eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 23 20200423 23.04.2020 09:00 Rådhuset, Del 2 Digitalmøte på Zoom Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO32020 FO 3/2020 Spørrerunde UTM 23.04.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592020 PS 59/2020 Kommunedelplan barn og unge- 1.gangs behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622020 PS 62/2020 Innkjøp av ny beredskapsbåt etter havari Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612020 PS 61/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602020 PS 60/2020 Budsjettvedtak vedlikehold og helseverntiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS832020 RS 83/2020 Gbnr 13/196 - Dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS732020 RS 73/2020 Gbnr 34/78 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS742020 RS 74/2020 Gbnr 10/921 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS852020 RS 85/2020 Gbnr 13/436 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS752020 RS 75/2020 Gbnr 12/1125 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS782020 RS 78/2020 Gbnr 11/71 - Delvis tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052020 RS 105/2020 Innspill til NTP Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS712020 RS 71/2020 Gbnr. 1/150 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062020 RS 106/2020 Gbnr 10/910 - Felt B11 -Boligbygging - Rekkefølgekrav om skolekapasitet - Fylkesmannen omgjør vedtak og avslår søknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072020 RS 107/2020 Foreløpig svar på spørsmål til skolebruksplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092020 RS 109/2020 Kartlegging av kommunale tiltak og prosjekt i Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS722020 RS 72/2020 Gbnr 17/196, 112 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS672020 RS 67/2020 Utsatt RS - Søknad om bruksendring av "gult hus" på Herdla Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932020 RS 93/2020 Gbnr 10/30 - Fylkesmannen i Vestland opphever Askøy kommunes vedtak om avvisning av søknad 11.09.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882020 RS 88/2020 Gbnr 19/42 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972020 RS 97/2020 Gbnr 7/13, 932 - Stadfester kommunes avvisningsvedtak av 09.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982020 RS 98/2020 Gbnr 12/1202 - Avvisning av klage - Stadfester kommunens vedtak av 22.01.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS762020 RS 76/2020 Gbnr 15/242 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812020 RS 81/2020 Gbnr 17/685 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892020 RS 89/2020 Gbnr 13/246 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022020 RS 102/2020 Løypemelding - Orientering om Idrettsbygg Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942020 RS 94/2020 Gbnr 7/87 - Stadfester kommunens vedtak 17.12.2019 om avvisning av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952020 RS 95/2020 Gbnr 7/13, 932 - Stadfester kommunes vedtak av 19.09.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962020 RS 96/2020 Gbnr 7/13, 932 - Stadfester kommunes avvisningsvedtak av 09.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822020 RS 82/2020 Gbnr 9/388 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042020 RS 104/2020 informasjon om kjøpers situasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912020 RS 91/2020 Gbnr 3/241 - Avslag på søknad om tillatelse med ansvarsrett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS772020 RS 77/2020 Gbnr 9/110 - Tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992020 RS 99/2020 Høring - Forslag til endringer i forskrift om brannforebygging § 3 på grunn av utbrudd av koronavirus - Covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082020 RS 108/2020 Ettersending av rapport fra fylkesmannen i Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS922020 RS 92/2020 Gbnr 21/237 - Stadfester kommunens vedtak av 18.09.2019 om pålegg og tvangsmulkt Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862020 RS 86/2020 Gbnr 8/1023 - Dispensasjon fra reguleringsplan 357 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792020 RS 79/2020 Gbnr 4/2 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS702020 RS 70/2020 Gbnr 20/22 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012020 RS 101/2020 Orientering om rekruttering av ny teknisk sjef Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002020 RS 100/2020 Høring - Overvannshåndtering - Forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS662020 RS 66/2020 Utsatt RS - Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032020 RS 103/2020 Registrering til SMS-varsling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802020 RS 80/2020 Gbnr 15/635 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS692020 RS 69/2020 Gbnr 12/5 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS682020 RS 68/2020 Gbnr 34/8 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872020 RS 87/2020 Gbnr 19/149 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842020 RS 84/2020 Gbnr 14/3 - Dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902020 RS 90/2020 Gbnr 7/53 - Avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE