eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Kommunestyret Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2013 12 12 20131212 12.12.2013 10:00 Kommunestyresalen, Rådhuset Kommunestyret
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 PS1152013 PS 115/2013 Etablering av LAR senter i Askøy kommune Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1062013 PS 106/2013 Budsjett 2014 / Økonomiplan 2014-2017 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1092013 PS 109/2013 Plan 340 - Sluttbehandling - Omregulering - Gasstomten - Gbnr. 9/405 - Storebotn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1232013 PS 123/2013 Tiltak for nedbemanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1072013 PS 107/2013 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 - Tilleggsdokumenter Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1142013 PS 114/2013 Utbygging av Kleppestø barneskole - innlemmelse av flerbrukshall, utbygging og kostnader Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1182013 PS 118/2013 Plassering av avløpsreseanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1132013 PS 113/2013 Nytt kulturhus Askøy skisserapport 2013 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1172013 PS 117/2013 Klausuleringsbestemmelser Askevann Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1202013 PS 120/2013 Fritak/permisjon fra politiske verv - Henriette Danielsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1112013 PS 111/2013 Askøy Seilforening - søknad om kommunal garanti Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1122013 PS 112/2013 Søknad om kommunal garanti - Follese Fotballklubb Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1222013 PS 122/2013 Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1192013 PS 119/2013 Forespørsel om å gjennomføre vedtak i sammenheng med godkjenning av Kvam og osterøy kommune som nye deltakerkommuner i bergen og Omland friluftsråd Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1162013 PS 116/2013 Handlingsplan mot barnefattigdom Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1102013 PS 110/2013 Justering av investeringsbudsjett 2013 - fremdriftsjusteringer m.m. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1022013 PS 102/2013 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1032013 PS 103/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1042013 PS 104/2013 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1052013 PS 105/2013 Årsmelding Kontrollutvalget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1082013 PS 108/2013 Plan 355 - Ny sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS182013 RS 18/2013 Finansutvalget - protokoll 03.12.13 - melding K Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS172013 RS 17/2013 Særutskrift - Leder og nestleder i eldrerådet. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE