eInnsyn

Dmb


Filtrer søk på: Oppdater visning
Hopp over liste Utvalg for oppvekst og levekår Utvalgsmøte detaljer
Utvalgsmøte detaljer
2020 06 11 20200611 11.06.2020 09:00 Rådhuset Kommunestyresalen Utvalg for oppvekst og levekår
Hopp over liste Utvalgsmøte dokumenter
Utvalgsmøte dokumenter
Møteprotokoll Åpne dokument
Hopp over liste Sakskart
Sakskart i utvalgsmøte
0 FO62020 FO 6/2020 Interpellasjon v/Sølvi Folkedal (SV) - Bosetting av flyktninger Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 FO52020 FO 5/2020 Spørrerunden UOL 11.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS462020 PS 46/2020 Intensjonserklæring om Akson - felles kommunal journal og helhetlig samhandling Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS512020 PS 51/2020 Høring - Utviklingsplan for Vestland 2020-2024 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS422020 PS 42/2020 Skolebruksplan 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS492020 PS 49/2020 Tildeling kommunalt tilskudd helseforetak 1.halvår 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS442020 PS 44/2020 Gbnr 32/12 - Behandling av klage på avslag om dispensasjon Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS452020 PS 45/2020 Utvidelse og ombygging av Kleppesvegen 23B - Kleppevegen bofellesskap Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS432020 PS 43/2020 Høringssvar - Kompetanse i barnevernet, regler om varsling til fornærmede eller etterlatte Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS482020 PS 48/2020 Handlingsplan for næringsutvikling 2020 - 2023 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS472020 PS 47/2020 Minnesmerke Slaget ved Florvåg 1194 - Status og videre fremdrift Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 PS502020 PS 50/2020 MELDINGER Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS412020 PS 41/2020 GODKJENNING AV PROTOKOLL Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS402020 PS 40/2020 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut Åpne protokoll EPHORTE
0 PS522020 PS 52/2020 Tilleggsbevilgning - Utvidelse av omfang i prosjekt - økonomiske og fysisik - 2506 Fargeriet. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Åpne protokoll EPHORTE
0 RS922020 RS 92/2020 Informasjon om strategisk kjøp av naust i Kleppestøhopen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS932020 RS 93/2020 Struktursak Askøyhjelpen Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS912020 RS 91/2020 Høring - Persontransportløsninger til innbyggere og næringsliv Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS822020 RS 82/2020 Svar på spørsmål: Ledig kapasitet i barnehagene i Askøy kommune Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS802020 RS 80/2020 Ekstern høring- anbefalinger om LAR under Covid-19 epidemien Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS792020 RS 79/2020 Høring - Bruken av sakkyndige i foreldretvistsaker Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS832020 RS 83/2020 Rapportering 1. halvår 2020 - Tilsynsarbeid miljørettet helsevern Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS942020 RS 94/2020 Status radonmålinger kommunale bygg 2019/2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS862020 RS 86/2020 Søknad Pilot Fritidskort Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS872020 RS 87/2020 Status organisering av arbeidet med Individuell plan og koordinator Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS812020 RS 81/2020 Træet barnehage - Møtereferat samarbeidsutvalg 17.02.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS962020 RS 96/2020 Høstplan UKS 2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS882020 RS 88/2020 Innkalling til møte i ungdommens kommunestyre torsdag 04.06.2020 Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS892020 RS 89/2020 Høring - Forslag til midlertidige endringer i smittevernloven Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS902020 RS 90/2020 Høring - Endring i trygderefusjonsforskriften Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS952020 RS 95/2020 Svar på høring NOU 2019: 23 - Ny opplæringslov. Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE
0 RS842020 RS 84/2020 Administrasjon av ny flerbrukshall ved Kleppestø barneskole Åpne saksfremlegg/hoveddok. Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut EPHORTE