eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 10 02 20201002 02.10.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO82020 FO 8/2020 Spørrerunde UTM 02.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1462020 PS 146/2020 Utsatt for befaring - Gbnr 32/7 - Nordre Haugland - Politisk behandling av dispensasjonssøknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1442020 PS 144/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1542020 PS 154/2020 Gbnr 12/166, 385 - Hetlevik - Murer og vesentlig terrenginngrep - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1482020 PS 148/2020 Plan 369 - Valg av saksordfører Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1612020 PS 161/2020 Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1592020 PS 159/2020 Gbnr 12/320 - MARIKOVEN - Behandling av klage på tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1662020 PS 166/2020 Politisk møteplan 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1552020 PS 155/2020 Gbnr 17/22 - Tveit - Parkeringsplass - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1642020 PS 164/2020 Husleie for leietakere som ble pålagt å stenge pga korona Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1562020 PS 156/2020 Gbnr 14/17 - Søknad om SMIL - midler 2020 - Nina Severinsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1472020 PS 147/2020 Utsatt PS - Plan 519 - Erdal barneskole Hopastykket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1622020 PS 162/2020 Oppfølgingssak- realisering av tjenestebygget Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1532020 PS 153/2020 Gbnr 4/646, 1108 - Erdal - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1652020 PS 165/2020 Avklaring av motstridende vedtak fattet i formannskapet og kommunestyret Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1572020 PS 157/2020 Gbnr 14/17 - Søknad om SMIL - midler 2020 - Nina Severinsen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1602020 PS 160/2020 Høring - forslag til reviderte planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1512020 PS 151/2020 Plan 391 - Horgar, gbnr. 10/910 m.fl., Stongafjellet - Sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1502020 PS 150/2020 Plan 376 - Skarpevardane - Del av gbnr 8/14- Behandling av klage på vedtatt plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1522020 PS 152/2020 Gbnr 17/60 - Behandling av søknad og dispensasjon samt vurdering av innsendte tegninger i forbindelse med PS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1632020 PS 163/2020 Kommunens eierskap i kaier i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1582020 PS 158/2020 Gbnr 5/732, 486, 232, 127 - Erdal - Gravplass - Ny behandling av søknad om midlertidig dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1492020 PS 149/2020 Plan 278 - Behandling av klage på vedtak om reguleringsendring FV 213 Skiftesvik - Marikoven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1672020 PS 167/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS1452020 PS 145/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1942020 RS 194/2020 Plan 403 - Friluftsvegen vest - Uttale fra Vestland fylkeskommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1842020 RS 184/2020 Gbnr 14/39 - Bolig - Fylkesmannen stadfester vedtak om avvisning av klage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1872020 RS 187/2020 Gbnr 19/414 - Tillatelse til tiltak uten ansvar Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1922020 RS 192/2020 Høring - Forslag til forskrift om fartsgrenser i sjøen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1852020 RS 185/2020 Gbnr 9/389 - Vedtak - Midlertidig asfaltverk Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1892020 RS 189/2020 Gbnr 7/544 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1862020 RS 186/2020 Gbnr 14/124 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1932020 RS 193/2020 Plan 403 - Friluftsvegen vest - oversendelsesforslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1952020 RS 195/2020 Halvårsrapport 2020 Askøypakken Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1902020 RS 190/2020 Gbnr 14/106- Dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1882020 RS 188/2020 Gbnr 10/774, 514 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1912020 RS 191/2020 Høring - Forslag til endring av retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1822020 RS 182/2020 Utsatt RS - Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Skiftesvika og Småvika Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1832020 RS 183/2020 Gbnr 42/186, 193 - Herdla - Naust - Fylkesmannen tar klage til følge og avslår dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE