eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 28 20200528 28.05.2020 17:15 Kleppestø ungdomsskole -Del 1 Aulaen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS672020 PS 67/2020 Flaggreglement Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS682020 PS 68/2020 Plan 403 - Friluftsvegen vest - Gbnr 18/54 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722020 PS 72/2020 Fritak fra politiske verv - Jon-Erik Isaksen (SP) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772020 PS 77/2020 Etablering Vann Vest AS - avvikling av DIHVA Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762020 PS 76/2020 Ekstra låneopptak startlån 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652020 PS 65/2020 Utsatt PS - Gbnr 39/69 del av Mjølkeviksvarden - Status tidligere fattede vedtak og konsekvenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782020 PS 78/2020 Evakuer barn fra Moria Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812020 PS 81/2020 Innkjøp av ny brannbåt etter havari Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792020 PS 79/2020 Budsjettvedtak vedlikehold og helseverntiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822020 PS 82/2020 Økonomirapportering etter mars 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712020 PS 71/2020 Valg av årsmøterepresentanter til Vest brann- og redningsregion for kommunevalgperioden 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742020 PS 74/2020 Gbnr 10/911, Gbnr10,910, Gbnr 9/464, Gbnr 10/46 og Gbnr10/793 - Tilbakemelding - Krav om lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752020 PS 75/2020 Gbnr 6/1201 - Florvåg - Boligbygging - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692020 PS 69/2020 Trigger AS - Valg av representanter 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642020 PS 64/2020 Lovlighetskontroll - Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732020 PS 73/2020 Ad hoc-utvalg næring - Sluttrapport Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802020 PS 80/2020 Gbnr 10/58 - Forlengelse av leieavtale på Shellanlegget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662020 PS 66/2020 Utsatt PS - Ny smittevernplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS622020 PS 62/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS632020 PS 63/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702020 PS 70/2020 Valg av medlemmer til representantskapet for interkommunalt arkiv i Hordaland IKS 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE