eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 01 30 20200130 30.01.2020 08:30 Rådhuset, Del 2 Formannskapssalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12020 FO 1/2020 Spørrerunde UTM 30.01.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212020 PS 21/2020 Forslag til løsning om areal med nabo til Hanøy skole - oppsetting av gjerde Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162020 PS 16/2020 Gbnr 10/820 - Stongafjellet - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202020 PS 20/2020 Omgjøring av vedtak om vegnavn – Litle Fauskanger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132020 PS 13/2020 Gbnr 3/106 - Hop - Bruksendring - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192020 PS 19/2020 Valg av ny saksordfører for Kommunedelplan Klima, miljø og infrastruktur Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152020 PS 15/2020 Gbnr 39/16, 83, 84 - Gulbrandsøy - Veg til naust - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172020 PS 17/2020 Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Søre Haugland - Boligbygging - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182020 PS 18/2020 Gbnr 5/2 m.fl. - Plan 504 - Vurdering av forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS232020 PS 23/2020 Intensjonsforslag oversendt fra Formannskapet til utvalg for teknikk og miljø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS242020 PS 24/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222020 PS 22/2020 Uteareal Florvåg skole- etter UTM sak 215/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142020 PS 14/2020 Gbnr 12/1031 - Follese - Politisk behandling av søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS322020 RS 32/2020 Veileder i universell utforming av uteområder på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172020 RS 17/2020 Gbnr 12/1612 - Fylkesmannen avviser klage - Midlertidig tillatelse med vilkår Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS312020 RS 31/2020 Notat om attraktivitet i nytt Idrettsbygg på Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS352020 RS 35/2020 Rapportering til UTM 4.kv.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS302020 RS 30/2020 Høring - Utlegg av sjøkabel i Byfjorden og Hjeltefjorden - Vestland fylke Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142020 RS 14/2020 Gbnr 4/669 - Dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162020 RS 16/2020 Gbnr 39/56 - Lovlighetkontroll - Kommunens vedtak i sak 18/606-20 den 22.02.2019 er lovllig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS292020 RS 29/2020 Munkebotn - henvendelse om utsatt frist for ferdigstillelse i Munkebotn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152020 RS 15/2020 Gbnr 14/155 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommunes vedtak av 29.08.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS232020 RS 23/2020 Gbnr 18/2 - Regulert tomt 4 og 5 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommunes vedtak av 06.06.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132020 RS 13/2020 Gbnr 3/330, 90 - Spørsmål om tilleggskrav Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112020 RS 11/2020 Gbnr 3/330, 90 - Svar på spørsmål om krav i tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102020 RS 10/2020 Gbnr 39/56 - Stadfester kommunens vedtak i klagesak fra 22.02.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS92020 RS 9/2020 Gbnr 6/547 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS262020 RS 26/2020 Plan 388 - Referat fra oppstartsmøte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS242020 RS 24/2020 Gbnr 12/1174 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommune sitt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS272020 RS 27/2020 Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82020 RS 8/2020 Gbnr 1/176 - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72020 RS 7/2020 Gbnr 20/57, 76 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62020 RS 6/2020 Gbnr 7/300 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52020 RS 5/2020 Gbnr 14/473 - Dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS332020 RS 33/2020 Askøypakken kontaktutvalg - referat 04/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182020 RS 18/2020 Gbnr 24/111 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192020 RS 19/2020 Gbnr 12/1174 - Fylkesmannen I Vestland avviser klagen på ferdigattest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS252020 RS 25/2020 Plan 293 - Fylkesmannen i Vestland stadfester Askøy kommunestyre sitt vedtak av 13.12.2018 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202020 RS 20/2020 Gbnr 12/1502 m.fl. - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS12020 RS 1/2020 Rapportering 2. halvår 2019 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern i barnehager og skoler Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS342020 RS 34/2020 Høring - Forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøyer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212020 RS 21/2020 Gbnr 10/30 - Kommunal- og moderniseringsdepartementet stadfester vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122020 RS 12/2020 Gbnr 4/12, 72, 551 m.fl. - Referat fra oppstartsmøte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS282020 RS 28/2020 Informasjon om nytt telefonsystem for Vann og Avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42020 RS 4/2020 Gbnr 6/302 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak datert 21.02.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32020 RS 3/2020 Gbnr 22/7 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS222020 RS 22/2020 Gbnr 8/1012 - Dispensasjon fra plan- og bygningsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22020 RS 2/2020 Gbnr 8/47 m. fl. - VA-anlegg - Fylkesmannen i Vestland stadfester tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE