eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 12 02 20201202 02.12.2020 09:00 Digitalt møte via Zoom Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO112020 FO 11/2020 Spørrerunden UOL 02.12.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS962020 PS 96/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS882020 PS 88/2020 Forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS862020 PS 86/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS852020 PS 85/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS952020 PS 95/2020 Høring - Endringer i barnehageloven, opplæringsloven og friskoleloven. Behandling av personopplysninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS942020 PS 94/2020 Bosetting av flyktninger 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS892020 PS 89/2020 Forslag til kommunal planstrategi 2021-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS912020 PS 91/2020 Tildeling kommunalt tilskudd frivillige helseorganisasjoner 2.halvår 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS922020 PS 92/2020 Forlengelse av avtale med Askøyhallene KF om drift av kommunale idrettsanlegg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS902020 PS 90/2020 Kvalitetsmelding barnevern 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS872020 PS 87/2020 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 - 2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS932020 PS 93/2020 Kommunedelplan barn og unge - sluttbehandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1662020 RS 166/2020 Referat fra ekstraordinært møte i AU, 24.11.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1552020 RS 155/2020 Særutskrift Budsjettjustering etter juni 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1562020 RS 156/2020 Særutskrift Økonomirapportering etter august 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1572020 RS 157/2020 Veileder Barn og unge i plan og byggsak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1702020 RS 170/2020 Veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsrad Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1612020 RS 161/2020 Høring - Forslag om endringer i SYSVAK-registerforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1682020 RS 168/2020 Tilsagnsbrev Sparebankstiftelsen SR-Bank Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1582020 RS 158/2020 Samarbeid Askøy kommune og Askøy Videregående skole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1642020 RS 164/2020 Søknad om driftsstøtte Krikens SOS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1712020 RS 171/2020 Brev fra idrettspresident 06.11.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1692020 RS 169/2020 Konsekvenser av Covid19 for idretten, avbøtende tiltak Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1672020 RS 167/2020 Avvikling av arbeidskøyring for personar med varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1602020 RS 160/2020 Møte i Arbeidsutvalget i UKS, 24.11.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1592020 RS 159/2020 Referat fra møte 17.11.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1652020 RS 165/2020 Rapportering 2. halvår 2020 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1622020 RS 162/2020 referat møte Ordfører - IRA og AKRA 21.10.20 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1632020 RS 163/2020 Møtegodtgjørelse - Medlemmer av råd og utvalg Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE