eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 02 06 20200206 06.02.2020 17:15 Rådhuset Kommunestyresalen Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO12020 FO 1/2020 Interpellasjon ved Jann Atle Jensen (FNB) - Salg og avhending av kommunale eiendommer Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO22020 FO 2/2020 Spørsmål rettet i Kommunestyret 06.02.2020 - ihht kommuneloven § 11-2 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS62020 PS 6/2020 Budsjettoppfølging - Sommerstengte barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS12020 PS 1/2020 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS22020 PS 2/2020 Godkjenning av protokoll Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS182020 PS 18/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS102020 PS 10/2020 Kvalitetsmelding 2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS192020 PS 19/2020 Bosetting av flyktninger 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS152020 PS 15/2020 BIR - Representant til bedriftsforsamlingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS142020 PS 14/2020 Vilt og innlandsfiskeutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS162020 PS 16/2020 Vestland Vannregionutvalg og vannområdeutvalg 2019 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS132020 PS 13/2020 Fritak fra politiske verv - Stine Porsvoll (V) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS212020 PS 21/2020 Lovlighetskontroll - Plan 505 - Mjølkevikvarden, gbnr. 38/24 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS82020 PS 8/2020 Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS172020 PS 17/2020 Byggeskikkpris - Jury - Valg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS202020 PS 20/2020 Lovlighetskontroll - Plan 410 - Fureneset sør, Kollevåg - Gbnr 18/233 m.fl. - Nytt vedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS32020 PS 3/2020 Byvekstavtale for Bergensområdet 2019-2029 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS112020 PS 11/2020 Pensjonsalder og praktisering av aldersgrenser Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS42020 PS 4/2020 Utsatt PS - Sak til behandling i ekstraordinær generalforsamling i Askøy kommunale Eiendomsselskap AS 13.12. 2019 kl. 09.00 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS52020 PS 5/2020 Utsatt PS - Ny behandling av PS 164/19 Budsjettoppfølging - Status gjennomføring av effektiviserings- og innsparingstiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS92020 PS 9/2020 Handlingsplan for Askøy Folkebibliotek 2019-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS222020 PS 22/2020 Rådmannens forståelse av vedtaket om budsjett 2020 - økonomiplan 2020-2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS122020 PS 12/2020 Suppleringsvalg, varaliste - Formannskapet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS72020 PS 7/2020 Søknad under Bufdir sin tilskuddsordning "Fritidskortet (pilot)" Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS12020 RS 1/2020 Rådmannens forståelse av vedtaket om budsjett 2020 - økonomiplan 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS22020 RS 2/2020 Redegjørelse innlevert lovlighetskontroll Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS42020 RS 4/2020 Svar på spørsmål ang. byvekstavtalen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS62020 RS 6/2020 Askøy årsrapport og årsregnskap 2019 - kemneren Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS72020 RS 7/2020 Årsbrev fra Husbanken til ordførere og rådmenn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS32020 RS 3/2020 Askøypakken kontaktutvalg - referat 04/2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS52020 RS 5/2020 Partsbrev - Sak fra kommunestyret - Interpellasjon - Habilitetsforhold - Areal og samfunn etter møte i kontrollutvalget 03.12.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE