eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 05 20201105 05.11.2020 08:30 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO92020 FO 9/2020 Spørrerunde UTM 05.11.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1762020 PS 176/2020 Gbnr 15/236 - HAUGLAND - Politisk behandling av søknad om dispensajson Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1712020 PS 171/2020 Utsatt for befaring - Gbnr 12/320 - MARIKOVEN - Behandling av klage på tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1822020 PS 182/2020 Skolebruksplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1872020 PS 187/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1812020 PS 181/2020 Plan 362 - Myrane - Klage på planvedtak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1692020 PS 169/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1682020 PS 168/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS1832020 PS 183/2020 1.gangsbehandling - Kommuneplanens arealdel 2018-2030 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1782020 PS 178/2020 Gbnr 7/53 - Behandling av klage over avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1752020 PS 175/2020 Gbnr 6/1194 - Behandling av klage på avslag på søknad om rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1852020 PS 185/2020 status salg av kommunal eiendom - videre aktivitet Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1772020 PS 177/2020 Gbnr 14/298 - Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1792020 PS 179/2020 Gbnr 32/1 m.fl. - Søknad om NMSK- midler - Nordre Haugland Grunneigarlag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1842020 PS 184/2020 Kommunedelplan Sambandet vest - fastsetting av planprogram Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1702020 PS 170/2020 Utsatt for befaring - Plan 391 - Horgar, gbnr. 10/910 m.fl., Stongafjellet - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1742020 PS 174/2020 Gbnr 5/660/0/2 - Erdalsneset 40 B - Politisk behandling av søknad om oppføring av trapp til sjø og fiskeplattform Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1722020 PS 172/2020 Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Behandling av klage over rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1802020 PS 180/2020 Plan 413 - Marikoven kai- og næringsområde, gbnr. 12/125 m.fl. - Klagebehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1732020 PS 173/2020 Gbnr 9/335 - STOREBOTN - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1862020 PS 186/2020 Brukerfinansiert parkering i Regionsenter Kleppestø Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS2032020 RS 203/2020 Høring - Ny § 7 a i vegtrafikkloven, arbeidsvarsling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2012020 RS 201/2020 Referat fra oppstartsmøte gbnr. 17/175 m.fl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1982020 RS 198/2020 Gbnr 13/595 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak datert 15.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1962020 RS 196/2020 Gbnr 12/93 - Orientering om saksbehandling - Lovlighetskontroll - Follese Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1972020 RS 197/2020 Gbnr 13/609 - Fylkesmannen stadfester Askøy kommune sitt vedtak datert 15.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1992020 RS 199/2020 Status bruk av statlige covid 19 midler til kommunale bygg og anlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2022020 RS 202/2020 Prosjektrapport bygg pr 30.8.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS2002020 RS 200/2020 Gbnr 15/168 - Dispensasjon fra kommuneplanens aeraldel Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE