eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 18 20200618 18.06.2020 09:00 Kulturfabrikken Hetlevik - DEL 1 Storsalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS892020 PS 89/2020 Melding ihht Kl. § 11-8 - Klagenemnd for BIR Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132020 PS 113/2020 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082020 PS 108/2020 Finansiering av bygg som skal rives på Søre Myrane - Prosjekt 255102. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1002020 PS 100/2020 Tilbud om vederlagsfri overtakelse av allmenning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS972020 PS 97/2020 Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14 - behandling etter offentlig ettersyn og høring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122020 PS 112/2020 Finansforvaltning - rapportering pr 30.04.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032020 PS 103/2020 Valg av skjønnsmedlemmer 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062020 PS 106/2020 Askøyhallene KF - Valg av styrerepresentanter 2021-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112020 PS 111/2020 Prosjekt brannsamarbeid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102020 PS 110/2020 Vurdering av erstatningskrav mot selger av gbnr 7/406 Rundetårnet ifm avløspløsning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842020 PS 84/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852020 PS 85/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942020 PS 94/2020 Årsmelding og årsregnskap 2019 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072020 PS 107/2020 Utbygging Myrane - økonomi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932020 PS 93/2020 Årsmelding for kontrollutvalget i Askøy kommune for 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022020 PS 102/2020 Valg av meddommere til Gulating lagmannsrett, Bergen Tingrett og Jordskifteretten for perioden 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1012020 PS 101/2020 Utvidelse og ombygging av Kleppesvegen 23B - Kleppevegen bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092020 PS 109/2020 Tilleggsbevilgning - Utvidelse av omfang i prosjekt - økonomiske og fysisik - 2506 Fargeriet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952020 PS 95/2020 Årsmelding og regnskap 2019 - Askøyhallene KF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962020 PS 96/2020 Miljøløftet - Handlingsprogram 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS982020 PS 98/2020 Intensjonserklæring om Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling for helse- og omsorgstjenestene Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922020 PS 92/2020 Utsatt PS - Gbnr 10/58 - Forlengelse av leieavtale på Shellanlegget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912020 PS 91/2020 Utsatt PS - Budsjettvedtak vedlikehold og helseverntiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862020 PS 86/2020 Lovlighetskontroll - Budsjettoppfølging - Effektiviseringstiltak barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872020 PS 87/2020 Lovlighetskontroll - Plan 362 - Myrane - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882020 PS 88/2020 Melding ihht Kl. § 11-8 - Innkjøp av ny beredskapsbåt etter havari Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042020 PS 104/2020 Valg av forliksrådsmedlemmer 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052020 PS 105/2020 Møtefullmektig til forliksrådet - valg 2021 - 2025 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902020 PS 90/2020 Utsatt PS - Økonomirapportering etter mars 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE