5/2021 Utsatt FO - Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Antirasistisk arbeid i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO42021 FO 4/2021 Utsatt FO - Interpellasjon V/Benjamin Jakobsen (AP) - Lærlinger under Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO62021 FO 6/2021 Utsatt FO - Spørrerunden UOL 20.01.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222021 PS 22/2021 Tilskudd Allment kulturarbeid - revisjon retningslinjer og fordelingsnøkkel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242021 PS 24/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142021 PS 14/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172021 PS 17/2021 Rammeplan SFO - høringsinnspill fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212021 PS 21/2021 Kommunale tilskuddsordninger innfor oppvekst og levekår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202021 PS 20/2021 Sammenslåing av tilskuddsordninger enhet kultur og idrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162021 PS 16/2021 Utsatt PS - Forskrift om skolekretsgrenser i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182021 PS 18/2021 Høring ny boligsosial lov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192021 PS 19/2021 Høringssvar - Tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232021 PS 23/2021 Budsjettoppfølging - effektivisering og innsparing 2021 - enhet kultur og idrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152021 PS 15/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS522021 RS 52/2021 Henvendelse om uteareal og tomt for ny brakke på Erdal barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS632021 RS 63/2021 Innkalling til møte i representantskapet til Bergen og Omland Friluftsråd 25.03.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS612021 RS 61/2021 Tilskuddsordning for nyskapende aktivitetsarenaer - 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS622021 RS 62/2021 Informasjon om tilskudd til kulturbygg 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442021 RS 44/2021 Årsrapport Frisklivssentralen Askøy 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422021 RS 42/2021 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 24.02.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392021 RS 39/2021 Utsatt RS - Elevrådsdagen - tilbakemelding fra elevrådet på Erdal ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362021 RS 36/2021 Utsatt RS - Høring - Forslag om endringer i smittevernloven - Portforbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342021 RS 34/2021 Utsatt RS - Høring - Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322021 RS 32/2021 Utsatt RS - Orientering og høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven med tilhørende forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482021 RS 48/2021 Høring - Levekår i byer - Gode lokalsamfunn for alle Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312021 RS 31/2021 Utsatt RS - Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 01.10.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302021 RS 30/2021 Utsatt RS - Høring - Reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432021 RS 43/2021 Koordinator Ungdommens kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS512021 RS 51/2021 Sluttrapport kreftrehabilitering Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS542021 RS 54/2021 Handlingsplan til forvaltningsrevisjon "Trygt og godt skolemiljø" - oversendelsesbrev til kontrollutvalget Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS562021 RS 56/2021 Kvalitetsmøte 2021 - notat til UOL Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262021 RS 26/2021 Utsatt RS - Prioritering av innkomne søknader vedr. barn og unge i lavinnteksfamilier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372021 RS 37/2021 Utsatt RS - OPPDATERT: Høring - Forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS552021 RS 55/2021 Elevundersøkelsen 2020 - notat Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS582021 RS 58/2021 Askøy en forgangskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS532021 RS 53/2021 Partsbrev - Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462021 RS 46/2021 Løypemelding tilsynsrapport Barneverntjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS592021 RS 59/2021 Utprøving av digital chat med helsesykepleier ved Kleppestø ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS572021 RS 57/2021 Vurdering av nytt tomteforslag for Erdal barneskole - løypemelding nr 2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502021 RS 50/2021 Løypemelding søknad institusjonsplasser og omsorgsbolig 1.10. - 31.12.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292021 RS 29/2021 Utsatt RS - Høring - Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332021 RS 33/2021 Utsatt RS - Vurdering av nytt tomteforslag for Erdal barneskole - tilbakemelding på arkivsak 2020/4237-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352021 RS 35/2021 Utsatt RS - Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412021 RS 41/2021 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 19.01.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS602021 RS 60/2021 Bekymret for innkjøring og parkeringsplass til Kleppestø barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492021 RS 49/2021 Furuly barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 16.02.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472021 RS 47/2021 Høringsbrev - Oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452021 RS 45/2021 Høringsinnspill Tjenestekataloger - Barnevernreformen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282021 RS 28/2021 Utsatt RS - Løypemelding - Status januar 2021 - Idrettsbygg Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272021 RS 27/2021 Utsatt RS - Orientering om 19 midlertidige LIS1-stillinger i Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382021 RS 38/2021 Utsatt RS - Reform Leve hele livet- Status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402021 RS 40/2021 Årsmelding for Ungdommens kommunestyre 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE