eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 12 20200612 12.06.2020 08:30 Rådhuset, Del 2 Kommunestyresalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO52020 FO 5/2020 Spørrerunde UTM 12.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1152020 PS 115/2020 Strategi for skogbruk Askøy kommune 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242020 PS 124/2020 Høring - Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222020 PS 122/2020 Valg av ny saksordfører - rullering av kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122020 PS 112/2020 Plan 262 - Slåtteviken, gbnr. 19/83 m.fl., Hanøy - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102020 PS 110/2020 Plan 499 - Lønvarden Sør - Gbnr 10/584, 708 m.fl. - 1. gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192020 PS 119/2020 Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132020 PS 113/2020 Utvidelse og ombygging av Kleppesvegen 23B - Kleppevegen bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212020 PS 121/2020 Minnesmerke Slaget ved Florvåg 1194 - Status og videre fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142020 PS 114/2020 Tilleggsbevilgning - Utvidelse av omfang i prosjekt - økonomiske og fysisik - 2506 Fargeriet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162020 PS 116/2020 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172020 PS 117/2020 Skolebruksplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202020 PS 120/2020 Vurdering av erstatningskrav mot selger av gbnr 7/406 Rundetårnet ifm avløspløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182020 PS 118/2020 Prosjekt brannsamarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112020 PS 111/2020 Plan 218 - Endring veger, gangveger, leke- og uteoppholdsareal, type bolig og utnyttingsgrad - Gbnr 7/1 m.fl. - Solhola Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232020 PS 123/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1342020 RS 134/2020 Gbnr 42/139 - Dispensasjon fra LNF- formålet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1362020 RS 136/2020 Høring - Persontransportløsninger til innbyggere og næringsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452020 RS 145/2020 Årsrapport 2019 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422020 RS 142/2020 Administrasjon av ny flerbrukshall ved Kleppestø barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442020 RS 144/2020 Askøypakken veke for veke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412020 RS 141/2020 Klassifiseringsnotat fra NVE for dammene Vestravatnet og Strusshamnvatnet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322020 RS 132/2020 Gbnr 9/404 - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak datert 01.01.2020, DS 1308/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352020 RS 135/2020 Gbnr 7/406 avløp rundetårnet - status dialog med eier av Brekkebygget H2 Brygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382020 RS 138/2020 Status radonmålinger kommunale bygg 2019/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392020 RS 139/2020 Avvisning av klage - Klage på vegnavn - Herdlevegen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302020 RS 130/2020 Gbnr 9/380 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommunes vedtak om overtredelsesgebyr av 11.11.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402020 RS 140/2020 Informasjon om strategisk kjøp av naust i Kleppestøhopen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292020 RS 129/2020 Gbnr 9/301 - Vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432020 RS 143/2020 Rapportering 1. halvår 2020 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462020 RS 146/2020 Notat - status VA juni 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472020 RS 147/2020 Askøypakken kontaktutvalgsmøte 29. mai - saksliste Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372020 RS 137/2020 Høring - Endring av myndighet etter oreigningslova § 15 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332020 RS 133/2020 Gbnr 15/456 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommunes vedtak av 02.03.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312020 RS 131/2020 Gbnr 10/304 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 21.02.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE