eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 17 20201217 17.12.2020 10:30 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS2052020 PS 205/2020 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale idrettsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2002020 PS 200/2020 Valg av ungdommens kommunestyret 2020-2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1992020 PS 199/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1982020 PS 198/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2072020 PS 207/2020 Bosetting av flyktninger 2021. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2032020 PS 203/2020 Gbnr 10/13 og 10/100 Avtale om kjøp av grunn til avløpsrenseanlegg i Skarholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2062020 PS 206/2020 Kvalitetsmelding barnevern 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2042020 PS 204/2020 Organisering av VA - Intensjonsforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2082020 PS 208/2020 Kommunedelplan barn og unge- sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2102020 PS 210/2020 Videreføring av delegert fullmakt til å vedta, forlenge og endre lokal forskrift om smitteverntiltak (Covid-19) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2092020 PS 209/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2022020 PS 202/2020 Renovasjonsgebyr 2021 - BIR Privat AS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2012020 PS 201/2020 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1962020 RS 196/2020 Innkalling til generalforsamlingen i Bergen Havn AS den 17. desember 2020 kl. 12:00 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2002020 RS 200/2020 PS 148/20 Avklaring av motstridende vedtak fattet i formannskapet og kommunestyret. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1992020 RS 199/2020 Innsyn m.m. Longjabryggjo - svar på spørsmål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1972020 RS 197/2020 Eiermøte i Bergen Havn AS (fjernmøte) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1952020 RS 195/2020 Godkjent referat fra møte i styringsgruppen 22.10.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1982020 RS 198/2020 Oppsummering av ordførermøtet 18.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE