eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 18 20200618 18.06.2020 09:00 Kulturfabrikken Hetlevik - DEL 2 Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO632020 FO 63/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Behandling av kloakkslam fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO492020 FO 49/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - Vigilo - personvern og datasikkerthet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO582020 FO 58/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB)Koronakrisen sett i forhold til budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO572020 FO 57/2020 Utsatt FO - Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Krav til kjønnsbalanse i undervalg til folkevalgt organ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO552020 FO 55/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Nettleie i fra Norgesnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO522020 FO 52/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Kristian Fossum (Askøylisten) - prinsipielle saker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO512020 FO 51/2020 Utsatt FO - Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Informasjon om prøveresultater vann og status på dispensasjon for rensing og avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO482020 FO 48/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) - Sommerstengte barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO472020 FO 47/2020 Utsatt FO - Interpellasjon ved Jann Atle Jensen (FNB) - Salg og avhending av kommunale eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO592020 FO 59/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Dispensasjoner fra rekkefølgekrav i reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO622020 FO 62/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Tilsyn med miljørettet helsevern i skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO612020 FO 61/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Verdisetting av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO602020 FO 60/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Rapporteringsordning for påståtte ulovlige byggetiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO562020 FO 56/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG)- Naturmangfoldsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO542020 FO 54/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) Vassdrag i reguleringsplaner og byggesaker - Likebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO532020 FO 53/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Bruk av midlertidig ansettelser og innleie av bemanningsforetak i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO502020 FO 50/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - BPA - Brukerstyrt personlig assistanse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152020 PS 115/2020 Revidert selskapsavtale for Bergen og Omland Farvannsforvaltning IKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142020 PS 114/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162020 PS 116/2020 Sak til behandling i Askøy kommunale eiendomsselskap AS - Generalforsamling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS802020 RS 80/2020 Utsatt RS - Innkjøpsreglement for Askøy kommune - status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832020 RS 83/2020 Utsatt RS - Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Søre Haugland - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 205/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902020 RS 90/2020 Utsatt RS - Askøy årsrapport og årsregnskap 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942020 RS 94/2020 Utsatt RS - Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll - Administrativt vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952020 RS 95/2020 Utsatt RS - Plan 236 - Vedtak - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 167/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782020 RS 78/2020 Utsatt RS - Bergen Brannvesen - årsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812020 RS 81/2020 Utsatt RS - Gbnr 6/19, 1204, 1205 - Florvåg - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 204/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852020 RS 85/2020 Utsatt RS - Kopi - Svar på krav om lovlighetskontroll - Klage på lokale bestemmelser om båndtvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862020 RS 86/2020 Utsatt RS - Vurdering - Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872020 RS 87/2020 Utsatt RS - Askøypakken kontaktutvalg - Referat 04/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892020 RS 89/2020 Utsatt RS - Partsbrev - Sak fra kommunestyret - Interpellasjon - Habilitetsforhold - Areal og samfunn etter møte i kontrollutvalget 03.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912020 RS 91/2020 Utsatt RS - Gbnr 6/1201 - Redegjørelse innlevert lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932020 RS 93/2020 Utsatt RS - Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll - politisk vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992020 RS 99/2020 Utsatt RS - Protokoll fra generalforsamling i BKK AS 14.05.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002020 RS 100/2020 Utsatt RS - Oppsummering frå møte og notat frå reiselivsnettverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012020 RS 101/2020 Vedtak - Lovlighetskontroll - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 (nytt krav) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132020 RS 113/2020 Askøypakken kontaktutvalgsmøte 29. mai - saksliste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022020 RS 102/2020 Vedtak - lovlighetskontroll - Gbnr 18/233 m fl plan 410 Furuneset Sør - Kollevåg - Kommunestyrets vedtak i sak PS 241/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772020 RS 77/2020 Utsatt RS - Oppdatering fra BKK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122020 RS 112/2020 Askøypakken veke for veke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062020 RS 106/2020 Gbnr 7/406 avløp rundetårnet - status dialog med eier av Brekkebygget H2 Brygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112020 RS 111/2020 Informasjon om strategisk kjøp av naust i Kleppestøhopen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072020 RS 107/2020 Munkebotn - henvendelse om utsatt frist for ferdigstillelse i Munkebotn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042020 RS 104/2020 Særutskrift Årsmelding - Råd for personer med funksjonsnedsettelse 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142020 RS 114/2020 Notat - status VA juni 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822020 RS 82/2020 Utsatt RS - Gbnr 11/30 - Neset - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 206/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972020 RS 97/2020 Utsatt RS - Innkalling til eiermøte Invest in Bergen og Etablerersenteret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982020 RS 98/2020 Utsatt RS - Delegering av administrativ myndighet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092020 RS 109/2020 informasjon om kjøpers situasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962020 RS 96/2020 Utsatt RS - Rullering av planstrategi - Norsk Friluftsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922020 RS 92/2020 Utsatt RS - Fylkesmannen i Vestland fastslår at valgene av utvalg for oppvekst og levekår og utvalg for teknikk og miljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882020 RS 88/2020 Utsatt RS - Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842020 RS 84/2020 Utsatt RS - Gbnr 18/2 - Regulert tomt 4 5 15 16 Kollevåg - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 212/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792020 RS 79/2020 Utsatt RS - Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762020 RS 76/2020 Utsatt RS - Referat fra eiermøte i BIR 19.02.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052020 RS 105/2020 Høring - Forslag til midlertidig lov om endring i valgloven (elektroniske underskrifter på listeforslag) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082020 RS 108/2020 Prosjekt/forvaltningsrapport VA pr 31.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032020 RS 103/2020 Særutskrift Årsmelding Eldrerådet 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102020 RS 110/2020 Årsrapport 2019 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE