eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for teknikk og miljø Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 05 14 20200514 14.05.2020 08:30 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for teknikk og miljø
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO42020 FO 4/2020 Spørrerunde UTM 14.05.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS732020 PS 73/2020 Gbnr 32/12 - Behandling av klage på Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS692020 PS 69/2020 Gbnr 4/184 - Boligbygging - Vurdering av krav om regulering og midlertidig forbud mot tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792020 PS 79/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS642020 PS 64/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS652020 PS 65/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS742020 PS 74/2020 Gbnr 6/1118 - Behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS722020 PS 72/2020 Utsatt PS - Gbnr 9/16 m.fl. - Planinitiativ regulering boligformål Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822020 PS 82/2020 Miljøløftet - Handlingsprogram 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS762020 PS 76/2020 Utsatt PS - Strategi for skogbruk Askøy kommune 2020 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS672020 PS 67/2020 Utsatt PS - Gbnr 4/1195 - Strømsnes - Firemannsbolig - Politisk behandling av klage på avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802020 PS 80/2020 Utsatt PS - Gbnr 1/150 m. fl. - ASK - Politisk behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS712020 PS 71/2020 Gbnr 42/186, 193 - Herdla - Naust og kaianlegg - Behandling av søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752020 PS 75/2020 Gbnr 12/232 - Politisk behandling dispensasjonssøknad Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS702020 PS 70/2020 Gbnr 9/379 - Storebotn - Søknad om bruksendring til utleielokale og cafe - Politisk behandling av søknad om dispensasjonn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS662020 PS 66/2020 Nytt uteområde på Hop skole - FAU ber kommunen om bistand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782020 PS 78/2020 Årsmelding og årsregnskap 2019 - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812020 PS 81/2020 Utbygging Myrane - økonomi Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS682020 PS 68/2020 Gbnr 31/10 - Kjerrgarden - Behandling av klage på avslag på søknad om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772020 PS 77/2020 Høringsuttalelse i navnesak 2020/81 - Åsbø/Åsebø mfl Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1172020 RS 117/2020 Gbnr 3/241 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1262020 RS 126/2020 Gbnr 32/7 - Jordlovsbehandling og dispensasjon fra arealformål LNF Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1212020 RS 121/2020 Gbnr 19/116 - Fylkesmannen I Vestland stadfester Askøy kommunes vedtak av 30.01.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1202020 RS 120/2020 Gbnr 15/91, 346, 457, 633, 638, 679 - Boligbygging - Rekkefølgekrav om skolekapasitet - Fylkesmannen stadfester avslag Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1142020 RS 114/2020 Rapportering til UTM 1.kv.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112020 RS 111/2020 Utsatt RS - Høring - Overvannshåndtering - Forslag til endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122020 RS 112/2020 Utsatt RS - Gbnr 10/30 - Fylkesmannen i Vestland opphever Askøy kommunes vedtak om avvisning av søknad datert 11.09.2019 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102020 RS 110/2020 Informasjon om leieforhold og utløpstid Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1252020 RS 125/2020 Gbnr 12/1031 - Stadfesting - Midlertidig riggplass BF2 i plan 258 - fortau kryss haugadalen - Kryss Kråke -/ Havrestølen - Bolig Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1232020 RS 123/2020 Gbnr 14/295/0/1-2 - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1192020 RS 119/2020 Gbnr 12/471, 770, 1407, 1767 - Rammetillatelse Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1242020 RS 124/2020 Gbnr 12/1502 m.fl. - Endring av tillatelse - reviderte tegninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1282020 RS 128/2020 Gbnr 33/5 - Dispensasjon fra kommuneplanen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1182020 RS 118/2020 Gbnr 21/679 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1152020 RS 115/2020 Gbnr 20/22 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1162020 RS 116/2020 Gbnr 20/328 - Tillatelse til tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132020 RS 113/2020 Høring - Forslag til midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1272020 RS 127/2020 Redegjørelse - Støysituasjonen på Hanøytangen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1222020 RS 122/2020 Gbnr 7/300 - Dispensasjon fra reguleringsplan 10 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE