eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 08 26 20200826 26.08.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO72020 FO 7/2020 Utsatt FO - Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Bosetting av flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 FO82020 FO 8/2020 Spørrerunden UOL 26.08.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS562020 PS 56/2020 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS602020 PS 60/2020 Plan 519 - Erdal barneskole Hopastykket Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS542020 PS 54/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS622020 PS 62/2020 Endring av SFO tilbud 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS582020 PS 58/2020 Bergen Kringkaster - mulig konsolidering med Museum Vest Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS572020 PS 57/2020 Suppleringsvalg - politisk representant til samarbeidsutvalgene Ramsøy og Tveit barnehage Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS612020 PS 61/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS592020 PS 59/2020 Utsatt PS - Nytt uteområde på Hop skole - FAU ber kommunen om bistand Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 PS552020 PS 55/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1062020 RS 106/2020 Høring - forslag til regelverk for midlertidig tilskudd til sosiale tjenester Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1082020 RS 108/2020 Høyring - Forslag til ny forskrift for transportordningen for funksjonshemmede i Vestland Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1132020 RS 113/2020 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bergen og Omland Friluftsråd - 03.09.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1072020 RS 107/2020 Høring – Oppfølging etter rusmiddeloverdose (Rusbehandling, pakkeforløp) Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1012020 RS 101/2020 Løypemelding søknader institusjonsplasser og omsorgsbolig 1.4. - 30.6.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1122020 RS 112/2020 Varsel om ekstraordinært årsmøte i Bergen og Omland Friluftsråd 03.09.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1032020 RS 103/2020 Referat fra representantskapsmøte i Stiftinga Kystkultur No! 3.juni. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1102020 RS 110/2020 Orientering - Tilsynsarbeid Kleppe barneskole og Kleppestø ungdomsskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS972020 RS 97/2020 Referat fra møte i UKS, 04.06.20 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1052020 RS 105/2020 Høring - Forslag til endringer i apotekloven § 6-6 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1002020 RS 100/2020 Nytt frå Leve heile livet i Vestland, juni 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS992020 RS 99/2020 Furuly barnehage - Referat fra møte i samarbeidsutvalget - 16.6.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS982020 RS 98/2020 Ramsøy barnehage - Referat fra møte i samarbeidsutvalget 15.6.2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1022020 RS 102/2020 Særutskrift Økonomirapportering etter mars 2020 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1112020 RS 111/2020 Frivilligsentralen - Årsrapport 2019 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1042020 RS 104/2020 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for helsesykepleierutdanning Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS1092020 RS 109/2020 Høring - Forslag til forskrift til integreringsloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE