eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2021 01 20 20210120 20.01.2021 09:00 Digitalt møte via Zoom Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO22021 FO 2/2021 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Antirasistisk arbeid i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32021 FO 3/2021 Spørrerunden UOL 20.01.21 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO12021 FO 1/2021 Interpellasjon V/Benjamin Jakobsen (AP) - Lærlinger under Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS12021 PS 1/2021 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32021 PS 3/2021 Prioritering av søknader under nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntekt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72021 PS 7/2021 Forskrift om skolekretsgrenser i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92021 PS 9/2021 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42021 PS 4/2021 Høring av forslag om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart, m.m. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52021 PS 5/2021 Høring regional plan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling TSB 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82021 PS 8/2021 Bruk av rekkefølgekrav om skolekapasitet for å styre utbygging av boliger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112021 PS 11/2021 Gjennomføring av forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102021 PS 10/2021 Rapport etter Fylkesmannen sitt tilsyn med Barneverntjenesten 24.-26.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62021 PS 6/2021 Kulturminneplan Askøy 2021 - 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22021 PS 2/2021 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS162021 RS 16/2021 OPPDATERT: Høring - Forslag om endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42021 RS 4/2021 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre tirsdag 19.01.2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212021 RS 21/2021 Løypemelding - Status januar 2021 - Idrettsbygg Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192021 RS 19/2021 Merknad - Bruk av Askøy Forum til vaksinering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172021 RS 17/2021 Merknad - Bruk av Askøy Forum til vaksinering Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202021 RS 20/2021 Barn og unge si moglegheit til å drive idrett i kommunen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72021 RS 7/2021 Kommunens arbeid med personer med CFS ME Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152021 RS 15/2021 Orientering om 19 midlertidige LIS1-stillinger i Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242021 RS 24/2021 Høring - Forslag om endringer i smittevernloven - Portforbud Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112021 RS 11/2021 Høring - Reviderte læreplaner i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132021 RS 13/2021 Høring - NOU 2020:15 Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142021 RS 14/2021 Orientering og høringsuttalelse om endringer i statsborgerloven med tilhørende forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82021 RS 8/2021 Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 01.10.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62021 RS 6/2021 Høring - Planprogram for ny samfunnsdel til kommuneplan for Øygarden kommune 2022-2034 - Varsel om oppstart Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222021 RS 22/2021 Vurdering av nytt tomteforslag for Erdal barneskole - tilbakemelding på arkivsak 2020/4237-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252021 RS 25/2021 Høring - Samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122021 RS 12/2021 Høring - Forlengelse av midlertidig lov om hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92021 RS 9/2021 reform Leve hele livet- Status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102021 RS 10/2021 Prioritering av innkomne søknader vedr. barn og unge i lavinnteksfamilier Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182021 RS 18/2021 Innspill til vurdering av bruk av idrettsanlegg til vaksinering for Covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32021 RS 3/2021 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 16.12.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232021 RS 23/2021 Elevrådsdagen - tilbakemelding fra elevrådet på Erdal ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22021 RS 2/2021 Innkalling til møte i UKS 16.12.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52021 RS 5/2021 Erdal barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 25.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS12021 RS 1/2021 UKS møteplan 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE