eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 29 20201029 29.10.2020 17:15 Kleppestø ungdomskole -Del 1 Aulaen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1502020 PS 150/2020 Suppleringsvalg - medlem til formannskapet, varamedlem til administrasjonsutvalget - FNB Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1402020 PS 140/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542020 PS 154/2020 Kvalitetsmelding skole 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482020 PS 148/2020 Avklaring av motstridende vedtak fattet i formannskapet og kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612020 PS 161/2020 Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622020 PS 162/2020 Politisk møteplan 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532020 PS 153/2020 Husleie for leietakere som ble pålagt å stenge pga korona Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562020 PS 156/2020 Finansforvaltning - rapportering pr 31.08.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462020 PS 146/2020 Utsatt PS - Budsjettjustering etter juni 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552020 PS 155/2020 Utsatt PS - Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Askøy kommune - Revidering 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582020 PS 158/2020 Utsatt PS - Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522020 PS 152/2020 Oppfølgingssak- realisering av tjenestebygget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472020 PS 147/2020 Økonomirapportering etter august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592020 PS 159/2020 Årlig tilstandsrapportering om barnevernet til kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452020 PS 145/2020 Plan 519 - Erdal barneskole Hopastykket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512020 PS 151/2020 Stortings- og sametingsvalget 2021 - 1 eller 2 dagers valg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1422020 PS 142/2020 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1432020 PS 143/2020 Plan for eierskapskontroll for perioden 2020 - 2024 for Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492020 PS 149/2020 Utsatt PS - Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger - perioden 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572020 PS 157/2020 Utsatt PS - Bergen Kringkaster - mulig konsolidering med Museum Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602020 PS 160/2020 Utsatt PS - Interpellasjon omgjort til sak - v/Sølvi Folkedal (SV) - Mottak av barn og unge voksne fra Moria-leiren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442020 PS 144/2020 Plan 262 - Slåttevika - Hanøy - Ny sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1392020 PS 139/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1412020 PS 141/2020 Forvaltningsrevisjon - Arbeidet med å sikre et trygt og godt skolemiljø i grunnskolen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE