eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 03 20201203 03.12.2020 08:30 Digitalt møte via Zoom Kommunestyresalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102020 FO 10/2020 Spørrerunde UTM 03.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2022020 PS 202/2020 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1892020 PS 189/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1882020 PS 188/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1992020 PS 199/2020 Forslag til kommunal planstrategi 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1972020 PS 197/2020 Gbnr 1/57 - Ask - Tilbygg til bakeribygning og tilbygg til boligbygning - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2002020 PS 200/2020 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale idrettsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1902020 PS 190/2020 Utsatt for befaring - Gbnr 9/335 - STOREBOTN - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1932020 PS 193/2020 Gbnr 29/339 - FROMREIDE - Behandling av klage på avslag på dispensasjonssøknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1922020 PS 192/2020 Gbnr 30/80 - Træet - Politisk Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2032020 PS 203/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2052020 PS 205/2020 Gbnr 12/83, 93, 366, 472, 1045 - Follese - Bruksendring, påbygg, tilbygg, fasadeendring og garasje med bod Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1952020 PS 195/2020 Gbnr 22/50 og 22/7 - Planinitiativ regulering til næring og industri Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1942020 PS 194/2020 Gbnr 8/271 - Øvre Kleppe - Politisk behandling av søknad om dispensasjon for oppføring av enebolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1982020 PS 198/2020 Gbnr 10/13 og 10/100 Avtale om kjøp av grunn til avløpsrenseanlegg i Skarholmen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1962020 PS 196/2020 Gbnr 1/13 - ASk - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2042020 PS 204/2020 Gbnr 9/389 - Kleppe Nedre - Midlertidig asfaltverk - Behandling av søknad om endring Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1912020 PS 191/2020 Gbnr 10/515 - Strusshamn - Bolig med 4 enheter - Behandling av søknad om endring av tillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS2012020 PS 201/2020 Organisering av VA - Intensjonsforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS2132020 RS 213/2020 Særutskrift Økonomirapportering etter august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2072020 RS 207/2020 Gbnr 31/10 - Klageavgjørelse - Fylkesmannen i Rogaland omgjør kommunens vedtak - Det gis avslag på søknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2152020 RS 215/2020 Rapportering 2. halvår 2020 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2052020 RS 205/2020 Gbnr 39/16, 83, 84 - veg til naust - Fylkesmannen i Vestland opphever Askøy kommunes vedtak av 03.02.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2092020 RS 209/2020 Gbnr 9/17, 8/15 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2042020 RS 204/2020 Gbnr 32/12 - Firemannsbolig- Fylkesmannen i Rogaland gjør om kommunens vedtak til avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2172020 RS 217/2020 Veileder Barn og unge i plan og byggsak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2062020 RS 206/2020 Gbnr 5/46 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak av 31.05.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2162020 RS 216/2020 Høring - Forslag til ny nasjonal produktspesifikasjon for plan- og byggesaksbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2122020 RS 212/2020 Høring - Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2182020 RS 218/2020 Askøypakken - Status og moglegheit for vidareføring av pakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2102020 RS 210/2020 Gbnr 20/22 - Vedtak - Flytebrygge Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2112020 RS 211/2020 Gbnr 5/84 - Tillatelse til fradeling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2082020 RS 208/2020 Gbnr 20/401 - Fylkesmannen opphever Askøy kommunes vedtak om rammetillatelse for 28.05.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2142020 RS 214/2020 Særutskrift Budsjettjustering etter juni 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE