eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 10 20201210 10.12.2020 09:00 Digitalt møte via Zoom - Ekstraordinært møte Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO1112020 FO 111/2020 Spørsmål rettet i kommunestyret 26.11.2020 - ihht kommuneloven§ 11-2 - Miriam Haavik (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1152020 FO 115/2020 Spørsmål rettet i Kommunestyret 10.12.2020 ihht kommunelovens § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1142020 FO 114/2020 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Selvkostprinsippet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1122020 FO 112/2020 Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Antirasistisk arbeid i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1132020 FO 113/2020 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Saksbehandler - Longabryggo Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1942020 PS 194/2020 Fornyelse av skjenkebevilling - CW Invest AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1922020 PS 192/2020 Reglement for godtgjøring folkevalgte - etterlønn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1872020 PS 187/2020 Utsatt PS - Finansiering av kommunale nærmiljøanlegg - opprettelse av fond for spillemidler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1912020 PS 191/2020 Høring NOU 2020:6 - Frie og hemmelige valg - Ny valglov Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1962020 PS 196/2020 Julebidrag til sosialhjelpsmottakere i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1862020 PS 186/2020 Skolebruksplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1882020 PS 188/2020 Budsjettoppfølging - intensjonsforslag om kommunens medlemskap i organisasjoner og foreninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1892020 PS 189/2020 Status salg av kommunal eiendom - videre aktivitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1902020 PS 190/2020 Beredskapsplaner på kommunalt nivå Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1972020 PS 197/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1852020 PS 185/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1952020 PS 195/2020 Fornyelse av skjenkebevilling - Arena Mat AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1842020 PS 184/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1932020 PS 193/2020 Fornyelse av skjenkebevillinger - perioden 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1922020 RS 192/2020 Status bruk av statlige covid 19 midler til kommunale bygg og anlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1912020 RS 191/2020 Prosjektrapport bygg pr 30.8.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1592020 RS 159/2020 Utsatt RS - Gbnr 10/911 – Felt B14 - Departementet viser til at fylkesmannens vedtak i saken er endelig og ikke kan påklages Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1602020 RS 160/2020 Utsatt RS - Byvekstavtale for Bergensområdet for 2019-2029 - tilslutning fra regjeringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1612020 RS 161/2020 Utsatt RS - Referat Styringsgruppen i byvekst 12.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1672020 RS 167/2020 Utsatt RS - Høring - Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1702020 RS 170/2020 Utsatt RS - Vest brann- og redningsregion - Protokoll fra årsmøtet 08.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1712020 RS 171/2020 Utsatt RS - Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1732020 RS 173/2020 Utsatt RS - Vedtak - Lovlighetskontroll - Byvekstavtale Bergensregionen 2019-2029 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1882020 RS 188/2020 Årsmelding 2019/2020 - Mobbeombudet Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1632020 RS 163/2020 Utsatt RS - Melding om svar til Fylkesmannen i Vestland på rapport fra flerdagerstilsyn avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1682020 RS 168/2020 Utsatt RS - Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - Adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1782020 RS 178/2020 Utsatt RS - Halvårsrapport Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1792020 RS 179/2020 Utsatt RS - Halvårsrapport 2020 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1802020 RS 180/2020 Utsatt RS - Plan 403 - Friluftsvegen vest - oversendelsesforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1842020 RS 184/2020 Utsatt RS - Ny daglig leder i Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1902020 RS 190/2020 Endringsmelding - honorar og fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1872020 RS 187/2020 Vedtak - Lovlegkontroll - Askøy - Val av representant til BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1642020 RS 164/2020 Utsatt RS - Orientering om inngåelse av ny rammeavtale om transport til og fra dagsenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1812020 RS 181/2020 Utsatt RS - Plan 403 - Friluftsvegen vest - Uttale fra Vestland fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1822020 RS 182/2020 Utsatt RS - Referat fra styringsgruppen miljøløftet 12.06.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1832020 RS 183/2020 Utsatt RS - Ekstern høring - Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-2025 - Høringsbrev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1652020 RS 165/2020 Utsatt RS - Høringssvar/forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1622020 RS 162/2020 Utsatt RS - Miljøløftets årsmelding 2019 til lokalpolitisk behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1942020 RS 194/2020 Mindre endring av lokal forskrift som ble vedtatt 23.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1892020 RS 189/2020 Høring - Forskrift om farvannsavgift for Bergen Havn Farvannsforvaltning IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1852020 RS 185/2020 Utsatt RS - Ekstern høring - Temaplan for informasjonssikkerhet og personvern 2021 - 2025 - Høringsbrev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1772020 RS 177/2020 Utsatt RS - Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - Større adgang til informasjonsdeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1752020 RS 175/2020 Utsatt RS - Plan 362 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1932020 RS 193/2020 Videreføring av lokal forskrift med hjemmel i smittevernloven § 4-1 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1862020 RS 186/2020 Foreløpig svar - Lovlighetskontroll - Klage på nedlegging av Askøy Forum Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1762020 RS 176/2020 Utsatt RS - Plan 376 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1742020 RS 174/2020 Utsatt RS - Plan 413 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1722020 RS 172/2020 Utsatt RS - Gbnr 6/1201 - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 203/2019 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1692020 RS 169/2020 Utsatt RS - Tilskudd til kommunale næringsfond 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1662020 RS 166/2020 Utsatt RS - Høringssvar - Forslag om endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1582020 RS 158/2020 Utsatt RS - Plan 505 - Lovlighetskontroll - Gbnr 38/24 m.fl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE