eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 07 20200507 07.05.2020 15:00 Digitalt møte via Zoom - Ekstraordinært møte Kommeunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO202020 FO 20/2020 Utsatt FO - Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Informasjon om prøveresultater vann og status på dispensasjon for rensing og avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO282020 FO 28/2020 Spørsmål rettet i Kommunestyret 07.05.2020 ihht kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO242020 FO 24/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Nettleie i fra Norgesnett Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO262020 FO 26/2020 Utsatt FO - Interpellasjon Bård Espelid (Askøylisten) - Krav til kjønnsbalanse i undervalg til folkevalgt organ Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO272020 FO 27/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG)- Naturmangfoldsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO212020 FO 21/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Kristian Fossum (Askøylisten) - prinsipielle saker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO192020 FO 19/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - Vigilo - personvern og datasikkerthet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO252020 FO 25/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Bosetting av flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO162020 FO 16/2020 Utsatt FO - Interpellasjon ved Jann Atle Jensen (FNB) - Salg og avhending av kommunale eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO172020 FO 17/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Inge Abrahamsen (Rødt) - Sommerstengte barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO222020 FO 22/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Rafael Cobo Garrido (SV) - Bruk av midlertidig ansettelser og innleie av bemanningsforetak i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO182020 FO 18/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Miriam Haavik (AP) - BPA - Brukerstyrt personlig assistanse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO232020 FO 23/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) Vassdrag i reguleringsplaner og byggesaker - Likebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS602020 PS 60/2020 Ny smittevernplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS572020 PS 57/2020 Utsatt PS - Praktisering av aldersgrenser og grunnleggende premiss for nedbemanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS562020 PS 56/2020 Plan 401 - Lønbo - Foreleggelse for kommunestyret av avvist planforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452020 PS 45/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522020 PS 52/2020 Utbygging Myrane- avtale med Vestland Fylkeskommune (VLFK) som byggherre (BH) for infrastruktur. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462020 PS 46/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS592020 PS 59/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472020 PS 47/2020 Forslag til løsning om areal med nabo til Hanøy skole - oppsetting av gjerde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS612020 PS 61/2020 Gbnr 39/69 del av Mjølkeviksvarden - Status tidligere fattede vedtak og konsekvenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482020 PS 48/2020 Budsjettoppfølging - Effektiviseringstiltak barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492020 PS 49/2020 Budsjettoppfølging enhet kultur og idrett - effektivisering og innsparing 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS582020 PS 58/2020 Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 - Tiltaksliste fra Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS552020 PS 55/2020 Plan 362 - Myrane - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512020 PS 51/2020 Finansforvaltning - Rapportering pr 31.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502020 PS 50/2020 Vedtatt budsjett for kontrollarbeidet Askøy kommune i 2020 - Konsekvenser for aktiviteten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS252020 RS 25/2020 Prosjektrapport bygg pr. 31.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS382020 RS 38/2020 Utsatt RS - Askøypakken kontaktutvalg - Referat 04/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262020 RS 26/2020 Innkjøpsreglement for Askøy kommune - status Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS322020 RS 32/2020 Gbnr 6/19, 1204, 1205 - Florvåg - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 204/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332020 RS 33/2020 Gbnr 11/30 - Neset - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 206/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342020 RS 34/2020 Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Søre Haugland - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 205/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352020 RS 35/2020 Gbnr 18/2 - Regulert tomt 4 5 15 16 Kollevåg - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 212/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS462020 RS 46/2020 Utsatt RS - Plan 236 - Vedtak - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 167/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS442020 RS 44/2020 Utsatt RS - Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll - politisk vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS412020 RS 41/2020 Utsatt RS - Askøy årsrapport og årsregnskap 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312020 RS 31/2020 Gbnr 10/793 - Felt B1-4 - Strusshamn - Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll - Kommunestyres sak 210/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS492020 RS 49/2020 Utsatt RS - Evakuer borna frå Moria no Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS482020 RS 48/2020 Utsatt RS - Evakuer barna fra Moria Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS392020 RS 39/2020 Utsatt RS - Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS372020 RS 37/2020 Vurdering - Budsjett 2020 - Økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302020 RS 30/2020 Gbnr 10/46 - Strusshamn - Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll - Kommunestyres sak 207/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292020 RS 29/2020 Gbnr 9/464 - Felt BBB1 - Kleppe Nedre - Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll - Kommunestyres sak 211/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS362020 RS 36/2020 Kopi - Svar på krav om lovlighetskontroll - Klage på lokale bestemmelser om båndtvang Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222020 RS 22/2020 Referat fra eiermøte i BIR 19.02.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282020 RS 28/2020 Gbnr 10/910 - Felt B11 - Strusshamn -Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll - Kommunestyres sak 208/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272020 RS 27/2020 Gbnr 10/911 - Felt B14 - Strusshamn - Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll - Kommunestyres sak 209/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232020 RS 23/2020 Oppdatering fra BKK Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS472020 RS 47/2020 Utsatt RS - Rullering av planstrategi - Norsk Friluftsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS502020 RS 50/2020 Utsatt RS - Innkalling til eiermøte Invest in Bergen og Etablerersenteret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS452020 RS 45/2020 Utsatt RS - Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll - Administrativt vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS432020 RS 43/2020 Utsatt RS - Fylkesmannen i Vestland fastslår at valgene av utvalg for oppvekst og levekår og utvalg for teknikk og miljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS422020 RS 42/2020 Utsatt RS - Gbnr 6/1201 - Redegjørelse innlevert lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS402020 RS 40/2020 Utsatt RS - Partsbrev - Sak fra kommunestyret - Interpellasjon - Habilitetsforhold - Areal og samfunn etter møte i kontrollutvalget 03.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242020 RS 24/2020 Bergen Brannvesen - årsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE