eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 09 17 20200917 17.09.2020 17:15 Fjernmøte via Zoom (Digitalt) Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO732020 FO 73/2020 Interpellasjon v/Johan A. Johannessen (AL) Kommunens oppføging av innmeldte avvik på byggetillatelser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO652020 FO 65/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Behandling av kloakkslam fra Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO712020 FO 71/2020 Interpellasjon v/Thomas Remme (MDG) - Klimakrise Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO782020 FO 78/2020 Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Mottak av barn og unge voksne fra Moria -leiren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO722020 FO 72/2020 Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Utleie av arealer på Helsetunet til kommersiell aktør Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO792020 FO 79/2020 Interpellasjon v/Stig Abrahamsen (FrP) - Konsekvenser for Byvekstavtalen og Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO752020 FO 75/2020 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Innsynsløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO772020 FO 77/2020 Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) - Grunnlag for ekspropriering av gbnr 14/70 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO692020 FO 69/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Oddvar Juvik (FNB) Verdisetting av kommunal eiendom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO762020 FO 76/2020 Interpellasjon v/Bård Espelid (AL) - Varslingsprosedyrer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO742020 FO 74/2020 Interpellasjon v/Arnt Erik Gangås (FrP) - Inngåelse av nye leiekontrakter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO672020 FO 67/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Dispensasjoner fra rekkefølgekrav i reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO702020 FO 70/2020 Spørsmål rettet i Kommunestyret 18.06.2020 - ihht Kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO662020 FO 66/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB)Koronakrisen sett i forhold til budsjett 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO682020 FO 68/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Jann Atle Jensen (FNB) - Rapporteringsordning for påståtte ulovlige byggetiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1272020 PS 127/2020 Reglement for finans- og gjeldsforvaltning i Askøy kommune - Revidering 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192020 PS 119/2020 Innbyggerinitiativ - Nei til nedlegging av Askøy Forum barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1382020 PS 138/2020 Interpellasjon omgjort til sak - v/Sølvi Folkedal (SV) - Mottak av barn og unge voksne fra Moria-leiren Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1362020 PS 136/2020 Fjernmøter for folkevalgte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1352020 PS 135/2020 Avklaring av motstridende vedtak fattet i formannskapet og kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1282020 PS 128/2020 Fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger - perioden 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1372020 PS 137/2020 Avvikling av kommunestyrets møte 17.09.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182020 PS 118/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1342020 PS 134/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172020 PS 117/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202020 PS 120/2020 Lovlighetskontroll - Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232020 PS 123/2020 Utbygging Myrane - økonomisk fordeling mellom VLFK og Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1212020 PS 121/2020 Lovlighetskontroll - Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - behandling etter offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1242020 PS 124/2020 Kjøp av del av gbnr 7/13 Myrane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1262020 PS 126/2020 Budsjettjustering etter juni 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1302020 PS 130/2020 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1332020 PS 133/2020 Askøyhallene KF - Valg av styrerepresentanter 2021-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1322020 PS 132/2020 Møtefullmektig til forliksrådet - valg 2021 - 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222020 PS 122/2020 Plan 262 - Slåtteviken, gbnr. 19/83 m.fl., Hanøy - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1292020 PS 129/2020 Bergen Kringkaster - mulig konsolidering med Museum Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1312020 PS 131/2020 Valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1252020 PS 125/2020 Fond for kommunale nærmiljøanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1212020 RS 121/2020 Miljøløftets årsmelding 2019 til lokalpolitisk behandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252020 RS 125/2020 Høringssvar - Forslag om endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242020 RS 124/2020 Høringssvar/forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262020 RS 126/2020 Høring - Forslag til endringer i valgloven, valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192020 RS 119/2020 Byvekstavtale for Bergensområdet for 2019-2029 - tilslutning fra regjeringen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272020 RS 127/2020 Tilskudd til kommunale næringsfond 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292020 RS 129/2020 Informasjon om midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1172020 RS 117/2020 Plan 505 - Lovlighetskontroll - Gbnr 38/24 m.fl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282020 RS 128/2020 Vest brann- og redningsregion - Protokoll fra årsmøtet 08.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232020 RS 123/2020 Orientering om inngåelse av ny rammeavtale om transport til og fra dagsenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182020 RS 118/2020 Gbnr 10/911 – Felt B14 - Departementet viser til at fylkesmannens vedtak i saken er endelig og ikke kan påklages Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222020 RS 122/2020 Melding om svar til Fylkesmannen i Vestland på rapport fra flerdagerstilsyn avløp Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202020 RS 120/2020 Referat Styringsgruppen i byvekst 12.06.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE