eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 29 20201029 29.10.2020 17:15 Kleppestø ungdomskole - Del 2 Aulaen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO802020 FO 80/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Behandling av kloakkslam fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO912020 FO 91/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Konsekvenser for Byvekstavtalen og Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO842020 FO 84/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Verdisetting av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO922020 FO 92/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Varslingsprosedyrer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO902020 FO 90/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Grunnlag for ekspropriering av gbnr 14/70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO892020 FO 89/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Innsynsløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO822020 FO 82/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Dispensasjoner fra rekkefølgekrav i reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO882020 FO 88/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Arnt Erik Gangås (FrP) - Inngåelse av nye leiekontrakter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO852020 FO 85/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG) - Klimakrise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO812020 FO 81/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB)Koronakrisen sett i forhold til budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO872020 FO 87/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Johan A. Johannessen (AL) Kommunens oppføging av innmeldte avvik på byggetillatelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO862020 FO 86/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Utleie av arealer på Helsetunet til kommersiell aktør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO932020 FO 93/2020 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret 18.06.2020 - ihht Kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO832020 FO 83/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Rapporteringsordning for påståtte ulovlige byggetiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1512020 RS 151/2020 Halvårsrapport 2020 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522020 RS 152/2020 Plan 403 - Friluftsvegen vest - oversendelsesforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532020 RS 153/2020 Plan 403 - Friluftsvegen vest - Uttale fra Vestland fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492020 RS 149/2020 Høring - Forslag til midlertidig endring i valgforskriften - Adgang til elektroniske underskrifter på listeforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352020 RS 135/2020 Utsatt RS - Melding om svar til Fylkesmannen i Vestland på rapport fra flerdagerstilsyn avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362020 RS 136/2020 Utsatt RS - Orientering om inngåelse av ny rammeavtale om transport til og fra dagsenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382020 RS 138/2020 Utsatt RS - Høringssvar - Forslag om endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402020 RS 140/2020 Utsatt RS - Tilskudd til kommunale næringsfond 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502020 RS 150/2020 Halvårsrapport - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452020 RS 145/2020 Plan 413 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472020 RS 147/2020 Pan 362 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422020 RS 142/2020 Utsatt RS - Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter for å begrense spredning av Covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542020 RS 154/2020 Referat fra styringsgruppen miljøløftet 12.06.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432020 RS 143/2020 Gbnr 6/1201 - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 203/2019 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302020 RS 130/2020 Utsatt RS - Plan 505 - Lovlighetskontroll - Gbnr 38/24 m.fl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482020 RS 148/2020 Høring - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - Større adgang til informasjonsdeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1562020 RS 156/2020 Ny daglig leder i Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412020 RS 141/2020 Utsatt RS - Vest brann- og redningsregion - Protokoll fra årsmøtet 08.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322020 RS 132/2020 Utsatt RS - Byvekstavtale for Bergensområdet for 2019-2029 - tilslutning fra regjeringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312020 RS 131/2020 Utsatt RS - Gbnr 10/911 – Felt B14 - Departementet viser til at fylkesmannens vedtak i saken er endelig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462020 RS 146/2020 Plan 376 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552020 RS 155/2020 Ekstern høring - Digitaliseringsstrategi for Bergen kommune 2021-2025 - Høringsbrev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342020 RS 134/2020 Utsatt RS - Miljøløftets årsmelding 2019 til lokalpolitisk behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332020 RS 133/2020 Utsatt RS - Referat Styringsgruppen i byvekst 12.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1572020 RS 157/2020 Ekstern høring - Temaplan for informasjonssikkerhet og personvern 2021 - 2025 - Høringsbrev Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442020 RS 144/2020 Vedtak - Lovlighetskontroll - Byvekstavtale Bergensregionen 2019-2029 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372020 RS 137/2020 Utsatt RS - Høringssvar/forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392020 RS 139/2020 Utsatt RS - Høring - Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE