eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 26 20201126 26.11.2020 15:00 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO1042020 FO 104/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Grunnlag for ekspropriering av gbnr 14/70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1012020 FO 101/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Johan A. Johannessen (AL) Kommunens oppføging av innmeldte avvik på byggetillatelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1002020 FO 100/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Utleie av arealer på Helsetunet til kommersiell aktør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO982020 FO 98/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Verdisetting av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO962020 FO 96/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Dispensasjoner fra rekkefølgekrav i reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO952020 FO 95/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB)Koronakrisen sett i forhold til budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO942020 FO 94/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Behandling av kloakkslam fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO992020 FO 99/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG) - Klimakrise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO972020 FO 97/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Rapporteringsordning for påståtte ulovlige byggetiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1092020 FO 109/2020 Interpellasjon v/Benjamin Jakobsen (AP) - Potensielle brudd på arbeidsmiljøloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1072020 FO 107/2020 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret 18.06.2020 - ihht Kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1062020 FO 106/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Varslingsprosedyrer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1052020 FO 105/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Konsekvenser for Byvekstavtalen og Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1022020 FO 102/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Arnt Erik Gangås (FrP) - Inngåelse av nye leiekontrakter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1102020 FO 110/2020 Spørsmål rettet i kommunestyret 26.11.2020 - ihht kommuneloven§ 11-2 - Miriam Haavik (AP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1032020 FO 103/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Innsynsløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO1082020 FO 108/2020 Interpellasjon V/Benjamin Jakobsen (AP) - Lærlinger under Covid 19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1822020 PS 182/2020 Ny samarbeidsavtale mellom Bergen og Omland friluftsråd(BOF) og Askøy Kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1712020 PS 171/2020 Utsatt PS - Plan 391 - Horgar, gbnr. 10/910 m.fl., Stongafjellet - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1832020 PS 183/2020 Julebidrag til sosialhjelpsmottakere i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692020 PS 169/2020 Ny behandling - Innkjøp av ny beredskapsbåt etter havari Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752020 PS 175/2020 Utsatt PS - Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772020 PS 177/2020 Utsatt PS - Bergen Kringkaster - mulig konsolidering med Museum Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742020 PS 174/2020 Utsatt PS - Finansforvaltning - rapportering pr 31.08.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732020 PS 173/2020 Utsatt PS - Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Askøy kommune - Revidering 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702020 PS 170/2020 Utsatt PS - Årlig tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1792020 PS 179/2020 Utsatt PS - Politisk møteplan 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762020 PS 176/2020 Utsatt PS - Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782020 PS 178/2020 Utsatt PS - Interpellasjon omgjort til sak - v/Sølvi Folkedal (SV) - Mottak av barn og unge voksne fra Moria-leiren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1812020 PS 181/2020 Endringer i vedtekter for Askøy kommunes barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1682020 PS 168/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1802020 PS 180/2020 Budsjettoppføling - Sommerstengte kommunale barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722020 PS 172/2020 Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14- Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672020 PS 167/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE