eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 11 04 20201104 04.11.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO102020 FO 10/2020 Spørrerunden UOL 04.11.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS752020 PS 75/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS822020 PS 82/2020 Budsjettoppføling - Sommerstengte kommunale barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS772020 PS 77/2020 Skolebruksplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS802020 PS 80/2020 Organisering av koordinerende enhet og status for arbeidet med koordinering og individuell plan Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS832020 PS 83/2020 Endringer i vedtekter for Askøy kommunes barnehager Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS782020 PS 78/2020 Høringssvar om Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming - Nasjonal veileder Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS812020 PS 81/2020 Prioritering av innkomne søknader om spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2021 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS842020 PS 84/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS762020 PS 76/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS792020 PS 79/2020 Ny samarbeidsavtale mellom Bergen og Omland friluftsråd(BOF) og Askøy Kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS1362020 RS 136/2020 De unges stemme for et bedre klima Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1342020 RS 134/2020 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre 19.10.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1372020 RS 137/2020 Referat styremøte Askøy Frivilligsentral 23.04.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1382020 RS 138/2020 Furuly barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 29.09.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1432020 RS 143/2020 Invitasjon til dialogmøte - Arbeidskjøring - TT-brukere som er ansatt i VTA stilling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1512020 RS 151/2020 Tilskudd fra Fylkesmannen i Vestland til aktivitetstilbud og besøksvert - Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1452020 RS 145/2020 Løypemelding NAV november 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1322020 RS 132/2020 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 29.09.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1392020 RS 139/2020 Ramsøy barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 6.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1412020 RS 141/2020 Løypemelding søknader institusjon og omsorgsbolig 1.7. - 30.9.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1522020 RS 152/2020 Status bruk av statlige covid 19 midler til kommunale bygg og anlegg. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1492020 RS 149/2020 Høringssvar fra Askøy kommune - Ny forskrift for transportordning for mennesker md nedsatt funksjonsevne Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1542020 RS 154/2020 Leve heile livet 2020 - Tilbod om dialogmøte med kommunane Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1502020 RS 150/2020 Årsmelding 2019/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1402020 RS 140/2020 Tveit barnehage - Referat fra samarbeidsutvalg - 13.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1462020 RS 146/2020 Melding om tilsyn med barnevernstjenesten - Undersøkelser - Vold og overgrep mot barn Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1332020 RS 133/2020 Referat fra valgmøte i ungdommens kommunestyre 13.10.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1532020 RS 153/2020 Prosjektrapport bygg pr 30.8.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1352020 RS 135/2020 Referat fra møte i ungdommens kommunestyre 19.10.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1482020 RS 148/2020 Høring - Endring i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram - Program for vaksinering mot covid-19 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1302020 RS 130/2020 Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven (endringer for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1442020 RS 144/2020 Kvalitetsmelding skole - kommentarer fra UKS Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1312020 RS 131/2020 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre tirsdag 29.09.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1292020 RS 129/2020 Høring - Endringer i forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1422020 RS 142/2020 Invitasjon til høringsmøte – Pakkeforløp for oppfølging etter rusmiddeloverdose Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1472020 RS 147/2020 Høring - Forslag til endringer i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE