eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 04 30 20200430 30.04.2020 17:15 Digitalt møte via Zoom Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42020 FO 4/2020 Utsatt FO - Spørsmål rettet i Kommunestyret 06.02.2020 - ihht kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO32020 FO 3/2020 Utsatt FO - Interpellasjon ved Jann Atle Jensen (FNB) - Salg og avhending av kommunale eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422020 PS 42/2020 Utsatt PS - Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS352020 PS 35/2020 Utsatt PS - Lovlighetskontroll - Plan 505 - Mjølkevikvarden, gbnr 38/24 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS322020 PS 32/2020 Stiftinga Kystkultur no! Valg av representant 2019-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS292020 PS 29/2020 Valg av barn- og unges representant og vararepresentant 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS382020 PS 38/2020 Lovlighetskontroll - Rådmannens forståelse av vedtaket om budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS372020 PS 37/2020 Lovlighetskontroll - Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412020 PS 41/2020 Innbyggerinitiativ - Nei til sommerstenging av de kommunale barnehagene på Askøy Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402020 PS 40/2020 Endring i vedtekter for Askøy kommunes barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS362020 PS 36/2020 Utsatt PS - Lovlighetskontroll - Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Nytt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS332020 PS 33/2020 Utsatt PS - Fritak fra politiske verv - Stine Porsvoll (V) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS342020 PS 34/2020 Utsatt PS - Valg av varamedlem til formannskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS302020 PS 30/2020 Valg av representanter til styret i Museum Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS312020 PS 31/2020 Bergen havn. Valg av representanter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS282020 PS 28/2020 Utsatt PS - Byggeskikkpris - Jury - Valg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS252020 PS 25/2020 Utsatt PS - Vestland Vannregionutvalg og vannområdeutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS272020 PS 27/2020 Utsatt PS - Vilt og innlandsfiskeutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS262020 PS 26/2020 Utsatt PS - BIR - Representant til bedriftsforsamlingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS392020 PS 39/2020 Ny behandling etter skriftlig møte - Budsjettoppfølging - Sommerstengte barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS92020 RS 9/2020 Utsatt RS - Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS102020 RS 10/2020 Utsatt RS - Partsbrev - Sak fra kommunestyret - Interpellasjon - Habilitetsforhold - Areal og samfunn etter møte i kontrollutvalget 03.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS122020 RS 12/2020 Utsatt RS - Gbnr 6/1201 - Redegjørelse innlevert lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS212020 RS 21/2020 Evakuer borna frå Moria no Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS202020 RS 20/2020 Evakuer barna fra Moria Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS132020 RS 13/2020 Fylkesmannen i Vestland fastslår at valgene av UOL og UTM i møtet den 29.10.2019 ble til på lovlig måte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS112020 RS 11/2020 Utsatt RS - Askøy årsrapport og årsregnskap 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS182020 RS 18/2020 Smittevernplan for Askøy kommune 2020-2024 - siste utgave Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS142020 RS 14/2020 Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll - politisk vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS162020 RS 16/2020 Plan 236 - Vedtak - Lovlighetskontroll - Kommunestyrets vedtak i sak PS 167/19 er lovlig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS82020 RS 8/2020 Utsatt RS - Askøypakken kontaktutvalg - referat 04/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172020 RS 17/2020 Innkalling til eiermøte Invest in Bergen og Etablerersenteret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS152020 RS 15/2020 Fylkesmannen avviser krav om lovlighetskontroll - Administrativt vedtak - Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 - PS264/19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS192020 RS 19/2020 Rullering av planstrategi - Norsk Friluftsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE